Πρακτικά – Αποφάσεις ΔΣ ΕΑΝΔιΘ 14-6-2018

Θεσσαλονίκη 14-6-2018,

Ι. Έναρξη Συνεδρίασης

Το ΔΣ της ΕΑΝΔιΘ συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση την Τρίτη 29 Μαΐου 2018 και ώρα 18:00 στην Βιβλιοθήκη του ΔΣΘ (Μοσκώφ & Φράγκων 1) με ημερήσια διάταξη:

  1. Ενημέρωση Προέδρου.
  2. Παρέμβαση σε σχέση με τα δίδακτρα στα μεταπτυχιακά προγράμματα της Νομικής Σχολής ΑΠΘ. Εισηγήτρια Έλλη Μέλλιου.
  3. Παρέμβαση από κοινού με ΕΑΝΔΑ για την λειτουργία της Υπηρεσίας Ασύλου. Εισηγήτρια Ελένη Χατζηγιάννη.
  4. Ενημέρωση για το Θερινό Συνέδριο της EYBA και έγκριση αντιπροσωπείας. Εισηγητής Μιχάλης Μήττας.
  5. Εισηγήσεις και προτάσεις μελών της ΕΑΝΔιΘ.

ΙΙ. Έγκριση της Νομιμότητας της Συνεδρίασης

Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε κατόπιν δημόσιας ανακοίνωσης και με την απαραίτητη απαρτία, όπως απαιτεί το άρθρο 20 του Καταστατικού της ΕΑΝΔιΘ, καθώς παρόντα ήταν τα ακόλουθα έξι μέλη του:

