Πρακτικά – Αποφάσεις ΔΣ ΕΑΝΔιΘ 16-3-2020

Θεσσαλονίκη, 13-03-2020,

Ι. Έναρξη Συνεδρίασης

Το ΔΣ της ΕΑΝΔιΘ συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση την Παρασκευή 13 Μαρτίου 2020 και ώρα 15:00 στο Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης με ημερήσια διάταξη:

 1. Ενημέρωση Προέδρου.
 2. Έκτακτα μέτρα για τον περιορισμό του κορωναϊού και αντίμετρα. Εισηγητές Κατερίνα Τσιαμπέρα, Μιχάλης Μήττας.
 3. Ψήφισμα σχετικά με τις κινητοποιήσεις των δικαστικών υπαλλήλων. Εισηγητής Δημήτρης Νταφόπουλος.
 4. Ψήφισμα σχετικά με το προσφυγικό. Εισηγητής Δημήτρης Νταφόπουλος.
 5. Πρόταση συνεργασίας με το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας. Εισηγήρια Κατερίνα Τσιαμπέρα.
 6. Διοργάνωση εκδήλωσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Εισηγητής Μιχάλης Μηττας.
 7. Ενημέρωση οικονομικών. Εισηγητής Γιάννης Τρασανίδης
 8. Εισηγήσεις και προτάσεις μελών της ΕΑΝΔιΘ.

ΙΙ. Έγκριση της Νομιμότητας της Συνεδρίασης

Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε κατόπιν δημόσιας ανακοίνωσης και με την απαραίτητη απαρτία, όπως απαιτεί το άρθρο 20 του Καταστατικού της ΕΑΝΔιΘ, καθώς παρόντα ήταν τα ακόλουθα έξι μέλη του:

