Πρόγραμμα άσκησης για 2.400 ασκούμενους σε δικαστήρια και εισαγγελίες

Σε συνέχεια συνεχών διαμαρτυριών όλων των ενώσεων νέων δικηγόρων προς το Υπ. Δικαιοσύνης για επανέναρξη του προγράμματος άσκησης στα δικαστήρια και τις εισαγγελίες της χώρας, αναγγέλλεται η προκήρυξη του κάτωθι προγράμματος:

Δράση που αφορά 2.400 δικηγόρους προωθεί μέσω ΕΣΠΑ, εντός του Ιανουαρίου, το υπουργείο Δικαιοσύνης, και η οποία αναμένεται να δρέψει καρπούς στις αρχές του καλοκαιριού.

Το πρόγραμμα, μέσω του ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑΝΕΚ), αφορά την πραγματοποίηση μέρους της 18μηνης πρακτικής άσκησης των νέων δικηγόρων, διάρκειας 12 μηνών, στα δικαστήρια ή στις εισαγγελίες της χώρας, και στη συνέχεια την ολοκλήρωσή της σε χρονικό διάστημα 6 μηνών, σε δικηγορικά γραφεία, στο πλαίσιο της διαδικασίας απόκτησης της άδειας ασκήσεως του επαγγέλματος του δικηγόρου.

Στην ουσία, αφορά νέους δικηγόρους αποφοίτους Νομικών Σχολών οι οποίοι βρίσκονται σε δυσχερή οικονομική ή και κοινωνική θέση με αποτέλεσμα να παρεμποδίζεται η συμμετοχή τους σε πρόγραμμα 18μηνης πρακτικής άσκησης και ως εκ τούτου να μην αποκτούν την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος.

Το target group της προτεινόμενης αυτής Δράσης απαρτίζουν 2.400 νέοι δικηγόροι, περίπου 600 ανά εξάμηνο για 4 κύκλους υλοποίησης.

Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 29,6 εκατομμύρια ευρώ, κατανεμημένος σε 4 κύκλους, εκ των οποίων 27,6 εκατ. (93,2%) αφορούν καταβολή επιδόματος πρακτικής άσκησης σε ωφελούμενους και περίπου δύο εκατ. (6,8%) αφορούν κόστος πληροφόρησης, ανάπτυξης εργαλείων, υλοποίησης και αξιολόγησης του συνόλου του προγράμματος σε χρονικό διάστημα 40 μηνών.

Ειδικά κριτήρια

Βασικό είναι ότι η επιλογή θα γίνει με ειδικά κριτήρια, που θα αντανακλούν και την κοινωνική ευαισθητοποίηση του προγράμματος.

«Με την άσκησή τους στα δικαστήρια, οι συμμετέχοντες αποκτούν σφαιρική άποψη για τον τρόπο λειτουργίας της Δικαιοσύνης και ως εκ τούτου θα αποκομίσουν γνώση με την οποία θα συμβάλουν στη βελτίωση της δικαστικής λειτουργίας» σημειώνει ο γενικός γραμματέας του υπουργείου Δικαιοσύνης Γιώργος Σάρλης. «Κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης, ανατίθενται στους ασκούμενους δικηγόρους αρμοδιότητες οι οποίες στοχεύουν στην ολοκληρωμένη επαγγελματική κατάρτισή τους μέσω της εξοικείωσής τους με την εσωτερική λειτουργία των δικαστηρίων και εισαγγελιών αλλά και μέσω της μελέτης και προπαρασκευής υποθέσεων που απαιτείται κατά την εκδίκασή τους και την έκδοση αποφάσεων. Στη συνέχεια, θα γίνει κατανομή των ασκουμένων σε δικηγορικά γραφεία που θα δηλώσουν συμμετοχή στο πρόγραμμα, με κριτήρια που θα οδηγούν στην επιλογή του δικηγορικού γραφείου που εξυπηρετεί τις ανάγκες του ασκουμένου. Η πρακτική άσκηση στα δικηγορικά γραφεία θα έχει διάρκεια 6 μήνες και με αυτόν τον τρόπο ολοκληρώνεται η 18μηνη υποχρεωτική περίοδος και ο ασκούμενος μπορεί να αποκτήσει την άδεια άσκησης επαγγέλματος».

Και προσθέτει ο ίδιος: «Το όφελος για τους ασκούμενους δικηγόρους είναι διττό, καθώς από τη μια πλευρά αποκομίζουν χρήσιμες νομικές γνώσεις για την ελληνική νομοθεσία και νομολογία ενώ παράλληλα γίνονται άριστοι γνώστες των διαδικασιών των δικαστηρίων και εισαγγελιών, αποκτώντας πολύτιμη εργασιακή εμπειρία ασκούμενοι σε πραγματικές εργασιακές συνθήκες».

Σύμφωνα με το υπουργείο Δικαιοσύνης, το πρόγραμμα περιλαμβάνει τις παρακάτω δράσεις:

1. Μελέτη αποτύπωσης-χαρτογράφησης εμπλεκόμενων φορέων και παραγωγή μεθοδολογίας επιλογής με θέσπιση κριτηρίων.

2. Ενοποίηση και διαλειτουργικότητα πληροφοριακών συστημάτων των εμπλεκόμενων φορέων.

3. Δράση επικοινωνίας-πληροφόρησης των ενδιαφερομένων και του ευρύτερου κοινού σε όλη τη διάρκεια υλοποίησης του έργου.

4. Πρακτική άσκηση 2.400 ασκούμενων δικηγόρων για χρονικό διάστημα 12 μηνών σε δικαστήρια και δικηγορικά γραφεία.

5. Αξιολόγηση, Συντονισμός & Διαχείριση Πράξης.