Προκήρυξη Θέσεων Συνεργατών για την Διοργάνωση του Εαρινού Συνεδρίου EYBA 2017

Η ΕΑΝΔιΘ στα πλαίσια της διοργάνωσης του Εαρινού Συνεδρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης Νέων Δικηγόρων (EYBA) τον Μάρτιο – Απρίλιο του 2017 προκηρύσσει θέσεις άμισθων συνεργατών. Η επιλογή θα γίνει βάσει βιογραφικών που θα αποσταλούν. Απαραίτητα προσόντα η ιδιότητα μέλους της ΕΑΝΔιΘ και η άριστη γνώση αγγλικών, ενώ θα συνεκτιμηθούν η εμπειρία στην διοργάνωση παρόμοιων εκδηλώσεων και η γνώση άλλων ξένων γλωσσών. Οι θέσεις είναι αναλυτικά:

  1. Δύο (2) υπεύθυνοι μάρκετινγκ – διαφημιστικής προώθησης.
  2. Δύο (2) υπεύθυνοι χορηγιών – οικονομικού προϋπολογισμού.
  3. Δύο (2) υπεύθυνοι επιστημονικού προγράμματος.
  4. Δύο (2) βοηθητικοί γενικών καθηκόντων.

Οι επιλεγέντες θα αναλάβουν καθήκοντα συναφή με την θέση για την οποία επιλέγονται, τόσο κατά την προετοιμασία του Συνεδρίου όσο και κατά την διάρκεια αυτού. Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν αίτηση μόνο εφόσον πράγματι επιθυμούν και δύνανται να διαθέσουν τον απαραίτητο χρόνο στα καθήκοντά τους. Οι συνεργάτες της διοργάνωσης αυτονόητα θα έχουν ελεύθερη πρόσβαση σε όλες τις εκδηλώσεις του Συνεδρίου. Υπεύθυνη για την συγκέντρωση των βιογραφικών και τον συντονισμό της διαδικασίας ορίζεται η Μαρία Βασλή, ενώ η τελική επιλογή θα γίνει από το ΔΣ της ΕΑΝΔιΘ. Η ΕΑΝΔιΘ διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει οποτεδήποτε την συνεργασία με  οποιονδήποτε συνεργάτη.

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται με αποστολή βιογραφικού και ειδική ένδειξη “Συνεργάτης Συνεδρίου” στο eandith@gmail.com έως και τις 15-5-2016. Επικοινωνία: Μαρία Βασλή (τηλ. 6976468871).

Για το ΔΣ της ΕΑΝΔιΘ

Ο Πρόεδρος…………………………………….Ο Γραμματέας

Μιχάλης Μήττας……………………………….Αναστάσιος Ξένος