Πρακτικά – Αποφάσεις ΔΣ ΕΑΝΔιΘ 19-10-2020

Θεσσαλονίκη 19-10-2020,

Ι. Έναρξη Συνεδρίασης

Το ΔΣ της ΕΑΝΔιΘ συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση τη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου 2020 και ώρα 17:00 στην έδρα της Ένωσης με ημερήσια διάταξη:

Θεματολογία:

 1. Ενημέρωση Προέδρου. Εισηγητής Γ. Τρασανίδης.
 2. Θέσεις parking νεών δικηγόρων. Εισηγητής Γ. Τρασανίδης.
 3. Κατάσταση στο Κτηματολόγιο Θεσσαλονίκης. Εισηγητής Π. Σαλονικίδης.
 4. Ασφαλιστικές κατηγορίες στον ΕΦΚΑ. Εισηγητής Π. Σαλονικίδης.
 5. Επισκεπτήρια στις φυλακές Διαβατών. Εισηγητής Π. Χατζηγκόντζιος.
 6. Κύρωση αποφάσεων της από 31/08/2020 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ασκουμένων της ΕΑΝΔιΘ. Εισηγητής Γ. Παπαγεωργίου.
 7. Ενημέρωση για την συμμετοχή της Ένωσης στην Γενική Συνέλευση της ΕΥΒΑ. Εισηγητής Γ. Παπαγεωργίου.
 8. Ενημέρωση σχετικά με την συμμετοχή στο συνέδριο των ΔΜΚΟ του Συμβουλίου της Ευρώπης. Εισηγητής Ι. Χορόζογλου.
 9. Εισηγήσεις και προτάσεις μελών της ΕΑΝΔιΘ

ΙΙ. Έγκριση της Νομιμότητας της Συνεδρίασης

Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε κατόπιν δημόσιας ανακοίνωσης και με την απαραίτητη απαρτία, όπως απαιτεί το άρθρο 20 του Καταστατικού της ΕΑΝΔιΘ, καθώς παρόντα ήταν και τα επτά μέλη του:
Τρασανίδης Γιάννης, Πρόεδρος
Χορόζογλου Ιορδάνης, Αντιπρόεδρος
Σαλονικίδης Παύλος, Γραμματέας
Σπυροπούλου Νικολέτα, Ταμίας
Παπαγεωργίου Γεώργιος, Μέλος, Πρόεδρος της Επιτροπής Ασκουμένων της
ΕΑΝΔιΘ
Λεοντάρης Αθανάσιος – Αντώνιος, Μέλος
Χατζηγκόντζιος Πασχάλης, Μέλος

