Πρακτικά – Αποφάσεις ΔΣ ΕΑΝΔιΘ 23-7-2020

Θεσσαλονίκη 28-7-2020,

Ι. Έναρξη Συνεδρίασης

Το ΔΣ της ΕΑΝΔιΘ συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση την Πέμπτη 23 Ιουλίου 2020 και ώρα 16:00 στην έδρα της Ένωσης με ημερήσια διάταξη:

Θεματολογία:

 1. Ενημέρωση Προέδρου. Εισηγητής Γ. Τρασανίδης
 2. Οικονομικός σχεδιασμός 2020 – 2021. Εισηγήτρια Ν. Σπυροπούλου
 3. Κύρωση αποφάσεων της από 3-7-2020 συνεδρίασης Επιτροπής Ασκούμενων. Εισηγητής Γ. Παπαγεωργίου.
 4. Κατάθεση ψηφίσματος για την ανακήρυξη της Αγίας Σοφίας σε τζαμί. Εισηγητής Α. Λεοντάρης.
 5. Καταγγελία για τη λειτουργία της Διεύθυνσης Αλλοδαπών και Μετανάστευσης Θεσσαλονίκης. Εισηγητής Π. Σαλονικίδης.
 6. Αίτημα παραχώρησης αιγίδας της ΕΑΝΔιΘ για συνέδριο της ELSA Thessaloniki. Εισηγητής Π. Σαλονικίδης.
 7. Υποχρεωτική παράσταση συνηγόρου ενώπιον πλημμελειοδικείου και ανακριτή. Εισηγητής Π. Χατζηγκόντζιος.
 8. Εισηγήσεις και προτάσεις μελών της ΕΑΝΔιΘ.

ΙΙ. Έγκριση της Νομιμότητας της Συνεδρίασης

Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε κατόπιν δημόσιας ανακοίνωσης και με την απαραίτητη απαρτία, όπως απαιτεί το άρθρο 20 του Καταστατικού της ΕΑΝΔιΘ, καθώς παρόντα ήταν τα ακόλουθα έξι μέλη του:

