Πρακτικά – Αποφάσεις ΔΣ ΕΑΝΔιΘ 8-2-2019

Θεσσαλονίκη 8-2-2019,

Ι. Έναρξη Συνεδρίασης

Το ΔΣ της ΕΑΝΔιΘ συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση την Παρασκευή 8 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 16:00 στην Βιβλιοθήκη του ΔΣΘ (Μοσκώφ & Φράγκων 1) με ημερήσια διάταξη:

 1. Ενημέρωση Προέδρου.
 2. Αύξηση εισφορών λόγω αύξησης του βασικού μισθού. Εισηγήτρια Κατερίνα Τσιαμπέρα.
 3. Προετοιμασία συνάντησης αντιπροσωπείας της ΕΑΝΔιΘ με εκπρόσωπο του Υπ. Δικαιοσύνης σχετικά με τις προτάσεις της Ολομέλειας για την άσκηση. Εισηγητής Μιχάλης Μήττας.
 4. Αποτελέσματα διαδικτυακής πλατφόρμας συγκέντρωσης παραπόνων συναδέλφων. Εισηγήτρια Έλλη Μέλλιου.
 5. Πρόταση για τη διοργάνωση σεμιναρίων νομικής μετάφρασης – διερμηνείας. Εισηγητής Μιχάλης Μήττας.
 6. Ενημέρωση σχετικά με την τρέχουσα ταμειακή κατάσταση της Ένωσης. Εισηγητής Γιάννης Τρασανίδης.
 7. Εισηγήσεις και προτάσεις μελών της ΕΑΝΔιΘ.

ΙΙ. Έγκριση της Νομιμότητας της Συνεδρίασης

Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε κατόπιν δημόσιας ανακοίνωσης και με την απαραίτητη απαρτία, όπως απαιτεί το άρθρο 20 του Καταστατικού της ΕΑΝΔιΘ, καθώς παρόντα ήταν τα ακόλουθα τέσσερα μέλη του:

