Πρακτικά – Αποφάσεις ΔΣ ΕΑΝΔιΘ 30-8-2017

Θεσσαλονίκη 30-8-2017,

Ι. Έναρξη Συνεδρίασης

Το ΔΣ της ΕΑΝΔιΘ συνήλθε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση την Τετάρτη 30 Αυγούστου 2017 και ώρα 18:30 με ημερήσια διάταξη:

 1. Υποβολή αιτήματος στον ΟΑΣΘ για την διαμόρφωση ειδικού εκπτωτικού κομίστρου για τους ασκούμενους δικηγόρους. Εισηγητής Μιχάλης Μήττας.
 2. Πρόταση υιοθέτησης ψηφίσματος σχετικά με την λειτουργία του συστήματος ηλεκτρονικής παρακολούθησης πολιτικών υποθέσεων (Σόλων). Εισηγήτρια Έλλη Μέλλιου.
 3. Αξιολόγηση προτεινόμενης νομοθετικής παρέμβασης στον ΕΦΚΑ, σχετικά με το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών. Εισηγητής Στέφανος Κρεμέτης.
 4. Αντικατάσταση Γραμματέα του ΔΣ, Στέφανου Κρεμέτη. Εισηγητής Μιχάλης Μήττας.
 5. Οργανωτικά θέματα συνεδρίου ΕΑΝΔιΘ – ELSA. Εισηγητής Γιάννης Τρασανίδης.

ΙΙ. Έγκριση της Νομιμότητας της Συνεδρίασης

Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε κατόπιν δημόσιας ανακοίνωσης και με την απαραίτητη απαρτία, όπως απαιτεί το άρθρο 20 του Καταστατικού της ΕΑΝΔιΘ, καθώς παρόντα ήταν τα ακόλουθα τέσσερα μέλη του:

