Πρακτικά – Αποφάσεις ΔΣ ΕΑΝΔιΘ 3-4-2018

Θεσσαλονίκη 3-4-2018,

Ι. Έναρξη Συνεδρίασης

Το ΔΣ της ΕΑΝΔιΘ συνήλθε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση την Τρίτη 3 Μαρτίου 2018 και ώρα 15:30 στην Βιβλιοθήκη του ΔΣΘ (Μοσκώφ & Φράγκων 1) με ημερήσια διάταξη:

 1. Ενημέρωση Προέδρου.
 2. Κύρωση κανονισμού εσωτερικής λειτουργίας ΕΑΝΔιΘ. Εισηγητής Μιχάλης Μήττας.
 3. Συμμετοχή εκπροσώπων ΕΑΝΔιΘ στις επιτροπές του ΔΣΘ. Εισηγήτρια Έλλη Μέλλιου.
 4. Διοργάνωση επιστημονικής εκδήλωσης με θέμα το GDPR. Εισηγητής Θράσος Γαβαθόπουλος.
 5. Ορισμός εκλογοαπολογιστικής γενικής συνέλευσης. Εισηγητής Μιχάλης Μήττας.
 6. Έναρξη συνεργασίας με legalpal.gr. Εισηγήτρια Κατερίνα Τσιαμπέρα.
 7. Εισηγήσεις και προτάσεις μελών της ΕΑΝΔιΘ.

ΙΙ. Έγκριση της Νομιμότητας της Συνεδρίασης

Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε κατόπιν δημόσιας ανακοίνωσης και με την απαραίτητη απαρτία, όπως απαιτεί το άρθρο 20 του Καταστατικού της ΕΑΝΔιΘ, καθώς παρόντα ήταν τα ακόλουθα πέντε μέλη του:

Μιχάλης Μήττας, Πρόεδρος

Κατερίνα Τσιαμπέρα, Αντιπρόεδρος

Έλλη Μέλλιου, Γραμματέας

Θρασύβουλος Γαβαθόπουλος, Ταμίας

Γιάννης Τρασανίδης, Μέλος – Εκπρόσωπος Επιτροπής Ασκουμένων ΕΑΝΔιΘ

ΙΙΙ. Αποφάσεις

 1. Ο Πρόεδρος Μιχάλης Μήττας ενημέρωσε το ΔΣ για τις εξελίξεις του τελευταίου μήνα: Συζητήθηκε το ψήφισμα του ΔΣ του ΣΦΝ και το αντίστοιχο της ΕΑΝΔιΘ σχετικά με τις αμοιβές των ασκούμενων δικηγόρων στον ΔΣΘ. Ο ΔΣΘ απέρριψε το αίτημα για καθιέρωση κατώτατου μισθού ίσου με των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα, αλλά δέχθηκε το αίτημά μας για προώθηση της αναθεώρησης της άσκησης. Οι προτάσεις θα υποβληθούν στο πανελλήνιο δικηγορικό συνέδριο τον Σεπτέμβριο ώστε να συμπεριληφθούν στις τροποποιήσεις του Κώδικα Δικηγόρων. Επίσης διατηρήθηκε η απόφαση που είχε εκδοθεί περί ελάχιστης αμοιβής ύψους 300 ευρώ, κατόπιν τότε αιτήματος του Συλλόγου Ασκουμένων Δικηγόρων Θεσσαλονίκης. Προωθήθηκε στο ΔΣ του ΔΣΘ αίτημα για λήψη μέτρων σε βάρος ιδιωτών (ιδίως ΜΚΟ) που απασχολούν δικηγόρους χωρίς έμμισθη εντολή. Το αίτημα έγινε δεκτό.
 2. Κυρώθηκε ομόφωνα ο Κανονισμός Εσωτερικής Λειτουργίας της ΕΑΝΔιΘ.
 3. Ορίσθηκαν εκπρόσωποι της ΕΑΝΔιΘ στις επιτροπές του ΔΣΘ, εφόσον αυτές λειτουργήσουν δημόσια: Επιμόρφωσης – Κατερίνα Τσιαμπέρα, Δικηγορικού Επαγγέλματος – Έλλη Μέλλιου, Νέων Δικηγόρων – Πρόεδρος της Ένωσης, Δεοντολογίας – Θρασύβουλος Γαβαθόπουλος, Επιστημονικών Εκδηλώσεων – Μαρία Βασλή, Φορέων – Γιάννης Τρασανίδης.
 4. Αποφασίσθηκε ομόφωνα η διοργάνωση επιστημονικής εκδήλωσης με θέμα τον Κανονισμό GDPR.
 5. Εγκρίθηκε ομόφωνα η έναρξη συνεργασίας με την legalpal.gr, υπό ορισμένο πλαίσιο που διασφαλίζει παροχές στα μέλη της Ένωσης.
 6. Αποφασίσθηκε ομόφωνα η σύγκληση Εκλογοαπολογιστικής Γενικής Συνέλευσης στις 27-4-2018 και η διεξαγωγή ψηφοφορίας για το νέο Διοικητικό Συμβούλιο και την Επιτροπή Ασκουμένων της ΕΑΝΔιΘ στις 3-5-2018. Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας έχουν τα μέλη που ήταν εγγεγραμμένα στην Ένωση έως την Τρίτη 3-4-2018. Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων είναι έως τις 27-4-2018. Το αναλυτικό πρόγραμμα αρχαιρεσιών θα δημοσιοποιηθεί άμεσα και θα αναρτηθεί στο Δικαστικό Μέγαρο.

Για το ΔΣ της ΕΑΝΔιΘ

Ο Πρόεδρος……………………………………..Ο Γραμματέας

Μιχάλης Μήττας………………………………Έλλη Μέλλιου