Πρακτικά – Αποφάσεις ΓΣ ΕΑΝΔιΘ 13-2-2020

Η Γενική Συνέλευση της ΕΑΝΔΙΘ συνήλθε νομίμως μετά από σύγκληση της από το Δ.Σ. και νόμιμη πρόσκληση, την Πέμπτη 13/2/2020, με ώρα έναρξης 16.00. Η Πρόεδρος του Δ.Σ. προεδρεύοντας προσωρινά στη Γενική Συνέλευση στις 17:00 ανέγνωσε τον πίνακα των μελών του σωματείου τα οποία ανέρχονται συνολικά σε 690 άτομα, εκ των οποίων παρέστησαν 37 άτομα. Στη συνέχεια, διαπίστωσε την έλλειψη απαρτίας σύμφωνα με το αρ. 15 του καταστατικού και κάλεσε σε επαναληπτική Γενική Συνέλευση στον ίδιο χώρο, την ίδια ημέρα στις 17:00, σύμφωνα με την πιο πάνω πρόσκληση του Δ.Σ.

Η Πρόεδρος του Δ.Σ. προεδρεύοντας προσωρινά στη Γενική Συνέλευση στις 17:15 ανέγνωσε τον πίνακα των μελών του σωματείου τα οποία ανέρχονται συνολικά σε 690 άτομα, εκ των οποίων παρέστησαν 37 άτομα. Στη συνέχεια, διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας σύμφωνα με το αρ. 15 του καταστατικού, με αποτέλεσμα η Γενική Συνέλευση να συνεδριάζει έγκυρα προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων ημερήσιας διάταξης.

Για την συγκρότηση του Προεδρείου υποβλήθηκε μια πρόταση:

Πρόταση ΔΣ: Μ. Μήττας Πρόεδρος, Δ. Νταφόπουλος Γραμματέας

Εγκρίθηκε η μόνη πρόταση ομόφωνα.

Ο Πρόεδρος της ΓΣ επισήμανε στη συνέχεια, ότι οι εισηγήσεις των μελών θα διαρκούν μέχρι 5 λεπτά, ενώ οι τοποθετήσεις μέχρι 2 λεπτά, προκειμένου να δοθεί ο κατάλληλος χρόνος για να συμμετάσχουν όλοι οι συνάδελφοι.

Ι. Θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης:

1) Το μέλος Δ. Νταφόπουλος, εκπροσωπώντας την «Επιτροπή Αγώνα Μισθωτών και Αυτοαπασχολούμενων Δικηγόρων» πρότεινε ως θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης λόγω έκτακτου χαρακτήρα ψήφισμα καταγγελίας συναδέλφου για μη καταβολή δεδουλευμένων αποδοχών.

Εγκρίθηκε ομόφωνα από το Προεδρείο της Γ.Σ. η συζήτηση του θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης λόγω του έκτακτου χαρακτήρα του.

2) Το μέλος Θ. Παπαδόπουλος εκπροσωπώντας την «Κίνηση Ασκουμένων και Νέων Δικηγόρων Ενάντια στην Επισφάλεια» πρότεινε ως θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης λόγω έκτακτου χαρακτήρα ψήφισμα καταγγελίας για το ζήτημα της προκήρυξης χρηματοδότησης θέσεων ασκουμένων δικηγόρων μέσω Ε.Σ.Π.Α.

Επί του παραδεκτού της συζήτησης προέκυψε διαφωνία του Προέδρου της ΓΣ και κατά συνέπεια δόθηκε ο λόγος ως εξής, με αντικείμενο την έγκριση της συζήτησης εκτός ημερήσιας διάταξης:

Δ. Νταφόπουλος, μέλος του Δ.Σ.: Η αναγκαιότητα της ύπαρξης έκτακτου χαρακτήρα για τη συζήτηση θεμάτων εκτός ημερήσιας διάταξης θα πρέπει να ερμηνεύεται με ευρύ τρόπο, ενώ σε κάθε περίπτωση αυτός ο χαρακτήρας συντρέχει στο συγκεκριμένο ζήτημα αφού αναφέρεται ότι το πρόγραμμα Ε.Σ.Π.Α. λήγει τον Φεβρουάριο του 2020, οπότε προτείνω να συζητηθεί.

Θ. Παπαδόπουλος: Προτείνουμε να συζητηθεί το θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης πρώτον, διότι το πρόγραμμα λήγει τον Φεβρουάριο του 2020, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει χρονικό περιθώριο για σύγκληση νέας Γ.Σ. ιδίως εάν ληφθεί υπόψη ότι έχει περάσει σχεδόν ένας χρόνος από την προηγούμενη Γ.Σ. και δεύτερον, διότι υπάρχουν πολλοί συνάδελφοι που αγωνιούν για το ζήτημα και για αυτό πρέπει να αποφευχθεί η περαιτέρω καθυστέρηση. Τρίτον, είναι κρίσιμο να κατατεθεί η όποια απόφαση πριν από την επόμενη συνεδρίαση του Δ.Σ. του Δ.Σ.Θ..

Μ. Μήττας, μέλος του Δ.Σ.: Δεν αμφισβητείται ότι το θέμα είναι κρίσιμο και πρέπει γενικά να συζητηθεί. Αυτό όμως δεν πρέπει να γίνει εκτός ημερήσιας διάταξης πρώτον, διότι το ζήτημα δεν έχει έκτακτο χαρακτήρα, αφού δεν έχει ληφθεί κάποια σχετική απόφαση ή έστω πρόταση από αρμόδιο φορέα σχετικά με το ζήτημα, ενώ υπενθυμίζω ότι, όταν αυτό γίνει, οι ενώσεις ασκουμένων και νέων δικηγόρων θα ερωτηθούν επίσημα και κατ’ επέκταση ο χρόνος θα είναι καταλληλότερος για λήψη απόφασης. Δεύτερον, ακριβώς επειδή το ζήτημα είναι κρίσιμο και ενδιαφέρει πολλούς συναδέλφους, θα ήταν προτιμότερο να συζητηθεί ως τακτικό θέμα ημερήσιας διάταξης, ώστε να υπάρξει μεγαλύτερη ενημέρωση και μεγαλύτερη συμμετοχή. Δεσμεύομαι ότι το θέμα θα τεθεί στην επόμενη συνεδρίαση του Δ.Σ. του σωματείου και στην επόμενη Γ.Σ., η οποία θα γίνει σε σύντομο χρονικό διάστημα. Προτείνω επίσης να διεξαχθεί ενδεικτική ψηφοφορία προκειμένου να υπάρχει μία εικόνα της διάθεσης του σώματος.

Κ. Γκίζα: Μπορεί να υπάρχουν συνάδελφοι, οι οποίοι δεν ήρθαν στη Γ.Σ. επειδή έκριναν ότι δεν τους ενδιαφέρουν τα θέματα ημερήσιας διάταξης, αλλά θα συμμετείχαν εάν ήξεραν ότι θα συζητηθεί το συγκεκριμένο θέμα.

Απορρίφθηκε ελλείψει πλειοψηφίας από το Προεδρείο της Γ.Σ. η συζήτηση του θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης (1 υπέρ της συζήτησης, 1 κατά της συζήτησης).

Διενεργήθηκε ενδεικτική ψηφοφορία του σώματος για τη συζήτηση του θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης (17 υπέρ της συζήτησης, 12 κατά της συζήτησης).

