Προκήρυξη Διαγωνισμού Δικηγόρων – Α Εξεταστική 2018

 Δημοσιεύθηκε η υπ’ αρ. 28343/17-4-2018 απόφαση προκήρυξης Διαγωνισμού Δικηγόρων. Η πρώτη εξεταστική του 2018 θα διεξαχθεί την Παρασκευή 1, Σάββατο 2 και Κυριακή 3 Ιουνίου. Η προθεσμία υποβολής αίτησης και δικαιολογητικών συμμετοχής λήγει στις 24-5-2018.

Η Ένωση Ασκουμένων & Νέων Δικηγόρων Θεσσαλονίκης, στα πλαίσια συμμετοχής στην αρμόδια επιτροπή του Κώδικα Δικηγόρων, θα αιτηθεί την διενέργεια ουσιαστικών σεμιναρίων και την διοργάνωση των εξετάσεων σε χώρους εύκολα προσβάσιμους για όλους τους συναδέλφους.