Πρακτικά – Αποφάσεις ΔΣ ΕΑΝΔιΘ 7-4-2023

Θεσσαλονίκη, 26-4-2023

Ι. Έναρξη Συνεδρίασης

Το ΔΣ της Ε.Α.Ν.Δι.Θ. συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση την Παρασκευή 7-4-2023 και ώρα 15:00 στην έδρα της Ένωσης με την εξής θεματολογία.

1. Ενημέρωση προεδρου

2. Αίτημα προς τον υπευθυνο προστασιας προσωπικων δεδομένων του ΔΣΘ σχετικά με ζητήματα παρανομης βιντεοσκοπησης σε δικηγορικά γραφεία και εταιρείες. Εισηγητής Γ. Σαχπατζίδης.

3. Ενημερωση για την πορεια των εργασιών επανεκδοσης του περιοδικου της εανδιθ lexis. Εισηγητής Γ. Τρασανίδης.

4. Πρόταση συνεργασίας από τον πολιτιστικό-πνευματικό συλλόγου “ΚΟΡΑΗΣ”. Εισηγητής Γ. Τρασανίδης.

5. Αίτημα προς τον ΔΣΘ για προτεραιοποιηση των ατόμων με αναπηρία ως προς τις διαθέσιμες θέσεις ασκουμενων του Συλλόγου. Εισηγητής Γ. Τρασανίδης.

6. Κάρτα μέλους ΕΑΝΔιΘ. Εισηγητής Ι. Χορόζογλου.

7. Ίδρυση πανελληνιου συντονιστικού οργάνου ασκουμενων κ νέων δικηγόρων. Εισηγητής Γ. Τρασανίδης.

8. Εισηγήσεις και προτάσεις μελών της Ε.Α.Ν.Δι.Θ.

ΙΙ. Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε κατόπιν δημόσιας ανακοίνωσης και με την απαραίτητη απαρτία, όπως απαιτεί το άρθρο 6 παρ. 6 του Κανονισμού Εσωτερικής Λειτουργίας της Ε.Α.Ν.Δι.Θ, καθώς παρόντα ήταν πέντε μέλη της:

Γιάννης Τρασανίδης, Πρόεδρος.

Ιορδάνης Χορόζογλου, Αντιπρόεδρος

Ειρηναίος Σαρρής, Ταμίας.