 1. Ο Πρόεδρος Γ. Τρασανίδης προέβη σε μία αναλυτική ενημέρωση σχετικά με την προετοιμασία της επερχόμενης διημερίδας με την ELSA Thessaloniki με θέμα το Εργατικό Δίκαιο. Ο Γ. Παπαγεωργίου ενημέρωσε το ΔΣ μεταξύ άλλων για τους ομιλητές της διημερίδας, την αίθουσα, το κόστος για την κάλυψη μέσω web tv κτλ. Επιπλέον, ο Πρόεδρος ενημέρωσε για την ανανέωση της συνεργασίας μεταξύ της Ένωσης και της Τετράβιβλου- Νομοπαιδείας και την προσφορά στα μέλη της Ένωσης.
 2. Ο εισηγητής πρότεινε την επέκταση του μειωμένου κομίστρου στις θέσεις parking του ΔΣΘ και σε νέους δικηγόρους πενταετίας και την επέκταση της διευκόλυνσης όσον αφορά την πληρωμή και σε όσους δικαιούνται μειωμένο κόμιστρο. Όλα τα μέλη συμφώνησαν. Απόφαση: Εγκρίνεται ομόφωνα η αποστολή πρόταση στο ΔΣΘ με τα παραπάνω αιτήματα.
 3. Ο εισηγητής πρότεινε την αποστολή αιτήματος προς τον ΕΦΚΑ σχετικά με την κατάταξη των ασκουμένων και νέων δικηγόρων στις ασφαλιστικές κατηγορίες. Όλα τα μέλη συμφώνησαν. Απόφαση: Εγκρίνεται ομόφωνα η κατάθεση αιτήματος στον ΕΦΚΑ σχετικά με την αυτόματη υπαγωγή στην ειδική – υποκατώτατη κατηγορία όσων το δικαιούνται και σε νομοθετικές βελτιστοποιήσεις του καθεστώτος της επιλογής ασφαλιστικών κατηγοριών.
 4. Ο εισηγητής πρότεινε την κατάθεση ψηφίσματος διαμαρτυρίας στο ΔΣΘ για την απαράδεκτη κατάσταση στο Κτηματολόγιο Θεσσαλονίκης. Μέσα από διαλογική συζήτηση, προτάθηκε η τροποποίηση της εισήγησης με ενίσχυση των αιτημάτων ως προς τον ΔΣΘ, αναφορικά με τη μη δυνατότητα έκδοσης πιστοποιητικών ηλεκτρονικά από το Κτηματολόγιο Θεσσαλονίκης και το γεγονός πως η διαδικασία των ραντεβού για έρευνα δεν διευκόλυνε την παρούσα απαράδεκτη κατάσταση. Εξετάστηκε, επίσης το ενδεχόμενο να προβεί η Ένωση σε καταγγελία στον Συνήγορο του Πολίτη. Απόφαση: Εγκρίνεται ομόφωνα ως τροποποιήθηκε η κατάθεση ψηφίσματος στο ΔΣΘ και η διερεύνηση κατάθεσης καταγγελίας στον Συνήγορο του Πολίτη.
 5. Ο εισηγητής εξήγησε την κατάσταση με τα εξαιρετικά μειωμένα επισκεπτήρια δικηγόρων στα κρατητήρια Διαβατών ελέω covid-19 και ζήτησε να αυξηθούν αυτά. Το μέλος Ν. Σπυροπούλου συμφώνησε και θεώρησε πως το αίτημα πρέπει να κοινοποιηθεί πέραν του ΔΣΘ και στον Εισαγγελέα Φυλακών Διαβατών, τον Διευθυντή των Φυλακών και στον Προϊστάμενο Εισαγγελίας Εφετών Θεσσαλονίκης. Το μέλος Π. Σαλονικίδης, πρότεινε την επαναφορά των επισκεπτηρίων στην προ του κορωνοϊού με σεβασμό στα υγειονομικά δεδομένα (μειωμένος αριθμός παρευρισκομένων στο χώρο, χρήση μασκών κτλ). Όλα τα μέλη συμφώνησαν. Απόφαση: Εγκρίνεται ως τροποποιήθηκε η αποστολή σχετικού αιτήματος για την αύξηση των επισκεπτηρίων των δικηγόρων στις φυλακές Διαβατών.
 6. Ο εισηγητής ενημέρωσε το ΔΣ για την από 31/08/2020 συνεδρίαση της Επιτροπής Ασκουμένων και πρότεινε την υπερψήφιση- κύρωση τόσο της υπ’ αριθμόν 2 όσο και της υπ’ αριθμόν 3 απόφασης της ως άνω συνεδρίασης. Όλα τα μέλη συμφώνησαν. Το μέλος Π. Χατζηκόντζιος ζήτησε την κλιμάκωση των μέτρων για τον covid- 19 με ρητή πρόβλεψη για τους προέδρους στα ποινικά δικαστήρια να εκφωνούν εξαρχής την πρώτη μέρα της δικασίμου τις υποθέσεις που θα εκδικαστούν. Το μέλος Ν. Σπυροπούλου ζήτησε την αύξηση των αντισηπτικών στο Δικαστικό Μέγαρο. Απόφαση: Κυρώνεται η υπ’ αριθμόν 2 απόφαση της από 31/08/2020 συνεδρίασης της Επιτροπής Ασκουμένων περί αποστολής αιτήματος στον ΔΣΘ για παροχή́ κωδίκων Nomos σε ασκούμενους δικηγόρους. Κυρώνεται η υπ’ αριθμόν 3 της από 31/08/2020 συνεδρίασης της Επιτροπής Ασκουμένων σχετικά με το υγειονομικό πρωτόκολλο στο Δικαστικό Μέγαρο, ως τροποποιήθηκε.
 7. Το μέλος Γ. Παπαγεωργίου ενημέρωσε το ΔΣ για την πρόσφατη Γενική Συνέλευση της EYBA και τα τεκταινόμενα στην Συνέλευση, όπως την έγκριση πρακτικών της προηγούμενης Γ.Σ, τις περιορισμένες δράσεις της EYBA λόγω covid-19 και τη δυνατότητα διοργάνωσης συνεδρίων της EYBA διά ζώσης.
 8. Το μέλος Ι. Χορόζογλου προέβη σε σχετική ενημέρωση για την συμμετοχήτου ως εκπρόσωπος της EYBA σε πρόσφατο συνέδριο των Διεθνών ΜΚΟ του Συμβουλίου της Ευρώπης, με θέματα συζήτησης του συνεδρίου, μεταξύ άλλων, το covid-19, την φτώχεια, την έκρυθμη κατάσταση μεταξύ Αρμενίας και Αζερμπαϊτζάν και το περιβάλλον.
 9. Πρόταση που κατατέθηκε εμπροθέσμως από το μέλος της Ένωσης Γ. Πανούση συζητήθηκε αν και δεν παρέστη ο ίδιος στην Συνεδρίαση. Η πρόταση αφορούσε την σύλληψη του 14χρονου Β.Γ. στην Αθήνα και την κράτηση του στη Γ.Α.Δ.Α για τέσσερις ημερολογιακές ημέρες πριν αφεθεί ελεύθερος. Το μέλος Α. Λεοντάρης πρότεινε επί του θέματος γενικώς να λάβει θέση το Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της Ένωσης. Όλα τα μέλη συμφώνησαν και παραπέμπεται στο Παρατηρητήριο η εξέταση συστηματικών πρακτικών της Αστυνομίας με συλλήψεις μαθητών και την κράτηση τους στη Γ.Α.Δ.Α.

Για το ΔΣ της ΕΑΝΔιΘ

Ο Πρόεδρος ……………….Ο Γραμματέας

Γιάννης Τρασανίδης…………………Παύλος Σαλονικίδης