Πρακτικά – Αποφάσεις συνεδρίασης Επιτροπής Ασκουμένων ΕΑΝΔιΘ 15/01/2021

Θεσσαλονίκη, 23-01-2021

I. Έναρξη Συνεδρίασης

Η Επιτροπή Ασκουμένων της ΕΑΝΔιΘ συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων λόγω των περιορισμών που επιβάλλονται από την εφαρμοζόμενη Κ.Υ.Α, την Παρασκευή 15/01/2021 και ώρα 18:00, με ημερήσια διάταξη:

1. Ενημέρωση Προέδρου. Εισηγητής Γ. Παπαγεωργίου.
2. Διαγωνισμός υποψήφιων δικηγόρων Β΄ εξεταστικής περιόδου 2020. Εισηγήτρια Κ. Γκίζα.
3. Προβλήματα με ειδοποιητήρια ΕΦΚΑ. Εισηγήτρια Κ. Γκίζα.
4. Ενίσχυση ασκουμένων δικηγόρων με το επίδομα των 400 ευρώ υπέρ επιστημόνων. Εισηγήτρια Κ. Γκίζα.

II. Έγκριση της νομιμότητας της συνεδρίασης

Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε κατόπιν της από 13/01/2021 δημόσιας ανακοίνωσης, δημοσιευμένης στην ηλεκτρονική σελίδα της Ένωσης και με την απαραίτητη απαρτία, όπως απαιτεί ο κανονισμός λειτουργίας της ΕΑΝΔιΘ, καθώς παρόντα ήταν τα ακόλουθα πέντε μέλη του:

Παπαγεωργίου Γιώργος, Πρόεδρος.
Σαρρής Ειρηναίος, Αντιπρόεδρος.
Γκίζα Κωνσταντίνα, Γραμματέας.
Πανούσης Γιάννης, Συνήγορος Ασκουμένων.
Ρουβάς Γρηγόρης, Μέλος.

1. Ο Πρόεδρος ενημέρωσε τα μέλη της Επιτροπής Ασκουμένων για το προηγούμενο Δ.Σ. της ΕΑΝΔιΘ που έλαβε χώρα στις 21/12/2020 και τις ειδικότερες αποφάσεις που ελήφθησαν. Συγκεκριμένα, τόνισε πως το μεσολαβούν χρονικό διάστημα ο κλάδος μας γνώρισε πολλές αποτυχίες στο πεδίο των διεκδικήσεων και αναφέρθηκε στη σχετική επερώτηση στη Βουλή «να ληφθούν ουσιαστικά μέτρα στήριξης του δικηγορικού κλάδου στη β΄ φάση της πανδημίας», καθώς περιελάμβανε και αίτημα για στήριξη των ασκούμενων δικηγόρων. Η Επιτροπή ενημερώθηκε, επίσης, για την επικείμενη δημοσίευση της πλατφόρμας καταγγελιών παραβατικών συμπεριφορών, ενώ τονίστηκε για ακόμη μία φορά και η ανάγκη δημιουργίας μίας προτυποποιημένης φόρμας δημοσίευσης αγγελιών στο site της Ένωσης, για όσους ενδιαφέρονται να βρουν ασκών δικηγόρο ή συνεργάτη και την ανάγκη η φόρμα αυτή να πληροί όρους που συνάδουν με τους καταστατικούς σκοπούς της Ένωσης (δήλωση ωραρίου, αμοιβής κ.λ.π.). Τέλος, έγινε ειδική αναφορά στην επικείμενη εκδήλωση με θέμα ασφαλιστικά και φορολογικά ζητήματα νέων δικηγόρων, αλλά έμφαση δόθηκε και στην από 05/01/2021 επιστολή της Ένωσης προς τον Πρόεδρο της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων σχετικά με το διαγωνισμό υποψήφιων δικηγόρων.

2. Η εισηγήτρια, σε συνέχεια της από 05/01/2021 επιστολής της Ένωσης προς τον Πρόεδρο της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας και το αίτημα να διεξαχθεί όσο το δυνατόν πιο άμεσα, τηρουμένων των υγειονομικών πρωτοκόλλων, ο διαγωνισμός, αναφέρθηκε στην απάντηση που έλαβε η επιστολή αυτή εμμέσως με την ανακοίνωση της συντονιστικής επιτροπής της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων που τονίζει ρητώς ότι «δεν είναι δυνατή η διεξαγωγή του Πανελλήνιου Διαγωνισμού Δικηγόρων». Ειδικότερα, αναφέρθηκε στα προβλήματα που ανακύπτουν εκ της μη διεξαγωγής και τα δικαιώματα που θίγονται από την καθυστέρηση αυτή. Πρότεινε την κορύφωση των πιέσεων ώστε να προκηρυχθεί και να διεξαχθεί ο διαγωνισμός όσο το δυνατόν πιο άμεσα, είτε με τη χρήση ψηφιακών μέσων είτε με τη δια ζώσης παρουσία των υποψηφίων κατόπιν μαζικών τεστ κορωνοϊού (rapid test) κατά την είσοδο στο χώρο της εξέτασης,
τηρουμένων των περιορισμών ατόμων ανά τετραγωνικών που επιβάλλονται από τις Κ.Υ.Α. Τέλος, επεσήμανε και την έλλειψη ετοιμότητας και προγραμματισμού εκ μέρους της Ολομέλειας ως προς τη διεξαγωγή του επόμενου διαγωνισμού, αφού πλέον τυγχάνει αρμοδιότητάς της η διεξαγωγή του και όχι του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Το μέλος Γ. Ρουβάς συμφώνησε να ενταθούν οι πιέσεις της Ένωσης προς τη διεξαγωγή του διαγωνισμού σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας και τόνισε την ανάγκη να λάβουν χώρα 3 διαγωνισμοί εντός του τρέχοντος έτους με διαμερισμό των συμμετεχόντων. Το μέλος Γ. Πανούσης συμπλήρωσε και ζήτησε να γίνει γνωστός άμεσα ο προγραμματισμός της Ολομέλειας, επικουρικώς δε πρότεινε ψηφιακή διεξαγωγή αυτών με ευθύνη της Ολομέλειας. Το μέλος Ε. Σαρρής πρότεινε να γίνει η εξεταστική με την τήρηση όλων των υγειονομικών μέτρων σε δύο ή τρία διαδοχικά Σαββατοκύριακα με διαφορετικά θέματα. Συμφώνησε ως προς τα παραπάνω με τα υπόλοιπα μέλη και υπογράμμισε την αδράνεια και την αδικαιολόγητη καθυστέρηση της Ολομέλειας, ως και το μέλος Γ. Παπαγεωργίου διεμήνυσε να κλιμακωθούν οι προσπάθειες για να λάβει η Ένωση απάντηση με το πλάνο διεξαγωγής του διαγωνισμού από την Ολομέλεια. ΑΠΟΦΑΣΗ: Εγκρίνεται ομόφωνα.

