Πρακτικά – Αποφάσεις ΔΣ ΕΑΝΔιΘ 29-5-2018

Θεσσαλονίκη 29-5-2018,

Ι. Έναρξη Συνεδρίασης

Το ΔΣ της ΕΑΝΔιΘ συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση την Τρίτη 29 Μαΐου 2018 και ώρα 18:00 στην Βιβλιοθήκη του ΔΣΘ (Μοσκώφ & Φράγκων 1) με ημερήσια διάταξη:

  1. Ενημέρωση Προέδρου.
  2. Συγκρότηση νέου Διοικητικού Συμβουλίου, βάσει των αποτελεσμάτων των αρχαιρεσιών του Μαΐου 2018. Εισηγητής Μιχάλης Μήττας.
  3. Έγκριση σχεδιασμού θητείας 2018 – 2020. Εισηγήτρια Κατερίνα Τσιαμπέρα.
  4. Εισηγήσεις και προτάσεις μελών της ΕΑΝΔιΘ.

ΙΙ. Έγκριση της Νομιμότητας της Συνεδρίασης

Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε κατόπιν δημόσιας ανακοίνωσης και με την απαραίτητη απαρτία, όπως απαιτεί το άρθρο 20 του Καταστατικού της ΕΑΝΔιΘ, καθώς παρόντα ήταν τα ακόλουθα έξι μέλη του, όπως προέκυψαν από τις τελευταίες αρχαιρεσίες:

Μιχάλης Μήττας

Κατερίνα Τσιαμπέρα

Έλλη Μέλλιου

Ελένη Χατζηγιάννη

Γιάννης Τρασανίδης

Δημήτρης Νταφόπουλος

Ειρήνη – Μαρία Σταματοπούλου (ορισθείσα από την Επιτροπή Ασκουμένων της ΕΑΝΔιΘ)

