Πρακτικά ΔΣ ΕΑΝΔιΘ 21-12-2020

Θεσσαλονίκη 28-12-2020,

Ι. Έναρξη Συνεδρίασης

Το ΔΣ της ΕΑΝΔιΘ συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση την Δευτέρα 21-12-2020 και ώρα 19:00 διαδικτυακά, λόγω των περιορισμών που έχουν επιβληθεί από την εφαρμοζόμενη Κ.Υ.Α στη χώρα. Θεματολογία:

 1. Ενημέρωση Προέδρου. Εισηγητής Γ. Τρασανίδης.
 2. Αγγελίες στην ιστοσελίδα της Ένωσης. Εισηγητής Γ. Παπαγεωργίου.
 3. Κύρωση αποφάσεων της από 04/11/2020 Συνεδρίασης Επιτροπής Ασκουμένων. Εισηγητής Γ. Παπαγεωργίου.
 4. Διαγωνισμός δικηγόρων. Εισηγητής Π. Σαλονικίδης.
 5. Πρακτικός οδηγός Ασκουμένων της Ένωσης. Εισηγητής Π. Σαλονικίδης.
 6. Εισηγήσεις και προτάσεις μελών της ΕΑΝΔιΘ.

Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε κατόπιν δημόσιας ανακοίνωσης και με την απαραίτητη απαρτία, όπως απαιτεί το άρθρο 20 του Καταστατικού της ΕΑΝΔιΘ, καθώς παρόντα ήταν τα ακόλουθα έξι μέλη του:
Τρασανίδης Γιάννης, Πρόεδρος
Χορόζογλου Ιορδάνης, Αντιπρόεδρος
Σαλονικίδης Παύλος, Γραμματέας
Παπαγεωργίου Γεώργιος, Μέλος, Πρόεδρος της Επιτροπής Ασκουμένων της ΕΑΝΔιΘ
Λεοντάρης Αθανάσιος – Αντώνιος, Μέλος
Χατζηγκόντζιος Πασχάλης, Μέλος

