Πρακτικά – Αποφάσεις ΓΣ ΕΑΝΔιΘ 4-6-2020

Η Γενική Συνέλευση της ΕΑΝΔΙΘ συνήλθε νομίμως μετά από σύγκληση της από το Δ.Σ. και νόμιμη πρόσκληση, την Πέμπτη 4/6/2020, με ώρα έναρξης 15.00. Η Πρόεδρος του Δ.Σ. προεδρεύοντας προσωρινά στη Γενική Συνέλευση στις 15:00 ανέγνωσε τον πίνακα των μελών του σωματείου τα οποία ανέρχονται συνολικά σε 690 άτομα, εκ των οποίων παρέστησαν 49 άτομα. Στη συνέχεια, διαπίστωσε την έλλειψη απαρτίας σύμφωνα με το αρ. 15 του καταστατικού και κάλεσε σε επαναληπτική Γενική Συνέλευση στον ίδιο χώρο, την ίδια ημέρα στις 16:00, σύμφωνα με την πιο πάνω πρόσκληση του Δ.Σ.

Η Πρόεδρος του Δ.Σ. προεδρεύοντας προσωρινά στη Γενική Συνέλευση στις 16:15 ανέγνωσε τον πίνακα των μελών του σωματείου τα οποία ανέρχονται συνολικά σε 690 άτομα, εκ των οποίων παρέστησαν 49 άτομα. Στη συνέχεια, διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας σύμφωνα με το αρ. 15 του καταστατικού, με αποτέλεσμα η Γενική Συνέλευση να συνεδριάζει έγκυρα προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων ημερήσιας διάταξης.

Για την συγκρότηση του Εφορευτικής Επιτροπής, η οποία ασκεί καθήκοντα προεδρείου της εκλογοαπολογιστικής γενικής συνέλευσης υποβλήθηκαν δύο προτάσεις:

Πρόταση ΔΣ: Μ. Μήττας, Στ. Κάτανα, Β. Τζανίδης

Πρόταση Δ. Πλιακογιάννη: Ε. Ευσταθίου, Στ. Κάτανα, Β. Τζανίδης

Κατόπιν ψηφοφορίας, η πρόταση του ΔΣ έλαβε 29 ψήφους και η πρόταση Δ. Πλιακογιάννη 11 ψήφους. Εγκρίθηκε η πρόταση του ΔΣ κατά πλειοψηφία.

Ο Πρόεδρος της ΓΣ επισήμανε στη συνέχεια, ότι οι εισηγήσεις των μελών θα διαρκούν μέχρι 5 λεπτά, ενώ οι τοποθετήσεις μέχρι 3 λεπτά, προκειμένου να δοθεί ο κατάλληλος χρόνος για να συμμετάσχουν όλοι οι συνάδελφοι.

Ι. Θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης:

1) Τα μέλη Κ. Γκίζα, Γ. Παπαγεωργίου, Π. Σαλονικίδης και Ε. Σαρρής, πρότειναν ως θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης λόγω έκτακτου χαρακτήρα ψήφισμα με τις θέσεις της Ένωσης σε σχέση με τον επικείμενο διαγωνισμό δικηγόρων, τις αμοιβές ασκουμένων και συνεργατών και τις εισφορές αυτών.

Εγκρίθηκε ομόφωνα από το Προεδρείο της Γ.Σ. η συζήτηση του θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης λόγω του έκτακτου χαρακτήρα του.

Π. Σαλονικίδης: Επισυνάπτεται εισήγηση.

Τοποθετήσεις:

Δ. Πλιακογιάννης: Κατατίθενται ψηφίσματα μόνο για προεκλογικούς λόγους. Τα θέματα έχουν συζητηθεί από το σωματείο και έχουν ληφθεί οι σχετικές αποφάσεις.

Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία (17 υπέρ, 3 κατά, 0 λευκά).

ΙΙ. Πρώτο θέμα ημερήσιας διάταξης: «Απολογισμός θητείας απερχόμενου ΔΣ και Επιτροπής Ασκουμένων»:

Πρώτη Εισήγηση: Κ. Τσιαμπέρα, Πρόεδρος ΔΣ. Επισυνάπτεται εισήγηση.

Δεύτερη Εισήγηση: Δ. Νταφόπουλος, Μέλος ΔΣ. Επισυνάπτεται εισήγηση.

