Πρακτικά – Αποφάσεις ΔΣ ΕΑΝΔιΘ 29-5-2020

Θεσσαλονίκη, 29-05-2020,

Ι. Έναρξη Συνεδρίασης

Το ΔΣ της ΕΑΝΔιΘ συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση την Παρασκευή 29 Μαΐου 2020 και ώρα 14:30 στην έδρα της Ένωσης με ημερήσια διάταξη:

 1. Ενημέρωση Προέδρου.
 2. Ζητήματα διοργάνωσης του Διαγωνισμού Δικηγόρων. Εισηγητής Δημητρης Νταφοπουλος.
 3. Αίτημα για χορήγηση δυνατότητας αλλαγής ασφαλιστικής κατηγορίας, λόγω μεταβολής των οικονομικών συνθηκών από την πανδημία. Εισηγητής Μιχάλης Μήττας.
 4. Ενημέρωση οικονομικών και οικονομικός σχεδιασμός. Εισηγητής Γιάννης Τρασανίδης.
 5. Συζήτηση περί της δυνατότητας ομαλής διεξαγωγής εκλογοαπολογιστικής συνελεύσεως και αρχαιρεσιών για την ανάδειξη νέου ΔΣ και Επιτροπής Ασκουμένων της Ένωσης, δεδομένων των υγειονομικών μέτρων, εν όψει της λήξεως της θητείας αμφοτέρων των οργάνων. Εισηγήτρια Κατερίνα Τσιαμπέρα.
 6. Εισηγήσεις και προτάσεις μελών της ΕΑΝΔιΘ.

ΙΙ. Έγκριση της Νομιμότητας της Συνεδρίασης

Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε κατόπιν δημόσιας ανακοίνωσης και με την απαραίτητη απαρτία, όπως απαιτεί το άρθρο 20 του Καταστατικού της ΕΑΝΔιΘ, καθώς παρόντα ήταν τα ακόλουθα έξι μέλη του