ΙΙ. Ενημέρωση Προέδρου Δ.Σ.:

Η Κ. Τσιαμπέρα, Πρόεδρος του Δ.Σ., αφού έλαβε το λόγο, προχώρησε σε ενημέρωση της Γ.Σ. για τα πεπραγμένα του διαστήματος που μεσολάβησε από την προηγούμενη συνεδρίαση, καθώς και τις γενικότερες εξελίξεις που σχετίζονται με τους σκοπούς της Ένωσης. Ιδίως ανέφερε ότι από την προηγούμενη συνεδρίαση εκλέχθηκε νέα Επιτροπή Ασκουμένων η οποία συνεχίζει δυναμικά το έργο της, ανέφερε ότι η Ένωση κινητοποιήθηκε ενεργά για το ζήτημα του ασφαλιστικού πιέζοντας το Δ.Σ. του Δ.Σ.Θ. προς σύγκληση γενικής συνέλευσης η οποία δεν συγκέντρωσε την απαιτούμενη απαρτία, επανέλαβε τη στάση της Ένωσης κατά της διαμεσολάβησης, επεσήμανε την ενεργή δράση του σωματείου προς υποστήριξη των συναδέλφων που είχαν διοριστεί ως Δικαστικοί Αντιπρόσωποι στις εκλογές που διεξήχθησαν το 2019, ανέφερε ότι το σωματείο άσκησε παρέμβαση σε βάρος του Δ.Σ.Θ. σε ζήτημα αντιδικίας του τελευταίου με υπάλληλο που εργαζόταν στη βιβλιοθήκη προκειμένου να ενισχύσει το πάγιο αίτημα για διεύρυνση του ωραρίου της βιβλιοθήκης. Στη συνέχεια, έγιναν ερωτήσεις από τη Γ.Σ. και δόθηκαν απαντήσεις από την Πρόεδρο του Δ.Σ.

ΙΙΙ. Πρώτο θέμα ημερήσιας διάταξης: «Ασφαλιστικό»:

Πρώτη εισήγηση: Ε. Μέλλιου, Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. (επισυνάπτεται η εισήγηση του ΔΣ – υπό αρ. 1 του συνημμένου). Η εισηγήτρια, υποστηρίζοντας την εισήγησή της, εξειδίκευσε το ποσό των εισφορών που θα καλείται να πληρώσει ένας ασφαλισμένος που εντάσσεται στην κατώτερη κατηγορία του νομοσχεδίου και το οποίο ανέρχεται σε (155 ευρώ κλάδος σύνταξης + 55 ευρώ κλάδος υγείας + 10 ευρώ υπέρ ΟΑΕΔ + 42 ευρώ ΕΤΕΑΕΠ=) 262 ευρώ τον μήνα. Το ποσό αυτό υπερβαίνει το αντίστοιχο που καλείται να καταβάλλει σήμερα ένας ασφαλισμένος που ανήκει στα χαμηλότερα εισοδήματα. Επίσης, ανέπτυξε το ζήτημα του ΕΤΕΑΕΠ αναφορικά με την απόφαση του ΣτΕ για την αντισυνταγματικότητα του προηγούμενου νόμου ως προς το κομμάτι που αφορά τον ιδιαίτερα υψηλό συντελεστή των εισφορών και του πώς η κυβέρνηση εκμεταλλεύεται την απόφαση αυτή βάσει εσφαλμένης ερμηνείας, ότι δηλαδή η ΟλΣτΕ έκρινε αντισυνταγματική ακόμα και τη σύνδεση των εισφορών με το εισόδημα, που είναι ο πυρήνας του μέχρι σήμερα συστήματος, για να προωθήσει ένα σύστημα ιδιωτικής επικουρικής αλλά και μέρους της κύριας ασφάλισης.

Επί της εισήγησης διατυπώθηκαν οι εξής ερωτήσεις:

– Ερώτηση (Σ. Λυκίδης): Πρακτικά, το Δ.Σ. τι εισηγείται να γίνει με βάση τα δεδομένα αυτά;

– Απάντηση (Ε. Μέλλιου): Το Δ.Σ. κατά πλειοψηφία θεωρεί δίκαιο, μεταξύ διαφορετικών εισοδημάτων, αλλά και μεταξύ διαφορετικών γενεών συναδέλφων, το ισχύον μέχρι σήμερα σύστημα σύνδεσης των εισφορών με το εισόδημα, επισημαίνει όμως το μεγάλο πρόβλημα του συντελεστή των εισφορών – σημείο το οποίο κρίθηκε ήδη αντισυνταγματικό από την ΟλΣτΕ, καθώς δημιουργεί σοβαρό ζήτημα βιοπορισμού των ελ. επαγγελματιών. Υπό το πρίσμα αυτό, υποστηρίζουμε τη διατήρηση της ισχύουσας ρύθμισης, καλώντας όμως το Δ.Σ.Θ. και το αρμόδιο Υπουργείο να μεριμνήσουν για την αναπροσαρμογή του συντελεστή των εισφορών μας προς τα κάτω, ενδεχομένως και να θεσμοθετήσουν προοδευτικό συντελεστή με βάση το εισόδημα, ώστε να μη θίγονται τα συμφέροντα και η αξιοπρέπεια των συναδέλφων με χαμηλά και μεσαία εισοδήματα. Και φυσικά απορρίπτουμε πλήρως το σύστημα της προαιρετικής επιλογής ασφαλιστικής κλάσης που προωθείται από την κυβέρνηση, το οποίο θα ευνοήσει λίγο-πολύ τους συναδέλφους που κατέχουν το μεγαλύτερο κομμάτι της δικηγορικής ύλης και διαθέτουν τα υψηλότερα εισοδήματα, πολλοί εκ των οποίων μετέχουν και στις ηγεσίες Δικ. Συλλόγων, και επίσης πολλοί εκ των οποίων απολάμβαναν, μέχρι τα τέλη του 2016, των ιδιαίτερα χαμηλών, ασύνδετων με το εισόδημα εισφορών του καθεστώτος «ασφαλισμένοι προ του 1993», το ύψος των οποίων εισφορών είναι σχεδόν το ίδιο με τη σημερινή κατώτερη κατηγορία «αυτοδίκαια για όλους» που εισηγείται ο κ. Βρούτσης.

– Ερώτηση (Ε. Τσαλουχίδη): Μπορείς να αναφέρεις ακριβώς τα ποσά της κατώτερης εισφοράς με βάση το νέο νομοσχέδιο;

– Απάντηση (Ε. Μέλλιου):  Κατώτατη μηνιαία εισφορά: 155,00€ κύρια σύνταξη (άρθρο 35 νομοσχεδίου) + 55,00€ υγεία (άρθρο 37 νομοσχεδίου) + 42,00€ (άρθρο 45 νομοσχεδίου) + 10,00€ υπέρ ΟΑΕΔ (βλ. άρθρο 35 κάτω-κάτω) = 262,00€. Στο ποσό αυτό, φυσικά, προστίθεται το ποσό των αναδρομικών δόσεων ΕΤΕΑΕΠ (επικουρικής ασφάλισης) για τα έτη 2017 και 2018, το οποίο ανέρχεται στα 27,36€/μήνα για όσους είχαν υπερβεί την πενταετία άσκησης επαγγέλματος κατά τα έτη 2017-2018, ενώ για τους -τότε- κάτω πενταετίας, η αναδρομική αυτή οφειλή είναι 19,14€/μήνα (σύνολο: 290,00€ μέχρι εξοφλήσεως των αναδρομικών δόσεων ΕΤΕΑΕΠ, εν συνεχεία δε 262,00€). Για τους ασφαλισμένους κάτω της πενταετίας υπάρχουν μικρότερα ποσά, τα οποία όμως και πάλι είναι ανώτερα σε σχέση με την αντίστοιχη κατώτερη κατηγορία του ισχύοντος συστήματος.

– Ερώτηση (Χ. Ζαντρίμα): Τι ακριβώς είναι οι εισφορές υπέρ ΟΑΕΔ;

– Απάντηση (Ε. Μέλλιου): Είναι πάγιο ποσό το οποίο ανέρχεται στα 120 ευρώ το χρόνο, άρα 10 ευρώ τον μήνα, με το οποίο επιβαρύνονται οι ασφαλιστικές εισφορές όλων των ελεύθερων επαγγελματιών ανεξαρτήτως των τυχόν παροχών που δικαιούται η κάθε κατηγορία από τον ΟΑΕΔ.