Μιχάλης Μήττας, Πρόεδρος

Στέφανος Κρεμέτης, Γραμματέας

Θρασύβουλος Γαβαθόπουλος, Ταμίας

Γιάννης Τρασανίδης, Μέλος – Εκπρόσωπος Επιτροπής Ασκουμένων

Έλλη Μέλλιου, Μέλος

ΙΙΙ. Αποφάσεις

 1. Κατατέθηκε από τον εισηγητή Μιχάλη Μήττα πρόταση για υποβολή αιτήματος στον ΟΑΣΘ για παροχή ειδικού εκπτωτικού κομίστρου για ασκούμενους δικηγόρους. Κατατέθηκε επίσης πρόταση για υποβολή αιτήματος κατόπιν συνεννόησης με τον ΔΣΘ για διασφάλιση έκπτωσης στις κάρτες απεριορίστων διαδρομών σε νέους δικηγόρους. Όλοι οι παρόντες συναίνεσαν με αμφότερες τις προτάσεις. ΑΠΟΦΑΣΗ: Εγκρίνονται ομόφωνα όπως κατατέθηκαν.
 2. Κατατέθηκε από την εισηγήτρια Έλλη Μέλλου πρόταση για υιοθέτηση ψηφίσματος σχετικά με την λειτουργία του νέου συστήματος ηλεκτρονικής παρακολούθησης πορείας αστικών υποθέσεων (Σόλων). Προτάθηκε από την εισηγήτρια η απαρίθμηση των πλεονεκτημάτων που προσφέρει το νέο σύστημα, όπως κατεξοχήν η δυνατότητα παρακολούθησης υποθέσεων σε όλη την επικράτεια. Εν συνεχεία προτάθηκε από την εισηγήτρια η παράθεση των πρακτικών προβλημάτων που προκύπτουν στην εξυπηρέτηση των δικηγόρων, ιδίως με την κατάργηση της δυνατότητας ηλεκτρονικής παρακολούθησης με λοιπά στοιχεία, πέραν του αριθμού κατάθεσης δικογράφου. Από τον Θρασύβουλο Γαβαθόπουλο τέθηκε ο προβληματισμός σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων των διαδίκων και της τεχνικής δυνατότητας να εγκατασταθεί στην εφαρμογή δυνατότητα έρευνας με άλλα στοιχεία. Προτάθηκε από τον Μιχάλη Μήττα η διαμόρφωση πρότασης προς τον Υπ. Δικαιοσύνης, σε συνεργασία με τον ΔΣΘ, να παρέχεται η δυνατότητα σε δικηγόρους με ειδικούς προσωπικούς κωδικούς, για ηλεκτρονική έρευνα με χρήση ονομάτων διαδίκων, ΑΦΜ διαδίκων και αριθμών απόφασης, καθώς δεν προκύπτει ζήτημα προσωπικών δεδομένων αφού έτσι κ αλλιώς η δίκες και η έκδοση των αποφάσεων είναι δημόσια. ΑΠΟΦΑΣΗ: Εγκρίνεται ομόφωνα η υιοθέτηση πρότασης προς το Υπ. Δικαιοσύνης και τον ΔΣΘ, με περιεχόμενο την παροχή δυνατότητας στους δικηγόρους, ως θεσμικούς συλλειτουργούς της Δικαιοσύνης, με την χρήση προσωπικών κωδικών, να προβαίνουν σε έρευνα με ονόματα και ΑΦΜ διαδίκων και αριθμούς απόφασης.
 3. Κατατέθηκε πρόταση από τον εισηγητή Στέφανο Κρεμέτη, πρόταση για υποβολή αιτήματος προς το Υπ. Κοινωνικής Ασφάλισης, στα πλαίσια των αναμενόμενων τροπολογιών για παροχή ειδικής έκπτωσης σε δικηγόρους με ιδιαίτερα χαμηλό εισόδημα. Συγκεκριμένα, ο εισηγητής ανέφερε τροπολογία του Υπουργείου, η οποία έχει ήδη κατατεθεί προς ψήφιση για την απαλλαγή δικηγόρων από την υποχρέωση ασφαλιστικών εισφορών, εφόσον έχουν μηδενικά εισοδήματα. Ωστόσο, κατά τον τρόπο αυτόν προκύπτει το παράλογο φαινόμενο δικηγόρος με ελάχιστες παραστάσεις (έστω μία) να επιβαρύνεται με πλήρη εισφορά (κατά τον τεκμαρτό υπολογισμό). Για τον λόγο αυτό προτείνεται η υποβολή αιτήματος για παροχή ειδικής έκπτωσης, ειδικά σε επαγγελματίες, των οποίων τα εισοδήματα είναι χαμηλότερα του τεκμηρίου διαβίωση (3.000 ευρώ ετησίως για το άτομο). ΑΠΟΦΑΣΗ: Εγκρίνεται ομόφωνα όπως κατατέθηκε.
 4. Ο Γραμματέας του ΔΣ, Στέφανος Κρεμέτης υπέβαλλε την παραίτησή του από την θέση του Γραμματέα, λόγω βεβαρυμένου προγράμματος και μετακίνησής του στην Αθήνα, αιτούμενος την παραμονή του στο ΔΣ ως μέλος. Η παραίτηση έγινε ομόφωνα δεκτή. Σε αντικατάστασή του στην θέση του Γραμματέα, προτάθηκε από τον Πρόεδρο Μιχάλη Μήττα, η Έλλη Μέλλιου. ΑΠΟΦΑΣΗ: Εκλέγεται ομόφωνα στην θέση του Γραμματέα του ΔΣ η Έλλη Μέλλιου.
 5. Ο εισηγητής Γιάννης Τρασανίδης ενημέρωσε το ΔΣ σχετικά με την πορεία διοργάνωσης του συνεδρίου με την ELSA. Οι ημερομηνία διεξαγωγής έχει ορισθεί για τις 7-8/10/2017.
 6. Εισάγεται εκτάκτως από τον Πρόεδρο Μιχάλη Μήττα κατεπείγον θέμα σχετικά με τις εισφορές που αποδίδει το ΤΑΧΔΙΚ στον ΕΦΚΑ. Κατόπιν κοινού αιτήματος της Ένωσης και της αντίστοιχης Ένωσης της Ρόδου, ο ΕΦΚΑ επικοινώνησε ζητώντας διευκρινίσεις σχετικά με τα προβλήματα που ανακύπτουν από την πολιτική του ΤΑΧΔΙΚ να αποδίδει τις παρακρατηθείσες εισφορές κατά τον χρόνο πληρωμής του γραμματίου, ήτοι περισσότερο από ένα έτο από την έκδοσή του. Με τον τρόπο αυτόν, εφόσον το εκδοθέν γραμμάτιο δηλώνεται από των δικηγόρο ως εισόδημα κατά το φορολογικό έτος έκδοσής του οδηγεί σε εικονική αύξηση του εισοδήματος και ως εκ τούτου και των εισφορών του επόμενου έτους. Ο ΕΦΚΑ πρότεινε να προωθήσουμε το ζήτημα στην Ολομέλεια, ώστε να τοποθετηθεί και να υποβάλλει διορθωτική πρόταση. Ωστόσο, ανακύπτει το ευρύτερο ζήτημα της φορολογικής αντιμετώπισης των γραμματίων που εκδίδονται μέσω νομική βοήθειας και ειδικότερα: αν τα γραμμάτια δηλώνονται ως εισόδημα κατά τον χρόνο έκδοσης ή κατά τον χρόνο εξόφλησης, αν τα γραμμάτια αυτά δηλώνονται στις περιοδικές πελατών – προμηθευτών κατά τον χρόνο έκδοσης ή κατά τον χρόνο εξόφλησης, αν τα ίδια γραμμάτια δηλωθούν σε διαφορετικό χρόνο από τον δικηγόρο και το ΤΑΧΔΙΚ προκύπτει ασυμφωνία στην περιοδική δήλωση. Ως εκ τούτου, ο εισηγητής προτείνει την αποστολή ερωτήματος στην Ολομέλεια και την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων ώστε να δοθούν διευκρινήσεις. ΑΠΟΦΑΣΗ: Εγκρίνεται ομόφωνα η αποστολή ερωτήματος.

Για το ΔΣ της ΕΑΝΔιΘ

Ο Πρόεδρος………………………….Η Γραμματέας

Μιχάλης Μήττας……………………………Έλλη Μέλλιου