3. Η εισηγήτρια, έθεσε υπόψιν της Επιτροπής παράπονα και αιτιάσεις μελών της Ένωσης, κατόπιν σοβαρών παραδρομών και σφαλμάτων που έλαβαν χώρα εκ μέρους του ΕΦΚΑ, ιδίως με ειδοποιητήρια παρελθόντων ετών και μηνών, τα οποία μέχρι και της παρούσης δεν αίρονται. Εκ της αδυναμίας πληρωμής των ασφαλιστικών εισφορών, λόγω των σφαλμάτων που έχουν εμφιλοχωρήσει στα ειδοποιητήρια, τα μέλη υπομένουν τις αντανακλαστικές συνέπειες αυτών πχ. αδυναμία έκδοσης ευρωπαϊκής κάρτας ασφάλισης, αδυναμία έκδοσης βεβαίωσης ασφαλιστικής ενημερότητας κλπ. Η εισηγήτρια πρότεινε την άμεση κινητοποίηση της Ένωσης ώστε να αναδειχθούν και να λυθούν άμεσα τα προβλήματα αυτά εκ μέρους του ασφαλιστικού φορέα. Όλα τα μέλη συμφώνησαν, με το μέλος Γ. Παπαγεωργίου να  πρότεινε να σταλεί επιστολή στον ΕΦΚΑ και στο ΤΥΔΘ, ώστε να λάβει η Ένωση ενημέρωση επ’ αυτών. ΑΠΟΦΑΣΗ: Εγκρίνεται ομόφωνα η αποστολή επιστολής προς τον ΕΦΚΑ και το ΤΥΔΘ για τα ως άνω ζητήματα.

4. Η εισηγήτρια έθεσε υπόψιν της Επιτροπής της εξαγγελίες της Κυβέρνησης περί της οικονομικής στήριξης των επιστημόνων, μεταξύ αυτών και των δικηγόρων, με επίδομα ύψους 400 ευρώ βάσει οικονομικών κριτηρίων. Ως διαφαίνεται, οι ασκούμενοι δικηγόροι, για ακόμη μία φορά δεν υπολογίζονται ως πληττόμενοι του κλάδου, καίτοι είναι εκτεθειμένοι στην αβεβαιότητα και ανασφάλεια. Πρότεινε, σε συνέχεια προηγούμενων ενεργειών της Ένωσης, να ενταθούν οι προσπάθειες και να κινητοποιηθεί η Ένωση ώστε οι ασκούμενοι, ο πλέον αδύναμος και ευάλωτος κρίκος του δικηγορικού κλάδου, να στηριχθούν οικονομικά. Το μέλος Γ. Ρουβάς συμφώνησε και ζήτησε να μας ενημερώσει ο Δικηγορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης εάν πρόκειται να στηρίξει τους εγγεγραμμένους ασκούμενους σε αυτόν στις διεκδικήσεις αυτές. Το μέλος Γ. Πανούσης πρότεινε να αποσυνδεθούν οι διεκδικήσεις εκ του συγκεκριμένου βοηθήματος που εξαγγέλλεται και να απαιτήσουμε κάθε είδους οικονομική στήριξη. Ο Ε. Σαρρής υπογράμμισε την απουσία μέριμνας και στήριξης προς τους ασκούμενους δικηγόρους από τον ΔΣΘ, την Ολομέλεια και το Υπουργείο. Το μέλος Γ. Παπαγεωργίου μίλησε για τη στήριξη που παρέχει συνεχώς η Ένωση προς τα μέλη της και την αδυναμία των οικείων Δικηγορικών Συλλόγων να διεκδικήσουν για τους ασκούμενους, καθώς είναι εξαρτώμενα του σώματος των δικηγόρων μέλη. ΑΠΟΦΑΣΗ: Εγκρίνεται ομόφωνα.

Για την Επιτροπή Ασκουμένων της ΕΑΝΔιΘ

Ο Πρόεδρος……………………………………Η Γραμματέας

Γεώργιος Παπαγεωργίου………………………… Κωνσταντίνα Γκίζα