Δεύτερη Εισήγηση: Δ. Νταφόπουλος, μέλος Δ.Σ. – «Επιτροπή Αγώνα Μισθωτών και Αυτοαπασχολούμενων Δικηγόρων» [επισυνάπτεται]. Ο εισηγητής, υποστηρίζοντας την εισήγησή του, επεσήμανε ότι κατ’ αρχήν υπάρχει σύγκλιση με την πρώτη εισήγηση ως προς την αντίθεση με το νέο ασφαλιστικό νομοσχέδιο. Η αντίθεση στηρίζεται πρώτον στο ότι με αυτό επέρχεται άμεσα αύξηση του ποσού των εισφορών για την κατώτερη κατηγορία των ασφαλισμένων και δεύτερον στο ότι είναι πολύ πιθανό οι ασφαλισμένοι που θα επιλέξουν ανώτερη κατηγορία να είναι ελάχιστοι, με αποτέλεσμα τα επόμενα χρόνια να επέλθουν νέες αυξήσεις στις εισφορές προς διασφάλιση της βιωσιμότητας του συστήματος. Παρ’ όλα αυτά, υπάρχει απόκλιση σε σχέση με την εισήγηση του Δ.Σ. ως προς το αίτημα της σύνδεσης των εισφορών με το εισόδημα. Κατά τη γνώμη του εισηγητή, η μεταρρύθμιση που έρχεται δεν αποτελεί παρά τον επόμενο κρίκο της αλυσίδας που ξεκίνησε από τον προηγούμενο νόμο (Κατρούγκαλου) και επέβαλε την αρχή της βιωσιμότητας και της ανταποδοτικότητας του ασφαλιστικού συστήματος. Κατά συνέπεια, η αντίθεση θα πρέπει να έχει ως κέντρο βάρους την άρνηση των αρχών αυτών, γιατί αλλιώς υπάρχει κίνδυνος να παρερμηνευτεί ως επιθυμία επιστροφής στο προηγούμενο ασφαλιστικό σύστημα. Αυτό τέλος είναι κρίσιμο γιατί η πλειοψηφία του κλάδου αντιμετωπίζει πλέον πολύ αρνητικά το ενδεχόμενο να προβεί σε κινητοποιήσεις κατά ενός συστήματος που δεν το θέλει προκειμένου να επιστρέψει σε ένα σύστημα κατά του οποίου επίσης αγωνίστηκε με πολύμηνη αποχή. Με τον τρόπο αυτό εξάλλου διαμορφώνεται και το κατάλληλο έδαφος προκειμένου να συνδεθούν τα αιτήματά μας με άλλους παρεμφερείς κλάδους. Η ευθύνη της ηγεσίας του Δ.Σ.Θ. είναι πολύ μεγάλη και θα συζητηθεί στη συνέχεια. Προτείνουμε συμμετοχή στην αποχή της 18/02 και συμμετοχή στα απεργιακά συλλαλητήρια της ίδιας ημέρας.

Επί της εισήγησης διατυπώθηκαν οι εξής ερωτήσεις:

– Ερώτηση (Ε. Μέλλιου): Παρ’ ότι η χρηματοδότηση του ασφαλιστικού συστήματος από το κράτος είναι επιθυμητή, μήπως δεν είναι ρεαλιστική; Πώς εξασφαλίζει η πρόταση τη βιωσιμότητα του συστήματος;

– Απάντηση (Δ. Νταφόπουλος): Κατ’ αρχάς, η επίκληση στο ρεαλισμό χρειάζεται προσοχή γιατί πολλές φορές μπορεί να οδηγεί όχι σε ρεαλιστικές αλλά σε υποχωρητικές λύσεις. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, αυτό που προτείνουμε είναι η αντίθεση στο παρόν νομοσχέδιο να είναι τέτοια ώστε να διασφαλίζει παράλληλα και την αντίθεση που ήδη υπήρχε στο ισχύον ασφαλιστικό σύστημα, οπότε είναι τόσο ρεαλιστική όσο ήταν οι κινητοποιήσεις που είχαν γίνει και έναντι του προηγούμενου νόμου.

Τοποθετήσεις:

Ε. Τσαλουχίδη: Είναι κοινό το αίτημα να μην αυξηθούν οι ασφαλιστικές εισφορές. Παρ’ όλα αυτά, η νέα μεταρρύθμιση δεν έρχεται «στο κενό». Έρχεται από μία κυβέρνηση που είχε ως δηλωμένο στόχο την ιδιωτικοποίηση της κοινωνικής ασφάλισης. Υποστηρίζουμε τη δεύτερη εισήγηση ως προς το σκέλος της αντίθεσης με τον νόμο Κατρούγκαλου. Για την ακρίβεια το προτεινόμενο νομοσχέδιο είναι ο νόμος Κατρούγκαλου στο χειρότερο. Ειδικότερα, διατηρείται η διάκριση εθνικής και ανταποδοτικής σύνταξης, η αποχώρηση της κρατικής χρηματοδότησης από την κοινωνική ασφάλιση και διατηρούνται όλες οι προηγούμενες περικοπές παροχών που είχαν γίνει. Πρέπει να δοθεί σημασία στο λειτουργικό ρόλο της ενοποίησης των ταμείων και στη δημιουργία του e-ΕΦΚΑ, η οποία ανοίγει το δρόμο στην ιδιωτικοποίηση της επικουρικής ασφάλισης. Το Δ.Σ. του Δ.Σ.Θ. έχει τηρήσει μία προβληματική στάση απέναντι στο νέο νομοσχέδιο, αφού χαιρετίζει ρητά την αποσύνδεση των ασφαλιστικών εισφορών με το εισόδημα. Κατά την άποψή μας, η απόπειρα σύγκλησης Γενικής Συνέλευσης του Δ.Σ.Θ. έγινε προσχηματικά εκ μέρους της ηγεσίας του, αφού δεν φρόντισε να προωθήσει τη συμμετοχή σε αυτή, με αποτέλεσμα να μη συγκεντρωθεί η αναγκαία απαρτία, γεγονός για το οποίο έχει ευθύνη κυρίως η διοίκηση και όχι οι ίδιοι οι συνάδελφοι που δεν ήρθαν. Ευθύνη έχει και το Δ.Σ. της ΕΑΝΔιΘ επειδή επέδειξε μεγάλη αδράνεια, δεν συγκάλεσε Γενική Συνέλευση όταν το προτείναμε τον Νοέμβριο οπότε ο χρόνος ήταν πιο κρίσιμος και δεν έδρασε ως κέντρο ενημέρωσης και κινητοποίησης των συναδέλφων.

– Σ. Λυκίδης: Υποστηρικτικά προς τη δεύτερη εισήγηση θα ήθελα να επισημάνω τα εξής: Η θέση της πλειοψηφίας του Δ.Σ. συνοψίζεται στο ότι «Είμαστε κατά της αύξησης των ασφαλιστικών εισφορών και υπέρ της σύνδεσης αυτών με το εισόδημα». Αυτό που παραβλέπεται όμως είναι ότι το νέο νομοσχέδιο πατάει πάνω στο έδαφος που διαμόρφωσε ο νόμος Κατρούγκαλου που έφερε τη σύνδεση με το εισόδημα. Για παράδειγμα, διαβάζω από την απόφαση της Γ.Σ. της ΕΑΝΔιΘ την 18-01-2016 σχετικά με το τότε νομοσχέδιο Κατρούγκαλου «Το θέμα είναι ότι η λύση που προτείνει η κυβέρνηση δεν είναι μόνο εσωτερικά άδικη, αλλά δεν οδηγεί και σε ουσιαστική επίλυση του προβλήματος. Απλώς δίνει κάποια χρόνια ζωής στο υπάρχον σύστημα κοινωνικής ασφάλισης, χωρίς να διασφαλίζει τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητά του, όπως άλλωστε συμβαίνει και με όλες τις ασφαλιστικές μεταρρυθμίσεις που προώθησε η εκάστοτε ελληνική κυβέρνηση μετά το 2001.» Συνάδελφοι, εάν μπούμε στη λογική του ρεαλισμού και της βιωσιμότητας του ασφαλιστικού συστήματος, τότε είναι βέβαιο ότι θα αυξηθούν όλο και περισσότερο οι εισφορές μας και ότι θα έχουμε διαρκώς τέτοια ασφαλιστικά νομοσχέδια όπως αυτό που συζητάμε σήμερα. Για τις 18-02-2020 έχει προκηρυχθεί απεργία με βάση το νέο ασφαλιστικό νομοσχέδιο, στην οποία συμμετέχουν πάρα πολλοί κλάδοι και φορείς. Είναι πραγματικά απαράδεκτη η ηγεσία του Δ.Σ.Θ. που αποφάσισε αποχή για την ίδια ημέρα με αποκλειστικό αίτημα την κατάργηση του αγωγόσημου (με το οποίο συμφωνούμε και εμείς) χωρίς αναφορά στο νέο ασφαλιστικό νομοσχέδιο. Προτείνουμε συμμετοχή στην αποχή και συμμετοχή στα συλλαλητήρια της ίδιας ημέρας. Καταθέτω Ψήφισμα ενώσεων σωματείων για την 18-02 [επισυνάπτεται] όπως και την από 18-01-2016 απόφαση της Γ.Σ. της ΕΑΝΔιΘ για το νομοσχέδιο Κατρούγκαλου [επισυνάπτεται].

