Πρακτικά – Αποφάσεις Έκτακτου ΔΣ ΕΑΝΔιΘ την Τρίτη 03-11-2020

Θεσσαλονίκη 03-11-2020,

Ι. Έναρξη Συνεδρίασης
Το ΔΣ της ΕΑΝΔιΘ συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση την Τρίτη 03-11-2020 και ώρα 19:00 διαδικτυακά, λόγω των περιορισμών που έχουν επιβληθεί από την εφαρμοζόμενη για τη Θεσσαλονίκη Κ.Υ.Α. με ημερήσια διάταξη:

  1. Ενημέρωση Προέδρου. Εισηγητής Γ. Τρασανίδης.
  2. Λειτουργία δικαστηρίων, υποθηκοφυλακείων και κτηματολογίων. Εισηγητής Α. Λεοντάρης.
  3. Εξετάσεις δικηγόρων. Εισηγητής Π. Σαλονικίδης.
  4. Πλατφόρμα καταγγελιών. Εισηγητής Ι. Χορόζογλου.
  5. Εισηγήσεις και προτάσεις μελών της ΕΑΝΔιΘ.

ΙΙ. Έγκριση της Νομιμότητας της Συνεδρίασης
Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε κατόπιν δημόσιας ανακοίνωσης και με την απαραίτητη απαρτία, όπως απαιτεί το άρθρο 20 του Καταστατικού της ΕΑΝΔιΘ, καθώς παρόντα ήταν και τα επτά μέλη του:
Τρασανίδης Γιάννης, Πρόεδρος
Χορόζογλου Ιορδάνης, Αντιπρόεδρος
Σαλονικίδης Παύλος, Γραμματέας
Σπυροπούλου Νικολέτα, Ταμίας
Παπαγεωργίου Γεώργιος, Μέλος, Πρόεδρος της Επιτροπής Ασκουμένων της ΕΑΝΔιΘ
Λεοντάρης Αθανάσιος – Αντώνιος, Μέλος
Χατζηγκόντζιος Πασχάλης, Μέλος

