Πρακτικά – Αποφάσεις ΔΣ ΕΑΝΔιΘ 9-12-2019

Θεσσαλονίκη 9-12-2019,

Ι. Έναρξη Συνεδρίασης

Το ΔΣ της ΕΑΝΔιΘ συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση την Δευτέρα 9 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 15:00 στο Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης με ημερήσια διάταξη:

  1. Ενημέρωση Προέδρου.
  2. Διαμόρφωση πλαισίου ενόψει Γενικής Συνέλευσης του ΔΣΘ (ασφαλιστικό, υποχρεωτική διαμεσολάβηση, δικαστικό ένσημο σε αναγνωριστικές αγωγές). Εισηγητής Μιχάλης Μήττας.
  3. Εισηγήσεις και προτάσεις μελών της ΕΑΝΔιΘ.

Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε κατόπιν δημόσιας ανακοίνωσης και με την απαραίτητη απαρτία, όπως απαιτεί το άρθρο 20 του Καταστατικού της ΕΑΝΔιΘ, καθώς παρόντα ήταν τα ακόλουθα τέσσερα μέλη του:

Έλλη Μέλλιου, Αντιπρόεδρος

Ιορδάνης Χορόζογλου, Μέλος – Πρόεδρος Επιτροπής Ασκουμένων ΕΑΝΔιΘ

Δημήτρης Νταφόπουλος, Μέλος

Μιχάλης Μήττας, Μέλος

  1. Το πρώτο θέμα αναβάλλεται για την επόμενη συνεδρίαση λόγω απουσίας της εισηγήριας.
  2. Ο εισηγητής κατέθεσε πρόταση πλαισίου θέσεων της Ένωσης για την προσεχή Γενική Συνέλευση του ΔΣΘ. Το μέλος Δ. Νταφόπουλος δήλωσε την διαφωνία του στο τμήμα της εισήγησης που αφορά στο ασφαλιστικό, δηλώνοντας την αντίθεσή του τόσο με το προτεινόμενο σύστημα όσο και με το ήδη υπάρχον, καθώς κανένα από τα δύο δεν διασφαλίζει τον δημόσιο χαρακτήρα της κοινωνικής ασφάλισης και το αξιοπρεπές επίπεδο των συντάξεων. Το μέλος Ι. Χορόζογλου συμφώνησε με την εισήγηση. Το μέλος Ε. Μέλλιου συμφώνησε με την εισήγηση. ΑΠΟΦΑΣΗ: Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία (3 υπέρ – 1 κατά). 
Για το ΔΣ της ΕΑΝΔιΘ
Η Πρόεδρος…………………..………….Η Γραμματέας
Κατερίνα Τσιαμπέρα………..…………Ελένη Χατζηγιάννη