Πρακτικά – Αποφάσεις Επιτροπής Ασκουμένων ΕΑΝΔιΘ 31-8-2020

Θεσσαλονίκη 31-8-2020,

Ι. Έναρξη Συνεδρίασης

Η Επιτροπή Ασκουμένων της ΕΑΝΔιΘ συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση τη Δευτέρα 31 Αυγούστου 2020 και ώρα 17:30 στην έδρα της Ένωσης, σύμφωνα με την δημόσια ανακοίνωση της από 29-8-2020, με ημερήσια διάταξη:

  1. Ενημέρωση για το ζήτημα της υποχρεωτικότητας παρακολούθησης σεμιναρίων για τις δικηγορικές εξετάσεις. Εισηγητής Γ. Παπαγεωργίου.
  2. Αίτημα σε ΔΣΘ για παροχή́ κωδίκων Nomos σε ασκούμενους. Εισηγητής Γ. Παπαγεωργίου.
  3. Πρόταση σχετικά́ με το υγειονομικό́ πρωτόκολλο στο Δικαστικό́ Μέγαρο και στα Διοικητικά δικαστήρια. Εισηγητής Γ. Πανούσης.

ΙΙ. Έγκριση της Νομιμότητας της Συνεδρίασης

Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε κατόπιν δημόσιας ανακοίνωσης και με την απαραίτητη απαρτία, όπως απαιτεί το άρθρο 20 του Καταστατικού της ΕΑΝΔιΘ, καθώς παρόντα ήταν τα τέσσερα από τα πέντε μέλη του :

  1. Γιώργος Παπαγεωργίου, Πρόεδρος
  2. Ειρηναίος Σαρρής, Αντιπρόεδρος
  3. Κωνσταντίνα Γκίζα, Γραμματέας
  4. Γιάννης Πανούσης, Συνήγορος Ασκουμένου.

 