Ι. Χορόζογλου, Πρόεδρος Επιτροπής Ασκουμένων: Θα ήθελα να διευκρινίσω ότι η αντίθεσή μας προς το νέο ασφαλιστικό νομοσχέδιο δεν σημαίνει υποστήριξη και επαναφορά του προηγούμενου νόμου. Απλώς η σύνδεση με το εισόδημα μας βρίσκει περισσότερο σύμφωνους σε σχέση με το σύστημα που προτείνεται τώρα.

Μ. Μήττας, Μέλος Δ.Σ.: Κατ’ αρχάς, δεν αμφισβητείται ότι στον νόμο Κατρούγκαλου υπήρχαν επίσης αστοχίες. Παρ’ όλα αυτά, το νέο νομοσχέδιο έρχεται να επιδεινώσει ακόμη περισσότερο την κατάσταση. Είναι απολύτως ορθή η πρώτη εισήγηση τόσο ως προς το ακριβές ύψος στο οποίο θα διαμορφωθούν οι ασφαλιστικές εισφορές με βάση το νέο σύστημα όσο και ως προς την παραπληροφόρηση που υπάρχει αναφορικά με το ζήτημα αυτό. Με το νέο ασφαλιστικό σύστημα επιτυγχάνεται αναδιανομή εισοδήματος μεταξύ των ασφαλισμένων από τους πιο αδύναμους στους πιο εύρωστους. Μειώσεις υπάρχουν, αλλά μόνο για τις υψηλότερες εισοδηματικές ομάδες, ενώ η κατώτερη κατηγορία θα έχει αύξηση. Επίσης, το νέο ασφαλιστικό σύστημα δεν είναι ούτε βιώσιμο. Ειδικότερα, είναι βέβαιο ότι όλοι θα επιλέξουν την κατώτερη ασφαλιστική κατηγορία, με αποτέλεσμα και πάλι να μην επαρκούν τα έσοδα. Έτσι, μετά από 1 – 2 χρόνια θα αναγκαστούν να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα καθιστώντας πλέον υποχρεωτική τη μετάταξη από τη μία κλάση στην άλλη. Τέλος, ούτε ανταποδοτικό επιτυγχάνει να είναι το νέο σύστημα, αφού στο νόμο Κατρούγκαλου η σύνταξη υπολογιζόταν σε συνάρτηση με το μέσο συντάξιμο εισόδημα, ενώ στο νέο νομοσχέδιο η κατώτερη σύνταξη θα ανέρχεται περίπου σε 600 ευρώ. Είναι μεγάλες οι ευθύνες του Δ.Σ. του Δ.Σ.Θ., το οποίο παραπληροφορεί τους συναδέλφους για την απόφαση του ΣτΕ που έκρινε αντισυνταγματικό το νόμο Κατρούγκαλου αφήνοντας να εννοηθεί ότι κρίθηκε αντισυνταγματική η σύνδεση των εισφορών με το εισόδημα, το οποίο όμως δεν ισχύει, αφού αντισυνταγματικό κρίθηκε μόνο το ποσοστό των εισφορών των μη μισθωτών ασφαλισμένων σε σχέση με τους μισθωτούς. Ως Δ.Σ. της ΕΑΝΔιΘ ανακινήσαμε άμεσα το ζήτημα του νέου ασφαλιστικού νομοσχεδίου και των προβλημάτων που δημιουργεί, παρενέβημεν ενεργά στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. του Δ.Σ.Θ. επιτυγχάνοντας να κινητοποιήσουμε σημαντικό αριθμό συναδέλφων διαφορετικών πολιτικών τάσεων, αναλύσαμε εμπεριστατωμένα την αντίθεσή μας στο νέο ασφαλιστικό νομοσχέδιο εισπράττοντας την έντονη αντίδραση εκ μέρους του Προέδρου, ενώ τέλος έμεινε ως αφηρημένη υπόσχεση το ότι θα τεθεί το θέμα του ασφαλιστικού προς συζήτηση στο επόμενο Δ.Σ. χωρίς μέχρι τώρα να έχει πράγματι τεθεί σε οποιαδήποτε από τις συνεδριάσεις που ακολούθησαν. Το γεγονός ότι συγκλήθηκε Γενική Συνέλευση του Δ.Σ.Θ. εκ μέρους της διοίκησής του ήταν πράγματι επιτυχία, η οποία επιτεύχθηκε με τις δικές μας επίμονες προσπάθειες, ενώ συμμετείχαμε ενεργά τόσο στην πρώτη όσο και στην επαναληπτική συνέλευση, οι οποίες όμως δυστυχώς δεν συγκέντρωσαν την αναγκαία απαρτία. Ενόψει της έλλειψης απόφασης Γ.Σ. από τον Δ.Σ.Θ. συγκαλέσαμε την παρούσα Γ.Σ. της ΕΑΝΔιΘ προκειμένου να αποφασιστεί η περαιτέρω στάση μας. Πρέπει να θυμόμαστε ότι άμεσος στόχος μας είναι η ανατροπή του νέου νομοσχεδίου και ότι άμεσος αντίπαλός μας σε αυτό είναι το ίδιο το Δ.Σ. του Δ.Σ.Θ.

