Πρακτικά – Αποφάσεις Επιτροπής Ασκουμένων ΕΑΝΔΙΘ 9-7-2020

Θεσσαλονίκη, 13-7-2020

Ι. Έναρξη Συνεδρίασης

Η Επιτροπή Ασκουμένων της ΕΑΝΔιΘ συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση την Πέμπτη 09/07/2020 και ώρα 17:30, στην έδρα της Ένωσης, με ημερήσια διάταξη:

  1. Ενημέρωση Προέδρου. Εισηγητής Γ. Παπαγεωργίου.
  2. Καταγγελίες για αγγελίες που αφορούν ασκούμενους. Εισηγητής Γ. Πανούσης.
  3. Ζητήματα σχετικά με το διαγωνισμό δικηγόρων. Εισηγητής  Γ. Ρουβάς.
  4. Εξουσιοδοτήσεις στα δικαστήρια. Εισηγήτρια Κ. Γκίζα.

ΙΙ. Έγκριση της νομιμότητας της συνεδρίασης

Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με την από 07/07/2020 δημόσια ανακοίνωση, η οποία αναρτήθηκε στην ηλεκτρονική σελίδα της ΕΑΝΔιΘ και με την απαραίτητη απαρτία, όπως απαιτεί το άρθρο 6 του κανονισμού λειτουργίας της Επιτροπής Ασκουμένων της ΕΑΝΔιΘ, καθώς παρόντα ήταν τα ακόλουθα πέντε μέλη της:

Παπαγεωργίου Γιώργος, Πρόεδρος.

Σαρρής Ειρηναίος, Αντιπρόεδρος

Γκίζα Κωνσταντίνα, Γραμματέας

Πανούσης Γιάννης, Συνήγορος Ασκουμένων

Ρουβάς Γρηγόρης, Μέλος

  1. Ο Πρόεδρος ενημέρωσε τα μέλη της Επιτροπής Ασκουμένων για την προηγούμενη συνάντηση με τον Πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, με αντιπροσωπεία μελών του Δ.Σ της Ένωσης, καθώς και για τα επιμέρους ζητήματα που συζητήθηκαν, όπως αυτά αναφέρονται στο από 13/07/2020 δελτίο τύπου της ΕΑΝΔιΘ. Επιπλέον, ο Πρόεδρος ενημέρωσε την Επιτροπή Ασκουμένων για τη διεξαγωγή χορού του σωματείου σε γνωστό κατάστημα της πόλης την Πέμπτη 09/07/2020. Το μέλος Γ. Ρουβάς εξέφρασε τον προβληματισμό του σχετικά με τα σεμινάρια που εισηγήθηκε η Ολομέλεια των Δικηγορικών Συλλόγων, επιφυλασσόμενος για την κατάθεση προς ψήφιση αιτήματος σχετικά με το καθεστώς της άσκησης, ενώ έθεσε το ζήτημα της πραγματικής έδρας της Ένωσης.
  2. Το μέλος Γ. Πανούσης, έθεσε το ζήτημα σχετικά με το καθεστώς των ασκούμενων, καλώντας να σταθεί στο πλευρό των Ασκουμένων ο ΔΣΘ. Τόνισε πως οι υποχρεωτικές παραστάσεις είναι υπερβολικές και οι σχεδιαζόμενες εικονικές δίκες δεν θα εξασφαλίσουν ουσιαστική επαφή με την δικαστηριακή πρακτική. Τα μέλη Κ. Γκίζα και Ε. Σαρρής συμφώνησαν. Ο Πρόεδρος Γ. Παπαγεωργίου επεσήμανε την ανάγκη επανασυζήτησης και επαναξιολόγησης του καθεστώτος της άσκησης, ιδιαίτερα όταν πραγματωθεί η σύσταση της Επιτροπής για την Εποπτεία της άσκησης.
  3. Το μέλος Γ. Πανούσης, έθεσε σε γνώση της Επιτροπής καταγγελίες για τους δικηγόρους Γ.Χ. και Χ.Μ., οι οποίοι στις αγγελίες τους για εύρεση Ασκούμενου/ης Δικηγόρου, ζητούν ρητώς μόνον ασκούμενη δικηγόρο, φαινόμενο που σύμφωνα με τον εισηγητή αντιβαίνει στη νομοθεσία για την απαγόρευση διάκρισης λόγω φύλων. Το μέλος, Γ. Ρουβάς τάχθηκε υπέρ της εισήγησης, σημειώνοντας πως η τυχόν επιβολή πειθαρχικών κυρώσεων από τον ΔΣΘ ενδεχομένως να αντιβαίνει στην ελευθερία επιλογής. Το μέλος Κ. Γκίζα συμφώνησε, όπως και το μέλος Ε. Σαρρής, επισημαίνοντας την ανάγκη ο Πρόεδρος του ΔΣΘ να λάβει θέση υπέρ της απαγόρευσης τέτοιου είδους αγγελιών και αναζήτησης δυνατότητας επιβολής μεγαλύτερων κυρώσεων στους παρανομούντες. Ο Πρόεδρος Γ. Παπαγεωργίου υπενθύμισε πως η ολοκλήρωση της πλατφόρμας αναζήτησης αγγελιών εύρεσης άσκησης, θα συμβάλλει στην επίλυση παρόμοιων ζητημάτων, στη λογική της οποίας συμφώνησαν όλα τα μέλη. ΑΠΟΦΑΣΗ : Εγκρίνεται ομόφωνα.
  4. Το μέλος Γ. Ρουβάς κατέθεσε πρόταση σχετικά με τον επερχόμενο διαγωνισμό δικηγόρων. Το μέλος Γ. Πανούσης Γιάννης πρότεινε την επιστροφή του παραβόλου, και την μείωση του για τις επόμενες εξετάσεις. Το μέλος Κ. Γκίζα υπογράμμισε πως το παράβολο τυγχάνει αρμοδιότητας του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Το μέλος Ε. Σαρρής, συμφώνησε. Ο Πρόεδρος, Γ. Παπαγεωργίου, αναφέρθηκε στην εκκρεμότητα σχετικά με τον χώρο διεξαγωγής των εξετάσεων και την ανάγκη ευχερούς πρόσβασης σε αυτόν. ΑΠΟΦΑΣΗ : Εγκρίνεται ομόφωνα.
  5. Το μέλος Κ. Γκίζα κατέθεσε εισήγηση για το φαινόμενο της χρήσης εξουσιοδοτήσεων στα δικαστήρια. Τα μέλη Γ. Ρουβάς και Γ, Πανούσης θεώρησαν το ζήτημα τεχνικής φύσεως με τον δεύτερο να σημειώνει πως προκύπτει θέμα με τις εξουσιοδοτήσεις που έχουν δοθεί πριν από μεγάλο χρονικό διάστημα. Το μέλος Ε. Σαρρής και ο Πρόεδρος, Γ. Παπαγεωργίου, συμφώνησαν με την εισήγηση, με τον τελευταίο να επιφυλάσσεται ώστε να εισηγηθεί το πρόβλημα στο ΔΣ της ΕΑΝΔιΘ, ώστε να επιμεληθεί αρμοδίως για την επίλυσή του. ΑΠΟΦΑΣΗ: Εγκρίνεται ομόφωνα.

Για την Επιτροπή Ασκουμένων της ΕΑΝΔιΘ

Ο Πρόεδρος………………………………Η Γραμματέας

Παπαγεωργίου Γεώργιος…………………………Γκίζα Κωνσταντίνα