  1. Ο Πρόεδρος Γ. Τρασανίδης ενημέρωσε το Δ.Σ για τις πρόσφατες εξελίξεις, δηλαδή την επικοινωνία και τη διαρκή επαφή με τους εκπροσώπους της νεοιδρυθείσας Ένωσης Ασκούμενων και Νέων Δικηγόρων Κατερίνης, ζητώντας μάλιστα από το σώμα να εκδοθεί χαιρετισμός προς τη νεοσύσταση ένωση συγχαίροντας και επικροτώντας αντίστοιχες ενέργειες και στη συνέχεια αξιολόγησε το συνέδριο που διοργανώθηκε σε συνεργασία με την ELSA. Αναφέρθηκε στην επικοινωνία με τους εκπροσώπους της τελευταίας και έκρινε επιτυχημένη, τηρουμένων των δυσμενών συνθηκών, τη διοργάνωση, καθώς έλαβε πολλά θετικά σχόλια για το περιεχόμενο των εισηγήσεων και την συνολική επιστημονική συνδρομή των ομιλητών στο επίκαιρο ζήτημα του εργατικού δικαίου, που αποτέλεσε και το αντικείμενο του συνεδρίου. Ακόμα, εγκρίθηκε ομόφωνα σχετικό κονδύλι για τη συμμετοχή στην κάλυψη εξόδων διοργάνωσης του συνεδρίου. Έπειτα, ενημέρωσε το Δ.Σ για αίτημα υποστήριξης του συνεδρίου που διοργανώνεται από την έδρα Jean Monnet σε σχέση με το φορολογικό δίκαιο και το ενδεχόμενο χαιρετισμού στην εναρκτήρια συνεδρίαση του από πλευράς της Ένωσης και τέλος εστίασε στο χαρακτήρα της συγκεκριμένης συνεδρίασης του Δ.Σ ως έκτακτης δεδομένων των εξελίξεων που προέκυψαν από το lockdown.
  2. Ο εισηγητής παρουσίασε ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο με προτάσεις ως προς την συνέχιση της λειτουργίας των δικαστηρίων, με την τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων. Παράλληλα, παρουσίασε μία δέσμη μέτρων για την στήριξη του δικηγορικού κλάδου, ιδίως των ασκούμενων και νέων δικηγόρων, λόγω του κλεισίματος των δικαστηρίων. Το μέλος Π. Χατζηκόντζιος συμφώνησε και δήλωσε πως ενώ ο ίδιος είχε πολλές προτάσεις για την λειτουργία των ποινικών δικών, έκρινε σκόπιμο να μην τις υποβάλει, καθώς προέχει η διεκδίκηση όσων αναφέρονται στην ως άνω εισήγηση. Το μέλος Γ. Παπαγεωργίου ζήτησε να γίνει ιδιαίτερη μνεία για τους ασκούμενους δικηγόρους και να διευκρινιστεί από τον ΔΣΘ η θέση του ως προς τους ασκούμενους και τις πιθανές διεκδικήσεις του Συλλόγου. Το μέλος Ι. Χορόζογλου πρότεινε την σύμπλευση με τις άλλες ανά την επικράτεια Ενώσεις Ασκουμένων και Νέων Δικηγόρων και ταυτόχρονα να συμπεριληφθούν στις διεκδικήσεις και οι νέοι δικηγόροι που δεν έχουν προλάβει να κάνουν έναρξη στην Εφορία. Ο Πρόεδρος Γ. Τρασανίδης πρότεινε στο ψήφισμα να διεκδικηθούν επίδομα και άλλου τύπου μέτρα για την στήριξη μόνο των δικηγόρων πενταετίας και των ασκουμένων, πρόταση που δεν υιοθετήθηκε. Ταυτόχρονα συζητήθηκε αίτημα του μέλους της Ένωσης Σ. Λυκίδη, το οποίο κατατέθηκε εμπρόθεσμα και τέθηκε σε ψηφοφορία αντιπαραθετικά με την ως άνω εισήγηση του Α. Λεοντάρη. Όλα τα μέλη του ΔΣ διαφώνησαν ως προς το αίτημα του Σ. Λυκίδη ως προς το ύφος και το πολιτικό περιεχόμενο και τάχθηκαν υπέρ της εισήγησης του Α. Λεοντάρη. Το μέλος Ν. Σπυροπούλου διαφώνησε με το ως άνω αίτημα, καθώς κάποιες από τις θεματικές του δεν άπτονται των ενδιαφερόντων του κλάδου, υπό την έννοια ότι είναι πολιτικά και όχι κλαδικά. Ταυτόχρονα, συζητήθηκε αίτημα του μέλους της Ένωσης, Γ. Πανούση πάνω στο ίδιο ζήτημα και την στάση του ΔΣΘ ως προς πιθανές διεκδικήσεις για τους ασκούμενους. Το μέλος Π. Σαλονικίδης θεώρησε πως επικαλύπτεται από την εισήγηση προς ψήφιση. Ο Πρόεδρος Γ. Τρασανίδης δήλωσε πως θα έχουμε υπόψιν το αίτημα αυτό, ώστε να κατατεθεί εάν χρειαστεί τις επόμενες μέρες, στο πλαίσιο της ενδεχόμενης αντιδράσης της Ένωσης ανάλογα και με τις επικείμενες ενέργειες των αρμόδιων φορέων και του ΔΣΘ. Απόφαση: Εγκρίνεται ομόφωνα η εισήγηση του Α. Λεοντάρη, όπως τροποποιήθηκε και απορρίπτεται το αντιπαραθετικό αίτημα του Σ. Λυκίδη.