Ε. Μέλλιου, Αντιπρόεδρος Δ.Σ.: Θα πρέπει εξάλλου να επισημάνουμε ότι τα κίνητρα των κινητοποιήσεων που έγιναν κατά του νόμου Κατρούγκαλου δεν ήταν κοινά για όλους τους συμμετέχοντες. Αντίθετα, μερίδα των ασφαλισμένων που σήμερα είναι πάνω από 27 χρόνια στο επάγγελμα και κατέχουν το μεγαλύτερο μέρος της δικηγορικής ύλης αποκερδαίνοντας πολύ μεγαλύτερα εισοδήματα σε σχέση με το μέσο συνάδελφο είδαν τις εισφορές τους να αυξάνονται με το προηγούμενο καθεστώς και τώρα που στελεχώνουν τις ηγεσίες των Δικηγορικών Συλλόγων και βρίσκονται στην ίδια κατηγορία με το πολιτικό προσωπικό της κυβέρνησης βρήκαν ευκαιρία να ελαφρύνουν τους εαυτούς τους επιστρέφοντας με άλλο τρόπο στο προηγούμενο ευνοϊκότερο για αυτούς καθεστώς. Άνθρωποι που μέχρι την έναρξη του ΕΦΚΑ επωφελούνταν από αδικαιολόγητα χαμηλές (και ασύνδετες με το εισόδημα) ασφαλιστικές εισφορές, απλώς και μόνο επειδή έτυχε να μπουν στο επάγγελμα πριν το 1993, πλήρωναν 270 ευρώ/μήνα για όλο το διάστημα από το 1993 έως το 2016, ενώ (με την αύξηση της πελατείας/της εμπειρίας τους) με την πάροδο του χρόνου, επερχόταν και αύξηση των εισοδημάτων τους, τα οποία δεν θίγονταν (ενώ όσοι είχαν την ατυχία να μπουν στο επάγγελμα μεταξύ 1993-2016, κατέβαλλαν μηνιαία εισφορά περί τα 338,00€, επίσης ασχέτως εισοδήματος, με την εξαίρεση τους νέους επαγγελματίες κάτω της πενταετίας). Οι “προ 1993” ασφαλισμένοι, λοιπόν, κλήθηκαν με το σύστημα ΕΦΚΑ 2017-2019 να καταβάλλουν εισφορές με βάση το πραγματικό τους εισόδημα (π.χ. 485 ευρώ για εισόδημα 2000 ευρώ) και το θεώρησαν “προβληματικό”. Οι ίδιοι αυτοί ασφαλισμένοι (σήμερα ήδη πάνω από 27 χρόνια στο επάγγελμα, και πολλοί εξ αυτών με τη μεγαλύτερη μερίδα της “πίτας” δικηγορικών υποθέσεων, και αντίστοιχες αποδοχές, δυσανάλογα υψηλές σε σχέση με την πλειοψηφία των συναδέλφων τους που ασκούν το επάγγελμα κάτω από 15 χρόνια), με τις ευλογίες του νυν Υπουργού Εργασίας (ίδιας γενιάς, ίδιας λογικής ανθρώπου) θα απολαμβάνουν μια κοινωνικά και διαγενεακά άδικη νομοθετική ρύθμιση, με επιστροφή στο αδικαιολόγητο -χαμηλό για εκείνους- ύψος εισφορών που απολάμβαναν και προ 2017, χάρη στην ιδιότητά τους ως “ασφαλισμένων πριν το 1993”, και την κατά Βρούτση “ελκυστική δυνατότητα” να επιλέξουν ανώτερη ασφαλιστική κατηγορία αξιώνοντας (ατομικά) υψηλότερη σύνταξη, τη στιγμή που “ανταποδοτικά” το σύστημα αυτό θα μέμφεται και θα τιμωρεί εν τοις πράγμασι το νέο επαγγελματία, ο οποίος δεν ήταν “άξιος” να κερδίσει μεγαλύτερες αποδοχές, και άρα “δικαιολογημένα” αλλά και “κατακριτέα” δε θα είναι σε θέση να καλύπτει αυτή τη στοιχειώδη κοινωνική υποχρέωση και, αναπόφευκτα, θα εκδιωχθεί από το ίδιο του το επάγγελμα.

Δ. Πλιακογιάννης: Υποστηρικτικά προς όσα ανέφερε η Ε. Τσαλουχίδη, θα ήθελα να αναδείξω τις ευθύνες του Δ.Σ.Θ. και της διοίκησης της Ένωσης. Κατ’ αρχάς, όταν συγκρίνουμε τις κινητοποιήσεις που έχουν λάβει χώρα ενάντια στις ασφαλιστικές μεταρρυθμίσεις πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη μας το κοινωνικό κλίμα που επικρατεί. Άλλο το κοινωνικό κλίμα το 2011, άλλο το 2015 και άλλο το 2020. Σήμερα αυτό που παρατηρείται είναι αδράνεια σε κάθε μορφή κοινωνικής κινητοποίησης. Στο σημείο αυτό είναι που οφείλει ένα σωματείο να μπει μπροστά και να κινητοποιήσει τους συναδέλφους. Αντίθετα, αυτό που παρατηρούμε εκ μέρους του Δ.Σ.Θ. είναι να μην αναπτύσσει καμία απολύτως συλλογική – πολιτική δράση πέρα από lifestyle και να μην ενημερώνει τους συναδέλφους. Αντίστοιχα, η διοίκηση της ΕΑΝΔιΘ επιδεικνύει παραδειγματική αδράνεια. Από την απουσία της στο Συνέδριο της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων στις Σέρρες, όπου παρευρεθήκαμε μόνο εμείς, μέχρι τη σημερινή της στάση να μη δέχεται τη συζήτηση του θέματος με το πρόγραμμα του ΕΣΠΑ, στο οποίο εισπράττουμε τον εμπαιγμό του Προέδρου του Δ.Σ.Θ. Η ΕΑΝΔιΘ δεν έκανε ούτε μία εκδήλωση για το νέο ασφαλιστικό νομοσχέδιο, δεν συγκάλεσε Γενική Συνέλευση τον Νοέμβριο όταν το κλίμα ήταν πιο θετικό και προτείναμε εμείς να συγκληθεί συνέλευση, γενικότερα δεν λειτούργησε ως πόλος συσπείρωσης και ενημέρωσης. Προτείνουμε συμμετοχή στην απεργία και να γίνει η Ένωση κέντρο ενημέρωσης και αγώνα.

Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία η πρώτη εισήγηση (13 ψήφοι υπέρ της πρώτης εισήγησης, 12 ψήφοι υπέρ της δεύτερης εισήγησης, 0 λευκά).

IV. Δεύτερο θέμα: «Διαμεσολάβηση»:

Πρώτη εισήγηση: Μ. Μήττας, Μέλος του Δ.Σ. [επισυνάπτεται η εισήγηση του ΔΣ – υπό αρ. 2 του συνημμένου]. Ο εισηγητής, υποστηρίζοντας την εισήγησή του σχολίασε τη σύνθεση του Δ.Σ. του Ινστιτούτου Διαμεσολάβησης. Ειδικότερα, ενημέρωσε την Γ.Σ. ότι στη σύνθεση του οργάνου τέθηκαν μόνο δικηγόροι που έχουν λάβει τη διαπίστευση για διαμεσολάβηση, παρ’ ότι θα έπρεπε να συμμετέχουν και άλλα πρόσωπα αφενός επειδή το όργανο αφορά και άλλες διαδικασίες εναλλακτικής επίλυσης διαφορών αφετέρου επειδή έπρεπε να διασφαλίζεται η διατύπωση διαφορετικών απόψεων επί του ζητήματος. Είναι προφανές ότι επιχειρείται να διαμορφωθεί μία νέα επαγγελματική κατηγορία διαμεσολαβητών. Το εγχείρημα έχει την ουσιαστική στήριξη από τους Δικηγορικούς Συλλόγους τόσο σε επίπεδο Δ.Σ. όσο και σε επίπεδο Ολομέλειας. Κατά συνέπεια, υποστήριξε ότι έχουμε τον ίδιο αντίπαλο όπως και στο ασφαλιστικό. Ως προς την ουσία της αντίθεσης προς το θεσμό της υποχρεωτικής διαμεσολάβησης, υποστήριξε ότι οι ενστάσεις είναι κατά βάση γνωστές και αφορούν την έλλειψη εγγυήσεων της διαδικασίας. Τέλος, υποστήριξε ότι ακόμη και η υποχρεωτική συμμετοχή δικηγόρου στην υποχρεωτική αρχική συνεδρία, η οποία τέθηκε για να μας «χρυσώσουν το χάπι», ενδέχεται να κριθεί αντίθετη προς υπέρτερης ισχύος κανόνες, με αποτέλεσμα να μην αποκλείεται η πιθανότητα να χάσουμε και αυτή τη ρύθμιση.

Επί της εισήγησης διατυπώθηκαν οι εξής ερωτήσεις:

– Ερώτηση (Σ. Λυκίδης): Η διαφωνία προς το θεσμό της διαμεσολάβησης αφορά αποκλειστικά την υποχρεωτικότητα;

– Απάντηση (Μ. Μήττας): Γενικά δεν είμαστε αντίθετοι σε οποιαδήποτε διαδικασία εναλλακτικής επίλυσης των διαφορών. Ιδιαίτερα, δεν διαφωνούμε με την απόπειρα που κάνουν οι ίδιοι οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των μερών προς συμβιβαστική επίλυση της διαφοράς, η οποία θα μπορούσε ενδεχομένως να θεσμοποιηθεί με τυπικούς κανόνες. Είμαστε όμως αντίθετοι όταν η προσπάθεια αυτή γίνεται από τρίτο πρόσωπο που δεν έχει τις εγγυήσεις που απαιτούνται για το σκοπό αυτό.