Τοποθετήσεις:

Ε. Τσαλουχίδη: Αν κανείς δεν γνωρίζει την πραγματικότητα, από την εισήγηση Τσιαμπέρα θα συμπεράνει ότι η ΕΑΝΔιΘ είναι πολύ δραστήρια και η ότι η τελευταία διοίκηση βελτίωσε την πραγματικότητα των συναδέλφων. Αυτή η εικόνα δεν είναι πραγματική. Στο ασφαλιστικό δεν έγινε ποτέ ΓΣ, αν και την ζητήσαμε, οι αποφάσεις της ΓΣ για το συνέδριο των Σερρών δεν εφαρμόστηκαν ποτέ και κανένα μέλος της διοίκησης της Ένωσης δεν παρευρέθηκε εκεί. Το σωματείο όμως είχε παρουσία στις Σέρρες, μέσω των ίδιων των μελών του. Ενδεχομένως να υπήρξαν καλές προθέσεις, αλλά όχι ουσιαστικά αποτελέσματα. Η δράση της Ένωσης περιορίζεται στην “επιστολογραφία”.

Γ. Ρουβάς: Βλέπουμε ότι και πάλι παρόντες είναι μόνο οι συνδαιτυμόνες της διοίκησης και των υποψηφίων της Ένωσης. Αυτό αποδεικνύει ότι δεν έχουμε τον κόσμο μαζί μας. Προτεραιότητα της Ένωσης πρέπει να είναι το γιατί η ΓΣ έχει 40 παρόντες και γιατί έχουμε εκλογές που θα διεξαχθούν μέσα σε μόλις μια εβδομάδα.

Δ. Πλιακογιάννης: Συμπληρώνοντας του προηγούμενους, διαπιστώνω ότι έχουμε ένα δυισμό. Η Ένωση έχει μεν “αγωνιστική” ρητορική, βγάζει όμως εχθρότητα στην αυτενέργεια των μελών της. Υπάρχει επομένως κενό εκπροσώπησης. Το σωματείο μάλλον υπάρχει για άλλους λόγους. Στις Σέρρες ήταν μόνο μέλη της “Κίνησης” και κανένας εκλεγμένος. Η ΓΣ για το ασφαλιστικό άργησε υπέρμετρα. Το σωματείο εν πολλοίς είναι ανύπαρκτο. Αυτές οι εκλογές είναι ευκαιρία και έτσι πρέπει να σκεφτούμε πως επιλέγουμε εκπροσώπους.

Γ. Τρασανίδης, Ταμίας ΔΣ: Υπάρχει πράγματι θέμα συμμετοχής στις εκδηλώσεις της Ένωσης. Για αυτό όμως δεν ευθύνεται το ΔΣ. Το ίδιο φαινόμενο παρατηρείται παντού, σε εθνικό, τοπικό και συνδικαλιστικό επίπεδο. Δυστυχώς ο κόσμος τείνει προς την λογική της ανάθεσης. Ίσως έπρεπε να γίνουν κάποια ακόμα πράγματα από εμάς, αλλά το ΔΣ της Ένωσης δεν ευθύνεται για την έλλειψη ενδιαφέροντος συμμετοχής.

Στ. Λυκίδης: Δεν στοχεύω να μιλήσω απολογητικά. Όντως δεν υπάρχει ενδιαφέρον από τον κόσμο σε γενικό επίπεδο. Εν προκειμένω όμως εστιάζουμε στο σωματείο. Θα βοηθούσε αν μπορούσαμε να θέσουμε σαν στόχο την σύναψη συλλογικής σύμβασης εργασίας. Ο δικηγορικός κλάδος είναι ταξικά διαστρωματωμένος. Όταν λοιπόν γίνονται κινητοποιήσεις, αυτές έχουν αποτέλεσμα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα οι δύο δικηγορικές εταιρείες στην Αθήνα που αναγκάστηκαν να καταβάλουν τα δεδουλευμένα στους δικηγόρους και ασκούμενους που απασχολούσαν.

Ε. Μέλλιου, Αντιπρόεδρος ΔΣ: Δεν συμφωνώ με την λογική άσπρο/μαύρο. Ο απολογισμός του ΔΣ είναι ειλικρινής. Αλλά ταυτόχρονα η εισήγηση Νταφόπουλου τον συμπληρώνει. Στην Θεσσαλονίκη δεν υπάρχει άλλος φορέας εκπροσώπησης. Μετά την πρώτη 5ετία οι δικηγόροι δεν έχουν κάπου να απευθυνθούν. Θεωρώ σημαντικό να υπάρχει συνδιαμόρφωση και για αυτό ζητώ να δοθεί η δυνατότητα ψήφου από κοινού των δύο εισηγήσεων.

Γ. Πανούσης: Αν διαβάσει κανείς τον απολογισμό θα πιστέψει ότι όλα έγιναν καλά. Η κατάσταση όμως στην πραγματικότητα πήγε προς το χειρότερο. Και θα πάει ακόμα χειρότερα. Οι θέσεις του ΔΣ είναι συχνά σωστές. Αλλά υπάρχει τυπολατρεία. Έχουμε ανακοινώσεις αλλά όχι δράσεις. Η ΓΣ για το ασφαλιστικό έγινε πολύ αργότερα απ’ ότι έπρεπε. Θέλουμε μια Ένωση πραγματικά αγωνιστική.

