Πρακτικά – Αποφάσεις ΔΣ ΕΑΝΔιΘ 20-10-2017

Θεσσαλονίκη 20-8-2017,

Ι. Έναρξη Συνεδρίασης

Το ΔΣ της ΕΑΝΔιΘ συνήλθε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση την Παρασκευή 20 Οκτωβρίου 2017 και ώρα 18:30 με ημερήσια διάταξη:

  1. Ενημέρωση αποτελεσμάτων Συνεδρίου ΕΥΒΑ (Λονδίνο, Οκτώβριος 2017). Εισηγητής Μιχάλης Μήττας.
  2. Ζητήματα σχετικά με τον διορισμό και τις αμοιβές διερμηνέων – μεταφραστών δικηγόρων. Εισηγήτρια Έλλη Μέλλιου.
  3. Απολογισμός Συνεδρίου Νέων Νομικών (Θεσσαλονίκη Οκτώβριος 2017). Εισηγητής Γιάννης Τρασανίδης.
  4. Διαμόρφωση θεματολογίας για την επικείμενη συνάντηση ΕΑΝΔιΘ – ΓΓ Υπ. Δικαιοσύνης. Εισηγητής Μιχάλης Μήττας.
  5. Διαχειριστικά και τεχνικά θέματα. Εισηγητής Θρασύβουλος Γαβαθόπουλος.
  6. Εισηγήσεις και προτάσεις μελών της ΕΑΝΔιΘ.

ΙΙ. Έγκριση της Νομιμότητας της Συνεδρίασης

Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε κατόπιν δημόσιας ανακοίνωσης και με την απαραίτητη απαρτία, όπως απαιτεί το άρθρο 20 του Καταστατικού της ΕΑΝΔιΘ, καθώς παρόντα ήταν τα ακόλουθα τέσσερα μέλη του:

Μιχάλης Μήττας, Πρόεδρος

Κατερίνα Τσιαμπέρα, Αντιπρόεδρος

Έλλη Μέλλιου, Γραμματέας

Θρασύβουλος Γαβαθόπουλος, Ταμίας

Μαρία Βασλή, Εκπρόσωπος Επιτροπής Ασκουμένων σε αναπλήρωση του μέλους Γιάννη Τρασανίδη

ΙΙΙ. Αποφάσεις

  1. Ο Πρόεδρος Μιχάλης Μήττας ενημέρωσε το ΔΣ για τα αποτελέσματα του Συνεδρίου ΕΥΒΑ: α. ολοκληρώθηκε η υποβολή αίτησης στο Συμβούλιο της Ευρώπης για την αναγνώριση της ΕΥΒΑ ως παρατηρητή. Μόλις η έγκριση ολοκληρωθεί η ΕΑΝΔιΘ θα αναλάβει τον ρόλο του παρατηρητή σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ελλάδα, β. προωθείται το πρόγραμμα ανταλλαγής νέων δικηγόρων στην Ευρώπη με την διερεύνηση των οργανώσεων που ενδιαφέρονται να συμμετέχουν. Χρηματοδότηση θα αναζητηθεί από ευρωπαϊκά προγράμματα, γ. η ΕΥΒΑ θα συμμετέχει ως συνδιοργανώτρια στον ευρωπαϊκό διαγωνισμό διαμεσολάβησης και διαιτησίας. Περισσότερες λεπτομέρειες θα ανακοινωθούν μόλις υπογραφεί η σχετική συμφωνία, δ. το εαρινό συνέδριο της ΕΥΒΑ θα πραγματοποιηθεί στο Παρίσι και το θερινό στο Άμστερνταμ.
  2. Κατατέθηκε πρόταση από την εισηγήτρια Έλλη Μέλλιου, για ανάληψη πρωτοβουλιών σε σχέση με την λειτουργία του συστήματος διερμηνειών – μεταφράσεων στα δικαστήρια. Προτάθηκε η διεξαγωγή έρευνας μεταξύ των μελών μας για την εμπειρία τους από το συγκεκριμένο σύστημα, η καταγραφή του νομικού πλαισίου και η διαμόρφωση οριστικών προτάσεων προς έγκριση από την Γενική Συνέλευση. Ο Μιχάλης Μήττας πρότεινε την διερεύνηση της δυνατότητας η παροχή υπηρεσιών μετάφρασης – διερμηνείας στα δικαστήρια να γίνεται αποκλειστικά από δικηγόρους και μόνο επικουρικά από επαγγελματίες άλλων κατηγοριών, ώστε να διασφαλίζεται η επάρκεια και η ποιότητα στην απόδοση των νομικών εννοιών. ΑΠΟΦΑΣΗ: Εγκρίνεται ομόφωνα με την προσθήκη του Μ. Μήττα και παραπέμπεται στην ΓΣ.
  3. Παρουσιάσθηκε απολογισμός του Συνεδρίου Νέων Νομικών, που πραγματοποιήθηκε στις 6-7/10 από κοινού με την ELSA. Το Συνέδριο κρίθηκε απολύτως επιτυχημένο, καθώς σε αυτό συμμετείχαν περισσότεροι από 200 σύνεδροι, πραγματοποιήθηκε ουσιαστικός διάλογος και λεπτομερής ανάλυση των επιστημονικών και επαγγελματικών θεμάτων. Η επιτυχία αυτή αποτελεί παρακαταθήκη και οδηγό για την ετήσια καθιέρωση της συγκεκριμένης διοργάνωσης. ΑΠΟΦΑΣΗ: Εγκρίνεται ομόφωνα ο απολογισμός όπως κατατέθηκε.
  4. Προτάθηκε από τον εισηγητή Μιχάλης Μήττα η διαμόρφωση θεματολογίας για την επικείμενη συνάντηση με τον ΓΓ του Υπ. Δικαιοσύνης με τα εξής περιεχόμενα: προώθηση της αναθεώρησης του θεσμού της άσκησης βάσει της πρότασης που διαμόρφωσε η ΕΑΝΔιΘ το 2016, προώθηση του αιτήματος διασφάλισης αμοιβών των “συνεργατών” δικηγόρων στα πλαίσια αναθεώρησης του Κώδικα Δικηγόρων, διευκρινίσεις σε σχέση με την λειτουργία της Νομικής Βοήθειας. Η Μαρία Βασλή πρότεινε να συζητηθούν και πιθανές βελτιώσεις στο σύστημα του Διαγωνισμού Δικηγόρων. ΑΠΟΦΑΣΗ: Εγκρίνεται ομόφωνα με την προσθήκη της Μ. Βασλή.

Για το ΔΣ της ΕΑΝΔιΘ

Ο Πρόεδρος………………………….Η Γραμματέας

Μιχάλης Μήττας……………………………Έλλη Μέλλιου