Δεύτερη εισήγηση: Σ. Λυκίδης – «Επιτροπή Αγώνα Μισθωτών και Αυτοαπασχολούμενων Δικηγόρων» [επισυνάπτεται]. Ο εισηγητής υποστηρίζοντας την εισήγησή του επεσήμανε ότι κατ’ αρχήν υπάρχει σύγκλιση με την πρώτη εισήγηση. Θα συμφωνούσε να ψηφιστεί ενιαία η εισήγηση εφόσον γίνουν οι εξής προσθήκες: Πρώτον, η διαφωνία με το θεσμό της διαμεσολάβησης δεν εξαντλείται στην τυπική διάσταση της υποχρεωτικής της φύσης, αλλά και στην ουσιαστική, όπως αυτή μπορεί να εμφανιστεί σε Γ.Ο.Σ. και στην εν γένει αποθάρρυνση του αδύναμου μέρους να προσφύγει στη δικαιοσύνη. Δεύτερον, πυρήνας της αντίθεσης είναι η τυπική εξομοίωση μεταξύ ουσιαστικά ανισότιμων μερών. Η εξομοίωση αυτή είναι μεν υπαρκτή και στη δικαστική εξουσία με τη διαφορά όμως ότι η τελευταία απλώς αναπαράγει τις κοινωνικές ανισότητες, ενώ η διαμεσολάβηση τις οξύνει. Τέλος, επεσήμανε ότι ειδικά στο ζήτημα της διαμεσολάβησης ούτε το επιχείρημα του μιμητισμού των ευρωπαϊκών προτύπων ισχύει (με το οποίο ούτως ή άλλως είναι αντίθετος), αφού σε καμία χώρα της Ευρώπης δεν είναι υποχρεωτική η διαμεσολάβηση (με ελάχιστες εξαιρέσεις).

Επί της εισήγησης δεν διατυπώθηκαν ερωτήσεις.

Τοποθετήσεις:

Θ. Παπαδόπουλος: Κατά τη δική μας θέση, ο θεσμός της διαμεσολάβησης συνιστά μορφή ιδιωτικοποίησης της δικαιοσύνης. Κατ’ αρχάς, οξύνει την ανισομέρεια μεταξύ των μερών. Περαιτέρω, μετακυλύει το κόστος της προσφυγής στη δικαιοσύνη στον ίδιο τον πολίτη. Με αυτόν τον τρόπο διαιωνίζει και οξύνει τα προβλήματα που ήδη υπάρχουν. Εξάλλου, είναι πολύ πιθανό ως θεσμός να αποτύχει, με αποτέλεσμα να μην καταφέρει να εξασφαλίσει ούτε την αποσυμφόρηση των δικαστηρίων για την οποία υποτίθεται θεσπίστηκε. Επίσης, το επιχείρημα της εναρμόνισης προς το δίκαιο της Ε.Ε. δεν ευσταθεί αφού από κανένα κανόνα δεν προβλεπόταν η υποχρέωση του κράτους να καταστήσει υποχρεωτική την προσφυγή στη διαμεσολάβηση πριν από την προσφυγή στη δικαιοσύνη. Αναφορικά με το ψήφισμα της καταγγελίας για το ζήτημα της προκήρυξης χρηματοδότησης θέσεων ασκουμένων δικηγόρων μέσω Ε.Σ.Π.Α., η άποψη η δική μας είναι ότι σε κάθε περίπτωση θα έπρεπε να έχει συζητηθεί, αφού δεν μπορεί η επίκληση της έλλειψης έκτακτου χαρακτήρα να στερεί από το σώμα τη δυνατότητα να λάβει απόφαση σε ένα τόσο κρίσιμο θέμα. Υπενθυμίζουμε ότι σε σχετική ερώτησή μας προς τον Πρόεδρο του Δ.Σ.Θ. λάβαμε τη γενικόλογη απάντηση ότι «το θέμα έχει διευθετηθεί», η οποία εκτός από ελλιπής αποδείχθηκε ότι αποτελούσε εμπαιγμό. Σε κάθε περίπτωση, αφού το σωματείο αρνείται να λάβει απόφαση επί του θέματος, θα το προωθήσουμε ως «Κίνηση Ασκουμένων και Νέων Δικηγόρων Ενάντια στην Επισφάλεια» στο επόμενο Δ.Σ. του Δ.Σ.Θ. Έτσι, θα κατατεθεί ερώτημα στο επόμενο Δ.Σ. του ΔΣΘ: «α) Σε ποιό ακριβώς στάδιο βρίσκεται η διαδικασία του ΕΣΠΑ για τους ασκούμενους; β) Πόσους συναδέλφους αφορά; γ) Πώς θα επηρεαστούν από την λήξη του πακέτου; δ) Τι θα συμβεί με όσους ολοκληρώσουν την άσκηση πριν προλάβουν να εργαστούν έτσι, παρόλο που ενδιαφέρθηκαν εγκαίρως;» Σήμερα βοά το κενό της οργάνωσης στον κλάδο μας που με σοβαρούς όρους θα διεκδικήσει τα αυτονόητα, θα συγκροτήσει αντιστάσεις σε όσες αποφάσεις λαμβάνονται για μας χωρίς εμάς και θα κάνει κάθε ασκούμενο και νέο νομικό να καταλάβει ότι δεν είναι μόνος του, ότι δύναμή μας είναι ακριβώς η οργάνωση μας. Λογικές και πρακτικές όπως η απόλυτη αδράνεια για τις αλλαγές που προτείνονταν στον θεσμό της άσκησης με το επιχείρημα ότι «η ΕΑΝΔΙΘ δεν κινητοποιείται γιατί δεν ενδιαφέρονται οι ίδιοι οι ασκούμενοι και ότι το μόνο που τους συγκινεί είναι ο διορισμός τους στις εκλογές», η μη σύγκληση Γενικής Συνέλευσης για ένα τόσο σημαντικό θέμα όπως οι αλλαγές δείχνουν ότι οι ασκούμενοι εδώ είμαστε τελείως μόνοι μας και ότι δεν ενδιαφέρεται κανένας για τα προβλήματα μας. Δείχνει αποδοχή της κατάστασης. Υπάρχουν και μερικά ερωτήματα: Τι ακριβώς έκανε η συνήγορος ασκουμένου γενικώς; Πήγε σε δικηγορικά γραφεία το σωματείο να δει πως δουλεύει σήμερα ένας ασκούμενος και κάτω από ποιες εργασιακές συνθήκες; Κάποια έρευνα; κτλ. Η απάντηση δυστυχώς είναι αρνητική και πρέπει να μας προβληματίσει. Ακόμα και η σημερινή ΓΣ είναι άκαιρη γιατί όταν συζητιόταν το θέμα του ασφαλιστικού η Ένωση αποφάσισε να μην συγκαλέσει ΓΣ δική μας αλλά παρέπεμψε τα πάντα στην Συνέλευση του ΔΣΘ, που ξέραμε όλοι ότι ήταν δύσκολο να βγει, δεν φρόντισε για την κινητοποίηση δυνάμεων δείχνοντας για άλλη μια φορά ότι είναι αδρανής. Ένα σωματείο που πραγματικά παλεύει για τα δικαιώματα των ασκούμενων επιδιώκει συνεχώς οι ασκούμενοι να βρίσκονται, να ενημερώνονται, να συζητάνε. Να αποκαλύπτει κάθε φορά γιατί οι νέες νομοθετικές αλλαγές (άσκηση, ασφαλιστικό, διαμεσολάβηση) έρχονται να χειροτερέψουν την κατάσταση μας. Το σωματείο πρέπει να επιδιώκει την κινητοποίηση του δυναμικού και την οργάνωση του κλάδου μας σε 5 βασικά αιτήματα, που για εμάς συνοψίζονται στα εξής: α) Υποχρεωτική σύναψη εξαρτημένης σύμβασης εργασίας για τον ασκούμενο δικηγόρο, β) Θέσπιση κατώτατου αξιοπρεπούς μισθού, γ) Σταθερό ωράριο, πληρωμή των υπερωριών, αποζημίωση σε περίπτωση που σε διώξουν από το γραφείο γιατί τόσοι άλλοι περιμένουν εκεί έξω, δ) Υποχρεωτική κάλυψη των ασφαλιστικών εισφορών από τον δικηγόρο-εργοδότη, ε) Δικαιώματα του εργατικού δικαίου, όπως άδειες.

