Προγραμματισμός ΕΑΝΔιΘ 2016

          Η Ένωση Ασκουμένων και Νέων Δικηγόρων Θεσσαλονίκης εισέρχεται πλέον στην δεύτερη διετία της παρουσίας της ως θεσμικός φορέας εκπροσώπησης των ασκούμενων και νέων δικηγόρων της Θεσσαλονίκης σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο. Το νεοεκλεγέν ΔΣ, στηριζόμενο στις σταθερές βάσεις που τέθηκαν από το προηγούμενο, στην ιδιαίτερα αυξημένη συμμετοχή των συναδέλφων στην διαδικασία των αρχαιρεσιών και στη νέα πνοή που αποκτά, ως αποτέλεσμα της πλήρους σχεδόν ανανέωσης των μελών του καλείται να διαχειριστεί με την μέγιστη υπευθυνότητα τις υποχρεώσεις που η λειτουργία ενός υψηλής βαρύτητας οργάνου συνεπάγεται. Η εκπροσώπηση με τρόπο υπερκομματικό και συνθετικό όλων των συναδέλφων,  απέναντι στις απειλές που αντιμετωπίζουμε ως επαγγελματικός κλάδος και ως νέα γενιά, η διασφάλιση της διαφανούς και αμεσοδημοκρατικής λειτουργίας και η περαιτέρω ουσιαστικοποίηση της δράσης, στηριζόμενη στην ενεργότερη κινητοποίηση όλων μας αποτελούν τους βασικούς αλλά και ιδιαίτερα δύσκολους στόχους μας, με σεβασμό ασφαλώς στο πλαίσιο του Σχεδιασμού 2016 – 2018 που εγκρίθηκε από την Γενική Συνέλευση των μελών μας. Βασικές προτεραιότητες μας:

            1) Ενεργοποίηση και κινητοποίηση του συνόλου των ασκούμενων και νέων συναδέλφων μας απέναντι σε προκλητικές επιθέσεις που δέχεται ο κλάδος μας, αλλά και η Δικαιοσύνη εν γένει, με άξονα το ασφαλιστικό, το φορολογικό και τις αναθεωρήσεις βασικών νομοθετημάτων, ώστε να αποτελέσουμε την αιχμή του δόρατος στις συγκρούσεις της γενιάς μας. Η παρουσία μας πρέπει να είναι διαρκής, συγκροτημένη στην βάση ρεαλιστικών αλλά δίκαιων κοινωνικά προτάσεων και συνυφασμένη με την δυναμική αντίδρασή μας, εφόσον θίγονται οι ιδιαίτερες ανάγκες μας, ως νέων επιστημόνων. Η συνεργασία μας με τον ΔΣΘ, την ΕΑΝΔΑ και κάθε άλλο φορέα του κλάδου μας ή και της ελληνικής κοινωνίας εν γένει, με αντίστοιχους στόχους κρίνεται ασφαλώς απαραίτητη.

            2) Έμφαση στον επιστημονικό και εκπαιδευτικό χαρακτήρα των δράσεών μας. Η διοργάνωση σταθερών επιστημονικών και εκπαιδευτικών εκδηλώσεων, σεμιναρίων και ημερίδων σε συνεργασία με τον ΔΣΘ ή/και άλλους φορείς πρέπει να τεθεί ως κύρια προτεραιότητά μας την διετία αυτή. Συγχρόνως, η λειτουργία επιστημονικών ομάδων που θα επεξεργάζονται το νομοθετικό έργο και της προτάσεις της κυβέρνησης και άλλων θεσμών αποτελεί θεμέλιο της διαμόρφωσης σοβαρών επιστημονικά θέσεων της ΕΑΝΔιΘ σε κάθε ζήτημα.

            3) Διοργάνωση συνεδρίων που θα φέρουν την Θεσσαλονίκη στο επίκεντρο του νομικού κόσμου της χώρας. Ως προτεραιότητες κρίνονται η συνδιοργάνωση ενός πανελλαδικού συνεδρίου από κοινού με την ΕΑΝΔΑ και άλλες αντίστοιχες ενώσεις το 2016 και η διοργάνωση ενός πανευρωπαϊκού συνεδρίου το 2017.

            4) Έμφαση στην επίλυση προβλημάτων της καθημερινότητας των νέων συναδέλφων και διαμόρφωση σαφών προτάσεων σε θεμελιώδη ζητήματα, όπως οι αμοιβές των συνεργατών, η ασφάλιση και η φορολογία, η οποίες στην συνέχεια θα αποτελέσουν άξονα διεκδίκησής μας.

            5) Ιδιαίτερη μέριμνα για την άσκηση, με αποκορύφωμα την διαμόρφωση μιας πλήρους, ολοκληρωμένης και ρεαλιστικής πρότασης που θα επαναπροσδιορίζει τον θεσμό αυτό συνολικά. Η διαμόρφωση της πρότασης αυτής οφείλει να είναι αποτέλεσμα μιας διαδικασίας που θα διασφαλίζει την μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή των ασκούμενων δικηγόρων, την επεξεργασία όλων των, αντιθετικών συχνά, προτάσεων και θα επικυρωθεί με τον πλέον αμεσοδημοκρατικό τρόπο.

            6) Διασφάλιση της διαφάνειας και της δημοκρατίας στην λειτουργία της Ένωσης. Δημοσιότητα όλων των θεμάτων που συζητούνται στο ΔΣ και των αποφάσεων, διασφάλιση της δυνατότητας συμμετοχής για όλα τα μέλη, μέσω της κατάθεσης προτάσεων και την υποστήριξή τους. Ενεργότερη παρουσία της Επιτροπής Ασκουμένων και διασφάλιση της δημόσιας λειτουργίας της.

            7) Η πλήρης οικονομική αυτονομία της Ένωσης, με σεβασμό στις ιδιαίτερες οικονομικές συνθήκες που αντιμετωπίζουν τα μέλη μας και χωρίς εκπτώσεις στην σοβαρότητα της παρουσίας μας.

            Η επίτευξη των βασικών αυτών αξόνων του προγράμματός μας δεν στοχεύει στην  ενίσχυση της εικόνας της ΕΑΝΔιΘ ως αυτοσκοπό. Αντίθετα, αποτελεί την πραγμάτωση του σκοπού μας στην ουσία του, στην λειτουργία δηλαδή μιας αυτόνομης, δημοκρατικής και ισχυρής οργάνωσης που θα εκφράζει με τον πλέον διαρκή και δυναμικό τρόπο την φωνή των ασκούμενων και νέων δικηγόρων, την φωνή όλων μας. Η πολυφωνία, οι διαφορετικές πολιτικές αντιλήψεις και ιδιαιτερότητα κάθε άποψης, τα οποία εκφράζονται τόσο στις Γενικές Συνελεύσεις όσο και στα όργανα της Ένωσης, αποτελούν ισχυρό πλεονέκτημα στην προσπάθεια αυτή. Τα προηγούμενα δύο χρόνια όλοι μαζί πετύχαμε πολλά. Ήταν όμως απλώς τα απαραίτητα για να μπορούμε σήμερα να πούμε: Τώρα αρχίζουμε!