Κατερίνα Τσιαμπέρα, Πρόεδρος

Έλλη Μέλλιου, Αντιπρόεδρος

Γιάννης Τρασανίδης, Ταμίας

Ιορδάνης Χορόζογλου, Μέλος – Πρόεδρος Επιτροπής Ασκουμένων ΕΑΝΔιΘ

Δημήτρης Νταφόπουλος, Μέλος

Μιχάλης Μήττας, Μέλος

 1. Το μέλος Μ. Μήττας αντί της Προέδρου ενημέρωσε το Δ.Σ. ότι το ζήτημα του ασφαλιστικού δεν συζητήθηκε στο Δ.Σ. του Δ.Σ.Θ. στη μεν πρώτη συνεδρίαση λόγω έλλειψης απαρτίας στη δε επόμενη επειδή αναβλήθηκε για την επόμενη. Επίσης, ενημέρωσε ότι στο Δ.Σ. του Δ.Σ.Θ. αναφέρθηκε η απόρριψη της παρέμβασης που είχε ασκήσει η Ένωση σε βάρος του Δ.Σ.Θ. και συζητήθηκε ατύπως το ενδεχόμενο διεκδίκησης δικαστικής δαπάνης σε βάρος της. Τέλος, ανέφερε ότι σχεδιάζεται αναθεώρηση του Κώδικα Δικηγόρων, η οποία θα καταλαμβάνει μεταξύ άλλων και τη διαδικασία βαθμολόγησης των γραπτών δοκιμίων του πανελλήνιου διαγωνισμού υποψηφίων δικηγόρων με σκοπό την επιτάχυνση αυτής.
 2. Ο εισηγητής Μ. Μήττας κατέθεσε εισήγηση για αντίμετρα ενόψει των έκτακτων μέτρων για τον κορωναϊό. Το μέλος Δ. Νταφόπουλος κατέθεσε αντίθετη εισήγηση. Το μέλος Ι. Χορόζογλου υποστήριξε ότι πρέπει να βρεθεί μία μέση λύση μεταξύ της ολικής αναστολής λειτουργίας των δικαστικών και διοικητικών υπηρεσιών του δικαστικού μεγάρου και της κανονικής λειτουργίας τους (π.χ. τήρηση σειράς προτεραιότητας κτλ.). Σε κάθε περίπτωση, μεταξύ των δύο ενδεχομένων τίθεται κατ’ αρχήν υπέρ της ολικής αναστολής. Το μέλος Γ. Τρασανίδης υποστήριξε ότι τίθεται εναντίον της πλήρους αναστολής και υπέρ της λήψης μέτρων προφύλαξης στους χώρους και τις υπηρεσίες του δικαστικού μεγάρου. Το μέλος Ε. Μέλλιου υποστήριξε ότι το χρονικό διάστημα των δύο εβδομάδων για την αναστολή των δικαστηρίων είναι σύντομο και προέβλεψε ως πιθανή την παράτασή του. Επίσης, υποστήριξε ότι πρέπει για το ίδιο χρονικό διάστημα να ληφθούν μέτρα για αναστολή ή μείωση των πληρωμών με αναλογικό τρόπο προκειμένου να μην επιβαρυνθούν με το κόστος των μέτρων τα πιο αδύναμα στρώματα. Τέλος, πρότεινε αναστολή καταβολής μισθωμάτων για όσο χρόνο διαρκέσουν τα μέτρα με παράλληλη μέριμνα για τους ιδιοκτήτες ακινήτων. Οι δύο εισηγητές συμφώνησαν να συγχωνεύσουν τα αντίμετρα που προτείνουν ενόψει της αναστολής λειτουργίας των δικαστηρίων, με αποτέλεσμα η μόνη αντίθεση των δύο εισηγήσεων να παραμένει στην πρόταση για πλήρη ή μερική αναστολή λειτουργίας των διοικητικών υπηρεσιών των δικαστηρίων. ΑΠΟΦΑΣΗ: Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία η αντίθετη εισήγηση με τις προσθήκες (3 υπέρ της αντίθετης εισήγησης – 2 υπέρ της κύριας εισήγησης).
