Πρακτικά – Αποφάσεις Συνεδρίασης Επιτροπής Ασκουμένων ΕΑΝΔιΘ 14-10-2021

Θεσσαλονίκη 19-10-2021,

Ι. Έναρξη Συνεδρίασης

Η Επιτροπή Ασκούμενων της ΕΑΝΔιΘ συνήλθε σε συνεδρίαση την Πέμπτη 14 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 17:30 στη Θεσσαλονίκη, με ημερήσια διάταξη:

Θεματολογία:

1. Ενημέρωση Προέδρου. Εισηγητής Γ. Παπαγεωργίου.

2. Διαγωνισμός Δικηγόρων Β΄ 2021. Εισηγητής  Γ. Παπαγεωργίου.

3.  Δράση της Επιτροπής σχετικά με τις Αρχαιρεσίες του ΔΣΘ του 2021. Εισηγητής Γ. Παπαγεωργίου.

4. Προπαρασκευαστική συζήτηση για ημερίδα σχετικά με τα προβλήματα του θεσμού της άσκησης. Εισηγητής Α. Γεωργιάδης.

ΙΙ. Έγκριση νομιμότητας της συνεδρίασης

Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τη δημόσια ανακοίνωση της  συνεδρίασης της από 12/10/2021, η οποία αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της ΕΑΝΔιΘ, και με απόλυτη απαρτία, όπως απαιτεί το άρθρο 6 του κανονισμού λειτουργίας της Επιτροπής Ασκουμένων της ΕΑΝΔιΘ, καθώς παρόντα ήταν και τα ακόλουθα πέντε μέλη:

Παπαγεωργίου Γεώργιος, Πρόεδρος

Σαρρής Ειρηναίος, Αντιπρόεδρος

Σιμόπουλος – Λέφας Ιωάννης, Γραμματέας

Κουφοπούλου Χρύσα, Συνήγορος Ασκούμενων

Γεωργιάδης Αναστάσιος, Μέλος

III. Αποφάσεις

  1. Ο Πρόεδρος ενημέρωσε τα μέλη για τη διοργάνωση Διημερίδας από την Ε.Α.Ν.Δι.Θ., σε συνεργασία με την ELSAThessaloniki, για θέματα που άπτονται του Οικογενειακού Δικαίου και συγκεκριμένα οι πρόσφατες τροποποιήσεις των διατάξεων του Οικογενειακού Δικαίου, το διήμερο 21-22/10/2021.
  2. Ο εισηγητής ενημέρωσε για τις προετοιμασίες διεξαγωγής του Β΄ Διαγωνισμού Δικηγόρων 2021 και πρότεινε την αποστολή από πλευράς Ένωσης προς την Οργανωτική Επιτροπή του Διαγωνισμού επιστολής σχετικά με το ακριβές πρόγραμμα των εξετάσεων και την έγκαιρη δημοσίευση αυτού. Όλα τα μέλη συμφώνησαν. Απόφαση: Εγκρίνεται ομόφωνα η αποστολή επιστολής ερωτημάτων προς την Οργανωτική Επιτροπή του Διαγωνισμού Δικηγόρων.
  3. Ο εισηγητής με αφορμή τις επερχόμενες αρχαιρεσίες του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, πρότεινε την αποστολή γραπτών ερωτημάτων προς το σύνολο των Υποψηφίων Προέδρων, οι οποίες θα αφορούν τις συνθήκες εργασίας των ασκούμενων και γενικά τα συνήθη προβλήματα και τις αντικειμενικές δυσχέρειες που αντιμετωπίζει ο κλάδος. Συζητήθηκε ο τρόπος υλοποίησης της ως άνω εισήγησης, με το μέλος Ε. Σαρρή να προτείνει να κατατεθεί το καταρτηθέν ερωτηματολόγιο προσωπικά σε κάθε υποψήφιο/α κατόπιν ραντεβού. Όλα τα μέλη συμφώνησαν. Απόφαση: Εγκρίνεται ομόφωνα η πρόταση του εισηγητή με την τροποποίηση.
  4. Ο εισηγητής πρότεινε τη διεξαγωγή ημερίδας από την Ε.Α.Ν.Δι.Θ., σε συνεργασία και με έτερες Ενώσεις Ασκούμενων και Νέων Δικηγόρων ανά την επικράτεια, με θέμα τα ζητήματα της άσκησης και συγκεκριμένα την τρέχουσα κατάσταση στην Ελληνική πραγματικότητα και τα σύγχρονα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι Ασκούμενοι. Επί της προτάσεως δεν διατυπώθηκε διαφωνία. Προκρίνεται δε η παρούσα για συζήτηση στα πλαίσια του Δ.Σ. αναφορικά με τον τρόπο πιθανής υλοποίησής της. ΑΠΟΦΑΣΗ: Εγκρίνεται ομόφωνα η πρόταση του εισηγητή για τη διοργάνωση ημερίδας για το θεσμό της άσκησης.

Για την Επιτροπή Ασκουμένων της ΕΑΝΔιΘ

Ο Πρόεδρος………………………Ο Γραμματέας

Παπαγεωργίου Γεώργιος………………. Σιμόπουλος – Λέφας Ιωάννης