Πρακτικά – Αποφάσεις ΔΣ ΕΑΝΔιΘ 1-3-2018

Θεσσαλονίκη 1-3-2017,

Ι. Έναρξη Συνεδρίασης

Το ΔΣ της ΕΑΝΔιΘ συνήλθε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση την Πέμπτη 1 Μαρτίου 2018 και ώρα 16:00 στην Βιβλιοθήκη του ΔΣΘ (Μοσκώφ & Φράγκων 1) με ημερήσια διάταξη:

 1. Ενημέρωση Προέδρου.
 2. Προσμέτρηση εμπειρίας ασκούμενων δικηγόρων σε διαγωνισμούς του Δημοσίου. Εισηγητής Θρασύβουλος Γαβαθόπουλος.
 3. Συμμετοχή εκπροσώπων ΕΑΝΔιΘ στις επιτροπές του ΔΣΘ. Εισηγητής Μιχάλης Μήττας.
 4. Ίδρυση επιστημονικής ομάδας παρακολούθησης νομοθεσίας. Εισηγήτρια Έλλη Μέλλιου.
 5. Έγκριση προτάσεων Επιτροπής Ασκουμένων. Εισηγητής Γιάννης Τρασανίδης.
 6. Εισηγήσεις και προτάσεις μελών της ΕΑΝΔιΘ.

ΙΙ. Έγκριση της Νομιμότητας της Συνεδρίασης

Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε κατόπιν δημόσιας ανακοίνωσης και με την απαραίτητη απαρτία, όπως απαιτεί το άρθρο 20 του Καταστατικού της ΕΑΝΔιΘ, καθώς παρόντα ήταν τα ακόλουθα πέντε μέλη του:

Μιχάλης Μήττας, Πρόεδρος

Κατερίνα Τσιαμπέρα, Αντιπρόεδρος

Έλλη Μέλλιου, Γραμματέας

Θρασύβουλος Γαβαθόπουλος, Ταμίας

Γιάννης Τρασανίδης, Μέλος – Εκπρόσωπος Επιτροπής Ασκουμένων ΕΑΝΔιΘ

ΙΙΙ. Αποφάσεις

 1. Ο Πρόεδρος Μιχάλης Μήττας ενημέρωσε το ΔΣ για τις εξελίξεις του τελευταίου μήνα: Προωθήθηκε το ψήφισμα του ΔΣ του ΣΦΝ και το αντίστοιχο της ΕΑΝΔιΘ σχετικά με τις αμοιβές των ασκούμενων δικηγόρων στον ΔΣΘ. Η συζήτηση εκεί αναβλήθηκε προκειμένου να προσκληθεί αντιπροσωπεία του ΣΦΝ.
 2. Παρουσιάσθηκε ανακύψαν ζήτημα σχετικά με την μη αναγνώριση εργασιακής εμπειρίας ασκούμενων δικηγόρων στα πλαίσια αξιολόγησης σε διαγωνισμούς του Δημουσίου. Ο εισηγητής πρότεινε την αποστολή διευκρινιστικής επιστολής στον ΑΣΕΠ, δεδομένου ότι οι ασκούμενοι δικηγόροι δεν ασφαλίζονται υποχρεωτικά στο πρώην ΤΑΝ, ωστόσο είναι αυταπόδεικτο ότι η δικηγορική άσκηση είναι συναφές με τις προκηρυσσόμενες θέσεις ΠΕ Νομικών και ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού. ΑΠΟΦΑΣΗ: Εγκρίνεται ομόφωνα η πρόταση όπως κατατέθηκε.
 3. Αναβλήθηκε η σχετική συζήτηση έως τον ορισμό των επιτροπών από τον ΔΣΘ.
 4. Προτάθηκε η ίδρυση Ομάδας Παρακολούθησης Νομοθεσίας. Η εισηγήτρια πρότεινε την συγκρότηση ανοικτής ομάδας με αντικείμενο τον εντοπισμό αναχρονιστικών διατάξεων και νομοτεχνικών σφαλμάτων και την υποβολή προτάσεων για τροποποιήσεις ή βελτιώσεις. ΑΠΟΦΑΣΗ: Εγκρίνεται ομόφωνα η πρόταση όπως κατατέθηκε.
 5. Κατατέθηκε από την Επιτροπή Ασκουμένων της ΕΑΝΔιΘ πρόταση για την μεταρρύθμιση των σεμιναρίων προετοιμασίας ασκουμένων του ΔΣΘ. Ο εισηγητής κατέθεσε πρόταση για την επέκταση σε διάρκεια και εξειδίκευση σε αντικείμενο των σεμιναρίων με στόχο την ουσιαστικοποίησή τους. Μήττας: στόχος είναι τα σεμινάρια να αποτελούν διαρκή διαδικασία επιμόρφωσης, ως προστάδιο υλοποίησης της πρότασης της Ένωσης για πλήρη αναθεώρηση της άσκησης. Να εκτείνονται σε διάρκεια δύο μηνών πριν τον διαγωνισμό με ένα δίωρο μάθημα ανά εβδομάδα. Γαβαθόπουλος: να συνδυαστούν με κατάργηση των υποχρεωτικών παραστάσεων. ΑΠΟΦΑΣΗ: Εγκρίνεται ομόφωνα η πρόταση με τις ανωτέρω προσθήκες.

Για το ΔΣ της ΕΑΝΔιΘ

Ο Πρόεδρος……………………………………..Ο Γραμματέας

Μιχάλης Μήττας………………………………Έλλη Μέλλιου