Γιώργος Σαχπατζίδης, Εκπρόσωπος Επιτροπής Ασκουμένων

  1. Ο Πρόεδρος προέβει σε ενημέρωση των μελών του ΔΣ σχετικά με τα ζητήματα που απασχόλησαν την Ένωση το προηγούμενο διάστημα όπως μεταξύ άλλων το αίτημα της Ένωσης για καθιέρωση κατώτατου μισθού για τους ασκούμενους δικηγόρους και διερευνήθηκαν ζητήματα που θα απασχολήσουν το αμέσως επόμενο διάστημα την Ένωση, όπως οι εκλογές της Επιτροπής ασκουμένων και η διοργάνωση σεμιναρίων από την Ένωση ενόψει των εξετάσεων για την απόκτηση της άδειας ασκήσεως επαγγέλματος.Επίσης, τέθηκαν προς συζήτηση τα επόμενα βήματα σχετικά με τις εξετάσεις των υποψήφιων δικηγόρων του Μαΐου.
  2. Έγινε ενημέρωση από το μέλος και Πρόεδρο της Επιτροπής Ασκουμένων Γ. Σαχπατζίδη για τις καταγγελίες από ασκούμενους και νέους δικηγόρους που έχουν περιέλθει στην Επιτροπή Εργασιακών Δικαιωμάτων σχετικά με παράνομη επιτήρηση μέσω καμερών σε δικηγορικά γραφεία και εταιρείες. Έγινε ομόφωνα δεκτό το αίτημα όπως κατατέθηκε.
  3. Ο εισηγητής ενημέρωσε τα μέλη του ΔΣ για την πορεία των εργασιών της συντακτικής ομάδας και των αρθρογράφων του περιοδικού της ΕΑΝΔιΘ lexis, όπως επίσης και για τις τεχνικές λεπτομέρειες της έκδοσης, ενώ συζητήθηκαν τα επόμενα βήματα της Ένωσης σχετικά με το περιοδικό, καθώς και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης τους.
  4. Ο εισηγητής ενημέρωσε τα μέλη του ΔΣ για την συνάντησή του με τον Πρόεδρο του πολιτιστικού-πνευματικού συλλόγου ΚΟΡΑΗΣ και το αίτημα συνεργασίας που έχει κατατεθεί.  Στην συνέχεια, ο εισηγητής ανέπτυξε την ιστορία και τη μακροχρόνια δράση του εν λόγω σωματείου και επισήμανε την πάγια προσπάθεια της Ένωσης για διεύρυνση του πεδίου δραστηριοτήτων της με άλλα σωματεία, συνδικαλιστικές ενώσεις αλλά και φορείς της πόλης ακόμα και εκτός νομικού ενδιαφέροντος. Ακολούθησε διαλογική συζήτηση ως προς τα οφέλη της συνεργασίας. Έγινε ομόφωνα αποδεκτό το αίτημα και εξουσιοδοτήθηκε ο Πρόεδρος να προχωρήσει στις θεσμικές επαφές.
  5. Ο εισηγητής κατέθεσε προς ψήφιση στα μέλη του ΔΣ αίτημα προς το ΔΣΘ για την προτεραιοποίηση των ατόμων με αναπηρία ως προς τις διαθέσιμες θέσεις ασκούμενων δικηγόρων στον Σύλλογο. Έπειτα, αναφέρθηκε στο ότι κατά το παρελθόν μέλη του ΔΣ της Ένωσης έχουν γίνει δέκτες παραπόνων από δικηγόρους με αναπηρία για διακριτική μεταχείριση στους χώρους εργασίας τους και επίσης τόνισε την ανάγκη για θεμελίωση ενός πεδίου ισότιμης πρόσβασης και άσκησης του επαγγέλματος των ατόμων με αναπηρία γενικά σε όλες τις εκφάνσεις του. Ακολούθησε συζήτηση μεταξύ των μελών ως προς την ανάγκη προστασίας των δικηγόρων με αναπηρία και το αίτημα εγκρίθηκε ομόφωνα.
  6. Ο Αντιπρόεδρος Ι. Χορόζογλου παρουσίασε την πρότασή του για την κάρτα μέλους ΕΑΝΔιΘ και τις συνεργασίες που μπορεί η Ένωση να συνάψει προκειμένου να παράσχει στα μέλη της ανταποδοτικά οφέλη και προσφορές. Συμφωνήθηκε ομόφωνα να προχωρήσει η πρόταση και εξουσιοδοτήθηκαν ο Αντιπρόεδρος και ο Ταμίας Ε. Σαρρής.
  7. Ο Πρόεδρος ενημέρωσε το ΔΣ για την νεοϊδρυθείσα Ένωση Ασκούμενων και Νέων Δικηγόρων Λάρισας (ΕΑΝΔιΛ) και τις συζητήσεις που διεξάγονται με τις υπόλοιπες Ενώσεις σχετικά με την ίδρυση πανελλήνιου συντονιστικού οργάνου των Ενώσεων. Συμφωνήθηκε ομόφωνα η αναγκαιότητα της ίδρυσης του οργάνου και εξουσιοδοτήθηκε ο Πρόεδρος για την συνέχιση των διεργασιών.
  8. Κατατέθηκαν εμπρόθεσμα 2 προτάσεις από μέλος της Ένωσης, το οποίο κλήθηκε να παραστεί κατά το άρθρο 5 παράγραφος 10 του Κανονισμού λειτουργίας της Ένωσης, αλλά το μέλος δεν παρέστη. Το περιεχόμενο των προτάσεων ήταν το εξής: Α. Αίτημα προς τον ΔΣΘ για προτεραιοποίηση των διεμφυλικών και διαφυλικών (intersex) ατόμων ως προς τις διαθέσιμες θέσεις άσκησης στο Σύλλογο, Β. Αποστολή αιτήματος στον ΔΣΘ και στο Α1 Τμήμα του ΑΠ για την αύξηση της ποσόστωσης των ασκουμένων δικηγόρων που διορίζονται δικαστικοί αντιπρόσωποι. Την Α πρόταση εισηγήθηκε ο Πρόεδρος της Επ. Ασκουμένων Γ. Σαχπατζίδης υποστηρίζοντας την ανάγκη για ορατότητα και εξάλειψη των διακρίσεων κατά των διεμφυλικών ατόμων και ακολούθησε διαλογική συζήτηση. Ο πρόεδρος Γ. Τρασανίδης τοποθετήθηκε καταρχήν υπέρ της διερεύνησης της ιδέας, επιφυλάχθηκε, όμως, επισημαίνοντας πως αυτό θα μπορούσε να γίνει σε μελλοντικό στάδιο με ξεχωριστό αίτημα εάν καταστεί αναγκαίο και όχι να συμπεριληφθεί στο υφιστάμενο αίτημα για τους συναδέλφους με αναπηρία. Μετά από ψηφοφορία η πρόταση απορρίφθηκε με 1 ψήφο υπέρ (Γ. Σαχπατζίδης) και 3 κατά (Γ. Τρασανίδης, Ι. Χορόζογλου, Ε. Σαρρής). Την Β πρόταση εισηγήθηκε ο Πρόεδρος της Επ. Ασκουμένων υποστηρίζοντας την ανάγκη για αύξηση της ποσόστωσης των ασκούμενων και δικηγόρων ως δικαστικών αντιπροσώπων και παράλληλη μείωση της ποσόστωσης των δικαστικών υπαλλήλων. Προτάθηκε η συνεργασία με την ΕΑΝΔΑ για αποστολή κοινού αιτήματος προς το αρμόδιο Α1 Τμήμα του ΑΠ. Αποφασίστηκε ομόφωνα η έγκριση της πρότασης.

Για το ΔΣ της ΕΑΝΔιΘ

Ο Πρόεδρος ……………..…….Ο Γραμματέας

Γιάννης Τρασανίδης………………….Γιώργος Παπαγεωργίου