Πρακτικά – Αποφάσεις ΔΣ ΕΑΝΔιΘ 3-7-2020

Θεσσαλονίκη 3-7-2020,

Ι. Έναρξη Συνεδρίασης

Το ΔΣ της ΕΑΝΔιΘ συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση την Παρασκευή 3 Ιουλίου 2020 και ώρα 16:00 στην έδρα της Ένωσης με ημερήσια διάταξη:

1. Ενημέρωση Προέδρου.
2. Ενημέρωση οικονομικών δεδομένων και οικονομικός σχεδιασμός. Εισηγητές: Γ. Τρασανίδης- Νικολέτα Σπυροπούλου.
3. Σχεδιασμός θητείας 2020-2022. Εισηγητής: Γ. Τρασανίδης.
4. Αίτημα σχετικά με τους διαγωνισμούς πλήρωσης θέσεων δικαστικών υπαλλήλων. Εισηγητής: Π. Σαλονικίδης.
5. Εισηγήσεις και προτάσεις μελών της ΕΑΝΔιΘ.

ΙΙ. Έγκριση της Νομιμότητας της Συνεδρίασης

Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε κατόπιν δημόσιας ανακοίνωσης και με την απαραίτητη απαρτία, όπως απαιτεί το άρθρο 20 του Καταστατικού της ΕΑΝΔιΘ, καθώς παρόντα ήταν τα ακόλουθα επτά μέλη του:

Τρασανίδης Ιωάννης, Πρόεδρος
Χορόζογλου Ιορδάνης, Αντιπρόεδρος
Σαλονικίδης Παύλος, Γραμματέας
Σπυροπούλου Νικολέτα, Ταμίας
Παπαγεωργίου Γεώργιος, Μέλος, Πρόεδρος της Επιτροπής Ασκουμένων της ΕΑΝΔιΘ
Λεοντάρης Αθανάσιος – Αντώνιος, Μέλος
Χατζηγκόντσιος Πασχάλης, Μέλος

1. Ο Πρόεδρος ενημέρωσε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για επικείμενη συνάντηση με τον Πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, παρουσία όλων των μελών του ΔΣ της Ένωσης την ερχόμενη εβδομάδα. Παράλληλα, δόθηκε σχετική ρητή εξουσιοδότηση σχετικά με την ως άνω συνάντηση στον Πρόεδρο της Ένωσης. Επιπλέον, ο πρόεδρος ενημέρωσε το ΔΣ για τη διεξαγωγή χορού του σωματείου σε γνωστό κατάστημα της πόλης την ερχόμενη Πέμπτη 09/07/2020. Το μέλος Γ. Παπαγεωργίου δήλωσε πως έχουν τεθεί υπόψιν της Επιτροπής Ασκουμένων, στην οποία προεδρεύει, καταγγελίες για ανάρμοστη συμπεριφορά συγκεκριμενών δικηγορικών γραφείων της πόλης και πως η Επιτροπή θα εισηγηθεί στο επόμενο ΔΣ συγκεκριμένη πρόταση επί του θέματος.

2. Ο εισηγητής Γ. Τρασανίδης προέβη σε ενημέρωση περί των οικονομικών δεδομένων της Ένωσης από την ημερομηνία διεξαγωγής των τελευταίων αρχαιρεσιών έως και την ημέρα συγκρότησης του νέου ΔΣ. Αφότου πραγματοποιήθηκε η παράδοση – παραλαβή του ταμείου, η έτερη εισηγήτρια Ν. Σπυροπούλου δήλωσε πως στόχος μεταξύ άλλων πρέπει να είναι η απόκτηση και διατήρηση γραφείων της Ένωσης, πράγμα που θα καταστεί δυνατό μέσω της αύξησης της οικονομικής δυνατότητας της Ένωσης με αναζήτηση χορηγιών και δωρεών. Η απόφαση επί του αναλυτικού οικονομικού σχεδιασμού θα τεθεί στο επόμενο ΔΣ.

3. Ο εισηγητής Γ. Τρασανίδης παρουσίασε τον σχεδιασμό της Ένωσης για τη διετία 2020-2022. Κανένα μέλος δεν εξέφρασε διαφωνία. Απόφαση: Εγκρίνεται ομόφωνα.

4. Ο εισηγητής Π. Σαλονικίδης πρότεινε, βάσει και της πρόσφατης συνάντησης με το επιτελείο του Υφυπουργού Δικαιοσύνης, την αποστολή αιτήματος στο Υπουργείο Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων σχετικά με τα προσόντα των δικαστικών υπαλλήλων και τη μεγαλύτερη μοριοδότηση που οφείλουν να παίρνουν
οι κάτοχοι πτυχίου Νομικής Σχολής. Το μέλος Γ. Παπαγεωργίου συμφώνησε, θεωρώντας πως η τελευταία συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε πολύ καλό επίπεδο και πως ορισμένα από τα αιτήματα που τέθηκαν προς το επιτελείο του Υφυπουργού δύνανται να γίνουν δεκτά αμέσως και να υλοποιηθούν. Κανένα μέλος δεν εξέφρασε διαφωνία. Απόφαση: Εγκρίνεται ομόφωνα.