 1. Ο Πρόεδρος Γ. Τρασανίδης προέβη σε μία μεγάλης διάρκειας ενημέρωση σε σχέση με μία πλειάδα θεμάτων. Αναλυτικά, αναφέρθηκε στη δωρεά της Ένωσης προς το Παιδικό Χωριό στο Φίλυρο μετά από συνεννόηση που το μέλος της Ένωσης Κ. Γκίζα είχε με το Παιδικό Χωριό. Ο Πρόεδρος στην συνέχεια αναφέρθηκε στην συμμετοχή της Ένωσης στην οργάνωση του συνεδρίου φορολογικού δικαίου της έδρας jean monnet της κυρίας Σαββαΐδου και την εκπροσώπηση της Ένωσης από τον ίδιο στο προαναφερθέν συνέδριο. Επίσης, τα μέλη ενημερώθηκαν για το πρόσφατο συνέδριο της ELSA Greece πάνω στο εταιρικό δίκαιο που προβλήθηκε και υποστηρίχθηκε από την Ένωση και για τις συζητήσεις που είχε με τον Πρόεδρο της ELSA Greece σε θεσμικό επίπεδο για τις μελλοντικές κινήσεις συνεργασίας με το σωματείο που αποτελεί εκ των κυρίων εταίρων-συνεργατών της Ένωσης. Επιπλέον, ανέφερε την απάντηση του ΕΦΚΑ στο αίτημα του προηγούμενου ΔΣ για την υπαγωγή στις ασφαλιστικές κατηγορίες. Εξουσιοδοτήθηκε μετά από πρόταση του προέδρου, το μέλος Π. Σαλονικίδης να επεξεργαστεί την απάντηση και να θέσει σχετικό ερώτημα στον ΕΦΚΑ. Επιπρόσθετα, ο Πρόεδρος τόνισε ιδιαίτερα το κοινό αίτημα τεσσάρων Ενώσεων Νέων και Ασκουμένων Δικηγόρων για στήριξη των ασκουμένων και νέων δικηγόρων και την σχετική αναφορά μέλους του Ελληνικού Κοινοβουλίου προς τα αρμόδια υπουργεία, ενώ καταγράφηκε και η προσέγγιση με πολιτικούς φορείς με σκοπό την υποστήριξη του σχετικού αιτήματος. Ακόμη, συνέστησε την προσοχή των μελών για το ψηφισμένο πλέον νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας περί εξίσωσης πτυχίων κολεγίων με τα αντίστοιχα των ΑΕΙ/ΤΕΙ, ως ζήτημα που χρίζει περαιτέρω παρακολούθησης από την Ένωση τις επόμενες μέρες, στο σημείο που σχετική νομοθετική ρύθμιση θίξει τους πτυχιούχους των νομικών σχολών. Ως προς τα πρακτικά ζητήματα του διανεμητικού στους νέους δικηγόρους και των ορκωμοσιών νέων δικηγόρων, δεσμεύτηκε να κινηθεί τάχιστα τις επόμενες ημέρες και να ζητήσει ενημέρωση από τους αρμοδίους φορείς, ούτως ώστε να ενημερωθεί σχετικά και το σύνολο των μελών της Ένωσης.                                                    1Α. Κατατέθηκαν εκπρόθεσμα και εκτός ημερησίας διάταξης δύο ψηφίσματα σχετικά με την από 20/12/2020 απόφαση του ΔΣ του ΔΣΑ για το επίδομα προς δικηγόρους από τα αποθεματικά του ΟΑΕΔ. Το πρώτο ψήφισμα κατατέθηκε από το μέλος της Ένωσης Π. Σαλονικίδη και το δεύτερο από το μέλος της Ένωσης Ι. Πανούση. Βάσει του άρθρου 5 παρ. 2 του Κανονισμού Εσωτερικής Λειτουργίας της Ένωσης, αποφασίστηκε ομόφωνα να εισαχθούν προς συζήτηση λόγω του κατεπείγοντος χαρακτήρα. Υπήρξε ισχυρή προειδοποίηση προς το μέλος Ι. Πανούση σχετικά με την κατάθεση του ψηφίσματος του, καθώς, παρά το ότι απαιτείται να είναι υπογεγραμμένο από μέλος ή μέλη της Ένωσης, εντούτοις αυτό ήταν υπογεγραμμένο όχι από μέλος ή μέλη, αλλά από τρίτη ομάδα ανθρώπων. Όλα τα μέλη του ΔΣ συμφώνησαν πως