  1. Ο εισηγητής ενημέρωσε την Επιτροπή για τα θέματα που συζητήθηκαν και τις αποφάσεις που ελήφθησαν στην από 27/09/2020 συνεδρίαση του ΔΣ της ΕΑΝΔιΘ, και ιδίως το σχεδιασμό και την εισήγηση της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων για τη θέσπιση σεμιναρίων υποχρεωτικής παρακολούθησης των ασκουμένων, προκειμένου να μπορέσουν να συμμετάσχουν στις δικηγορικές εξετάσεις. Ο εισηγητής τόνισε πως αυτό είναι ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα που αφορούν το σχεδιασμό της Ένωσης σχετικά με τους ασκουμένους και πως πρέπει εκείνοι που προτείνουν την επιβολή αυτού του μέτρου να συνειδητοποιήσουν πως επιβαρύνει υπέρμετρα την ήδη δυσχερή θέση του κάθε ασκούμενου, την στιγμή που αντιμετωπίζει σοβαρότερα και μεγαλύτερα προβλήματα (πχ. μη καθιέρωση ελάχιστου μισθού και μη εξασφάλιση ωραρίων εργασίας). Τόνισε πως πάγιο αίτημα της Ένωσης αποτελεί η ουσιαστική και πραγματική αποσαφήνιση του θεσμού της άσκησης, ιδίως σε νομικό, ασφαλιστικό κα. επίπεδο. Αναφέρθηκε στην ανάγκη λειτουργίας της από τον Νόμο προβλεπόμενης Επιτροπής Άσκησης του ΔΣΘ, η οποία θα είναι επιφορτισμένη με την βελτίωση του θεσμού της άσκησης, τονίζοντας ταυτόχρονα την μη πρόοδο του καίριου αυτού ζητήματος, παρά τις αντίθετες δεσμεύσεις του ΔΣΘ. Η στάση του ΔΣΘ δείχνει την απροθυμία και αδιαφορία του για θεσμικό διάλογο με την Ένωση. Ρόλος, ιδίως της Επιτροπής, είναι να βρίσκεται σε συνεχή επαγρύπνηση με αυξημένα αντανακλαστικά και να αναμείνουμε τις διευκρινιστικές κατευθύνσεις σχετικά με τις επιδιωκόμενες αλλαγές από την Ολομέλεια και τον ΔΣΘ. Τέλος, αναφέρθηκε στην ομόφωνη απόφαση του ΔΣ της ΕΑΝΔιΘ για καταδίκη των υποχρεωτικής παρακολούθησης σεμιναρίων των ασκουμένων και της  επιφύλαξης των μελών του ΔΣ ως προς το συντονισμό σχετικών δράσεων το αμέσως επόμενο διάστημα. Το μέλος, Γ. Πανούσης, επεσήμανε για ακόμη μία φόρα πως η Επιτροπή είναι διαμετρικά αντίθετη με την επιβολή υποχρεωτικών σεμιναρίων. Η αποσαφήνιση του θεσμού της άσκησης, καθότι αποτελεί τον πιο καίριο προβληματισμό για τους ασκουμένους, θα πρέπει να τεθεί προς επεξεργασία σε μία Γενική Συνέλευση, εάν η συγκρότησή της είναι εφικτή, δεδομένης της πανδημίας του κορωνοϊού. Διαφορετικά, σε σύντομο χρονικό διάστημα η Επιτροπή σε συνεργασία με το ΔΣ να επανεξετάσει ολικά το ζήτημα και να διαμορφώσει μία ολοκληρωμένη θέση, επικαιροποιημένη και εκφρασμένη δια της πολυφωνίας. Το μέλος, Κ. Γκίζα, αναφέρθηκε στην ανάγκη να λάβει γνώση η Ένωση και η Επιτροπή των απαραίτητων διευκρινήσεων σχετικά με την υποχρεωτικότητα των σεμιναρίων, και της ανάγκης συνδιαλλαγής σε θεσμικό επίπεδο με τους φορείς καθώς και με τις Ενώσεις Ασκουμένων. Το μέλος, Ε. Σαρρής, έθεσε το ζήτημα της τυχόν πραγματοποίησης μίας θεσμικής συνάντησης της Επιτροπής Ασκουμένων με τον ΔΣΘ, ως το άμεσα ενδιαφερόμενο όργανο, για τη διαμόρφωση ιδίας γνώμης για τις προθέσεις της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων. ΑΠΟΦΑΣΗ: Εγκρίνεται ομόφωνα η απόφαση για καταδίκη της υποχρεωτικότητας των επιβαλλόμενων σεμιναρίων που εισηγείται η Ολομέλεια για τους ασκούμενους.
  2. Ο εισηγητής αναφέρθηκε στις δυσκολίες που έχει φέρει στο προσκήνιο η πανδημία του κορωνοϊού και οι οποίες σαφώς δυσχεραίνουν την καθημερινότητα των ασκούμενων δικηγόρων. Η περιορισμένη πρόσβαση στην Βιβλιοθήκη του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, καθώς και η εν γένει αδυναμία πρόσβασης σε εκπαιδευτικά εργαλεία και πηγές γνώσεων, καθιστά πιο επίκαιρη από ποτέ την ανάγκη για ελεύθερη, χωρίς χρεώσεις, πρόσβαση των ασκουμένων στην NOMOS. ΑΠΟΦΑΣΗ: Εγκρίνεται ομόφωνα.
  3. Ο εισηγητής αναφέρθηκε στη χρησιμότητα της θερμομέτρησης που γινόταν στην είσοδο του Δικαστικού Μεγάρου, το προηγούμενο χρονικό διάστημα, καθώς και στην αιφνίδια διακοπή του προληπτικού αυτού μέτρου. Τόνισε την ανάγκη της επανέναρξής του άμεσα σε συνδυασμό με την τοποθέτηση επαρκούς ποσότητας αντισηπτικών εντός του Μεγάρου, καθώς και κάθε άλλου απαραίτητου προληπτικού μέτρου. Τέλος, να δοθούν δωρεάν μάσκες στους ασκουμένους από τον ΔΣΘ. Το μέλος, Κ. Γκίζα συμφώνησε και αναφέρθηκε στην ανάγκη διεξαγωγής δειγματοληπτικών τεστ κορωνοϊού από τον ΔΣΘ στα μέλη του ή την παροχή προνομιακών τιμών. Το μέλος, Ε. Σαρρής διευκρίνισε πως το μέτρα αυτά θα πρέπει να εφαρμοστούν αναλογικά και στους υπόλοιπους χώρους συγχρωτισμού Δικηγόρων και Ασκουμένων, όπως το Υποθηκοφυλακείο και το Κτηματολόγιο και να γίνει ισχυρή σύσταση στους υπαλλήλους του Δικαστικού Μεγάρου για χρήση μάσκας, ιδίως σε αυτούς που έρχονται σε επαφή με το κοινό. Το μέλος Γ. Παπαγεωργίου υπενθύμισε πως όλα τα ανωτέρω αποτελούν προβλέψεις του Νόμου και απομένει η πιστή εφαρμογή και τήρηση των μέτρων, με την επιφύλαξη ενημέρωσης και του ΔΣ της Ένωσης και των αρμόδιων φορέων του Δικαστικού Μεγάρου. ΑΠΟΦΑΣΗ: Εγκρίνεται ομόφωνα.

Για την Επιτροπή Ασκουμένων της ΕΑΝΔιΘ

Ο Πρόεδρος ……………….Η Γραμματέας

Γιώργος Παπαγεωργίου…………………Κωνσταντίνα Γκίζα