Προσφορά ΕΑΝΔιΘ για επιταγή κατάρτισης (πρόγραμμα ενίσχυσης 600 ευρώ) σε συνεργασία με το ΚΕΚ EUROTRAINING

Θεσσαλονίκη 8-4-2020,

Η Ένωση Ασκούμενων & Νέων Δικηγόρων Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με το πιστοποιημένο ΚΕΚ EUROTRAINING διασφάλισε για τα μέλη της προσφορά, στα πλαίσια του προγράμματος ενίσχυσης του Υπ. Εργασίας για την αντιμετώπιση των συνεπειών της επιδημίας COVID – 19. Με βάση την προσφορά αυτή, το ΚΕΚ παρέχει στα μέλη μας τις εξής παροχές: δωρεάν κατάρτιση και πιστοποίηση σε ένα εκ των 10 προβλεπόμενων προγραμμάτων από την προκήρυξη με διασφάλιση της επιδότησης των 600 ευρώ ΚΑΙ δωρεάν κατάρτιση και πιστοποίηση είτε σε δεύτερο πρόγραμμα εκ των 10 προβλεπόμενων από την προκήρυξη είτε σε οποιοδήποτε άλλο από την βιβλιοθήκη θεμάτων του ΚΕΚ έως τέλος του έτους. Ιδιαίτερα στον τομέα του GDPR, παρέχεται η δυνατότητα ουσιαστικότερης επιμόρφωσης με απάντηση τυχόν ερωτήσεων μετά την συμπλήρωση των 100 ωρών, χορήγηση επιπλέον υλικού και διοργάνωση σεμιναρίων μέσω σύγχρονης εξ αποστάσεως τηλεκατάρτισης. Επιπλέον, οικονομική παροχή ύψους 60 ευρώ σε κάθε ενδιαφερόμενο, για την απόκτηση τυχόν αναγκαίου εκπαιδευτικού υλικού, με την ολοκλήρωση του προγράμματος.

Προσοχή! Για την συμμετοχή στο πρόγραμμα ΚΑΙ στην προσφορά απαιτείται:

Α. Υποχρεωτικά η εκδήλωση ενδιαφέροντος στον σύνδεσμο https://elearning.yeka.gr (είσοδος με κωδικούς taxis, τελευταία επιλογή στην αρχική λίστα της πλατφόρμας). Η προθεσμία για την υποβολή των συγκεκριμένων δηλώσεων είναι έως και τις 16-4-2020. Κρατείστε τον ΚΑΥΑΣ και την βεβαίωση υποβολής.

Β. Η συμπλήρωση της φόρμας εκδήλωσης ενδιαφέροντος, η οποία διασφαλίζει τις ως άνω παροχές.

Γ. Η τελική ενεργοποίηση επιταγής κατάρτισης με αποστολή σε μορφή PDF (ή με απλή φωτογραφία με ευκρίνεια) του αποδεικτικού υποβολής της αίτησης και του συμπληρωμένου υπογεγραμμένου προτυποποιημένου εγγράφου «ΠΡΟΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ Ε-MAIL ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΑΡΟΧΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΤΑΓΗΣ TRAINING VOUCHER» στον Πάροχο Κατάρτισης «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΙΟΥΡΟΤΡΕΪΝΙΝΓΚ ΑΕ» στο e-mail: voucher@eurotraining.gr.

Αναλυτικά η προκήρυξη είναι διαθέσιμες εδώ. Αναλυτικές οδηγίες είναι διαθέσιμες εδώ. Για τυχόν ερωτήσεις παρακαλούμε επικοινωνείτε στο eandith@gmail.com και στα τηλ. 6970057700, 6945018057, 6984707692.

Για το ΔΣ της ΕΑΝΔιΘ

Ο Πρόεδρος……………………………………..Ο Γραμματέας

Κατερίνα Τσιαμπέρα……………………………Ελένη Χατζηγιάννη