Προκήρυξη Θέσης Ενός Επιστημονικού Συνεργάτη για την Διοργάνωση του Εαρινού Συνεδρίου EYBA 2017

Θεσσαλονίκη 12-9-2016,

Η ΕΑΝΔιΘ στα πλαίσια της διοργάνωσης του Εαρινού Συνεδρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης Νέων Δικηγόρων (EYBA) τον Μάρτιο – Απρίλιο του 2017 προκηρύσσει θέση 1  άμισθου επιστημονικού συνεργάτη. Η επιλογή θα γίνει βάσει βιογραφικών που θα αποσταλούν. Απαραίτητο προσόν η άριστη γνώση αγγλικών, ενώ θα συνεκτιμηθούν η εμπειρία στην διοργάνωση παρόμοιων εκδηλώσεων, η γνώση άλλων ξένων γλωσσών και η εξειδίκευση στους τομείς του διεθνούς και ευρωπαϊκού δικαίου, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του διεθνούς εμπορικού δικαίου.

Ο επιστημονικός συνεργάτης που θα επιλεγεί θα απασχοληθεί στον τομέα της διοργάνωσης του επιστημονικού μέρους του συνεδρίου, το οποίο θα περιλαμβάνει τρεις συνεδρίες σε θέματα ευρωπαϊκού νομικού ενδιαφέροντος. Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν αίτηση μόνο εφόσον πράγματι επιθυμούν και δύνανται να διαθέσουν τον απαραίτητο χρόνο στα καθήκοντά τους. Οι συνεργάτες της διοργάνωσης αυτονόητα θα έχουν ελεύθερη πρόσβαση σε όλες τις εκδηλώσεις του Συνεδρίου. Η τελική επιλογή θα γίνει από το ΔΣ της ΕΑΝΔιΘ. Η ΕΑΝΔιΘ διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει οποτεδήποτε την συνεργασία με  οποιονδήποτε συνεργάτη.

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται με αποστολή βιογραφικού και ειδική ένδειξη “Επιστημονικός Συνεργάτης Συνεδρίου” στο eandith@gmail.com έως και τις 20-9-2016.

Για το ΔΣ της ΕΑΝΔιΘ

Ο Πρόεδρος……………………………………..Ο Γραμματέας

Μιχάλης Μήττας………………………………Στέφανος Κρεμέτης