Πρακτικά – Αποφάσεις ΔΣ ΕΑΝΔιΘ 26-7-2018

Θεσσαλονίκη 26-7-2018,

Ι. Έναρξη Συνεδρίασης

Το ΔΣ της ΕΑΝΔιΘ συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση την Πέμπτη 26 Ιουλίου 2018 και ώρα 18:00 στην Βιβλιοθήκη του ΔΣΘ (Μοσκώφ & Φράγκων 1) με ημερήσια διάταξη:

 1. Ενημέρωση Προέδρου.
 2. Εισήγηση σε σχέση με την λειτουργία της Υπηρεσίας Ασύλου. Εισηγητής Μιχάλης Μήττας.
 3. Ενημέρωση σε σχέση με τα δίδακτρα στα μεταπτυχιακά προγράμματα της Νομικής Σχολής ΑΠΘ. Εισηγήτρια Έλλη Μέλλιου.
 4. Πρόταση υιοθέτησης ψηφίσματος σε σχέση με τις εργασιακές συνθήκες σε συγκεκριμένη εταιρία ιδιωτικού δικαίου. Εισηγητής Δημήτρης Νταφόπουλος.
 5. Εισήγηση σε σχέση με τις αθλητικές ομάδες του ΔΣΘ. Εισηγήτρια Έλλη Μέλλιου.
 6. Κύρωση αποφάσεων Επιτροπής Ασκουμένων της ΕΑΝΔιΘ. Εισηγήτεια Ειρήνη – Μαρία Σταματοπούλου.
 7. Εισηγήσεις και προτάσεις μελών της ΕΑΝΔιΘ.

ΙΙ. Έγκριση της Νομιμότητας της Συνεδρίασης

Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε κατόπιν δημόσιας ανακοίνωσης και με την απαραίτητη απαρτία, όπως απαιτεί το άρθρο 20 του Καταστατικού της ΕΑΝΔιΘ, καθώς παρόντα ήταν τα ακόλουθα έξι μέλη του:

Κατερίνα Τσιαμπέρα, Πρόεδρος

Έλλη Μέλλιου, Αντιπρόεδρος

Γιάννης Τρασανίδης, Ταμίας

Χρυσάνθη Τραμουντάνα, Μέλος – Εκπρόσωπος Επιτροπής Ασκουμένων της ΕΑΝΔιΘ (αντικαθιστώντας προσωρινά την Πρόεδρο αυτής).