  3. Ο εισηγητής πρότεινε την κατάθεση αιτήματος στο Υπουργείο Δικαιοσύνης για τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων των δικηγορικών εξετάσεων και την ασφαλή και έγκαιρη διεξαγωγή των επόμενων δικηγορικών εξετάσεων μέσα στο 2020. Ο Πρόεδρος Γ. Τρασανίδης συμφώνησε, τονίζοντας πως το θεωρεί ανεπίτρεπτο εάν φτάσουμε σε σημείο εντός ενός έτους να διεξαχθεί μόνο μία εξεταστική και σημείωσε πως η καθυστέρηση αυτή θέτει ουσιαστικό ζήτημα αποστέρησης του δικαιώματος στην πρόσβαση στην εργασία, ενώ χαρακτήρισε νομική και πολιτική εκτροπή εάν το Υπουργείο προβεί από αδράνεια σε νομοθετική παράκαμψη. Όλα τα μέλη συμφώνησαν με την εισήγηση. Απόφαση: εγκρίνεται ομόφωνα.
  4. Ο εισηγητής παρουσίασε μία εκτενής πλατφόρμα καταγγελιών που θα απευθύνεται στα μέλη της Ένωσης, τονίζοντας ότι είχαν γίνει αντίστοιχες προσπάθειες και από το προηγούμενο Διοικητικό Συμβούλιο. Το μέλος Ν. Σπυροπούλου συμφώνησε με την πλατφόρμα και εξέφρασε διαφωνία ως προς τους προτεινόμενους τρόπους αντίδρασης της Ένωσης (όπως απευθύνονται με τη μορφή προτάσεων στον καταγγέλοντα) και ζήτησε να απαλειφεί το συγκεκριμένο εδάφιο-ερώτηση, διότι αποστερεί από την Ένωση να πράξει κατά το δοκούν. Το μέλος Π. Σαλονικίδης συμφώνησε με το μέλος Ν. Σπυροπούλου. Επιπλέον, τόνισε πως υπεύθυνος επεξεργασίας των δεδομένων είναι η Ένωση και ως εκ τούτου πρέπει να εξουσιοδοτηθεί ο Ι. Χορόζογλου για την επεξεργασία των δεδομένων της πλατφόρμας και να αποστέλλονται τα δεδομένα στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Ένωσης στην οποία πρόσβαση έχουν ο Πρόεδρος και ο ίδιος ως Γραμματέας. Ο πρόεδρος Γ. Τρασανίδης ζήτησε να εξουσιοδοτηθεί ρητώς ο εισηγητής για τη διαχείριση των δεδομένων ως ο εκτελών την επεξεργασία για λόγους συμμόρφωσης με τον ΓΚΠΔ και ότι προσπάθειες για μία φόρμα καταγγελιών εκκίνησαν και κατά το παρελθόν από προηγούμενα συμβούλια της Ένωσης, αλλά ποτέ δεν λάβαμε την ανταπόκριση που ελπίζαμε. Επίσης, πρόσθεσε, πως υπάρχει σαφώς επιτακτική ανάγκη πλαισιοθέτησης και δημιουργίας ενός πλέγματος προστασίας για τους ασκούμενους και νέους δικηγόρους, στο κομμάτι που θίγονται τα δικαιώματά τους στον εργασιακό τους χώρο και σίγουρα η εν λόγω πλατφόρμα αποτελεί μια πολύ καλή αρχή και μια βάση πάνω στην οποία θα δουλέψουμε και θα προσπαθήσουμε να τελειοποιήσουμε το επόμενο διάστημα. Το μέλος Ι. Χορόζογλου ζήτησε να μην υιοθετηθεί η απαλοιφή των προτεινόμενων τρόπων αντίδρασης. Απόφαση: Εγκρίνεται όπως τροποποιείται (4 υπέρ της τροποποιημένης πρότασης – 3 κατά).
  5. Πρόταση που κατατέθηκε εμπροθέσμως από το μέλος της Ένωσης Γ. Ρουβά σχετικά με το νέο πτωχευτικό κώδικα και πρόταση που κατατέθηκε εμπροθέσμως από το μέλος της Ένωσης Α. Παπαδόπουλο σχετικά με τα μεταπτυχιακά προγράμματα του ΑΠΘ μετατέθηκαν για το επόμενο Διοικητικό Συμβούλιο. Το σκεπτικό που αναπτύχθηκε και υιοθετήθηκε από όλα τα μέλη αφορά στον έκτακτο χαρακτήρα του συγκεκριμένου ΔΣ και στο πρόταγμα να δοθεί προτεραιότητα και να ενεργήσουμε άμεσα με βάση τις τρέχουσες εξελίξεις, χωρίς φυσικά να σημαίνει ότι αποκλείουμε τα παραπάνω θέματα. Για αυτόν ακριβώς το λόγο και για να δοθεί η προσοχή και ο χρόνος επεξεργασίας που συνάδει με τη σημαντικότητά τους, τα τιθέμενα ζητήματα-ψηφίσματα πάρθηκε απόφαση να συζητηθούν αναλυτικά στο αμέσως επόμενο ΔΣ και οι ομιλητές θα ξανακληθούν για να τα εισηγηθούν.

Για το ΔΣ της ΕΑΝΔιΘ

Ο Πρόεδρος………………………Ο Γραμματέας

Τρασανίδης Γιάννης……………….Σαλονικίδης Παύλος