Πρακτικά – Αποφάσεις ΔΣ ΕΑΝΔιΘ 27-8-2020

Θεσσαλονίκη 27-8-2020,

Ι. Έναρξη Συνεδρίασης

Το ΔΣ της ΕΑΝΔιΘ συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση την Πέμπτη 27 Αυγούστου 2020 και ώρα 16:00 στην έδρα της Ένωσης με ημερήσια διάταξη:
1. Ενημέρωση Προέδρου. Εισηγητής Γ. Τρασανίδης
2. Υποχρεωτικότητα παρακολούθησης σεμιναρίων για τις δικηγορικές εξετάσεις.
Εισηγητής Γ. Τρασανίδης
3. Συνδρομές νέων δικηγόρων στο ΔΣΘ. Εισηγητής Παύλος Σαλονικίδης
4. Εισηγήσεις και προτάσεις μελών της ΕΑΝΔιΘ.

ΙΙ. Έγκριση της Νομιμότητας της Συνεδρίασης

Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε κατόπιν δημόσιας ανακοίνωσης και με την απαραίτητη απαρτία, όπως απαιτεί το άρθρο 20 του Καταστατικού της ΕΑΝΔιΘ, καθώς παρόντα ήταν τα ακόλουθα πέντε μέλη του:
Τρασανίδης Γιάννης, Πρόεδρος
Χορόζογλου Ιορδάνης, Αντιπρόεδρος
Σαλονικίδης Παύλος, Γραμματέας
Παπαγεωργίου Γεώργιος, Μέλος, Πρόεδρος της Επιτροπής Ασκουμένων της ΕΑΝΔιΘ
Λεοντάρης Αθανάσιος – Αντώνιος, Μέλος

1. Ο πρόεδρος ενημέρωσε το ΔΣ για την κατάσταση στα δικαστήρια, το κρούσμα ανάμεσα σε δικαστικούς υπαλλήλους και το θέμα της αυστηρής τήρησης των οδηγιών υγιεινής στο δικαστικό μέγαρο. Επιπλέον, ενημέρωσε πως κατατέθηκε αίτημα προς το ΔΣΘ για την παραχώρηση μόνιμου χώρου συνεδριάσεων/έδρα στην Ένωση.
2. Ο εισηγητής κατέθεσε πρόταση με την οποία η Ένωση τίθεται ενάντια στην επιβολή σεμιναρίων υποχρεωτικής παρακολούθησης των ασκουμένων προκειμένου να μπορέσουν να συμμετάσχουν στις δικηγορικές εξετάσεις, όπως έχει εισηγηθεί η Ολομέλεια των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων. Ο εισηγητής τόνισε πως αυτό είναι το πιο σημαντικό θέμα για κάθε ασκούμενο και πως πρέπει εκείνοι που προτείνουν την επιβολή αυτού του μέτρου να συνειδητοποιήσουν πως επιβαρύνει υπέρμετρα την ήδη δυσχερή θέση του κάθε ασκούμενου. Επίσης τόνισε πως καμία από τις κατά τόπους Ενώσεις Ασκουμένων και Νέων Δικηγόρων δεν κλήθηκε να συμμετάσχει σε αντίστοιχη διαβούλευση επί του θέματος. Μάλιστα σημειώθηκε το γεγονός πως κάτι τέτοιο δεν έγινε και σε επίπεδο ΔΣΘ καθώς δεν τέθηκε το ζήτημα ποτέ ενόψει Διοικητικού Συμβουλίου και μάλιστα διερωτήθηκε πως μπορεί να συμβαίνει αυτό, δηλαδή να προτείνουν και να αποφασίζουν μονομερώς οι Πρόεδροι χωρίς να ζητηθεί η γνώμη των ίδιων των ασκούμενων δικηγόρων και των κατά τόπους Διοικητικών Συμβουλίων, ειδικά όταν αφορά πανελλήνιας εμβέλειας παρέμβαση. Για το λόγο αυτό επισήμανε πως εάν εκδοθεί η αντίστοιχη ΚΥΑ, αυτή θα στερείται νομικής και συνδικαλιστικής εξουσιοδότησης. Επιπλέον, τόνισε την ανάγκη να λειτουργήσει η από το νόμο προβλεπόμενη Επιτροπή Άσκησης του ΔΣΘ, η οποία θα είναι επιφορτισμένη με την βελτίωση του θεσμού της άσκησης. Το μέλος Γ. Παπαγεωργίου δεσμεύτηκε και η Επιτροπή Ασκουμένων της Ένωσης να λάβει θέση για το θέμα, ενώ ο ίδιος θεώρησε πως τα υποχρεωτικά σεμινάρια έρχονται να προστεθούν ως μία ακόμη επιβάρυνση στην ήδη δύσκολη από κάθε άποψη δικηγορική άσκηση. Το μέλος Π. Σαλονικίδης επεσήμανε πως καμία απόφαση του ΔΣ του ΔΣΘ δεν υπήρξε επί του θέματος και πως μόνος ο Πρόεδρος του ΔΣΘ τάχθηκε υπέρ του μέτρου, χωρίς καμία συζήτηση-διαβούλευση με τους ασκούμενους της πόλης. Το μέλος Α. Λεοντάρης τόνισε την πιθανότητα αυτά τα υποχρεωτικά σεμινάρια να είναι προετοιμασία για γενικές εκπαιδεύσεις και των δικηγόρων, με απαραίτητα σεμινάρια για να ασκήσει κάποιος δικηγορία κατά τα «πρότυπα» άλλων χωρών. Απόφαση: Υπερψηφίζεται ομόφωνα η καταδίκη των υποχρεωτικής παρακολούθησης σεμιναρίων των ασκουμένων. Τα μέλη του ΔΣ επιφυλάχθηκαν ως προς το συντονισμό σχετικών δράσεων το αμέσως επόμενο διάστημα.

3. Ο εισηγητής επανάφερε στο προσκήνιο το ζήτημα της δυνατότητας επιστροφής των ετήσιων συνδρομών από τον ΔΣΘ σε δικηγόρους που εγράφησαν πρώτη φορά το 2020. Το μέλος Α. Λεοντάρης ζήτησε να επιλυθεί το ζήτημα το συντομότερο δυνατό. Το μέλος Ι. Χορόζογλου θεώρησε απαράδεκτο το γεγονός πως το θέμα δεν έχει λυθεί έως τώρα, ενώ οδεύουμε στον Σεπτέμβριο, ενώ μάλιστα είχαμε σε θεσμικό μάλιστα επίπεδο σχετικές διαβεβαιώσεις για άμεση διευθέτηση του ζητήματος ήδη από τον Ιούνιο Απόφαση: Εγκρίνεται ομόφωνα.

Για το ΔΣ της ΕΑΝΔιΘ

Ο Πρόεδρος ……………….Ο Γραμματέας

Γιάννης Τρασανίδης…………………Παύλος Σαλονικίδης