Πρακτικά – Αποφάσεις Επιτροπής Ασκουμένων 7-7-2018

Ι. Έναρξη Συνεδρίασης

Η Επιτροπή Ασκουμένων συνήλθε σε συνεδρίαση το Σάββατο 7 Ιουλίου 2018 και ώρα 17:00 με ημερήσια διάταξη:

  1. Συζήτηση του παραπεμφθέντος με αριθμό απόφασης ΔΣ 4/29-5-2018 αιτήματος μέλους ΕΑΝΔιΘ για ανασυγκρότηση του οργάνου της Επιτροπής Ασκουμένων της ΕΑΝΔιΘ. Εισηγήτρια Μαρίνα Πλάκα-Καραπέτη.
  2. Ανανέωση του πλαισίου συνεργασίας της Επιτροπής Ασκουμένων με την ELSA Thessaloniki ενόψει δράσεων. Εισηγήτρια Χρύσα Τραμουντάνα.
  3. Πρόταση για δράσεις προώθησης του ρόλου του Συνηγόρου του Ασκουμένου (διαδικτυακές καμπάνιες-ενημερώσεις κλπ). Εισηγήτρια Ειρήνη Σταματοπούλου.
  4. Πρόταση υιοθέτησης ψηφίσματος σχετικά με την επικρατούσα κατάσταση και τις συνθήκες εργασίας σε συγκεκριμένη εταιρία του ιδιωτικού τομέα. Εισηγήτρια Κέλυ Λιαράτσικα.

ΙΙ. Έγκριση της Νομιμότητας της Συνεδρίασης

Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τη δημόσια ανακοίνωση συνεδρίασης της 5-7-2018, η οποία αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της Ε.Α.Ν.Δι.Θ., και με την απαραίτητη απαρτία, όπως απαιτεί το άρθρο 6 του Κανονισμού Λειτουργίας της Επιτροπής Ασκουμένων της ΕΑΝΔιΘ, καθώς παρόντα ήταν και τα ακόλουθα πέντε μέλη της:

Σταματοπούλου Ειρήνη-Μαρία

Ζιώγος Βαγγέλης

Λιαράτσικα Κέλυ

Τραμουντάνα Χρύσα

Πλάκα-Καραπέτη Μαρίνα

ΙΙΙ. Αποφάσεις:

1. Συζήτηση για ανασυγκρότηση του οργάνου της Επιτροπής Ασκουμένων της ΕΑΝΔιΘ. Η Μαρίνα Πλάκα-Καραπέτη πρότεινε την ανασυγκρότηση του οργάνου εκφράζοντας την άποψη ότι η κατανομή των ιδιοτήτων, που αποφασίστηκε στην πρώτη συνεδρίαση του οργάνου της Επιτροπής Ασκουμένων, είναι αναντίστοιχη με το εκλογικό αποτέλεσμα και ως εκ τούτου τίθεται θέμα δημοκρατικότητας. Η Ειρήνη Σταματοπούλου ισχυρίστηκε ότι από τη στιγμή που αποφάσισε η πλειοψηφία στην προηγούμενη συνεδρίαση δεν παραβιάζεται η δημοκρατική λειτουργία του οργάνου. Διαφωνία εκφράστηκε από τον Βαγγέλη Ζιώγο και τη Χρύσα Τραμουντάνα αφού δεν υπάρχει λόγος να ταυτιστεί το εκλογικό αποτέλεσμα με την κατάληψη των εδρών. Η Κέλυ Λιαράτσικα υποστήριξε ότι οι έδρες πρέπει να κατανέμονται με βάση το εκλογικό αποτέλεσμα, αναλογικά και αφού η πρόταση αυτή δεν εγκρίθηκε στην πρώτη συνεδρίαση δεν υπάρχει λόγος να επανέλθουμε. ΑΠΟΦΑΣΗ: Το ανωτέρω αίτημα απορρίπτεται κατά πλειοψηφία 4 -1 (Σταματοπούλου, Τραμουντάνα, Ζιώγος, Λιαράτσικα κατά της πρότασης – Καραπέτη υπέρ της πρότασης).

2. Ανανέωση του πλαισίου συνεργασίας της Επιτροπής Ασκουμένων με την ELSA Thessaloniki ενόψει δράσεων. Η Χρύσα Τραμουντάνα πρότεινε συνεργασία με την ELSA Thessaloniki, ιδιαίτερα μπροστά στην εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί τον Οκτώβριο 2018 στα πρότυπα της περσινής που γνώρισε μεγάλη επιτυχία και συμμετοχή φοιτητών, ασκούμενων και νέων δικηγόρων. Συμφώνησαν οι Ειρήνη Σταματοπούλου και Βαγγέλης Ζιώγος, υποστηρίζοντας ότι βοηθά στην ενημέρωση και επιμόρφωση φοιτητών και μελλοντικών ασκουμένων και προσφέρει προσωπικές δεξιότητες σε κάθε συμμετέχοντα. Διαφώνησε η Μαρίνα Πλάκα-Καραπέτη λέγοντας ότι η ELSA Thessaloniki δεν είναι αρμόδιος φορέας για την επαφή και ενημέρωση των φοιτητών, η λειτουργία της είναι συντεχνιακή και είναι προτιμότερη η επαφή μας με τον Σύλλογο Φοιτητών Νομικής. Διαφώνησε η Κέλυ Λιαράτσικα εκφράζοντας μια γενικότερη διαφωνία για το θεσμό της ELSA Thessaloniki που προωθεί λογικές όπως κυνήγι πιστοποιητικών, σεμιναρίων, απλήρωτη πρακτική στο εξωτερικό ‘’για την εμπειρία’’. Επανέφερε τη θέση όλη η γνώση πρέπει να συσσωρεύεται στο πτυχίο, το πτυχίο να είναι η μόνη προϋπόθεση για δουλειά. ΑΠΟΦΑΣΗ:  Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία 3-2 (Σταματοπούλου, Τραμουντάνα, Ζιώγος υπέρ πρότασης – Καραπέτη, Λιαράτσικα κατά της πρότασης).