Κατερίνα Τσιαμπέρα, Πρόεδρος

Έλλη Μέλλιου, Αντιπρόεδρος

Ελένη Χατζηγιάννη, Γραμματέας

Γιάννης Τρασανίδης, Ταμίας

Δημήτρης Νταφόπουλος, Μέλος

Μιχάλης Μήττας, Μέλος

ΙΙΙ. Αποφάσεις

  1. Η Πρόεδρος ενημέρωση το ΔΣ για τον αριθμό των έως σήμερα ενδιαφερόμενων για το πρόγραμμα μειωμένων καρτών ΟΑΣΘ. Ο αριθμός έχει ήδη υπερβεί τους 50, με αποτέλεσμα να έχει ήδη διασφαλισθεί έκπτωση 10% για τους συμμετέχοντες.
  2. Η εισηγήτρια κατέθεσε πρόταση για υιοθέτηση ψηφίσματος από την ΕΑΝΔιΘ σε σχέση με την πιθανή αύξηση των διδάκτρων αυτών, συνοδευόμενη από πλήρη μελέτη του νομοθετικού πλαισίου και πιθανόν προτάσεων βελτίωσης. Μαζί με την πρόταση αυτή, συζητήθηκε ταυτόχρονα συναφής εισήγηση που είχε κατατεθεί από πέντε μέλη της ΕΑΝΔιΘ (Βασιλική Αραμπατζή κ.α.). Ο Μήττας διατύπωσε καταρχήν επιφύλαξη ως προς το αν είναι προσήκον και γόνιμο η ΕΑΝΔιΘ να τοποθετηθεί επισήμως ενώ δεν υπάρχει καμία επίσημη απόφαση ή διοικητική πράξη από την σύνθετη διαδικασία που προβλέπει ο νόμος για την επιβολή ή αλλαγή διδάκτρων στα μεταπτυχιακά, ωστόσο συμφώνησε ότι μπορεί να υιοθετηθεί κάποιο ψήφισμα προληπτικά ώστε να μην υπάρξει αιφνιδιασμός εντός του καλοκαιριού. Δήλωσε ότι το θέματα άπτεται οριακά των αρμοδιοτήτων της Ένωσης. Δήλωσε ότι συμφωνεί με την εισήγηση της Μέλλιου και ότι διαφωνεί με την εισήγηση των πέντε μελών της Ένωσης, διότι εσφαλμένα περιγράφεται το νομοθετικό πλαίσιο και το γεγονός ότι υπάρχει οριστική απόφαση, δεν συμφωνεί με καμία σύνδεση εισοδήματος – διδάκτρων αλλά πιστεύει ότι οφείλουμε ως Ένωση να είμαστε εναντίον οποιασδήποτε οικονομικής επιβάρυνσης στην εκπαίδευση, διαφωνεί με την εκ των προτέρων άρνηση των προγραμμάτων δύο ταχυτήτων (ταχύρρυθμα – μεγαλύτερης διάρκειας), η οποία ενδέχεται να ευνοεί όσους επιθυμούν να σπουδάσουν ενώ εργάζονται και θεωρεί ότι η εξειδίκευση δεν πραγματοποιείται μέσω των μεταπτυχιακών αλλά κυρίως μέσω της επαγγελματικής καθημερινότητας. Ο Νταφόπουλος συμφώνησε με τις παρατηρήσεις του Μήττα, τασσόμενος υπέρ της υιοθέτησης ψηφίσματος γενικής κατεύθυνσης κατά ενδεχόμενης αύξησης στα δίδακτρα των μεταπτυχιακών ώστε να προληφθεί τυχόν αιφνιδιασμός, επιφυλασσόμενος για την δυσκολία συνεννόησης με τους συλλόγους που δεν έχουν συγκροτηθεί ή δεν λειτουργούν και επιφυλασσόμενος επί των ορισμένων προτάσεων της Μέλλιου για μελλοντική εκτενέστερη συζήτηση.  Ειδικοτερα διαφωνησε με πιθανη συντμηση της διαρκεια σπουδων και διασπαση των προγραμματων. O  Τρασανίδης περαιτέρω προσέθεσε την δυσκολία συμπόρευσης με τους φοιτητές, δεδομένου ότι το ΔΣ του Σύλλογου Φοιτητών Νομικής δεν έχει συγκροτηθεί και ότι το ΔΣ του Συλλόγου Μεταπτυχιακών είναι ανενεργό. Περαιτέρω πρότεινε να γίνει επίσημη επαφή με την Κοσμητεία για ενημέρωσή μας και διερεύνηση αν μια τέτοια αύξηση στα δίδακτρα θίγει τον πυρήνα του συνταγματικού δικαιώματος στην εκπαίδευση. Η Χατζηγιάννη επεσήμανε ότι οφείλουμε να δείχνουμε σοβαρότητα και να μην τοποθετούμαστε επισήμως επί φημών και ότι δεν είναι απαραίτητος ο καταγγελτικός τόνος σε τυχόν ψήφισμα που θα υιοθετήσουμε, τασσόμενη υπέρ της εισήγησης της Μέλλιου. Η Τσιαμπέρα δήλωσε ότι σαφώς πρέπει να υιοθετήσουμε ψήφισμα και ότι είναι δυσχερής οποιαδήποτε συνεργασία με τους συλλόγους φοιτητών και μεταπτυχιακών φοιτητών δεδομένου ότι αυτήν την περίοδο δεν είναι λειτουργικοί, οι δε δύο προτάσεις, λόγω των διαφορών τους θα τεθούν σε ψηφοφορία αντιπαραθετικά. ΑΠΟΦΑΣΗ: Εγκρίνεται ομόφωνα η πρόταση της Έλλης Μέλλιου και απορρίπτεται ομόφωνα η αντίθετη.