 3. Ο εισηγητής κατέθεσε εισήγηση, ενημέρωσε ότι υπέρ των κινητοποιήσεων των δικαστικών υπαλλήλων έχει τεθεί τόσο η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων (ανακοίνωση με αρ. πρωτ. 110/18-02-2020) όσο και η Ένωση Διοικητικών Δικαστών (δελτίο τύπου 20-02-2020) και επεσήμανε ότι οι θέσεις του τίθενται υπό την επιφύλαξη των μέτρων που λαμβάνονται για τον περιορισμό του ρυθμού εξάπλωσης του κορωναϊού. Το μέλος Μ. Μήττας υποστήριξε ότι τίθεται μεν υπέρ των αιτημάτων που αναφέρονται στην εισήγηση (βελτίωση υλικοτεχνικής υποδομής των δικαστηρίων, στελέχωση δικαστικών υπηρεσιών), αλλά είναι αντίθετος σε άλλα αιτήματα των δικαστικών υπαλλήλων, ιδίως όσων έχουν οικονομικό περιεχόμενο. Επίσης, διευκρίνισε ότι η στάση των δικαστών είναι κατ’ αρχήν αδιάφορη για τη θέση που πρέπει να λάβουμε εμείς, αφού οι ίδιοι έχουν συχνά τηρήσει μέχρι και εχθρική στάση απέναντι στο δικηγορικό σώμα. Σε κάθε περίπτωση, τάχθηκε υπέρ μίας συνάντησης μεταξύ των συνδικαλιστικών εκπροσώπων της Ένωσης και των δικαστικών υπαλλήλων. Το μέλος Ι. Χορόζογλου υποστήριξε ότι τίθεται υπέρ της συνάντησης των εκπροσώπων των σωματείων και υπέρ των βασικών αιτημάτων των δικαστικών υπαλλήλων όπως εκτίθενται στην εισήγηση. Το μέλος Γ. Τρασανίδης τέθηκε υπέρ των συγκεκριμένων αιτημάτων, αλλά εξέφρασε τον προβληματισμό του σχετικά με τα υπόλοιπα αιτήματα, τα οποία δεν τον βρίσκουν κατ’ ανάγκη σύμφωνο. Το μέλος Ε. Μέλλιου τέθηκε υπέρ της εισήγησης και πρότεινε ορισμένες προσθήκες προκειμένου να μην καταλείπεται αμφιβολία σχετικά με τα αιτήματα τα οποία υποστηρίζει η Ένωση. ΑΠΟΦΑΣΗ: Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία η εισήγηση με την προσθήκη (5 υπέρ – 1 λευκό).
 4. Ο εισηγητής κατέθεσε εισήγηση. Το μέλος Μ. Μήττας υποστήριξε ότι η Ε.Ε. πράγματι έχει παίξει έναν αρνητικό ρόλο μέχρι στιγμής, όχι επειδή δεν πρέπει να εμπλέκεται στη συριακή κρίση, αλλά επειδή μέχρι τώρα εμπλέκεται υπέρ της λάθος πλευράς. Σε κάθε περίπτωση, είναι σύμφωνος με τη μείωση της καταστολής στα σύνορα σε αναλογικό επίπεδο, στην ανάκληση της Π.Ν.Π. για τις επιτάξεις ιδιωτικών εκτάσεων, στην κριτική κατά των Μ.Κ.Ο., στις αποζημιώσεις υπέρ των νησιωτών και στην κριτική κατά του Ν. 4636/2019, ο οποίος ούτε τα ανθρώπινα δικαιώματα διαφύλαξε ούτε τις διαδικασίες επιτάχυνε. Είναι όμως αντίθετος στην πολιτική της ανακατανομής των προσφύγων μεταξύ των κρατών – μελών της Ε.Ε. (relocation), η οποία δεν είναι ούτε νομικά βάσιμη (έλλειψη νομικής υποχρέωσης κράτους να παραλάβει αιτούντα διεθνή προστασία από ασφαλή χώρα, έλλειψη δικαιώματος επιλογής κράτους από τον αιτούντα διεθνή προστασία) ούτε πολιτικά σκόπιμη (μεσοπρόθεσμη αύξηση του συνόλου των προσφυγικών ροών και κατ’ επέκταση του βάρους στα κράτη υποδοχής, υπονόμευση της διαδικασίας ενσωμάτωσης στα κράτη υποδοχής). Σε κάθε περίπτωση, η Ένωση έχει ήδη συνυποβάλει επείγουσα αναφορά στην Πρόεδρο της Συνέλευσης Διεθνών Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων του Συμβουλίου της Ευρώπης σχετικά με τα γεγονότα στον Έβρο, η οποία δύναται να καλύψει τη θέση της. Το μέλος Ι. Χορόζογλου επεσήμανε