Ι. Χορόζογλου, μέλος ΔΣ και Πρόεδρος Επιτροπής Ασκουμένων: Θα κάνω την αυτοκριτική που απαιτείται. Η Επιτροπή δυστυχώς συνεδρίασε λίγες φορές, για το οποίο έχω και εγώ ευθύνη. Η ΕΑΝΔιΘ προχώρησε σε κινήσεις υπέρ των ασκουμένων. Τα προβλήματα όμως δεν επιλύονται σε μια ημέρα. Ακόμα και στα “μικρά” ήμασταν παρόντες. Και αυτά έχουν σημασία όμως. Υπάρχει σίγουρα περιθώριο βελτίωσης, ιδίως προς την μαζικότητα, η οποία είναι γενικό πρόβλημα. Θυμίζω ότι η ίδια η ΓΣ του ΔΣΘ δεν είχε απαρτία.

Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία η δεύτερη εισήγηση (13 ψήφοι υπέρ της πρώτης εισήγησης, 14 ψήφοι υπέρ της δεύτερης εισήγησης, 0 λευκά).

ΙΙΙ. Δεύτερο θέμα ημερήσιας διάταξης: «Οικονομικός απολογισμός θητείας»:

Μόνη εισήγηση: Γ. Τρασανίδης, Ταμίας ΔΣ: Επισυνάπτεται εισήγηση.

Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία η μόνη εισήγηση (10 υπέρ, 4 κατά, 8 λευκά).

IV. Τρίτο θέμα ημερήσιας διάταξης: «Σχεδιασμός 2020 – 2022»:

Μόνη εισήγηση: Στ. Λυκίδης: Επισυνάπτεται εισήγηση.

Τοποθετήσεις:

Δ. Πλιακογιάννης: Έχουμε θέση για το θέμα της εργασίας αλλά το σωματείο μεταθέτει διαρκώς το ζήτημα των εργασιακών σχέσεων των ασκουμένων. Αυτή τη διετία θα ζήσουμε πρωτοφανή πράγματα. Είναι επομένως πρόωρη η διατύπωση προγράμματος από τώρα. Να συμφωνήσουμε αρχικά στο που απευθυνόμαστε και πως. Σήμερα όμως δεν μπορούμε να συζητούμε προωθημένα πράγματα. Αντίθετα, πρώτα πρέπει να διαμορφώσουμε θέσεις για τα πραγματικά θέματα. Η ενεργοποίηση του σωματείου περνάει μέσα από γενικές συνελεύσεις και επιτροπές άσκησης. Και αυτή η εισήγηση έχει προεκλογικό χαρακτήρα για να φαίνονται υπογραφές.

Μ. Μήττας, Μέλος ΔΣ: Στα πλαίσια της συζήτησης για τον σχεδιασμό θα αναφερθώ απλώς στην σημασία της συμμετοχής μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση Νέων Δικηγόρων. Πέρα από το ότι η συμμετοχή αυτή σε μια ομοσπονδία όμοιων με εμάς ενώσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο, έχει συμβάλει στην καλύτερη προβολή των συνδικαλιστικών προβλημάτων του κλάδου μας, μας έχει δώσει και επίσημο βήμα. Ήδη το βήμα αυτό αξιοποιήθηκε όταν διαμορφώσαμε το σχέδιό μας για την αναθεώρηση της άσκησης, λαμβάνοντας υπόψη αντίστοιχα καθεστώτα σε άλλες χώρες. Αξιοποιήθηκε με την έμμεση συμμετοχή μας στο Συμβούλιο της Ευρώπης (Συνέλευση ΜΚΟ), όπου μας ζητήθηκε και αποστείλαμε αναφορά για την προσφυγική κρίση στην Ελλάδα, ενώ ήδη ετοιμάζουμε αναφορά για την εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη στην Ελλάδα, ιδίως στον δικό μας κλάδο, και συγκεκριμένα για αμοιβές, κοινωνική ασφάλιση και συνδικαλιστικά δικαιώματα. Τα οφέλη μας είναι δυσανάλογα μεγάλα σε σχέση με την ετήσια οικονομική μας δαπάνη.

Δ. Νταφόπουλος: Η εισήγησή μας είναι προφανές ότι δεν στοχεύει στο να δεσμεύσει το επόμενο ΔΣ. Είναι απλώς ένα αναλυτικό πρόγραμμα που μόνο κακό δεν κάνει να υιοθετηθεί.

Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία η μόνη εισήγηση (10 υπέρ, 6 κατά, 4 λευκά).

Για τη Γ.Σ. της ΕΑΝΔιΘ

Ο Πρόεδρος της ΓΣ…………………..Η Γραμματέας της ΓΣ

Μιχάλης Μήττας…………………………..Στέλλα Κάτανα