Πρακτικά – Αποφάσεις ΔΣ ΕΑΝΔιΘ 14-9-2017

Θεσσαλονίκη 14-9-2017,

Ι. Έναρξη Συνεδρίασης

Το ΔΣ της ΕΑΝΔιΘ συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση την Πέμπτη 14 Σεπτεμβρίου 2017 και ώρα 18:00 με ημερήσια διάταξη:

 1. Διαμόρφωση προτάσεων ενόψει ενδεχόμενης αναθεώρησης του Κώδικα Δικηγόρων. Εισηγητής Μιχάλης Μήττας.
 2. Διαμόρφωση προτάσεων σχετικά με της αμοιβές των δικηγόρων που απασχολούνται από άλλους δικηγόρος. Εισηγήτρια Έλλη Μέλλιου.
 3. Προκήρυξη Γενικής Συνέλευσης ΕΑΝΔιΘ. Εισηγητής Θρασύβουλος Γαβαθόπουλος.
 4. Προτάσεις της Επιτροπής Ασκουμένων της ΕΑΝΔιΘ. Εισηγητής Γιάννης Τρασανίδης.
 5. Εισηγήσεις και προτάσεις μελών της ΕΑΝΔιΘ.

ΙΙ. Έγκριση της Νομιμότητας της Συνεδρίασης

Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε κατόπιν δημόσιας ανακοίνωσης και με την απαραίτητη απαρτία, όπως απαιτεί το άρθρο 20 του Καταστατικού της ΕΑΝΔιΘ, καθώς παρόντα ήταν τα ακόλουθα τέσσερα μέλη του:

Μιχάλης Μήττας, Πρόεδρος

Έλλη Μέλλιου, Γραμματέας

Θρασύβουλος Γαβαθόπουλος, Ταμίας

Γιάννης Τρασανίδης, Μέλος – Εκπρόσωπος Επιτροπής Ασκουμένων

ΙΙΙ. Αποφάσεις

 1. Κατατέθηκε από τον εισηγητή Μιχάλη Μήττα πρόταση για υιοθέτηση ψηφίσματος σχετικά με την πιθανή αναθεώρηση του Κώδικα Δικηγόρων. Ο εισηγητής πρότεινε το ψήφισμα να επικεντρώσει στην ανάγκη ευρείας διαβούλευσης με την συμμετοχή των περισσότερων και αντιπροσωπευτικότερων θεσμικών εκπροσώπων και στην ανάδειξη στα πλαίσια αυτής των ζητημάτων που αφορούν ιδιαίτερα τη νέα γενιά νομικών. ΑΠΟΦΑΣΗ: Εγκρίνεται ομόφωνα όπως κατατέθηκε.
 2. Κατατέθηκε από την εισηγήτρια Έλλη Μέλλου πρόταση για υιοθέτηση ψηφίσματος σχετικά με την ανάγκη αναθεώρησης του θεσμικού πλαισίου προστασίας των αμοιβών των “συνεργατών” δικηγόρων. Προτάθηκε από τους Γιάννη Τρασανίδη και Μιχάλη Μήττα η αποσαφήνιση συγκεκριμένης πρότασης να γίνει με την μέγιστη δυνατή διαβούλευση μεταξύ των μελών και η λήψη οριστικής απόφασης από Γενική Συνέλευση. ΑΠΟΦΑΣΗ: Εγκρίνεται ομόφωνα, όπως διαμορφώθηκε από την συζήτηση.
 3. Κατατέθηκε πρόταση από τον εισηγητή Θρασύβουλο Γαβαθόπουλο για διεξαγωγή Γενικής Συνέλευσης της ΕΑΝΔιΘ. Ο εισηγητής πρότεινε στην ημερήσια διάταξη να περιληφθούν η διαμόρφωση προτάσεων της ΕΑΝΔιΘ για την ενδεχόμενη αναθεώρηση του Κώδικα Δικηγόρων, η διαμόρφωση συγκεκριμένης πρότασης για την διασφάλιση των αμοιβών των συνεργατών και ενδεχόμενα ζητήματα που θα προτείνει η Επιτροπή Ασκουμένων ιδιαίτερα για τους ασκούμενους δικηγόρους. Προτάθηκε από τον Μιχάλη Μήττα να προστεθεί στην ημερήσια διάταξη η διαμόρφωση ενός πλαισίου προτάσεων της ΕΑΝΔιΘ για διεκδικήσεις των νέων δικηγόρων. ΑΠΟΦΑΣΗ: Εγκρίνεται ομόφωνα όπως κατατέθηκε και συμπληρώθηκε από την συζήτηση.
 4. Ο εισηγητής Γιάννης Τρασανίδης ενημέρωσε προφορικά το ΔΣ σχετικά με τις αποφάσεις της από 13-9-2017 συνεδρίασης της Επιτροπής Ασκουμένων. Ζήτησε προθεσμία για την διαμόρφωση και κατάθεσή τους προς έγκριση. ΑΠΟΦΑΣΗ: Χορηγήθηκε προθεσμία μιας εβδομάδας για την κατάθεση των προτάσεων της Επιτροπής Ασκουμένων προς έγκριση.
 5. Το μέλος ΔΣ Γιάννης Τρασανίδης ενημέρωσε το ΔΣ σχετικά με την πορεία διοργάνωσης του συνεδρίου με την ELSA. Οι ημερομηνία διεξαγωγής έχει ορισθεί για τις 7-8/10/2017.
 6. Ο Πρόεδρος του ΔΣ Μιχάλης Μήττας πρότεινε την διεξαγωγή σειράς σεμιναρίων μετάφρασης το Νοέμβριο του 2017. ΑΠΟΦΑΣΗ: Εγκρίνεται ομόφωνα η πρόταση.

Για το ΔΣ της ΕΑΝΔιΘ

Ο Πρόεδρος………………………….Η Γραμματέας

Μιχάλης Μήττας……………………………Έλλη Μέλλιου