ότι σε άλλες μεν θέσεις συμφωνεί, σε άλλες δε διαφωνεί, με αποτέλεσμα να προκρίνει τη συζήτηση του ζητήματος στο πλαίσιο Γενικής Συνέλευσης ενόψει της προεχόντως πολιτικής φύσης αυτού. Το μέλος Ε. Μέλλιου υποστήριξε ότι είναι σύμφωνη με τις προτεινόμενες θέσεις με την επιφύλαξη της διευκρίνισης του όρου «απεγκλωβισμός προσφύγων – μεταναστών». Ειδικότερα, επεσήμανε ότι ο όρος αυτός δεν πρέπει να ερμηνευτεί ως ανοργάνωτη μετακίνηση στο εσωτερικό αλλά ως οργανωμένη μεταφορά των προσφύγων πρώτον προς την ενδοχώρα και δεύτερον προς τα υπόλοιπα κράτη – μέλη της Ε.Ε. ως μέσο πολιτικής πίεσης προς αυτά (εφοδιασμός με τα νόμιμα ταξιδιωτικά έγγραφα με σειρά προτεραιότητας προκειμένου να μετακινηθούν στις επιθυμητές χώρες). Κατά τα λοιπά, διατηρεί επιφυλάξεις ως προς το σκεπτικό της εισήγησης (πολιτικές αφετηρίες, σκέψεις, ύφος), τις οποίες όμως προτίθεται να παραβλέψει ενόψει της συμφωνίας της με τις τελικές θέσεις. Επίσης, τίθεται υπέρ της συζήτησης του θέματος σε Γενική Συνέλευση. ΑΠΟΦΑΣΗ: Απορρίπτεται η εισήγηση λόγω έλλειψης πλειοψηφίας (2 υπέρ – 2 κατά – 1 λευκό).
 5. Η εισηγήτρια ενημέρωσε το Δ.Σ. ότι προτάθηκε εκ μέρους του Πανεπιστημίου Λευκωσίας η συνεργασία για ένα έτος με την Ένωση με τους ειδικότερους όρους που προβλέπονται στο συνημμένο Πρωτόκολλο Συνεργασίας. Το μέλος Μ. Μήττας υποστήριξε ότι ο μόνος προβληματισμός που θα μπορούσε να τεθεί αφορά το γεγονός ότι πρόκειται για ιδιωτικό πανεπιστήμιο, του οποίου τα προγράμματα σπουδών προσφέρονται έναντι διδάκτρων. Παρ’ όλα αυτά, τίθεται υπέρ της συνεργασίας ενόψει του ότι με αυτήν διασφαλίζεται μία παροχή προς τα μέλη της Ένωσης χωρίς να επιβαρύνεται η τελευταία με κάποια αντιπαροχή. Το μέλος Δ. Νταφόπουλος δήλωσε ότι είναι αντίθετος στη συμφωνία για δύο λόγους: Πρώτον, αντιπαροχή υπάρχει και αφορά την αξιοποίηση των μέσων επικοινωνίας της Ένωσης για τη διαφήμιση των προγραμμάτων του Πανεπιστημίου Λευκωσίας. Πλην όμως, είναι αντιφατικό η Ένωση να τίθεται ενάντια στην αύξηση των «τελών εγγραφής» στα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών της Νομικής του δημόσιου Α.Π.Θ. από 400 σε 900 ευρώ (παραπομπή στο Ψήφισμα ΕΑΝΔιΘ για την επανίδρυση των Π.Μ.Σ. της Νομικής Σχολής Α.Π.Θ.) και παράλληλα να συμφωνεί να διαφημίσει τα αντίστοιχα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών της Νομικής του ιδιωτικού Πανεπιστημίου Λευκωσίας που με πρόχειρη αναζήτηση στον τιμοκατάλογό τους κυμαίνονται από 4.000 έως 9.450 ευρώ. Δεύτερον, πιθανολογείται ότι ελάχιστα μέλη θα κάνουν τελικά χρήση της προσφερόμενης υποτροφίας, ενώ οι εκδηλώσεις της Ένωσης μπορούν κάλλιστα να γίνουν με τη συνδρομή των δημόσιων πανεπιστημίων, με αποτέλεσμα ουσιαστικά ωφελημένο από τη συμφωνία να βγαίνει κυρίως το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας. Το μέλος Ι. Χορόζογλου