Δημήτρης Νταφόπουλος, Μέλος

Μιχάλης Μήττας, Μέλος

 1. Η Πρόεδρος ενημέρωσε το ΔΣ για την πρόσφατη πρωτοβουλία συλλογής ειδών πρώτης ανάγκης για τους πυρόπληκτους της Αττικής, η οποία ολοκληρώθηκε με μεγάλη συμμετοχή. Τα συγκεντρωθέντα είδη έχουν ήδη αποσταλεί στα σημεία συλλογής που έχουν ανακοινωθεί. Περαιτέρω, ενημέρωσε το ΔΣ σχετικά με τα ισχύοντα για την καταβολή του διανεμητικού λογαριασμού νέων δικηγόρων. Σύμφωνα με ενημέρωσή μας από τον ΔΣΘ, η ύπαρξη λογαριασμού στην Τράπεζα Πειραιώς είναι αναγκαία για την καταβολή και το σύνολο των συναλλαγών με τον ΔΣΘ. Η δημιουργία λογαριασμού δεν απαιτεί περισσότερα από 20 λεπτά και είναι αναγκαία, μεταξύ άλλων, και για λόγους διαφάνειας των συναλλαγών του ΔΣΘ με τα μέλη του. Σε κάθε περίπτωση είναι και φέτος εφικτή η είσπραξη του διανεμόμενου ποσού σε μετρητά. Η ΕΑΝΔιΘ θεωρεί αυτονόητο ότι δεν είναι εφικτό να μην λάβει τον διανεμητικό το δικαιούχος για μόνο τον λόγο της μη ύπαρξης τραπεζικού λογαριασμού στην συγκεκριμένη τράπεζα.
 2. Ο εισηγητής κατέθεσε πρόταση για παρέμβαση της ΕΑΝΔιΘ μέσω του ΔΣΘ σχετικά με τις συνθήκες και τον τρόπο αντιμετώπισης δικηγόρων από το προσωπικό της Υπηρεσίας Ασύλου. Ο εισηγητής ενημέρωσε το ΔΣ ότι οι υπάλληλοι της εν λόγω υπηρεσίας δεν τηρούν την υποχρέωση προτεραιότητας για τους συνηγόρους, μιλούν απαξιωτικά σε βάρος των δικηγόρων (“ότι πάμε στην Υπηρεσία Ασύλου προς άγρα πελατών”), δεν παρέχουν αξιοπρεπείς χώρους αναμονής και δεν σέβονται το δικαίωμα επιλογής συνηγόρου από τους πολίτες, προτείνοντας την επαναφορά παλαιότερης εισήγησης της ΕΑΝΔιΘ προς το ΔΣ του ΔΣΘ προκειμένου να παρέμβει ο τελευταίος.  ΑΠΟΦΑΣΗ: Εγκρίνεται ομόφωνα.
 3. Η εισηγήτρια ενημέρωσε το ΔΣ σε σχέση με τις εξελίξεις στο θέμα των διδάκτρων των μεταπτυχιακών της Νομικής ΑΠΘ. Η Κοσμητεία δήλωσε σε εκπροσώπους της ΕΑΝΔιΘ ότι πράγματι τα δίδακτρα αναπροσαρμόζονται στα 900 ευρώ για το σύνολο του κάθε ΜΠΣ από το ερχόμενο ακαδημαϊκό έτος, αν και ακόμα δεν υπάρχει ακόμα οριστική κανονιστική πράξη. Η εισηγήτρια πρότεινε να καλέσει η ΕΑΝΔιΘ τους Συλλόγους Φοιτητών και Μεταπτυχιακών Φοιτητών σε κοινή παρέμβαση, όπως είχε συζητηθεί κατά την προηγούμενη συνεδρίαση. ΑΠΟΦΑΣΗ: Εγκρίνεται ομόφωνα.