Κατερίνα Τσιαμπέρα, Πρόεδρος

Έλλη Μέλλιου, Αντιπρόεδρος

Δημήτρης Νταφόπουλος, Μέλος

Μιχάλης Μήττας, Μέλος

 1. Η Πρόεδρος ενημέρωσε το Διοικητικό Συμβούλιο για την διοργάνωση της ετήσιας κοπής βασιλόπιτας της Ένωσης, η οποία κρίθηκε ιδιαίτερα επιτυχημένη. Περαιτέρω, το ΔΣ ενημερώθηκε για την αναμενόμενη καθυστέρηση στην δημοσίευση αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού Δικηγόρων, δεδομένου ότι ακόμα δεν έχει ξεκινήσει η διόρθωση των γραπτών.
 2. Η εισηγήτρια πρότεινε την υποβολή πρότασης περί αποσύνδεσης της βάσης υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών των ελεύθερων επαγγελματιών από τον βασικό μισθό, δεδομένης της αύξησης αυτής. Αντίθετα προτείνεται η σύνδεσή της βάσης υπολογισμού τους με το πραγματικό εισόδημα. Περαιτέρω, προτείνει η διατήρηση της έκπτωσης προς τους νέους επαγγελματίες. Δεν υπήρξε διαφωνία ως προς την εισήγηση. ΑΠΟΦΑΣΗ: Εγκρίνεται ομόφωνα.
 3. Ο εισηγητής πρότεινε τον ορισμό συνάντησης με την ηγεσία του Υπ. Δικαιοσύνης, προκειμένου να υποβληθούν οι προτάσεις της Ένωσης σε σχέση με την δικηγορική άσκηση και να εκφρασθεί η διαμαρτυρία των νέων νομικών απέναντι στην πραξικοπηματική απόπειρα της Συντονιστικής της Ολομέλειας περί καθιέρωσης υποχρεωτικών σεμιναρίων για τους ασκούμενους. Το μέλος Δ. Νταφόπουλος εκφράζοντας επιφυλάξεις για μέρος των προτάσεων που έχουν διαμορφωθεί από την ΕΑΝΔιΘ, συμφώνησε με την εισήγηση και ιδίως την αναγκαιότητα άμεσης ενέργειας προκειμένου να αποφευχθεί η έκδοση Υπουργικής Απόφασης με το περιεχόμενο που προτείνει η Ολομέλεια. Προσέθεσε την ανάγκη διεξαγωγής Γενικής Συνέλευσης προ της συνάντησης. Τα μέλη Ε. Μέλλιου και Κ. Τσιαμπέρα συμφώνησαν με την εισήγηση και την προσθήκη από τον Δ. Νταφόπουλο. ΑΠΟΦΑΣΗ: Εγκρίνεται ομόφωνα η εισήγηση με την προσθήκη. 
 4. Η εισηγήτρια ανέγνωσε τα αποτελέσματα της πραγματοποιηθείσας έρευνας σε σχέση με τα προβλήματα καθημερινότητας που αντιμετωπίζουν οι συνάδελφοι στο δικαστικό μέγαρο. Πρότεινε την διαμόρφωση συγκεκριμένων προτάσεων επ’ αυτών και την ανάληψη συγκεκριμένων πρωτοβουλιών για την επίλυσή τους. Το μέλος Μ. Μήττας συμφώνησε με την εισήγηση. Το μέλος Δ. Νταφόπουλος πρότεινε συνεργασία και με συναφείς φορείς, όπως ο σύλλογος των δικαστικών υπαλλήλων. Το μέλος Κ. Τσιαμπέρα συμφώνησε με την εισήγηση και την προσθήκη. ΑΠΟΦΑΣΗ: Εγκρίνεται ομόφωνα με την προσθήκη.
 5. Ο εισηγητής πρότεινε την επανάληψη των σεμιναρίων νομικής μετάφρασης που είχαν διεξαχθεί το 2017 και την σύνδεσή τους με συγκεκριμένη υποτροφία που έχει προταθεί για τα μέλη της ΕΑΝΔιΘ. Το μέλος Δ. Νταφόπουλος συμφώνησε, διατυπώνοντας μόνη επιφύλαξη σε σχέση με ενδεχόμενη εμπορική προώθησης τρίτων μέσω της διοργάνωσης. Τα μέλη Ε. Μέλλιου και Κ. Τσιαμπέρα συμφώνησαν με την εισήγηση. ΑΠΟΦΑΣΗ: Εγκρίνεται ομόφωνα.
 6. Η εισήγηση αναβλήθηκε, λόγω απουσίας του εισηγητή, για την επόμενη συνεδρίαση.
 7. Ο Δ. Νταφόπουλος ορίσθηκε εισηγητής και εισηγήθηκε το από 8-2-2019 αίτημα που υποβλήθηκε εγγράφως και εμπρόθεσμα από μέλη της Ένωσης (Λ. Δρούγκα, Ν. Θεογνώστου, Χ. Ζαντριμά, Κ. Λιαράτσικα, Στ. Λυκίδης, Ελ. Λυκίδου, Δ. Νταφόπουλος) περί υιοθέτησης ψηφίσματος σχετικά με πρόσφατη δικαστική κρίση επί περιστατικού επίθεσης μελών του κόμματος της Χρυσής Αυγής σε βάρος συνδικαλιστών του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας. Το μέλος Μ. Μήττας, αν και επανέλαβε τις πάγιες επιφυλάξεις περί σχολιασμού δικαστικών αποφάσεων, τάχθηκε υπέρ της υιοθέτησης, δεδομένου ότι ο συμψηφισμός της συνδικαλιστικής δράσεις με τους τραμπουκισμούς της νεοναζιστικής οργάνωσης δεν μπορεί να είναι ανεκτός. Ζήτησε ωστόσο τροποποιήσεις χωρίς μετατροπή της ουσίας της πρότασης. Τα μέλη Ε. Μέλλιου και Κ. Τσιαμπέρα συμφώνησαν με το αίτημα, λόγω των ειδικών συνθηκών και ιδίως του γεγονότος ότι η δράση της νεοναζιστικής οργάνωσης δεν είναι αποδεκτή με κανένα τρόπο. ΑΠΟΦΑΣΗ: Εγκρίνεται ομόφωνα.
Για το ΔΣ της ΕΑΝΔιΘ
Η Πρόεδρος…………………..………….Η Γραμματέας
Κατερίνα Τσιαμπέρα………..…………Ελένη Χατζηγιάννη