υποστήριξε ότι πρέπει να είμαστε εξωστρεφείς και να επιδιώκουμε τη συνεργασία με άλλους φορείς, από την οποία έχουμε μόνο να κερδίσουμε. Αυτό αφορά ιδίως τη συνεργασία μας με Πανεπιστήμια, ενώ η υποτροφία που προσφέρεται είναι ιδιαίτερα επωφελής. Το μέλος Ε. Μέλλιου υποστήριξε ότι δεν πρέπει να είναι σκοπός ενός σωματείου η διαφήμιση ιδιωτικών υπηρεσιών, ιδίως ενόψει του 1 ή 2 υποψηφίων που ενδέχεται εντέλει να κάνουν χρήση της υπηρεσίας. Αντί αυτού, πρότεινε τη διερεύνηση μίας πιο χαλαρής μορφής συνεργασίας, η οποία δεν θα περιλαμβάνει την υποτροφία και την προώθηση με τα μέσα επικοινωνίας της Ένωσης, αλλά θα περιλαμβάνει τη διενέργεια εκδηλώσεων και σεμιναρίων. ΑΠΟΦΑΣΗ: Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία η εισήγηση (3 υπέρ – 1 λευκό – 1 κατά).
 6. Ο εισηγητής πρότεινε να αναβληθεί το θέμα σε συνεδρίαση μετά το Πάσχα ενόψει της απαγόρευσης διενέργειας εκδηλώσεων λόγω κορωναϊού. ΑΠΟΦΑΣΗ: Αναβάλλεται ομόφωνα η συζήτηση του θέματος.
 7. Ο εισηγητής προχώρησε σε αναλυτική ενημέρωση του Δ.Σ. για τα έσοδα και τα έξοδα της Ένωσης από την 16-11-2018 έως την ημερομηνία της συνεδρίασης και πρότεινε να εκτυπωθούν ημερολόγια με το σήμα της Ένωσης προκειμένου να ενισχυθούν τα οικονομικά της και η προβολή της σε μέλη και τρίτους. Το μέλος Μ. Μήττας τέθηκε υπέρ της πρότασης για εκτύπωση ημερολογίων και κατά του ενδεχομένου αύξησης της ετήσιας εισφοράς των μελών. Το μέλος Δ. Νταφόπουλος επανέφερε την πάγια επιφύλαξή του για τη συμμετοχή της Ένωσης στην EYBA, η οποία, εκτός από την πολιτική διάσταση, φαίνεται ότι έχει δυσανάλογο κόστος. Τέθηκε υπέρ της πρότασης για εκτύπωση ημερολογίων σε διερευνητικό στάδιο, αφού πιθανολόγησε ότι σε οικονομικό επίπεδο η ζήτηση ίσως είναι μειωμένη, ενώ τάχθηκε υπέρ της διάθεσής τους κατά προτεραιότητα σε ασκουμένους. Τέλος, τέθηκε κατά του ενδεχομένου αύξησης της ετήσιας εισφοράς των μελών. Το μέλος Ι. Χορόζογλου τέθηκε υπέρ της πρότασης για εκτύπωση ημερολογίων και πρότεινε να εξεταστεί το ενδεχόμενο μίας πολύ μικρής αύξησης της ετήσιας εισφοράς των μελών. Το μέλος Ε. Μέλλιου εξέφρασε τον προβληματισμό της για το κόστος συμμετοχής στην EYBA, τέθηκε υπέρ της πρότασης για εκτύπωση ημερολογίων και πρότεινε να έχουν αυτά χρονική διάρκεια από 09/2019 έως 09/2021 προκειμένου να υπάρξει μεγαλύτερη ζήτηση. ΑΠΟΦΑΣΗ: Εγκρίνεται ομόφωνα η πρόταση για εκτύπωση ημερολογίων όπως υποβλήθηκε από τον εισηγητή.
 8. Το μέλος της Ένωσης Π. Σαλονικίδης κατέθεσε εισήγηση σχετικά με την αναμόρφωση του συστήματος αγγελιών προς εύρεση άσκησης. Η εισήγηση κατατέθηκε εμπρόθεσμα και κατά συνέπεια συζητήθηκε. Κανένα μέλος του ΔΣ δεν διατύπωσε διαφωνία προς την υιοθέτησή της. ΑΠΟΦΑΣΗ: Εγκρίνεται ομόφωνα.

Για το ΔΣ της ΕΑΝΔιΘ

Η Πρόεδρος…………………..………….Η Γραμματέας

Κατερίνα Τσιαμπέρα………..…………Ελένη Χατζηγιάννη