Πρακτικά Αποφάσεις ΔΣ ΕΑΝΔιΘ 20-07-2021

Θεσσαλονίκη, 26/07/2021

Ι. Έναρξη Συνεδρίασης

Το ΔΣ της ΕΑΝΔιΘ συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση την Τρίτη 20-07-2021 και ώρα 20:00 διαδικτυακά με την εξής θεματολογία.

 1. Ενημέρωση Προέδρου. Εισηγητής Γ. Τρασανίδης.
 2. Πρόγραμμα πρακτικής άσκησης- ΕΣΠΑ. Εισηγητής Π. Σαλονικίδης.
 3. Ημερομηνίες ορκωμοσιών νέων δικηγόρων. Εισηγητής Π. Σαλονικίδης.
 4. Συγκρότηση Επιτροπής Ασκουμένων σε σώμα. Εισηγητής Γ. Παπαγεωργίου.
 5. Ενημέρωση επί των πρόσφατων οικονομικών δεδομένων της Ένωσης. Εισηγήτρια Ν. Σπυροπούλου.
 6. Εισηγήσεις και προτάσεις μελών της Ε.Α.Ν.Δι.Θ.

Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε κατόπιν δημόσιας ανακοίνωσης και με την απαραίτητη απαρτία, όπως απαιτεί το άρθρο 20 του Καταστατικού της Ε.Α.Ν.Δι.Θ, καθώς παρόντα ήταν τέσσερα μέλη του:

Χορόζογλου Ιορδάνης, Αντιπρόεδρος, εκτελών χρέη Προέδρου κατά το α. 21 του Καταστατικού λόγω απουσίας του Προέδρου Τρασανίδη Γιάννη.

Σαλονικίδης Παύλος, Γραμματέας.

Παπαγεωργίου Γεώργιος, Μέλος, Πρόεδρος της Επιτροπής Ασκουμένων της Ε.Α.Ν.Δι.Θ.

Λεοντάρης Αθανάσιος- Αντώνιος Μέλος.