 4. Ο εισηγητής υπέβαλε στο ΔΣ την συνημμένη γραπτή εισήγηση και πρόταση υιοθέτησης ψηφίσματος αλληλεγγύης, όπως αυτή επίσης επισυνάπτεται, σε σχέση με τους όρους απασχόλησης στην εταιρία Γ————- Α.Ε. Η εισήγηση συνοδεύθηκε από την κοινοποίηση στο ΔΣ του “Πλαισίου Πάλης” και της υπ’ αρ. 20/2017 απόφασης της ΑΠΔΠΧ. Το μέλος του ΔΣ Μ. Μήττας δήλωσε ότι τα περιγραφόμενα προκαλούν σοκ, ιδίως ως προς τις ακραία απάνθρωπες συνθήκες απασχόλησης. Περαιτέρω, επισήμανε ότι οι νομικοί που (πιθανότατα) απασχολούνται στην εν λόγω εταιρία δεν έχουν προβεί σε κανενός είδους αναφορά ή καταγγελία, το οποίο προκαλεί εντύπωση, αλλά και “δένει τα χέρια” της Ένωσης, η οποία σε περίπτωση τυχόν καταγγελίας, χωρίς την ανώνυμη έστω στήριξη από άμεσα θιγόμενο συνάδελφο, κινδυνεύει να εκτεθεί. Για τον λόγο αυτό, αν και κατ’ ουσίαν συμφωνεί με τις προτεινόμενες δράσεις του ψηφίσματος, δεν δύναται να το στηρίξει, έως ότου υπάρξει έστω μια αναφορά, επώνυμη ή ανώνυμη, από νυν ή πρώην εργαζόμενο που έχει την ιδιότητα του δικηγόρου ή ασκούμενου δικηγόρου. Η εκπρόσωπος της Επιτροπής Ασκουμένων της ΕΑΝΔιΘ Χρ. Τραμουντάνα, δήλωσε ότι κατ’ ουσίαν συμφωνεί με το ψήφισμα, ωστόσο δεσμεύεται στην ψήφο της από την υπ’ αρ. 4/7-7-2018 απόφασης της Επιτροπής Ασκουμένων, με την οποία το εν λόγω ψήφισμα απορρίφθηκε. Ο Ταμίας Γ. Τρασανίδης δήλωσε ότι αν και θεωρεί απαράδεκτους τους περιγραφέντες όρους απασχόλησης, λόγω του ότι έως σήμερα ούτε ένας νομικός δεν διαμαρτυρήθηκε με κάποιον τρόπο, καθιστά το ζήτημα εκτός των ορίων αρμοδιότητας της Ένωσης. Η Αντιπρόεδρος Ε. Μέλλιου αποχώρησε εκτάκτως από την συνεδρίαση για λόγους υγείας. Η Πρόεδρος Κ. Τσιαμπέρα δήλωσε ότι συντάσσεται με τους προηγούμενους, δεδομένου ότι έως σήμερα κανένας συνάδελφος δεν έχει δηλώσει κάπως την διαμαρτυρία του. ΑΠΟΦΑΣΗ: Απορρίπτεται κατά πλειοψηφία (1 υπερ – 4 κατά).
 5. Την εκτάκτως αποχωρήσασα εισηγήτρια αντικατέστησε το μέλος Μ. Μήττας. Στην συζήτηση κλήθηκαν εκπρόσωποι των δύο ποδοσφαιρικών ομάδων του ΔΣΘ, ΑΡ.Μ.Α και Αριστοτέλη. Η εισήγηση αποτελείται από την πρόταση του μέλους της ΕΑΝΔιΘ Θωμά Ψήμμα, η οποία περιλαμβάνεται συνημμένη. Εκτέθηκαν περαιτέρω τα όσα συνέβησαν κατά τον τελικό του ποδοσφαιρικού πρωταθλήματος των δικηγορικών συλλόγων, περιλαμβανομένων των βιαιοπραγιών, αλλά και το φαινόμενο της συχνής συνδικαλιστικής εκμετάλλευσης των αθλητικών και λοιπών δραστηριοτήτων των δικηγορικών συλλόγων και τις οικονομικής τους αδιαφάνειας. Εκτός της πρότασης αναγνώσθηκε δήλωση εκπροσώπου της ποδοσφαιρικής ομάδας ΑΡ.Μ.Α. Στέφανου Ευθυμιάδη: “Xαιρόμαστε που υπάρχει ενδιαφέρον για βελτίωση του θεσμού, αλλά το ΠΠΠΔΣ είναι υπέρογκη επιβάρυνση, οργανωτικά και οικονομικά, για να διοργανωθεί από τις ενώσεις ασκουμένων και νέων δικηγόρων. Η ομάδα μας δεν έχει επ’ ουδενί σχέση με όσα καταγγέλονται. Αντίθετα έχει καθαρά αθλητικό και πολιτιστικό χαρακτήρα, με στόχο κυρίως την ψυχαγωγία και την γνωριμία των συναδέλφων μεταξύ τους. Επίσης