Πρόγραμμα Αρχαιρεσιών ΕΑΝΔιΘ 2018

Θεσσαλονίκη 10-4-2018,

Με την ολοκλήρωση της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου και της Επιτροπής Ασκουμένων της ΕΑΝΔιΘ και σύμφωνα με την υπ’ αρ. 5/3-4-2018 απόφαση ΔΣ της ΕΑΝΔιΘ, προκηρύσσονται οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου και Επιτροπής Ασκουμένων της ΕΑΝΔιΘ. Το πρόγραμμα αρχαιρεσιών 2018 έχει ως εξής:

Διεξαγωγή Εκλογοαπολογιστικής Γενικής Συνέλευσης την Παρασκευή 27-4-2018 και ώρα 15.00. Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας η συνέλευση θα επαναληφθεί την ίδια ημέρα στον ίδιο τόπο στις 16.00. Ο τόπος διεξαγωγής της συνέλευσης καθώς και η ακριβής ημερήσια διάταξη θα ανακοινωθούν τις επόμενες ημέρες.

Υποβολή υποψηφιοτήτων έως και την Παρασκευή 27-4-2018. Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας έχουν όλα τα ήδη εγγεγραμμένα (έως 3-4-2018) μέλη της ΕΑΝΔιΘ. Υποψήφιοι για το ΔΣ δύνανται να είναι δικηγόροι ή ασκούμενοι δικηγόροι, ενώ για την Επιτροπή Ασκουμένων δύνανται να είναι αποκλειστικά ασκούμενοι δικηγόροι. Η υποβολή υποψηφιοτήτων γίνεται μέσω email ή με έντυπη αίτηση προς το ΔΣ. Οι υποψηφιότητες για το ΔΣ συνοδεύονται από καταβολή ποσού 20 ευρώ στο ταμείο της Ένωσης. Οι υποψηφιότητες για την Επιτροπή Ασκουμένων υποβάλλονται ατελώς. Οι αρχαιρεσίες διεξάγονται με ενιαίο ψηφοδέλτιο.

Διεξαγωγή μυστικής ψηφοφορίας για την εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου και Επιτροπής Ασκουμένων την Πέμπτη 3-5-2018. Δικαίωμα συμμετοχής στην ψηφοφορία έχουν όλοι οι ασκούμενοι δικηγόροι Θεσσαλονίκης και όλοι οι δικηγόροι Θεσσαλονίκης που απέκτησαν δικηγορική ιδιότητα από 1-1-2014 και έπειτα, εφόσον εγγράφονται στην ΕΑΝΔιΘ. Απαραίτητη η επίδειξη ταυτότητας ασκουμένου δικηγόρου ή δικηγόρου. Ο τόπος, η ακριβής χρονική διάρκεια καθώς και περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την διαδικασία της ψηφοφορίας θα ανακοινωθούν τις επόμενες ημέρες.

Οι εκλογές θα διεξαχθούν σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού Εσωτερικής Λειτουργίας της ΕΑΝΔιΘ.

Για οποιαδήποτε ερώτηση ή διευκρίνιση σχετικά με την διαδικασία των αρχαιρεσιών παρακαλούμε να επικοινωνείτε άμεσα και εγγράφως στο email της ΕΑΝΔιΘ: eandith@gmail.com

Για το ΔΣ της ΕΑΝΔιΘ

Ο Πρόεδρος………………………………..Η Γραμματέας

Μιχάλης Μήττας………………………………Έλλη Μέλλιου