Προκήρυξη για θέσεις άσκησης στον Δήμο Καλαμαριάς

Ο Δήμος Καλαμαριάς ανακοινώνει την άσκηση 2 Υποψήφιων Δικηγόρων στο Τμήμα Δικαστικού, για χρονικό διάστημα 6 μηνών με δικαίωμα παράτασης για επιπλέον 6 μήνες.

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 06/04/2021-15/04/2021

Περισσότερες πληροφορίες στο σύνδεσμο που ακολουθεί

https://diavgeia.gov.gr/doc/661%CE%A5%CE%A9%CE%95%CE%A1-%CE%92%CE%A5%CE%96?inline=true