Πρακτικά – Αποφάσεις ΔΣ ΕΑΝΔιΘ 4-7-2017

Θεσσαλονίκη 5-7-2017,

Ι. Έναρξη Συνεδρίασης

Το ΔΣ της ΕΑΝΔιΘ συνήλθε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση την Τρίτη 4 Ιουλίου 2017 και ώρα 19:30 με ημερήσια διάταξη:

  1. Σύνταξη επιστολής προς την Ολομέλεια με αφορμή την γνωμοδότηση σχετικά με την τοποθέτηση POS από δικηγόρους. Εισηγητής Θρασύβουλος Γαβαθόπουλος.
  2. Πρόταση για συνδιοργάνωση από κοινού με την ELSA νομικού συνεδρίου στην Θεσσαλονίκη. Εισηγητής Μιχάλης Μήττας.
  3. Εισηγήσεις και οργανωτικά ζητήματα της Επιτροπής Ασκουμένων της ΕΑΝΔιΘ. Εισηγητής Γιάννης Τρασανίδης.

ΙΙ. Έγκριση της Νομιμότητας της Συνεδρίασης

Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε χωρίς δημόσια ανακοίνωση λόγω του έκτακτου χαρακτήρα της και με την απαραίτητη απαρτία, όπως απαιτεί το άρθρο 20 του Καταστατικού της ΕΑΝΔιΘ, καθώς παρόντα ήταν τα ακόλουθα πέντε μέλη του:
Μιχάλης Μήττας, Πρόεδρος
Κατερίνα Τσιαμπέρα, Αντιπρόεδρος
Θρασύβουλος Γαβαθόπουλος, Ταμίας

Γιάννης Τρασανίδης, Μέλος – Εκπρόσωπος Επιτροπής Ασκουμένων
Έλλη Μέλλιου, Μέλος

ΙΙΙ. Αποφάσεις

  1. Κατατέθηκε από τον εισηγητή Θρασύβουλο Γαβαθόποθλο, πρόταση Επιστολής σχετικά με την Τοποθέτηση POS. Η πρόταση κατατέθηκε εν περιλήψει ως επισυνάπτεται. Όλοι οι παρευρισκόμενοι συναίνεσαν με την πρόταση. Το μέλος Έλλη Μέλλιου πρότεινε την κοινοποίησή της στον ΔΣΘ, με το οποίο επίσης το σύνολο των παρευρισκόμενων συναίνεσε. ΑΠΟΦΑΣΗ: Εγκρίνεται ομόφωνα όπως κατατέθηκε.
  2. Κατατέθηκε από τον εισηγητή Μιχάλη Μήττα, πρόταση για διεξαγωγή Συνεδρίου τον Οκτώβριο από κοινού με την ELSA, το οποίο θα έχει επιστημονικό και επαγγελματικό χαρακτήρα, εστιάζοντας σε ζητήματα νομικής επικαιρότητας ευρέως ενδιαφέροντος και επαγγελματικά θέματα που αφορούν τους νέους νομικούς. Στόχοι η ενίσχυση των επιστημονικών γνώσεων των νέων συναδέλφων, η ανάδειξη σημαντικών επαγγελματικών προβλημάτων, η δικτύωση των νέων συναδέλφων και τελικά η καθιέρωση της διοργάνωσης σε ετήσιο επίπεδο, ως μείζον νομικό γεγονός στην Βόρειο Ελλάδα. ΑΠΟΦΑΣΗ: Εγκρίνεται ομόφωνα το πλαίσιο προτάσεων και εξουσιοδοτούνται ο Πρόεδρος Μιχάλης Μήττας, το μέλος και εκπρόσωπος της Επιτροπής Ασκουμένων της ΕΑΝΔιΘ Τρασανίδης Γιάννης και ο Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Ασκουμένων της ΕΑΝΔιΘ Τσάμης Έκτορας, να προχωρήσουν στις σχετικές συζητήσεις με το προεδρείο της ELSA και την διαμόρφωση αναλυτικού σχεδίου διοργάνωσης.
  3. Κατατέθηκαν από τον εισηγητή Γιάννη Τρασανίδη οι από 29-6-2017 αποφάσεις Επιτροπής Ασκουμένων της ΕΑΝΔιΘ, όπως επισυνάπτονται, προς έγκριση. Το σύνολο των μελών συναίνεσε με τις προτάσεις. Ο Πρόεδρος Μιχάλης Μήττας πρότεινε στο αίτημα για την κατάργηση των παραστάσεων να προστεθεί συμπληρωματικό αίτημα να μας κοινοποιηθούν τα πρακτικά του ΔΣ του ΔΣΘ, με το οποίο συναίνεσαν όλοι οι παρευρισκόμενοι. ΑΠΟΦΑΣΗ: Εγκρίνονται ομόφωνα οι από 29-6-2017 αποφάσεις της Επιτροπής Ασκουμένων της ΕΑΝΔιΘ, όπως κατατέθηκαν.

Για το ΔΣ της ΕΑΝΔιΘ

Ο Πρόεδρος……………………Η Γραμματέας

Μιχάλης Μήττας…………………Στέφανος Κρεμέτης