Πρόγραμμα Αρχαιρεσιών Επιτροπής Ασκουμένων ΕΑΝΔιΘ 2019

Θεσσαλονίκη 12-4-2019,

Σύμφωνα με την υπ’ αρ. 4/12-4-2019 απόφαση ΔΣ της ΕΑΝΔιΘ, διαπιστώθηκε η λήξη θητείας της Επιτροπής Ασκουμένων της ΕΑΝΔιΘ και προκηρύσσονται οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέας. Το πρόγραμμα αρχαιρεσιών 2019 έχει ως εξής:

Διεξαγωγή Εκλογοαπολογιστικής Γενικής Συνέλευσης την Πέμπτη 18-4-2019 και ώρα 15.00. Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας η συνέλευση θα επαναληφθεί την ίδια ημέρα στον ίδιο τόπο στις 16.00. Ο τόπος διεξαγωγής της συνέλευσης καθώς και η ακριβής ημερήσια διάταξη θα ανακοινωθούν τις επόμενες ημέρες.

Υποβολή υποψηφιοτήτων έως και την Παρασκευή 3-5-2019. Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας έχουν όλα τα ήδη εγγεγραμμένα (έως 12-4-2019) μέλη της ΕΑΝΔιΘ. Υποψήφιοι για την Επιτροπή Ασκουμένων δύνανται να είναι αποκλειστικά ασκούμενοι δικηγόροι. Η υποβολή υποψηφιοτήτων γίνεται μέσω email ή με έντυπη αίτηση προς το ΔΣ. Οι υποψηφιότητες για την Επιτροπή Ασκουμένων υποβάλλονται ατελώς. Οι αρχαιρεσίες διεξάγονται με ενιαίο ψηφοδέλτιο.

Διεξαγωγή μυστικής ψηφοφορίας για την εκλογή Επιτροπής Ασκουμένων την Πέμπτη 9-5-2019. Δικαίωμα συμμετοχής στην ψηφοφορία έχουν όλοι οι ασκούμενοι δικηγόροι Θεσσαλονίκης, εφόσον εγγράφονται στην ΕΑΝΔιΘ. Απαραίτητη η επίδειξη ταυτότητας ασκουμένου δικηγόρου. Ο τόπος, η ακριβής χρονική διάρκεια καθώς και περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την διαδικασία της ψηφοφορίας θα ανακοινωθούν τις επόμενες ημέρες.

Οι εκλογές θα διεξαχθούν σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού Εσωτερικής Λειτουργίας της ΕΑΝΔιΘ.

Για οποιαδήποτε ερώτηση ή διευκρίνιση σχετικά με την διαδικασία των αρχαιρεσιών παρακαλούμε να επικοινωνείτε άμεσα και εγγράφως στο email της ΕΑΝΔιΘ: eandith@gmail.com

Για το ΔΣ της ΕΑΝΔιΘ

Η Πρόεδρος………………………………..Η Γραμματέας

Κατερίνα Τσιαμπέρα………………………………Ελένη Χατζηγιάννη