Χορόζογλου Ιορδάνης, Αντιπρόεδρος

Σαλονικίδης Παύλος, Γραμματέας

Σπυροπούλου Νικολέτα, Ταμίας

Παπαγεωργίου Γεώργιος, Μέλος, Πρόεδρος της Επιτροπής Ασκουμένων της ΕΑΝΔιΘ

Λεοντάρης Αθανάσιος – Αντώνιος, Μέλος

Χατζηγκόντζιος Πασχάλης, Μέλος

III. Αποφάσεις

 1. Λόγω απουσίας του προέδρου, το μέλος Ι. Χορόζογλου αναπλήρωσε νομίμως τον πρόεδρο και ενημέρωσε το Συμβούλιο μεταξύ άλλων για την αίτηση της Ένωσης προς το ΔΣΘ για την συγκρότηση της Επιτροπής Εποπτείας της Άσκησης του ΔΣΘ. Το θέμα εντάχθηκε στην ημερήσια διάταξη του τελευταίου ΔΣ του ΔΣΘ, δίχως δυστυχώς να συζητηθεί. Επιπλέον, το Συμβούλιο ενημερώθηκε για την συνάντηση που πραγματοποιήθηκε με την ELSA Thessaloniki για τον σχεδιασμό των κοινών δράσεων της επόμενης χρονιάς, κυρίως του μεγάλου συνεδρίου του φθινοπώρου και βάσει του μνημονίου συνεργασίας των δύο πλευρών. Παράλληλα, υπήρξε ενημέρωση σχετικά με την παραχώρηση συνέντευξης από τον πρόεδρο σε γνωστό ραδιοφωνικό σταθμό της Θεσσαλονίκης.
 2. Η εισηγήτρια ενημέρωσε το Συμβούλιο για τον από 09/07/2020 χορό που πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία σε γνωστό μαγαζί της πόλης. Επιπρόσθετα, υπήρξε μία συζήτηση για τις επερχόμενες κινήσεις της Ένωσης σχετικά με την προσέγγιση χορηγιών και με τη βούληση το πακέτο παροχών προς τα οικονομικώς ενήμερα μέλη να αυξηθεί με τις ανταποδοτικές παροχές να εστιάζονται σε εκπτώσεις σε χώρους εστίασης, εκδοτικούς οίκους και με την επαναπροσέγγιση του ΟΑΣΘ όσον αφορά την παροχή έκπτωσης στις μηνιαίες κάρτες απεριορίστων διαδρομών. Στα πλαίσια της παραπάνω συζήτησης, η εισηγήτρια πρότεινε να αναζητηθεί το ενδιαφέρον των μελών της Ένωσης σχετικά με τις πιθανές ανταποδοτικές παροχές. Το μέλος Α. Λεοντάρης πρότεινε τη δημιουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας αναζήτησης ενδιαφέροντος των μελών της Ένωσης για τις ανταποδοτικές παροχές. Όλα τα μέλη συμφώνησαν με την πρόταση. Απόφαση: Εγκρίνεται ομόφωνα η δημιουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας αναζήτησης ενδιαφέροντος των μελών της Ένωσης για τις ανταποδοτικές παροχές.
 3. Α) Ως προς την απόφαση υπ΄ αριθμόν 2 της από 09/07/2020 συνεδρίαση της Επιτροπής Ασκουμένων της ΕΑΝΔιΘ, το μέλος Γ. Παπαγεωργίου ενημέρωσε το Συμβούλιο για καταγγελίες για τους δικηγόρους Γ.Χ. και Χ.Μ., οι οποίοι στις αγγελίες τους για εύρεση Ασκούμενου/ης Δικηγόρου, ζητούν ρητώς μόνον ασκούμενη δικηγόρο. Το μέλος Α. Λεοντάρης δήλωσε ότι η πρακτική αυτή είναι μια αηδία. Το μέλος Π. Σαλονικίδης συμφώνησε με την ως άνω δήλωση και εξέφρασε την άποψη περί χρήσης άλλων μέσων προσφυγής εναντίον των ως άνω δικηγόρων. Όλα τα μέλη συμφώνησαν να καταδικαστεί η πρακτική αυτή. Απόφαση: Εγκρίνεται ομόφωνα. Β) Ως προς την απόφαση υπ΄ αριθμόν 3 της από 09/07/2020 συνεδρίαση της Επιτροπής Ασκουμένων της ΕΑΝΔιΘ, το μέλος Γ. Παπαγεωργίου ενημέρωσε το Συμβούλιο για όλες τις κινήσεις της Ένωσης το διάστημα από την προκήρυξη των δικηγορικών εξετάσεων. Γ) Ως προς την απόφαση υπ’ αριθμόν 4, της από 09/07/2020 συνεδρίαση της Επιτροπής Ασκουμένων της ΕΑΝΔιΘ, το μέλος Γ. Παπαγεωργίου έφερε στο προσκήνιο το ζήτημα της χρήσης εξουσιοδοτήσεων στα δικαστήρια. Το μέλος Α. Λεοντάρης πρότεινε να αποσταλεί αίτημα στους προϊσταμένους των δικαστηρίων και την εισαγγελία πρωτοδικών ώστε να γίνονται αποδεκτές για όλες τις χρήσεις οι γενικές εξουσιοδοτήσεις από τον ασκούντα δικηγόρο προς τον ασκούμενο δικηγόρο. Απόφαση: Εγκρίνεται ομόφωνα, όπως τροποποιήθηκε.