5. Συζητήθηκε πρόταση των μελών της Ένωσης Δ. Νταφόπουλου και Σ. Λυκίδη σχετικά με το επερχόμενο νομοσχέδιο για τις δημόσιες υπαίθριες συναθροίσεις. Η εισήγηση τους υποβλήθηκε εμπρόθεσμα και έγινε δεκτή προς συζήτηση. Οι εισηγητές υπέβαλλαν και σειρά σχετικών εγγράφων, ήτοι, το Σχέδιο Νόμου, την Αιτιολογική Έκθεση του υπό ψήφιση νόμου, αναλυτική λίστα φορέων και σωματείων που έχουν λάβει αποφάσεις πολιτικής καταδίκης του Σχεδίου Νόμου, σχετικό ψήφισμα του «Συνδέσμου Φυλακισθέντων και Εξόριστων Αντιστασιακών 1967-1974», κείμενο των Χ. Σεβαστίδη και Ι. Ξυλιά κατά του νομοσχεδίου και το ΝΔ 794/1971 «Περί Δημοσίων Συναθροίσεων». Το μέλος Π. Χατζηκόντσιος τάχθηκε υπέρ της ουσίας του ψηφίσματος. Θεώρησε πως, με τον υπό ψήφιση νόμο, τίθενται μεγάλα ζητήματα περί της ποινικής ευθύνης των οργανωτών διαδηλώσεων. Διαφώνησε με το ψήφισμα ως προς το κάλεσμα σε συγκέντρωση του Π.Α.Μ.Ε. Το μέλος Θ. Λεοντάρης πρόβαλλε την αυτή διαφωνία, θεωρώντας πάντως πως το ψήφισμα κινείται προς την σωστή κατεύθυνση, καταδικάζοντας ένα σχέδιο νόμου που παραβιάζει ενδεχομένως τον πυρήνα του δικαιώματος του συνέρχεσθαι. Το μέλος Γ. Παπαγεωργίου θεώρησε πως ως νομικοί και νέοι άνθρωποι έχουμε αυξημένη ευθύνη επαγρύπνησης πάνω σε αυτά τα ζητήματα, ειδικά πάνω σε ένα νομοθέτημα αντικειμενικά προβληματικό. Διαφώνησε στο να συμμετέχει το σωματείο σε κινητοποίηση του ΠΑΜΕ. Την ίδια διαφωνία εξέφρασαν και τα μέλη Ν. Σπυροπούλου, Π. Σαλονικίδης και Ι. Χορόζογλου. Το μέλος Γ. Τρασανίδης, πρότεινε να υπάρξει σχετική δράση της Ένωσης πάνω στο
θέμα, καθώς ένα τέτοιο νομοσχέδιο πλήττει το συνδικαλιστικό κίνημα. Διαφώνησε και αυτός σε κινητοποίηση με το ΠΑΜΕ, καθώς η Ένωση έχει ενεργή πολιτική φωνή και συνδικαλιστική δράση αλλά δεν μπορεί να λειτουργεί υπό καμία κομματική ομπρέλα. Ενθάρρυνε να υπάρξει κάλεσμα σε όλα τα μέλη της Ένωσης για ατομική συμμετοχή στις στρεφόμενες κατά του εν λόγω σχεδίου νόμου τροποποιήσεις. Το μέλος Ν. Σπυροπούλου διαφώνησε, θεωρώντας πως ένα τέτοιο κάλεσμα δεν έχει αντίκτυπο, διότι, ούτως ή άλλως, ο καθένας μπορεί ελεύθερα να συμμετέχει σε κινητοποιήσεις. Το μέλος Ι. Χορόζογλου δήλωσε πως θα ψηφίσει λευκό. Απόφαση: Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία (5 υπέρ – 1 κατά – 1 λευκό) η πρόταση όπως τροποποιήθηκε.

Τεχνικά & Διοικητικά θέματα:
Α) Περί της πλήρωσης θέσεων των μελών της Επιτροπής Επιμόρφωσης και Εκπαίδευσης, το μέλος Θ. Λεοντάρης, ήδη μέλος της οικείας επιτροπής, πρότεινε τους Βασίλειο Τζανίδη και Χρύσα Κωτσού για τις θέσεις αυτές. Η πρόταση για την σύνθεση της Επιτροπής έγινε δεκτή από όλα τα μέλη του ΔΣ. Το μέλος Θ. Λεοντάρης, θεώρησε πως η επιτροπή θα μπορέσει να καλύψει το έλλειμμα επιμόρφωσης- ενημέρωσης από πλευράς Νομικής Σχολής επί της καθημερινότητας του νέου δικηγόρου. Στόχος της επιτροπής να διοργανώσει σεμινάρια επαγγελματικής φύσεως για ασκούμενους και νέους δικηγόρους επί νέων κλάδων της δικηγορίας αλλά και ενημερώσεων εκπαιδευτικής φύσεως, όπως επί ασφαλιστικών και λογιστικών υποχρεώσεων νέων δικηγόρων. Το μέλος Γ. Παπαγεωργίου δήλωσε ως προς τις θεματικές εκδηλώσεις για ασκούμενους πως ήδη έχουν τεθεί από Επιτροπή ασκουμένων και στην στοχοθεσία της επόμενης περιόδου.
Β) Πρόταση της νεοσυσταθείσας Επιτροπής Εργασιακών Δικαιωμάτων κατατέθηκε και, μετά από σχετική συζήτηση, αποσύρθηκε από τα μέλη της. Πάνω στην αυτή Επιτροπή, το μέλος Ν. Σπυροπούλου πρότεινε να τοποθετηθεί και ένα μέλος γυναικείου φύλου, καθώς πρόκειται για μία Επιτροπή που δύναται να επιλαμβάνεται και σε κάποιες περιπτώσεις και ευαίσθητου περιεχομένου καταγγελίες. Το ΔΣ θα λάβει σχετική απόφαση
σε επόμενη συνεδρίαση του.

Για το ΔΣ της ΕΑΝΔιΘ

Ο Πρόεδρος………………………Ο Γραμματέας
Τρασανίδης Γιάννης……………….Σαλονικίδης Παύλος