Κατερίνα Τσιαμπέρα, Πρόεδρος

Έλλη Μέλλιου, Αντιπρόεδρος

Γιάννης Τρασανίδης, Ταμίας

Ιορδάνης Χορόζογλου, Μέλος – Πρόεδρος Επιτροπής Ασκουμένων ΕΑΝΔιΘ

Δημήτρης Νταφόπουλος, Μέλος

Μιχάλης Μήττας, Μέλος

 1. Η Πρόεδρος ενημέρωσε το ΔΣ σχετικά με την εξαγγελθείσα διαδικασία επαναλειτουργίας των δικαστηρίων, με το άνοιγμα περισσότερων διαδικασιών από 1/6. Περαιτέρω, σε επίπεδο απολογισμού, αξιολόγησε πολύ θετικά την παρουσία της Ένωσης κατά το διάστημα της καραντίνας, οπότε διασφαλίσθηκε η έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση των συναδέλφων, αλλά και κυρίως η οργανωμένη διεκδίκηση εκτάκτων παροχών προς τους ασκούμενους και νέους συναδέλφους, με μεγαλύτερη επιτυχία την διασφάλιση της συμπερίληψης όλων στην ενίσχυση των 600 ευρώ.
 2. Ο εισηγητής πρότεινε πρότεινε την υιοθέτηση πλαισίου προτάσεων για την διεξαγωγή του επερχόμενου Α’ Διαγωνισμού Δικηγόρων 2020. Ταυτόχρονα συζητήθηκε εμπρόθεσμο αίτημα 5 μελών της ΕΑΝΔιΘ (Α. Παπαδόπουλος, Σ. Αδαμίδης, Ε. Τσαλουχίδη, Γ. Πανούσης, Ε. Ευσταθίου), με παρεμφερές περιεχόμενο. Το μέλος Μ. Μήττας επεσήμανε ότι ήδη έχει ληφθεί απόφαση επί των θεμάτων που τίθενται στην εισήγηση του Δ. Νταφόπουλου, προτείνοντας πάντως την αποδοχή της καθώς συνοψίζει όλα τα παρεμπίπτοντα ζητήματα. Το μέλος Ι. Χορόζογλου επεσήμανε ότι ήδη έχουν συζητηθεί τα σχετικά και προφανώς δεν έχει διαφωνία. Το μέλος Γ. Τρασανίδης δήλωσε ότι απαίτηση για κάλυψη οδοιπορικών δύσκολα μπορεί να γίνει δεκτή και ότι προτιμότερο αίτημα είναι η διεκδίκηση εφάπαξ έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης των υποψηφίων. Πρότεινε την υποβολή αιτήματος για την επόμενη εξεταστική να πραγματοποιηθεί ξεχωριστά και αργότερα. Δεν διατυπώθηκε οποιαδήποτε διαφωνία. ΑΠΟΦΑΣΗ: Εγκρίνεται ομόφωνα.
 3. Ο εισηγητής πρότεινε την αποστολή αιτήματος για την έκτακτη χορήγηση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων μεταβολής ασφαλιστικής κατηγορίας, λόγω έκτακτης και απρόοπτης μεταβολής των συνθηκών, εξαιτίας της οποίας ανατράπηκε ο οικονομικός σχεδιασμός των συναδέλφων για το τρέχον έτος. Το μέλος Δ. Νταφοπουλος επεσήμανε ότι δεν υπήρχε επαρκής ενημέρωση και χρόνος για την υποβολή των αιτήσεων από τους νέους δικηγόρους, ιδίως δεδομένου ότι δεν ήταν σαφές το ποια κατηγορία επέλεγετο αυτόματα. Δεν διατυπώθηκε οποιαδήποτε διαφωνία. ΑΠΟΦΑΣΗ: Εγκρίνεται ομόφωνα.
 4. Ο εισηγητής ενημέρωσε για την οικονομική κατάσταση της Ένωσης και υπέβαλε πρόταση για την οικονομική λειτουργία της το επόμενο διάστημα, περιλαμβανομένης και της αναζήτησης χρηματοδότησης από πιθανά διαθέσιμα χρηματοδοτικά προγράμματα. ΑΠΟΦΑΣΗ: Εγκρίνεται ομόφωνα.
 5. Η εισηγήτρια πρότεινε την διαπίστωση της λήξης της διετούς θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου και της ενιαύσιας θητείας της Επιτροπής Ασκουμένων της Ένωσης, επισημαίνοντας ταυτόχρονα την καταστατική υποχρέωση για άμεση διεξαγωγή αρχαιρεσιών. Επισημάνθηκε επίσης ότι σύμφωνα με το α. 2 παρ. 1 του Κανονισμού Λειτουργίας οι αρχαιρεσίες πρέπει να προκηρυχθούν έως το τέλος Μαΐου. Κατόπιν συνεννόησης με την διοίκηση του δικαστικού μεγάρου πρότεινε την διεξαγωγή εκλογοαπολογιστικης συνέλευσης στις 4/6 και μυστικής ψηφοφορίας στις 11/6. Τις συγκεκριμένες ημερομηνίες μπορούν να διασφαλισθούν οι αναγκαίοι υγειονομικοί όροι και να εξευρεθούν οι κατάλληλοι χώροι. Το μέλος Μ. Μήττας επεσήμανε ότι οι συνθήκες που αντιμετωπίζονται σήμερα είναι έκτακτες, δεδομένων των μέτρων πρόληψης της διάδοσης του κορωνοϊού, στα πλαίσια των οποίων απαιτούνται ειδικές προβλέψεις για τον χώρο διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης (αποστάσεις παρόντων) και της ψηφοφορίας (αποφυγή συνωστισμού). Ως εκ τούτου, δεν είναι εφικτή η διεξαγωγή αρχαιρεσιών εφόσον δεν ακολουθούνται οι οδηγίες του ΕΟΔΥ και ιδίως χωρίς την διασφάλιση επαρκούς χώρου για την Γενική Συνέλευση, υποχρέωση απολύμανσης χεριών και χρήση μάσκας και τήρηση αποστάσεων μεταξύ των μελών σε κάθε διαδικασία. Εφόσον τηρηθούν οι συγκεκριμένοι όροι, οι αρχαιρεσίες θα πρέπει να διεξαχθούν προ του καλοκαιριού, ιδίως δεδομένης της απαγόρευσης χρήσης κλιματισμού, των καταστατικών δεσμεύσεων και της διασφάλισης συμμετοχής. Άλλως θα πρέπει είτε να προχωρήσει η Ένωση σε διοίκηση πρωτοδικείου είτε να διεξαχθούν οι διαδικασίες ηλεκτρονικα. Το μέλος Δ. Νταφόπουλος επεσήμανε ότι συμφωνεί με την διεξαγωγή αρχαιρεσιών με τους όρους που περιγράφονται και με την ημερομηνία της ΓΣ. Αντιεθτα θεωρεί ότι η διεξαγωγή της μυστικής ψηφοφορίας στις 11/6 αποτελεί δείγμα εκλογών fast track χωρίς επαρκή διασφάλιση της ανάπτυξης γονιμου διαλογου, αντιπροτεινοντας σαν ημερομηνία τις 11/6. Το μέλος Γ. Τρασανίδης επεσήμανε τις πρόσφατες αποφάσεις της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων Ελλάδας, με τις οποίες αναβλήθηκαν οι αρχαιρεσίες και προτάθηκε η προσφυγή σε διοίκηση πρωτοδικείου. Το μέλος Ε. Μελλιου συμφώνησε με τον Δ. Νταφοπουλος. Το μέλος Ι. Χοροζογλου δήλωσε ότι θα ψηφίσει λευκό επί του ζητήματος της ημέρας μυστικής ψηφοφορίας. ΑΠΟΦΑΣΗ: Διαπιστώνεται ομόφωνα η λήξη της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου και της Επιτροπής Ασκουμένων της ΕΑΝΔιΘ. Προκηρύσσονται αρχαιρεσίες 2020, βάσει του υπ’ α. 16 του Καταστατικού και του α. 2 του Κανονισμού Λειτουργίας. Συγκαλείται κατά πλειοψηφία (3 υπέρ – 1 λευκό – 2 κατά) Εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση στις 4-6-2020 και η διεξαγωγή ψηφοφορίας για το νέο Διοικητικό Συμβούλιο και την Επιτροπή Ασκουμένων της ΕΑΝΔιΘ στις 11-6-2020. Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας έχουν τα μέλη που ήταν εγγεγραμμένα στην Ένωση έως την Παρασκευή 29-5-2020. Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων είναι έως τις 6-6-2018. Το αναλυτικό πρόγραμμα αρχαιρεσιών θα δημοσιοποιηθεί άμεσα και θα αναρτηθεί στο Δικαστικό Μέγαρο.
 6. Συζητήθηκε αίτημα των μελών της Ένωσης, Π. Σαλονικίδη και Ελ. Σατραζάνη, σχετικά με την αναμόρφωση των παρεχόμενων υπηρεσιών του gov.gr. Η εισήγησή τους υποβλήθηκε εμπρόθεσμα και έγινε δεκτή προς συζήτηση. Δεν διατυπώθηκε οποιαδήποτε διαφωνία. Το μέλος Μ. Μήττας πρότεινε να γίνει δεκτή με την απαλειφή της 4ης πρότασης, καθώς ήδη υλοποιείται. ΑΠΟΦΑΣΗ: Εγκρίνεται ομόφωνα, όπως τροποποιήθηκε. 
 7. Συζητήθηκε αίτημα των μελών της Ένωσης, Π. Σαλονικίδη και Θ. Λεοντάρη, σχετικά με την ηλεκτρονική πρόσβαση των ασκούμενων δικηγόρων στο περιοδικό “Αρμενόπουλος” κλπ. Η εισήγησή τους υποβλήθηκε εμπρόθεσμα και έγινε δεκτή προς συζήτηση. Δεν διατυπώθηκε οποιαδήποτε διαφωνία. ΑΠΟΦΑΣΗ: Εγκρίνεται ομόφωνα, όπως τροποποιήθηκε.
 8. Συζητήθηκε εκτάκτως, λόγω κατεπείγοντος, εισήγηση του Μ. Μήττα, σχετικά με την υποβολή προτάσεων ενώπιον της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Κοινωνικών Δικαιωμάτων του Συμβουλίου της Ευρώπης επί της εφαρμογής του Πρώτου Τμήματος του Χάρτη Κοινωνικών Δικαιωμάτων. Δεν διατυπώθηκε αντίρρηση επί του κατεπείγοντος, δεδομένου ότι η σχετική προθεσμία είναι έως 30/6. ΑΠΟΦΑΣΗ: Εγκρίνεται ομόφωνα. Εξουσιοδοτείται ο εισηγητής να προχωρήσει στην σύνταξη της σχετικής αναφοράς.

Για το ΔΣ της ΕΑΝΔιΘ

Η Πρόεδρος…………………..………….Η Γραμματέας

Κατερίνα Τσιαμπέρα………..…………Ελένη Χατζηγιάννη