 4. Ο εισηγητής κατέθεσε ψήφισμα καταδίκης της μετατροπής της Αγίας Σοφίας σε Τζαμί. Παράλληλα, ζήτησε να εξουσιοδοτηθεί το Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων προκειμένου να προετοιμάσει σχετικό έγγραφο ενημέρωσης ευρωπαϊκών και διεθνών συνεργαζόμενων φορέων της Ένωσης. Όλα τα μέλη συμφώνησαν. Απόφαση: Εγκρίνεται ομόφωνα.
 5. Ο εισηγητής πρότεινε να καταγγελθούν επωνύμως οι κακές πρακτικές της Διεύθυνσης Αλλοδαπών και Μετανάστευσης Θεσσαλονίκης στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Όλα τα μέλη συμφώνησαν. Απόφαση: Εγκρίνεται ομόφωνα.
 6. Ο εισηγητής πρότεινε την παραχώρηση αιγίδας της Ένωσης στο επερχόμενη συνδιάσκεψη της ELSA Thessaloniki βάσει του από 20/07/2020 υποβληθέντος ηλεκτρονικώς αιτήματος τους. Το μέλος Γ. Παπαγεωργίου συμφώνησε, θεωρώντας σημαντική την συναλλαγή και συνεργασία με άλλους φορείς της πόλης. Το μέλος Ι. Χορόζογλου τόνισε την ανάγκη εξωστρέφειας της Ένωσης. Όλα τα μέλη συμφώνησαν. Απόφαση: Εγκρίνεται ομόφωνα.
 7. Ο εισηγητής πρότεινε την κατάθεση αιτήματος στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, ώστε να θεσμοθετηθεί η υποχρεωτική παράσταση συνηγόρου για τα πλημμελήματα και παραλλήλως, να υπενθυμιστεί διά επιστολής στους αρμόδιους φορείς η υποχρεωτικότητα διορισμού συνηγόρου εκπροσώπησης κατηγορουμένου που κατηγορείται για κακούργημα. Το μέλος Α. Λεοντάρης ζήτησε να ενημερωθεί σχετικώς και ο ΔΣΘ, ενώ το μέλος Γ. Παπαγεωργίου τόνισε πως πέρα από την προάσπιση των επαγγελματικών μας δικαιωμάτων, η Ένωση έχει και επιστημονικό ρόλο. Όλα τα μέλη συμφώνησαν. Απόφαση: Εγκρίνεται ομόφωνα.
 8. Συζητήθηκε αίτημα του μέλους της Ένωσης, Κ. Γκίζα, σχετικά με την παρουσία της Ένωσης στις δικηγορικές εξετάσεις και την παροχή μασκών στους διαγωνιζομένους. Η εισήγησή της υποβλήθηκε εμπρόθεσμα και έγινε δεκτή προς συζήτηση. Όλα τα μέλη συμφώνησαν Απόφαση: Εγκρίνεται ομόφωνα.
 9. Τεχνικά & Διοικητικά θέματα: Α) Σχετικά με την πλήρωση θέσεων στο Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, βάσει της από 30/06/2020 προκήρυξης κατατέθηκαν εμπροθέσμως έντεκα (11) αιτήσεις. Αποφασίσθηκε ως μέλη του Παρατηρητηρίου να γίνουν δεκτοί οι Ροΐδη Μαρία και Εμμανουήλ Δεβλέτογλου. Ως αναπληρωματικά μέλη ορίζονται οι Γκουτζιαμάνη Αγνή, Μεϊμαρίδου Παρασκευή και Ηλιάδου Αθηνά. Β) Εξουσιοδοτήθηκε η Επιτροπή Καταστατικού να προτείνει περιορισμένες βελτιωτικές τροποποιήσεις σχετικά με τον Κανονισμό Λειτουργίας της Ένωσης. Γ) Αποφασίστηκε η αποστολή επιστολής στον Πρόεδρο του ΔΣΘ για την περαιτέρω αναζήτηση έδρας της Ένωσης, βάσει και της από 08/07/2020 συνάντηση με τον Πρόεδρο του ΔΣΘ. Δ) Αποφασίστηκε η σύναψη συνεργασίας επ’ αμοιβή με επαγγελματία σε θέματα marketing και προώθησης. Ε) Συζητήθηκαν προτάσεις επιμορφωτικών εκδηλώσεων από την Επιτροπή Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης.

Για το ΔΣ της ΕΑΝΔιΘ 

Ο Πρόεδρος………………………Ο Γραμματέας

Τρασανίδης Γιάννης……………….Σαλονικίδης Παύλος