την επόμενη φορά ψήφισμα κατατεθειμένο με αντίστοιχο τρόπο δεν θα γίνει δεκτό προς συζήτηση. Παρ’ όλα αυτά, κατόπιν πρότασης του Προέδρου και έπειτα από συμφωνία όλων των μελών παρακάμφθηκε η τυπική ακυρότητα, διότι προκρίθηκε το γεγονός πως το ζήτημα είναι ουσιώδες και το ΔΣ θα έπρεπε να προβεί κατόπιν διαβούλευσης σε σχετική απόφαση. Ως προς την ουσία, τα παραπάνω δύο ψηφίσματα τέθηκαν αντιπαραθετικά. Το μέλος Α. Λεοντάρης θεώρησε πως με την στάση του ο ΔΣΑ αυτοπεριορίζεται και περιορίζει και τη δυναμική του κλάδου. Το μέλος Γ. Παπαγεωργίου τόνισε πως η θέση του ΔΣΑ θίγει το ελεύθερο δικηγορικό επάγγελμα και συνιστά μία μεγάλη συνδικαλιστική αποτυχία. Τόνισε, επίσης, πως η στάση αυτή αποτελεί ίσως προάγγελο για περαιτέρω ενέργειες ατόμων μέσα στον κλάδο που έχουν διαφορετικά συμφέροντα από την πλειονότητα των δικηγόρων. Το μέλος Γ. Τρασανίδης θεώρησε απαράδεκτη την ενέργεια αυτή και στηλίτευσε το γεγονός πως δεν υπήρχε καμία πρότερη διαβούλευση ή ενημέρωση ή απόφαση από τον ΔΣΘ, μέσω της οποίας θα γινόταν γνωστές οι προθέσεις της Ολομέλειας και του ΔΣΘ στο δικηγορικό σώμα, το οποίο κατελήφθη εξαπίνης. Όλα τα μέλη συμφώνησαν πως το ψήφισμα του Π. Σαλονικίδη ήταν πληρέστερο και προσιδιάζει στο ύφος και τον παλμό της Ένωσης. Απόφαση: Υπερψηφίζεται ομόφωνα το ψήφισμα του Π. Σαλονικίδη και απορρίπτεται ομόφωνα το αντιπαραθετικό ψήφισμα του Γ. Πανούση.
 2. Ο εισηγητής παρουσίασε μία νέα φόρμα για τις αγγελίες που θα αναρτώνται στην ιστοσελίδα της Ένωσης απλοποιώντας την ως τώρα διαδικασία και δίνοντας περισσότερες ευκαιρίες στα μέλη. Τόνισε ότι για να αναρτηθεί μία αγγελία θα πρέπει οπωσδήποτε να αναφέρει σαφή αμοιβή και σαφές ωράριο. Το μέλος Π. Σαλονικίδης συμφώνησε με την κίνηση αυτή ως ουσιαστική αντικατάσταση των πινάκων ανακοινώσεων του Δικαστικού Μεγάρου και υπενθύμισε πως η Ένωση έχει εδώ και μήνες απευθυνθεί στον ΔΣΘ να πράξει το ίδιο, δίχως ανταπόκριση. Τα μέλη Ι. Χορόζογλου και Γ. Τρασανίδης πρότειναν συγκεκριμένες τεχνικές βελτιώσεις με τον πρώτο να προτείνει τη δημιουργία αντίστοιχης πλατφόρμας και για όσους βρίσκονται στο στάδιο ανεύρεσης εργασίας. Απόφαση: Εγκρίνεται ομόφωνα η νέα φόρμα αγγελιών με τις προϋποθέσεις αναγραφής συγκεκριμένης αμοιβής και ωραρίου.
 3. Ο εισηγητής ενημέρωσε το ΔΣ για την από 04/11/2020 συνεδρίαση της Επιτροπής Ασκουμένων και πρότεινε την υπερψήφιση- κύρωση της υπ’ αριθμόν 2, 3 και 4 απόφασης της ως άνω συνεδρίασης. Σχετικά με την υπ’ αριθμόν 2 (ανοιχτό μητρώο ασκουμένων ΔΣΘ) και την υπ’ αριθμόν 3 (Επαναφορά́ αιτήματος συγκρότησης Επιτροπής Εποπτείας Άσκησης) δεν διατυπώθηκε καμία αντίθετη γνώμη με το μέλος Γ. Τρασανίδη να τονίζει πως έχει υποστηρίξει πολλές φορές τα δύο αυτά θέματα σε συναντήσεις με τον Πρόεδρο του ΔΣΘ, δίχως αποτέλεσμα μέχρι τώρα. Σε σχέση με την υπ’ αριθμόν 4 απόφαση της από 04/11/2020 συνεδρίαση της Επιτροπής Ασκουμένων, υπήρξε διαλογική