ΙΙΙ. Αποφάσεις

  1. Ο απερχόμενος Πρόεδρος Μιχάλης Μήττας ενημέρωσε το ΔΣ για τις εξελίξεις του τελευταίου μήνα: Επιτεύχθηκε συμφωνία με τις ενώσεις ασκουμένων & νέων δικηγόρων Αθήνας, Πειραιά και Ρόδου για από κοινού υιοθέτηση και διεκδίκηση των προτάσεών μας για την άσκηση σε επίπεδο Ολομέλειας. Οι προτάσεις μας έχουν ζητηθεί επίσης και από τον ΔΣΘ με στόχο την υποβολή κοινής πρότασης ΔΣΘ – ΕΑΝΔιΘ στην Ολομέλεια, με την σχετική διαπραγμάτευσης να έχει ξεκινήσει. Επιτεύχθηκε συμφωνία με τον ΟΑΣΘ για την διανομή εκπτωτικών καρτών στα μέλη της ΕΑΝΔιΘ. Η διαδικασία διανομής και το ακριβές ύψος της έκπτωσης θα ανακοινωθούν μόλις διακριβωθεί ο συνολικός αριθμός των ενδιαφερόμενων.
  2. Ο εισηγητής, ως πρώτος σε σταυρούς κατά τις τελευταίες αρχαιρεσίες, υπέβαλλε πρόταση για την συγκρότηση του νέου ΔΣ της ΕΑΝΔιΘ ως εξής: Πρόεδρος: Τσιαμπέρα Κατερίνα, Αντιπρόεδρος: Μέλλιου Έλλη, Γραμματέας: Τρασανίδης Γιάννης, Ταμίας: Χατζηγιάννη Ελένη, Μέλος – Εκπρόσωπος Ασκουμένων: Ειρήνη – Μαρία Σταματοπούλου, Μέλος: Νταφόπουλος Δημήτρης, Μέλος: Μήττας Μιχάλης. Για μέλος της Επιτροπής Καταστατικού & Λειτουργίας πρότεινε τον Γιάννη Τρασανίδη. Η πρόταση αιτιολογήθηκε με βάση την εμπειρία των προτεινόμενων για το προεδρείο και την άρνηση του εισηγητή να αναλάβει οποιαδήποτε θέση. Η Έλλη Μέλλιου συναίνεσε στην ως άνω πρόταση με την επιφύλαξη της θέσης του ταμία, όπου πρότεινε τον Νταφόπουλο Δημήτρη με αιτιολογία ότι έχει διαπιστώσει μέχρι και χθες ενεργότερη συμμετοχή του Νταφόπουλου σε σχέση με την Χατζηγιάννη στα πεπραγμένα και τις συνεδριάσεις των οργάνων της ΕΑΝΔιΘ, και εξέφρασε την επιφύλαξη – επιθυμία ότι θα ήθελε να ακουστούν από την Χατζηγιάννη, στο πλαίσιο της συνεδρίασής, οι προτάσεις της περί των οικονομικών της Ένωσης, καθώς η κατάθεση αυτών πιθανότατα θα με οδηγούσε στην αποδοχή της πρότασης συγκρότησης που διατύπωσε ο Μήττας. Η Τσιαμπέρα Κατερίνα συναίνεση με την πρόταση του εισηγητή και την επιφύλαξη της Μέλλιου. Ο Νταφόπουλος Δημήτρης πρότεινε την κατανομή των θέσεων με βάση του σταυρούς, χωρίς την συμμετοχή του Μήττα Μιχάλη, ο οποίος δήλωσε ότι δεν επιθυμεί θέση στο προεδρείο, ήτοι ως εξής: Πρόεδρος: Τσιαμπέρα Κατερίνα, Αντιπρόεδρος: Μέλλιου Έλλη, Γραμματέας: Χατζηγιάννη Ελένη, Ταμίας: Τρασανίδης Γιάννης, Μέλος – Εκπρόσωπος Ασκουμένων: Ειρήνη – Μαρία Σταματοπούλου, Μέλος: Νταφόπουλος Δημήτρης, Μέλος: Μήττας Μιχάλης. Με δεδομένο ότι η μόνη διαφωνία υπήρξε κατ’ ουσίαν ως προς την θέση που θα καταλάβει η Χατζηγιάννη, κρίθηκε απαραίτητη η παρουσία της και επιχειρηματολογία της επί των προτάσεων. Ως εκ τούτου, ο εισηγητής πρότεινε, εφόσον δεν υπάρχει ομοφωνία, να υπάρξει αναβολή της συγκρότησης και συγχρόνως, προς επίτευξη της ομοφωνία απέσυρε την πρότασή του και υιοθέτησε την πρόταση του Νταφόπουλου. Η Μέλλιου εν συνεχεία ομοίως απέσυρε την πρότασή της. ΑΠΟΦΑΣΗ: Ομόφωνα συγκροτείται το ΔΣ της ΕΑΝΔιΘ ως εξής: Πρόεδρος: Τσιαμπέρα Κατερίνα, Αντιπρόεδρος: Μέλλιου Έλλη, Γραμματέας: Χατηγιάννη Ελένη, Ταμίας: Τρασανίδης Γιάννης, Μέλος – Εκπρόσωπος Ασκουμένων: Ειρήνη – Μαρία Σταματοπούλου, Μέλος: Νταφόπουλος Δημήτρης, Μέλος: Μήττας Μιχάλης, Μέλος Επιτροπής Καταστατικού & Λειτουργίας: Τρασανίδης Γιάννης.
  3. Κατατέθηκε από την εισηγήτρια Σχεδιασμός Θητείας 2018 – 2020. Ο Μήττας Μιχάλης συναίνεσε στο σύνολο. Ο Νταφόπουλος Δημήτρης συναίνεσε στο σύνολο με ρητή επιφύλαξη ως προς τις δράσεις που αφορούν στην συνεργασία με την EYBA (σημείο 2ε) και την ELSA (σημείο 3γ) και την σημείωση ότι αφορά σε διαμόρφωση θέσεων και προτάσεων ευρείας σημασίας πρέπει να παραπέμπεται στην ΓΣ. Ο Τρασανίδης Γιάννης συναίνεσε στο σύνολο. Η Έλλη Μέλλιου συναίνεσε στο σύνολο, με την επιφύλαξη της αποσαφήνισης λεπτομερειών ως προς την συνεργασία με EYBA (σημείο 2ε) και ELSA (σημείο 3γ). ΑΠΟΦΑΣΗ: Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία (3 υπέρ – 2 κατά) στο σύνολό του.