3. Πρόταση για δράσεις προώθησης του ρόλου του Συνηγόρου του Ασκουμένου (διαδικτυακές καμπάνιες-ενημερώσεις κλπ). Η Ειρήνη Σταματοπούλου πρότεινε ο θεσμός του Συνηγόρου Ασκουμένου να διαφημιστεί σε τοπικά site και στο ΔΣΘ καθώς και να γραφεί κείμενο με ευθύνη της Χρύσας Τραμουντάνα ώστε να γίνει ευρύτερα γνωστή η λειτουργία του θεσμού. Από τα υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής Ασκουμένων προτάθηκε να υπάρξει μελλοντική ενημέρωση φοιτητών κι ασκουμένων δικηγόρων – ίσως μέσω μιας εκδήλωσης- για τον συγκεκριμένο θεσμό, να σταλεί ενημερωτικό mail σε όλα τα μέλη της ΕΑΝΔιΘ, να δημιουργηθεί πλατφόρμα και mail της Επιτροπής Ασκουμένων ώστε οι καταγγελίες να φτάνουν μέσω της πλατφόρμας απευθείας στην Επιτροπή Ασκουμένων, και έπειτα να εκφέρει γνώμη και το ΔΣ της ΕΑΝΔιΘ. Τέλος, υπήρξε σκέψη η καταγγελία να ακολουθεί το δρόμο που ορίζει ο Κώδικας Δεοντολογίας Δικηγόρων, με επιφύλαξη η Επιτροπή Ασκουμένων να επανέλθει στην συγκεκριμένη συζήτηση. ΑΠΟΦΑΣΗ: Όλες οι προτάσεις που προαναφέρθηκαν εγκρίθηκαν κατά πλειοψηφία.

4. Πρόταση υιοθέτησης ψηφίσματος σχετικά με την επικρατούσα κατάσταση και τις συνθήκες εργασίας σε συγκεκριμένη εταιρία του ιδιωτικού τομέα. Η Κέλυ Λιαράτσικα έκανε μια εκτενή αναφορά στην κατάσταση που επικρατεί το τελευταίο διάστημα στην εταιρία Γ———- ΑΕ, στο Φοίνικα Καλαμαριάς, με απολύσεις μηχανικών, εργασιακές συνθήκες γαλέρας, τρομοκρατία εργαζομένων από την εργοδοσία. Κάλεσε σε αλληλεγγύη στους εργαζομένους, στους οποίους συγκαταλέγονται τουλάχιστον 50 δικηγόροι, και σε στήριξη των αιτημάτων τους για ανθρώπινες συνθήκες εργασίας, αυξήσεις στους μισθούς, άρση των απολύσεων, υπογραφή γενικής επιχειρησιακής σύμβασης εργασίας. Οι Ειρήνη Σταματοπούλου, Βαγγέλης Ζιώγος, Χρύσα Τραμουντάνα εξέφρασαν προβληματισμό για το κατά πόσο το θέμα άπτεται των αρμοδιοτήτων της Επιτροπής Ασκουμένων, καθώς ανάμεσα στους απολυμένους δεν υπάρχει κάποιος ασκούμενος ή νέος δικηγόρος και επιφυλάχτηκαν για την εγκυρότητα των πληροφοριών, που αν δεν διασφαλίζεται μπορεί να εκθέσει το όργανο, παρόλο που συμφωνούν στην ουσία του ζητήματος που δεν είναι άλλο από την προάσπιση εργασιακών δικαιωμάτων και την αλληλεγγύη στους εργαζομένους εν γένει. Η Μαρίνα Πλάκα – Καραπέτη υποστήριξε ότι πρέπει να δείχνουμε αλληλεγγύη στους εργαζομένους και σε αυτή και σε κάθε αντίστοιχη περίπτωση. ΑΠΟΦΑΣΗ: Το ανωτέρω ψήφισμα απορρίπτεται κατά πλειοψηφία 3-2 (Σταματοπούλου, Τραμουντάνα, Ζιώγος κατά του ψηφίσματος – Καραπέτη, Λιαράτσικα  υπέρ του ψηφίσματος).

5. Έκτακτο θέμα για τα μεταπτυχιακά μετά από αντίστοιχη συζήτηση και απόφαση στο ΔΣ της ΕΑΝΔιΘ. Διαβάστηκε η υπ’ αρ. 2/29-5-2018 απόφαση της ΕΑΝΔιΘ και όλα τα μέλη της Επιτροπής Ασκουμένων εξέφρασαν τη σύμφωνη γνώμη τους.

Οι ως άνω αποφάσεις προωθούνται στο ΔΣ της ΕΑΝΔιΘ προς έγκριση.

Για την Επιτροπή Ασκουμένων της ΕΑΝΔιΘ

Η Πρόεδρος……………………………………………………………..Η Γραμματέας

Ειρήνη-Μαρία Σταματοπούλου……………………………….Κέλυ Λιαράτσικα