συζήτηση για την ενημέρωση από πλευράς Ολομέλειας Προέδρων και ΔΣΘ για τα πλάνα τους αναφορικά με τον θεσμό της άσκησης. Το μέλος Π. Χατζηγκόντζιος θεώρησε φρόνιμο να προετοιμάσει η Ένωση τη δική της πρόταση για την αναθεώρηση της άσκησης και να κινηθεί προς την ανάδειξή της. Το μέλος Γ. Τρασανίδης υπενθύμισε την ολοκληρωμένη πρόταση για τον θεσμό που έχει σχεδιαστεί από την Ένωση και ζήτησε την επικαιροποίηση της. Το μέλος Γ. Παπαγεωργίου τόνισε την ανάγκη οργάνωσης του θέματος από την Επιτροπή Ασκουμένων με το μέλος Α. Λεοντάρη να είναι της άποψης πως όλοι – ασκούμενοι και δικηγόροι- οφείλουν να συμβάλλουν στην επικαιροποίηση της θέσης της Ένωσης. Το μέλος Π. Σαλονικίδης πρότεινε την επαναφορά της θέσης της Ένωσης προς διαβούλευση με το σώμα. Απόφαση: Κυρώνονται ομόφωνα οι υπ’ αριθμόν της υπ’ αριθμόν 2, 3 και 4 της από 04/11/2020 συνεδρίασης της Επιτροπής Ασκουμένων.
 4. Ο εισηγητής πρότεινε την άμεση διενέργεια του επόμενου Διαγωνισμού Δικηγόρων μόλις το επιτρέψουν οι υγειονομικές συνθήκες και την μη απαίτηση καταβολή παραβόλου συμμετοχής στο Διαγωνισμό, ως ένα μέτρο στήριξης ασκουμένων δικηγόρων και μελλοντικών δικηγόρων. Ταυτόχρονα, τόνισε πως ο επόμενος διαγωνισμός δεν θα πρέπει να επηρεάσει τη διενέργεια των επόμενων διαγωνισμών του 2021. Όλα τα μέλη συμφώνησαν. Απόφαση: Εγκρίνεται ομόφωνα η αποστολή αιτήματος με το παραπάνω αιτητικό προς την Ολομέλεια των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων.
 5. Ο εισηγητής παρουσίασε έναν πρακτικό οδηγό της Ένωσης για τους ασκούμενους δικηγόρους, ο οποίος συντάχθηκε από τον ίδιο και τα μέλη της Ένωσης Γ. Παπαγεωργίου, Κ. Γκίζα και Ε. Σαρρή. Όλα τα μέλη συμφώνησαν. Απόφαση: Εγκρίνεται ομόφωνα ο πρακτικός οδηγός της Ένωσης για τους ασκούμενους δικηγόρους.
 6. Πρόταση που κατατέθηκε εμπροθέσμως από το μέλος της Ένωσης Γ. Ρουβά συζητήθηκε παρότι ο ίδιος δεν παρέστη στην συνεδρίαση, κατόπιν προηγούμενης κλήσης του με βάση του άρθρο 5 παρ. 10 του Κανονισμού Εσωτερικής Λειτουργίας της Ένωσης. Η πρόταση αφορούσε την καταδίκη του νέου Πτωχευτικού Κώδικα και αναλύει επί μέρους διατάξεις του νόμου. Όλα τα μέλη διαφώνησαν με το πνεύμα του νέου Πτωχευτικό Κώδικα και συμφώνησαν πως πρέπει να θιχτούν συγκεκριμένες πτυχές του σε σχετικό ψήφισμα της Ένωσης. Το μέλος Α. Λεοντάρης πρότεινε την έγκριση της πρότασης του Γ. Ρουβά με συγκεκριμένες τροποποιήσεις, κυρίως ως προς τις πολιτικές προεκτάσεις της κατατεθειμένης πρότασης. Το μέλος Γ. Παπαγεωργίου δεν διαφώνησε ως προς την ουσία των πολιτικών προεκτάσεων, κατανόησε όμως πως η Ένωση οφείλει να απέχει από τέτοιες τοποθετήσεις. Απόφαση: Εγκρίνεται ομόφωνα, όπως τροποποιήθηκε. Πρόταση που κατατέθηκε εμπρόθεσμα από το μέλος της Ένωσης Θ. Παπαδόπουλο δεν συζητήθηκε καθώς αποσύρθηκε από το παραπάνω μέλος.

Για το ΔΣ της ΕΑΝΔιΘ

Ο Πρόεδρος ……………….Ο Γραμματέας

Γιάννης Τρασανίδης…………………Παύλος Σαλονικίδης