Δ. Πλιακογιάννης: Αυτό που βιώνουμε μέσω του θεσμού της διαμεσολάβησης είναι η ρευστοποίηση της δικηγορικής ιδιότητας. Αντί για δικαιοσύνη με θεσμοποιημένες διαδικασίες, έχουμε μεταφορά ύλης έξω από τη δικαιοσύνη (η οποία ξεκίνησε από τις διαταγές πληρωμής, την εκτελεστότητα των ιδιωτικών τίτλων, τους πλειστηριασμούς) και μία εν γένει «τραπεζοποίηση» της δικαιοσύνης. Η πρόβλεψη ότι ο θεσμός θα υπονομευτεί στην πράξη από τους δικηγόρους, όπως παλιότερα η διαδικασία του αρ. 214Α ΚΠολΔ, είναι εσφαλμένη γιατί δεν λαμβάνει υπόψη ότι στην περίπτωση αυτή έχουν επενδυθεί πολλά χρήματα για να πετύχει ο θεσμός. Εμείς ως «Κίνηση» είχαμε κάνει μία ιδιαίτερα επιτυχημένη εκδήλωση σχετικά με το θέμα στην οποία είχε μιλήσει η κα Ποδηματά και προτείνουμε να επαναληφθεί μία αντίστοιχη εκδήλωση με την ίδια ομιλήτρια.

Ο πρώτος εισηγητής μετά από ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ. δέχθηκε να τροποποιηθεί η πρώτη εισήγηση ώστε να περιληφθούν οι προσθήκες που πρότεινε ο δεύτερος εισηγητής. Στη συνέχεια, ο δεύτερος εισηγητής απέσυρε τη δεύτερη εισήγηση.

Εγκρίθηκε ομόφωνα η πρώτη εισήγηση με τις προσθήκες της δεύτερης εισήγησης (18 ψήφοι υπέρ, 0 ψήφοι κατά, 0 λευκά).

V. Τρίτο θέμα: «Διοργάνωση κινητοποιήσεων της ΕΑΝΔιΘ για τα ως άνω θέματα»:

Πρώτη εισήγηση: Μ. Μήττας, μέλος Δ.Σ. [επισυνάπτεται]

Δεύτερη εισήγηση: Δ. Νταφόπουλος, μέλος Δ.Σ. [επισυνάπτεται]

Τοποθετήσεις:

Κ. Γκίζα: Θα έπρεπε να μας προβληματίσει το γεγονός ότι υπάρχει τόσο χαμηλή συμμετοχή στις συλλογικές διαδικασίες του σωματείου. Η ηλεκτρονική ενημέρωση είναι καλή αλλά δεν είναι αρκετή για να πληροφορηθεί ο κόσμος και να κινητοποιηθεί.

Δ. Πλιακογιάννης: Προτείνουμε να γίνει Επιτροπή Συντονισμού Δράσεων για το ασφαλιστικό και τη διαμεσολάβηση, η οποία θα έχει συχνές και ανοιχτές συνεδριάσεις ώστε να συμμετέχουν όλοι οι ενδιαφερόμενοι. Το Δ.Σ. μπορεί να έχει δημόσιες συνεδριάσεις αλλά τα μέλη δεν έχουν μεγάλο θάρρος να συμμετάσχουν σε αυτές.

Μ. Μήττας, Μέλος Δ.Σ.: Πιστεύω ότι τον ρόλο του συντονισμού των δράσεων μπορεί να τον παίξει το Δ.Σ., το οποίο εξάλλου έχει συνεδριάσεις που είναι ανοικτές στα μέλη του.

Γ. Πανούσης: Η έλλειψη συμμετοχής των μελών στις διαδικασίες ενός σωματείου μπορεί να οφείλεται σε δύο παράγοντες: Πρώτον, στην έλλειψη πληροφόρησης των μελών, δηλαδή «διαφήμισης» των δράσεων του σωματείου. Σε αυτό το πεδίο μπορεί πάντα να υπάρχει βελτίωση στον τρόπο που η ΕΑΝΔιΘ προωθεί τα ζητήματα και τις δράσεις της. Πιο σημαντικός όμως είναι ο δεύτερος παράγοντας, δηλαδή η ευθύνη της εκάστοτε διοίκησης να κινητοποιήσει τα μέλη του σωματείου. Πρέπει το Δ.Σ. της ΕΑΝΔιΘ να αναλάβει ενεργές πρωτοβουλίες απέναντι στα προβλήματα που υπάρχουν ώστε να πειστούν και τα μέλη ότι πράγματι μπορεί κάτι να αλλάξει, να μην αποδεχθούν την κατάσταση.

Α.Μ. Κατσιμένη: Δεν πιστεύω ότι το πρόβλημα είναι η έλλειψη ενημέρωσης των συναδέλφων, αφού ιδίως στο θέμα της διαμεσολάβησης έχει υπάρξει εκτεταμένη πληροφόρηση για το θεσμό. Απλώς είναι τέτοια η φύση των ζητημάτων που απαιτεί ανάλυση, λεπτομερή περιγραφή και συζήτηση, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να αποφευχθούν κάποιες διαδικασίες. Είναι κυρίως ευθύνη του σωματείου να αναλάβει ενεργό ρόλο σε κινητοποιήσεις ενάντια στα προβλήματα αυτά. Προτείνω να γίνει παρέμβαση στο επόμενο Δ.Σ. του Δ.Σ.Θ.

Ε. Τσαλουχίδη: Κατανοούμε τον προβληματισμό που υπάρχει ως προς την έλλειψη συμμετοχής του κόσμου. Παρ’ όλα αυτά, θεωρούμε ότι η ευθύνη βαραίνει κυρίως το Δ.Σ. της Ένωσης λόγω της αδράνειας που επιδεικνύει. Έχει περάσει σχεδόν ένας χρόνος από την προηγούμενη Γενική Συνέλευση. Σε αυτό το χρονικό διάστημα έχει υπάρξει μία νέα «φουρνιά» ασκουμένων που δεν έχει γνωρίσει μέχρι τώρα το σωματείο. Αντίστοιχη αδράνεια υπάρχει και στην Επιτροπή Ασκουμένων. Ο θεσμός του Συνηγόρου Ασκουμένων δεν έχει κατανοηθεί πλήρως, ενώ περαιτέρω δεν έχει βρει τους ασκουμένους στα γραφεία τους, στις συνθήκες εργασίας τους. Προτείνουμε να υπάρξουν ενεργές δράσεις, τοιχοκόλληση στα δικαστήρια και ενημέρωση στην ομάδα στο facebook.

Ε. Μέλλιου, Αντιπρόεδρος Δ.Σ. – Ενόψει του ότι στα περισσότερα ουσιαστικά ζητήματα υπάρχει ευρεία σύγκλιση με άλλες επαγγελματικές κατηγορίες, προτείνω να γίνει διανομή φυλλαδίων όχι μόνο στα Δικαστήρια αλλά και σε άλλες υπηρεσίες με αποδέκτες άλλες ομάδες που θίγονται επίσης από τα μέτρα.

