Πρόγραμμα Αρχαιρεσιών Επιτροπής Ασκουμένων ΕΑΝΔιΘ 2017

 

Θεσσαλονίκη 4-5-2017,

Με την ολοκλήρωση της θητείας της Επιτροπής Ασκουμένων της ΕΑΝΔιΘ και σύμφωνα με την υπ’ αρ. 2/28-4-2017 απόφαση ΔΣ της ΕΑΝΔιΘ, προκηρύσσονται οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέας 5μελούς Επιτροπής Ασκουμένων της ΕΑΝΔιΘ. Το πρόγραμμα αρχαιρεσιών 2017 έχει ως εξής:

Διεξαγωγή Τακτικής Γενικής Συνέλευσης την Παρασκευή 19-5-2017 και ώρα 15.00. Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας η συνέλευση θα επαναληφθεί την ίδια ημέρα στον ίδιο τόπο στις 16.00. Ο τόπος διεξαγωγής της συνέλευσης καθώς και η ακριβής ημερήσια διάταξη θα ανακοινωθούν τις επόμενες ημέρες.

Υποβολή υποψηφιοτήτων έως και την Παρασκευή 19-5-2017. Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας έχουν όλα τα ήδη εγγεγραμμένα μέλη της ΕΑΝΔιΘ. Η υποβολή υποψηφιοτήτων γίνεται μέσω email ή με έντυπη αίτηση προς το ΔΣ. Οι υποψηφιότητες για την Επιτροπή Ασκουμένων υποβάλλονται ατελώς. Υποψήφιοι για την Επιτροπή Ασκουμένων δύνανται να είναι αποκλειστικά ασκούμενοι δικηγόροι. Οι αρχαιρεσίες διεξάγονται με ενιαίο ψηφοδέλτιο.

Διεξαγωγή μυστικής ψηφοφορίας για την εκλογή Επιτροπής Ασκουμένων την Τετάρτη 24-5-2017. Δικαίωμα συμμετοχής στην ψηφοφορία έχουν όλοι οι ασκούμενοι δικηγόροι της Θεσσαλονίκης, εφόσον εγγράφονται στην ΕΑΝΔιΘ. Απαραίτητη η επίδειξη ταυτότητας ασκουμένου δικηγόρου. Ο τόπος, η ακριβής χρονική διάρκεια καθώς και περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την διαδικασία της ψηφοφορίας θα ανακοινωθούν τις επόμενες ημέρες.

Η εκλογές θα διεξαχθούν σύμφωνα με τις διατάξεις του Εκλογικού Κανονισμού της ΕΑΝΔιΘ που αφορούν στην εκλογή της Επιτροπής Ασκουμένων.

Για οποιαδήποτε ερώτηση ή διευκρίνιση σχετικά με την διαδικασία των αρχαιρεσιών παρακαλούμε να επικοινωνείτε άμεσα και εγγράφως στο email της ΕΑΝΔιΘ: eandith@gmail.com

Για το ΔΣ της ΕΑΝΔιΘ

Ο Πρόεδρος……………………………………..Ο Γραμματέας

Μιχάλης Μήττας………………………………Στέφανος Κρεμέτης