  4. Συζητήθηκε αίτημα του μέλους της Ένωσης Αραμπατζή Βασιλική με θέμα “Αίτημα εκ νέου συγκρότησης της Επιτροπής Ασκουμένων“, το οποίο εισηγήθηκε ο Μήττας Μιχάλης. Ο εισηγητής δήλωσε αρνητική του έκπληξη για το γεγονός ότι ένα τέτοιο αίτημα εισάγεται στο ΔΣ, όχι από κάποιο μέλος της Επιτροπής Ασκουμένων (ιδίως το μέλος που αφορά) αλλά από τρίτο πρόσωπο, για το γεγονός ότι σε αρχαιρεσίες που διεξάγονται με ενιαίο ψηφοδέλτιο γίνεται λόγος για “δυσαρμονία με το εκλογικό σώμα”, για το γεγονός ότι αγνοείται η αρμοδιότητα της πρωτεύσασας σε σταυρούς για πρόταση επί της συγκρότησης και για το γεγονός ότι προτείνεται η εντελώς δυσλειτουργική τακτική της εναλλαγής προέδρου για τόσο σύντομη διάρκεια θητείας. Σε κάθε περίπτωση ο εισηγητής δήλωσε ότι οποιαδήποτε απόφαση σήμερα θα σημάνει την άρση της αυτονομίας της Επιτροπής Ασκουμένων, κάτι που δεν είναι επιτρεπτό από τον Κανονισμό αλλά ούτε και σκόπιμο και εξ αυτού του λόγου δεν είναι εφικτή η συζήτηση στο ΔΣ, προτείνοντας την παραπομπή της στην Επιτροπή Ασκουμένων. Ο λόγος δόθηκε στην υπογράφουσα την αίτηση, η οποία υποστήριξε το αίτημα, ως αναφέρεται στο συνημμένο. Η Τσιαμπέρα Κατερίνα υποστήριξε ότι πρέπει να παραπεμφθεί στην Επιτροπή Ασκουμένων. Η Ειρήνη – Μαρία Σταματοπούλου υποστήριξε ότι η συγκρότηση της Επιτροπής Ασκουμένων έγινε με εισήγησή της βάσει του σχεδιασμού της και της αξιολόγησης του πόσο δύναται το κάθε μέλος να συμβάλλει, ότι υπέπεσαν στην αντίληψή της δυσφημιστική για την ΕΑΝΔιΘ αρθρογραφία, ότι το ζήτημα έχει λυθεί νομικά, καθώς η συγκρότηση ολοκληρώθηκε με ψηφοφορία στην Επιτροπή Ασκουμένων, και σε κάθε περίπτωση οποιαδήποτε απόφαση από το ΔΣ θα αναιρούσε την αυτονομία της Επιτροπής Ασκουμένων. Ο Νταφόπουλος Δημήτρης υποστήριξε ότι ούτως ή άλλως στα πλαίσια της ΕΑΝΔιΘ λειτουργούν αδήλως “συνδυασμοί” ή “παρατάξεις” με πολιτικό πρόσημο και οποιαδήποτε συγκρότηση αναμφίβολα επηρεάζεται από αυτά. Περαιτέρω, ο ίδιος υποστήριξε ότι κατά την προσωπική του άποψη η συγκρότηση σε περιπτώσεις ενιαίου ψηφοδελτίου πρέπει να γίνεται με βάση την σταυροδοσία αλλά πράγματι οποιαδήποτε απόφαση ακύρωσης της συγκρότησης από το ΔΣ θα οδηγούσε σε δυσλειτουργία την Ένωση, κατάργηση της αυτονομίας της Επιτροπής Ασκουμένων και σε νέα καθυστέρηση την συγκρότηση του ΔΣ της ΕΑΝΔιΘ και για τον λόγο αυτό δήλωσε ότι θα ψηφίσει λευκό επί του αιτήματος. Η Μέλλιου Έλλη υποστήριξε την παραπομπή στην Επιτροπή Ασκουμένων, επισημαίνοντας ότι εκείνος που αναλαμβάνει την συγκρότηση υποβάλλει πρόταση σύμφωνα με το πως πιστεύει ότι το όργανο θα είναι λειτουργικότερο. ΑΠΟΦΑΣΗ: Κατά πλειοψηφία (5 υπέρ – 1 λευκό) απορρίπτεται το αίτημα και παραπέμπεται προς συζήτηση στην Επιτροπή Ασκουμένων της ΕΑΝΔιΘ.
  5. Το μέλος του ΔΣ Νταφόπουλος Δημήτρης κατέθεσε αίτημα να συζητηθεί εκτάκτως εισήγηση με θέμα “Λήψη απόφασης για συμμετοχή της ΕΑΝΔιΘ στην 24ωρη απεργία της 30-5-2018 με το ΠΑΜΕ“. Ομόφωνα έγινε δεκτή η συζήτηση λόγω κατεπείγοντος. Ο Νταφόπουλος Δημήτρης ανέπτυξε την εισήγησή του, ως αναφέρεται στο συνημμένο, με την διευκρίνιση ότι συμμετοχή στο απεργιακό μπλοκ του ΠΑΜΕ είναι εφικτή και με τα διακριτικά του εκάστοτε σωματείου. Ο Μήττας Μιχάλης πρότεινε να υιοθετηθεί το σκεπτικό της εισήγησης, με ιδιαίτερη επισήμανση των επιφυλάξεων ως προς την “κοινωνική συμμαχία”, το προσχηματικό της ωριαίας “στάσης εργασίας” στην οποία κάλεσε ο ΔΣΘ και κάλεσμα για συμμετοχή στην απεργία. Ο Μήττας διαφώνησε με την συμμετοχή σε οποιαδήποτε κομματικά προσκείμενη συνδικαλιστική οργάνωση, όπως το ΠΑΜΕ, και πρότεινε το κάλεσμα να αφορά σε συμμετοχή στις κινητοποιήσεις είτε με τον ΔΣΘ (εφόσον καλέσει) είτε με τα εργατικά σωματεία. Ο εισηγητής αρνήθηκε τροποποίηση της εισήγησης ως προς το αίτημα συμμετοχής με το ΠΑΜΕ. Οι Τρασανίδης Γιάννης, Μέλλιου Έλλη και Τσιαμπέρα Κατερίνα τοποθετήθηκαν υπέρ των τροπολογιών Μήττα. ΑΠΟΦΑΣΗ: Εγκρίνεται εν μέρει η εισήγηση.

Για το ΔΣ της ΕΑΝΔιΘ

Η Πρόεδρος……………………………………..Η Γραμματέας

Κατερίνα Τσιαμπέρα…………………………Χατζηγιάννη Ελένη