Ο πρώτος εισηγητής μετά από ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ. δέχθηκε να τροποποιηθεί η πρώτη εισήγηση ώστε να περιληφθούν οι προσθήκες που πρότεινε ο δεύτερος εισηγητής. Στη συνέχεια, ο δεύτερος εισηγητής απέσυρε τη δεύτερη εισήγηση. Έτσι, η εισήγηση διαμορφώνεται ως εξής:

  1. Δράσεις για το ασφαλιστικό νομοσχέδιο

– Συμμετοχή στην αποχή που έχει αποφασίσει το Δ.Σ. του Δ.Σ.Θ. για την 18/02/2020

– Συμμετοχή στα απεργιακά συλλαλητήρια της 18/02/2020

– Παρέμβαση στην επόμενη συνεδρίαση του Δ.Σ. του Δ.Σ.Θ. με αίτημα να συζητηθεί το ζήτημα του ασφαλιστικού και να ληφθεί απόφαση αντίθετη προς το νέο νομοσχέδιο.

– Ενημερωτικές δράσεις για το νέο νομοσχέδιο

  1. Δράσεις για τη διαμεσολάβηση

– Παρέμβαση στην επόμενη συνεδρίαση του Δ.Σ. του Δ.Σ.Θ. με αίτημα να συζητηθεί το ζήτημα της υποχρεωτικής διαμεσολάβησης και να ληφθεί απόφαση αντίθετη προς το θεσμό.

– Διενέργεια ενημερωτικής εκδήλωσης για το θεσμό της διαμεσολάβησης στο πλαίσιο της θέσης του σωματείου ενάντια σε αυτήν

Εγκρίθηκε ομόφωνα η πρώτη εισήγηση με τις προσθήκες της δεύτερης εισήγησης (20 ψήφοι υπέρ, 0 ψήφοι κατά, 0 λευκά).

VI. Πρώτο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης: «Ψήφισμα καταγγελίας συναδέλφου για μη καταβολή δεδουλευμένων αποδοχών»:

Πρώτη εισήγηση: Δ. Νταφόπουλος, Μέλος Δ.Σ. – «Επιτροπή Αγώνα Μισθωτών και Αυτοαπασχολούμενων Δικηγόρων» [επισυνάπτεται]

Τοποθετήσεις:

Μ. Μήττας, Μέλος Δ.Σ.: Συμφωνώ με το ψήφισμα ως προς την ουσία του. Πρέπει όμως να ληφθεί υπόψη ότι η αναφορά του πλήρους ονόματος του καταγγελλομένου ενδέχεται να δημιουργήσει προβλήματα στο σωματείο, αφού είναι πιθανό ο τελευταίος να εναγάγει την Ένωση για δυσφήμηση (για την οποία δεν προϋποτίθεται ψευδές γεγονός), ιδίως εάν ληφθεί υπόψη ότι ο ίδιος ως δικηγόρος μπορεί να το πράξει ανέξοδα. Προτείνω να κατατεθεί αναφορά στον Δ.Σ.Θ. και να εγκριθεί το ψήφισμα με ανωνυμοποίηση των προσωπικών στοιχείων του καταγγελλομένου.

Σ. Λυκίδης: Στο ερώτημα εάν θα πρέπει το σωματείο να μη στηρίξει μία καταγγελία απλώς υπό τον φόβο ότι ενδέχεται να ασκηθεί αγωγή σε βάρος του, νομίζω ότι η απάντηση είναι σαφής. Ας ασκηθεί αγωγή. Είναι άλλο το ζήτημα και είμαστε έτοιμοι να το συζητήσουμε μήπως θα πρέπει η εκφορά του ψηφίσματος να είναι τέτοια ώστε να ελαχιστοποιήσει τις πιθανότητες να συμβεί αυτό. Εξάλλου, σε αντίστοιχη περίπτωση στο παρελθόν η πλειοψηφία της διοίκησης είχε επικαλεστεί την έλλειψη επώνυμης καταγγελίας από μέλος. Στην περίπτωση αυτή, ούτε αυτό το κώλυμα συντρέχει.

Α.Μ. Κατσιμένη: Το σωματείο υπάρχει ακριβώς για να βγαίνει μπροστά στις περιπτώσεις που το μέλος του φοβάται να συγκρουστεί μόνο του με τον εργοδότη του. Άλλα σωματεία κάνουν ακόμη και παραστάσεις διαμαρτυρίας στον χώρο εργασίας προκειμένου να ικανοποιηθούν τα αιτήματα των μελών τους, πόσο μάλλον να δημοσιεύουν καταγγελίες με τα στοιχεία τους.

Δ. Πλιακογιάννης: Όντως το ζήτημα είναι σοβαρό, γιατί θα πρέπει να προστατεύουμε και το σωματείο. Εάν σε έναν διαφορετικό χώρο ο εργοδότης ήταν μία γνωστή εταιρία, π.χ. η Coca Cola, τότε η καταγγελία θα απευθυνόταν ονομαστικά κατά αυτής. Στο δικό μας χώρο οι εργοδότες είναι δικηγόροι, με αποτέλεσμα οι καταγγελίες μας να απευθύνονται ονομαστικά κατά αυτών.

Χ. Ζαντρίμα: Τα γεγονότα στην καταγγελία είναι αληθή και μπορούν να τα επιβεβαιώσουν συνάδελφοι που εργαζόμασταν μαζί. Κατά τα λοιπά, το να πιστεύουμε ότι θα ασκηθεί σίγουρα αγωγή, θα κριθεί βάσιμη και θα χρειαστεί να πληρώσει το σωματείο σημαίνει ότι πηγαίνουμε πολύ μακριά τη συζήτηση και καταλήγουμε σε μία φοβική στάση.

Ε. Μέλλιου, Αντιπρόεδρος Δ.Σ.: Σε γενικές γραμμές, υιοθετώ τους προβληματισμούς και την πρόταση του Μ. Μήττα. Αναφορικά με την παλαιότερη περίπτωση πρότασης για υιοθέτηση ψηφίσματος κατά εταιρίας-εργοδότη, την οποία ανέφερε ο Σ. Λυκίδης, επαλαναμβάνω τη θέση μου – όπως και στην επίμαχη συνεδρίαση Δ.Σ. – ότι σε εκείνη την περίπτωση, το Δ.Σ. όφειλε, κατά τη γνώμη μου, να δημοσιοποιήσει την επωνυμία της εταιρίας αυτής, καθώς είχε ήδη δημοσιευτεί -και βρισκόνταν στη διάθεση του κοινού – μέσω της επίσημης ιστοσελίδας, απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, όπου αναφερόταν ολόκληρη η επωνυμία της εταιρίας αναφορικά με τις ίδιες καταγγελλόμενες πράξεις. Κάτι τέτοιο, ωστόσο, δεν ισχύει στη σημερινή περίπτωση. Συνεπώς, ναι επί της ουσίας στο ψήφισμα, και να προβεί η Ένωση σε επώνυμη αναφορά στο ΔΣΘ, αλλά στο ψήφισμα που θα δημοσιευθεί, να αναγραφούν μόνο τα αρχικά του ονοματεπωνύμου του καταγγελλόμενου συναδέλφου, καθώς δεν υπάρχει καμία δικαστική ή άλλη δικαιοδοτική κρίση εναντίον του, και δεν θεωρώ νομικά σωστό το να προβούμε εμείς σε τέτοιες κρίσεις δημοσιεύοντας τα πλήρη στοιχεία του.

Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία η εισήγηση (17 ψήφοι υπέρ, 0 ψήφοι κατά, 1 λευκό).

Καθώς δεν υπήρχε άλλο θέμα προς συζήτηση, ο Πρόεδρος της Γ.Σ. κήρυξε την περάτωση της συνεδρίασης.

Για τη Γ.Σ. της ΕΑΝΔιΘ

Ο Πρόεδρος της ΓΣ……………………………..Ο Γραμματέας της ΓΣ

Μιχάλης Μήττας………………………Δημήτριος Νταφόπουλος