Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης STEP

Η ΕΑΝΔιΘ στα πλαίσια της συνεργασίας της με την ELSA προχώρησε σε έναρξη συμμετοχής στο πρόγραμμα STEP (Student Trainee Exchange Programme), το οποίο επί σειρά ετών υλοποιείται από την ELSA.

Το Πρόγραμμα Ανταλλαγής Ασκουμένων της ELSA International δίνει την δυνατότητα στους ενδιαφερόμενους να πραγματοποιήσουν μέρος της πρακτικής τους άσκησης στο εξωτερικό για ορισμένο χρονικό διάστημα. Έτσι, φοιτητές Νομικής, ασκούμενοι και νέοι δικηγόροι έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν αλλοδαπά νομικά συστήματα και να εξοικειωθούν με την παροχή εργασίας σε διεθνές περιβάλλον. Από το 2017 η ΕΑΝΔιΘ και η ELSA Thessaloniki αποφάσισαν την συνεργασία τους στο συγκεκριμένο πρόγραμμα, ώστε να διευκολύνονται τα μέλη της πρώτης εφόσον επιθυμούν να συμμετέχουν.

Μέσω της ιστοσελίδας μας οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παρακολουθούν τις προκηρυσσόμενες θέσεις ανά εξάμηνο.