Πρακτικά – Αποφάσεις Επιτροπής Ασκουμένων ΕΑΝΔιΘ 9-6-2022

Θεσσαλονίκη, 09-06-2022

Ι. Έναρξη Συνεδρίασης

Η Επιτροπή Ασκουμένων της Ε,ΑΝ.Δι.Θ. συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση την Πέμπτη 06/06/2022 και ώρα 19:00 με ηλεκτρονικό τρόπο με την εξής θεματολογία.

1. Ενημέρωση Προέδρου. Εισηγητής Γ. Σαχπατζίδης.

2. Συζήτηση και ψήφιση του σχεδιασμού δράσης για την περίοδο 2022-2023. Εισηγητής Γ. Σαχπατζίδης

3. Ενημέρωση και συζήτηση αναφορικά με τα προβλήματα του προγράμματος άσκησης στα δικαστήρια μέσω ΕΣΠΑ και διαμόρφωση επόμενων δράσεων. Εισηγητής Γ. Λαζόπουλος.

ΙΙ. Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε κατόπιν δημόσιας ανακοίνωσης και με την απαραίτητη απαρτία, όπως απαιτεί το άρθρο 6 παρ. 6 του Κανονισμού Εσωτερικής Λειτουργίας της Ε.Α.Ν.Δι.Θ, καθώς παρόντα ήταν πέντε μέλη της:

Γιώργος Σαχπατζίδης, Πρόεδρος.

Μάρα Τζαρτζά, Αντιπρόεδρος

Χρήστος Ωραιόπουλος, Γραμματέας.

Γιάννης Λαζόπουλος, Συνήγορος Ασκουμένων

Μάριος Βερτσώνης, Μέλος

  1. Ο Πρόεδρος προέβη σε αναλυτική ενημέρωση για την πρόσφατη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης και την συγκρότησή του σε σώμα, καθώς και για την ανάληψη πρωτοβουλιών σε σχέση με το ζήτημα των αδειών αναψυχής των ασκούμενων στα δικαστήρια μέσω ΕΣΠΑ (Θέμα 3 ημερήσιας διάταξης).
  2. Η συζήτηση του δεύτερου θέματος μετατέθηκε για την επόμενη συνεδρίαση, καθώς ομόφωνα κρίθηκε πρώτη προτεραιότητα η επικέντρωση στο ζήτημα της διεκδίκησης των αδειών αναψυχής των ασκούμενων στα δικαστήρια μέσω ΕΣΠΑ.
  3. Ο εισηγητής του τρίτου θέματος, Γ. Λαζόπουλος ανέλυσε τα ζητήματα που προκύπτουν από την εφαρμογή του Προγράμματος άσκησης στα δικαστήρια μέσω ΕΣΠΑ, ιδίως το ζήτημα των αδειών αναψυχής και την παντελή έλλειψη ενημέρωσης ως προς την εφαρμογή του προγράμματος στα δικηγορικά γραφεία στη δεύτερη φάση (έναρξη από 9ο/2022). Προτάθηκε η αποστολή κειμένου- πλαισίου προς υποστήριξη των αιτημάτων των ασκουμένων- συμμετεχόντων στο πρόγραμμα σε όλες τις Ενώσεις Ασκούμενων και Νέων Δικηγόρων της χώρας και εν συνεχεία σε όλους τους Δικηγορικούς Συλλόγους. Επιπλέον, συζητήθηκε σε επόμενη φάση η περαιτέρω δημοσιοποίηση και ανάδειξη του θέματος στα τοπικά και όχι μόνο ΜΜΕ. Απόφαση: Εγκρίνεται ομόφωνα η αποστολή του προταθέντος κειμένου προς τις Ενώσεις Ασκούμενων και Νέων Δικηγόρων της χώρας.

Για την Επιτροπή Ασκουμένων της ΕΑΝΔιΘ

Ο Πρόεδρος ……………..…….Ο Γραμματέας

Γιώργος Σαχπατζίδης…………Χρήστος Ωραιόπουλος