 1. Τον Πρόεδρο αναπλήρωσε λόγω απουσίας του ο Αντίπροεδρος Ι. Χορόζογλου κατά το α. 21 του Καταστατικού. Η ενημέρωση αφορούσε ζητήματα τρέχοντα που αναλύονται στις παρακάτω εισηγήσεις.
 2. Ο εισηγητής ενημέρωσε το σώμα για το πρόγραμμα πρακτικής άσκησης στα δικαστήρια χρηματοδοτούμενο από το ΕΣΠΑ και τα προβλήματα που έχουν προκύψει. Ανέφερε τις ενέργειες στις οποίες η Ένωση έχει προβεί έως τώρα, την προσπάθεια συνεννόησης με το Υπουργείο Δικαιοσύνης, τους Δικηγορικούς Συλλόγους και την ανάδοχο εταιρεία του προγράμματος. Ζήτησε την υπερψήφιση της εισήγησης του επικεντρωμένος κυρίως στις επιπλοκές που μπορεί να έχει η εξέλιξη του προγράμματος για συμμετέχοντες που είναι ήδη ασκούμενοι και για το πρόβλημα με τις αιτήσεις των αποφοίτητων νομικών σχολών που δεν έχουν εκκινήσει την άσκηση τους. Επί του ίδιου θέματος, κατατέθηκε από τους Α. Παπαδόπουλο, Δ. Πλιακογιάννη, Ι. Πανούση, Σ. Αδαμίδη, Σ. Χάντερ και Ε. Τσαλουχίδη το συνημμένο ψήφισμα, με την τελευταία να το εισηγείται. Το  ψήφισμα κατατέθηκε εμπρόθεσμα και έγινε δεκτό προς συζήτηση με τον προεδρεύοντα Ι. Χορόζογλου να τονίζει πως όλοι οι υπογράφοντες πλην ενός δεν έχουν ανανεώσει την συνδρομή τους προς την Ένωση. Η εισηγήτρια ζήτησε να μην ψηφιστούν ως αντιπαραθετικά τα δύο ψηφίσματα, αλλά να υπάρξει συνδυασμός των δύο ψηφισμάτων κάτι που δεν έγινε δεκτό από τον προηγούμενο εισηγητή Π. Σαλονικίδη. Τα δύο ψηφίσματα τέθηκαν αντιπαραθετικά προς ψήφιση. Το μέλος Α. Λεοντάρης χαρακτήρισε την έναρξη του προγράμματος ορθή κίνηση. Συντάχθηκε με την εισήγηση του Π. Σαλονικίδη. Το μέλος Γ. Παπαγεωργίου τόνισε πως η Ένωση από την πρώτη στιγμή είναι παρούσα προς επίλυση των πολλών ζητημάτων που έχουν ήδη προκύψει από το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Δήλωσε βέβαιος ότι πολλοί θα είναι εκείνοι που θα δηλώσουν σε ύστερο χρόνο το πόσο πολλοί πάλεψαν για το πρόγραμμα. Συντάχθηκε με την εισήγηση του Π. Σαλονικίδη ως πιο ολοκληρωμένη. Το μέλος Ι. Χορόζογλου, υποστήριξε ότι ενδεχομένως τα δύο ψηφίσματα θα μπορούσαν να έχουν ψηφιστεί ως ένα από κοινού, ενώ σημείωσε ότι τον καλύπτει πλήρως το ψήφισμα του Π. Σαλονικίδη. Τόνισε, επιπλέον, ότι υποστηρίζει το πρόγραμμα, όμως, όπως έχει υποστηρίξει και στο παρελθόν, οι ασκούμενοι στα δικαστήρια δεν θα πρέπει να υποκαταστήσουν ή αντικαταστήσουν τους υπαλλήλους των δικαστηρίων. Δήλωσε θετικός σε όποια επικοινωνία με τους αρμόδιους φορείς. Απόφαση: Υπερψηφίζεται ομόφωνα η εισήγηση του Π. Σαλονικίδη. Ως εκ τούτου, απορρίπτεται ομόφωνα η αντιπαραθετική εισήγηση.
 1. Ο εισηγητής ενημέρωσε το ΔΣ για την έλλειψη διαθέσιμων ημερομηνιών τον Αύγουστο για τη διεξαγωγή ορκωμοσιών νέων δικηγόρων. Πρόκρινε την κατάθεση πρότασης προς τους αρμόδιος φορείς ώστε να διεξαχθούν ορκωμοσίες κατά την εκδίκαση αυτοφώρων μέσα στο μήνα Αύγουστο. Όλα τα μέλη συμφώνησαν. Απόφαση: Εγκρίνεται η εισήγηση περί πρότασης για διενέργεια ορκωμοσιών και τον Αύγουστο.
 2. Ο εισηγητής ενημέρωσε το ΔΣ για την συγκρότηση της Επιτροπής Ασκουμένων της ΕΑΝΔιΘ για το έτος 2021-2022 μετά τις από 24/06/2021 αρχαιρεσίες. Παρουσίασε την κατανομή των θέσεων της Επιτροπής σύμφωνα με την από 06/07/2021 απόφαση της Συνεδρίασης Επιτροπής Ασκουμένων ΕΑΝΔιΘ:

Παπαγεωργίου Γεώργιος: Πρόεδρος

Σαρρής Ειρηναίος: Αντιπρόεδρος

Σιμόπουλος- Λέφας Ιωάννης: Γραμματέας

Κουφοπούλου Χρύσα: Μέλος, Συνήγορος Ασκουμένων

Γεωργίαδης Αναστάσιος: Μέλος

Το ΔΣ ομόφωνα κυρώνει την ως άνω απόφαση της Επιτροπής Ασκουμένων της ΕΑΝΔιΘ .

 1. Λόγω προσωπικού κωλύματος της εισηγήτριας, το θέμα θα συζητηθεί σε επόμενη συνεδρίαση του Δ.Σ.

Για το ΔΣ της ΕΑΝΔιΘ

Ο Πρόεδρος………………………Ο Γραμματέας

Τρασανίδης Γιάννης……………….Σαλονικίδης Παύλος