οι προπονήσεις είναι πάντα ανοικτές. Αν υπάρχουν τέτοια φαινόμενα δεν μας βρίσκουν σύμφωνους“. Η ποδοσφαιρική ομάδα Αριστοτέλης δεν απέστειλε εκπρόσωπο ή έγγραφη τοποθέτηση. Ο εισηγητής Μ. Μήττας, δήλωσε ότι επί τις αρχής, εφόσον υπάρχει κάλυψη των σχετικών οικονομικών δαπανών, είναι τυπικά εφικτή η ανάληψη της ευθύνης της διοργάνωσης από τις ενώσεις νέων δικηγόρων, όπως προτείνει η εισήγηση, ωστόσο επί της ουσίας κάτι τέτοιο είναι ιδιαίτερα δυσχερές δεδομένης της περιορισμένης παρουσίας του ανά την επικράτεια (υπάρχουν μόνο σε Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιά, Ρόδο και Λαμία). Για τον λόγο αυτό πρότεινε αντί της πρότασης που υποβλήθηκε να υιοθετηθεί ψήφισμα που θα στηλιτεύει τα ως άνω νοσηρά φαινόμενα, αλλά και την εν γένει συνδικαλιστική εκμετάλλευση των συγκεκριμένων δραστηριοτήτων. Επί της αντιπρότασης το υποβάλλον την πρόταση μέλος συναίνεσε. Το μέλος του ΔΣ Δ. Νταφόπουλος επεσήμανε πως ο, τι έγινε στην Κοζάνη εκφεύγει του φαινομένου της απλής αθλητικής βίας και συνδέεται με την ίδια τη δομή της διοργάνωσης, συμφώνησε με τον εισηγητή ότι συχνά υπάρχουν τα φαινόμενα που περιγράφηκαν, και πράγματι είναι ιδιαίτερα δυσχερής στην πράξη η ανάληψη της σχετικής ευθύνης από τις ενώσεις νέων δικηγόρων, επεσήμανε όμως την ανάγκη τυχόν ψήφισμα να κινηθεί σε καταγγελτικό τόνο, αποφεύγοντας γενικόλογα ευχολόγια και μεταφέροντας την ευθύνη της διοργάνωσης είτε σε ενώσεις ασκουμένων και νέων δικηγόρων είτε στις ίδιες τις ομάδες όπου έχουν αυτόνομη νομική προσωπικότητα, με την ελπίδα να καταστούν οι προβληματικές σαφέστερες στους συναδέλφους. Η εκπρόσωπος της Επιτροπής Ασκουμένων της ΕΑΝΔιΘ Χρ. Τραμουντάνα, δήλωσε ότι θεωρεί την υιοθέτηση ψηφίσματος επαρκή, δεδομένου ότι οποιαδήποτε ανάληψη διοργάνωσης είναι τεχνικά αδύνατη. ΑΠΟΦΑΣΗ: Εγκρίνεται ομόφωνα ψήφισμα στους ως άνω άξονες.
 6. Η εισηγήτρια Τραμουντάνα Χρυσάνθη, σε αντικατάσταση της απούσας Ειρήνης – Μαρίας Σταματοπούλου, κατέθεσε προς κύρωση τις εγκριθείσες αποφάσεις τις Επιτροπής Ασκουμένων της ΕΑΝΔιΘ, κατά την από 7-7-2018 συνεδρίασή της. ΑΠΟΦΑΣΗ: Κυρώνεται κατά πλειοψηφία (4 υπέρ – 1 λευκό), με την επιφύλαξη του Δ. Νταφόπουλου, η υπ’ αρ. 1/7-7-2018 απόφαση της Επιτροπής Ασκουμένων της ΕΑΝΔιΘ. Κυρώνεται κατά πλειοψηφία (4 υπέρ – 1 κατά), με την επιφύλαξη του Δ. Νταφόπουλου, η υπ’ αρ. 2/7-7-2018 απόφαση της Επιτροπής Ασκουμένων της ΕΑΝΔιΘ. Κυρώνεται ομόφωνα η υπ’ αρ. 3/7-7-2018 απόφαση της Επιτροπής Ασκουμένων της ΕΑΝΔιΘ.
Για το ΔΣ της ΕΑΝΔιΘ
Η Πρόεδρος…………………..………….Η Γραμματέας
Κατερίνα Τσιαμπέρα………..…………Ελένη Χατζηγιάννη