  3. Κατατέθηκε από την εισηγήτρια πρόταση για αποστολή επιστολής διαμαρτυρίας από κοινού με την ΕΑΝΔΑ, προς την Υπηρεσία Ασύλου, κοινοποιούμενη στον Δικηγορικό Σύλλογο, στον Συνήγορο του Πολίτη και τον Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης, σχετικά με την εν τοις πράγμασι άρνησή της να παραλάβει νέες αιτήσεις διεθνούς προστασίας, κατά παράβαση του διεθνούς, ευρωπαϊκού και εθνικού δικαίου. Η συγκεκριμένη υπηρεσία έχει υιοθετήσει πρακτική παραλαβής αιτημάτων αποκλειστικά μέσω της εφαρμογής skype, η οποία ωστόσο πρακτικά δεν λειτουργεί, με αποτέλεσμα να θίγεται το δικαίωμα των πολιτών σε πρόσβαση στο σύστημα διεθνούς προστασίας και να δυσχεραίνεται η λειτουργική παρουσία του δικηγόρου στην όλη διαδικασία. Δεν εκφράσθηκαν αντιρρήσεις από κανένα μέλος του ΔΣ.  ΑΠΟΦΑΣΗ: Εγκρίνεται ομόφωνα όπως κατατέθηκε.
  4. Κατατέθηκε από τον εισηγητή πρόταση για αποστολή αντιπροσωπείας στο θερινό συνέδριο της ΕΥΒΑ στο Άμστερνταμ και υποβολή προτάσεων στην Γενική Συνέλευση αυτής για ολοκλήρωση του συστήματος προώθησης αναφορών από το Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της ΕΑΝΔιΘ προς το Συμβούλιο της Ευρώπης, την ίδρυση συστήματος ανταλλαγής δικηγόρων μεταξύ των κρατών μελών που συμμετέχουν για σύντομο χρονικό διάστημα με στόχο την γνωριμία άλλων δικαιϊκών τάξεων και διαμόρφωση και διεκδίκηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο συγκεκριμένων κοινών συνδικαλιστικών αιτημάτων (πχ ελάχιστες αμοιβές, απαλλαγή από ΦΠΑ κλπ). Η αποστολή αντιπροσωπείας θα γίνει με έξοδα των ιδίων και χωρίς δαπάνη του ταμείου της Ένωσης, ο ίδιος ο εισηγητής δε αυτοπροτάθηκε ως αντιπρόσωπος. Η Μέλλιου πρότεινε συμπληρωματικά την διαμόρφωση ενός ερωτηματολογίου που θα αποσταλεί στα μέλη της ΕΥΒΑ, προκειμένου να καταγράψουμε τα προβλήματα και την εν γένει κατάσταση του δικηγορικού λειτουργήματος πανευρωπαϊκά, δηλώνοντας πως η συμμετοχή της Ένωσης στην ΕΥΒΑ έχει νόημα όσο συνεχίζουμε να πιέζουμε ώστε να αποκτήσει αυτή ουσιαστική παρέμβαση. Ο Νταφόπουλος διατύπωσε επιφύλαξη ως προς την συμμετοχή της ΕΑΝΔιΘ στην ΕΥΒΑ. Τα υπόλοιπα μέλη του ΔΣ συμφώνησαν με την εισήγηση και την συμπλήρωση της Μέλλιου. ΑΠΟΦΑΣΗ: Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία (5 υπέρ – 1 λευκό) όπως κατατέθηκε με την προσθήκη της Έλλης Μέλλιου.
  5. Συζητήθηκε αίτημα του μέλους της Ένωσης Οικονόμου Βασιλικής με θέμα “Αίτημα σχετικά με την λειτουργία της Βιβλιοθήκης του ΔΣΘ“, το οποίο εισηγήθηκε η Τσιαμπέρα Κατερίνα. Δεν διατυπώθηκε διαφωνία σε σχέση με την εισήγηση. ΑΠΟΦΑΣΗ: Εγκρίνεται ομόφωνα όπως κατατέθηκε.

Για το ΔΣ της ΕΑΝΔιΘ

Η Πρόεδρος……………………………………..Η Γραμματέας

Κατερίνα Τσιαμπέρα…………………………Χατζηγιάννη Ελένη