Πρακτικά – Αποφάσεις ΔΣ ΕΑΝΔιΘ 12-4-2019

Θεσσαλονίκη 12-4-2019,

Ι. Έναρξη Συνεδρίασης

Το ΔΣ της ΕΑΝΔιΘ συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση την Παρασκευή 12 Απριλίου 2019 και ώρα 14:00 στην Βιβλιοθήκη του ΔΣΘ (Μοσκώφ & Φράγκων 1) με ημερήσια διάταξη:

 1. Ενημέρωση Προέδρου.
 2. Επόμενες δράσεις της ΕΑΝΔιΘ σχετικά με τις προτάσεις της Ολομέλειας για την άσκηση. Εισηγήτρια Έλλη Μέλλιου.
 3. Επόμενες δράσεις της ΕΑΝΔιΘ σχετικά με την διασφάλιση αμοιβών και όρων απασχόλησης των “συνεργατών” δικηγόρων. Εισηγητής Μιχάλης Μήττας.
 4. Λειτουργία Επιτροπής Ασκουμένων ΕΑΝΔιΘ. Εισηγητής Γιάννης Τρασανίδης.
 5. Διαμόρφωση ημερήσιας διάταξης και πρόσκληση σε Γενική Συνέλευση. Εισηγήτρια Κατερίνα Τσιαμπέρα.
 6. Πρόταση για τη διοργάνωση σεμιναρίων νομικής μετάφρασης – διερμηνείας. Εισηγητής Μιχάλης Μήττας.
 7. Ενημέρωση σχετικά με την τρέχουσα ταμειακή κατάσταση της Ένωσης. Εισηγητής Γιάννης Τρασανίδης.
 8. Εισηγήσεις και προτάσεις μελών της ΕΑΝΔιΘ.

ΙΙ. Έγκριση της Νομιμότητας της Συνεδρίασης

Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε κατόπιν δημόσιας ανακοίνωσης και με την απαραίτητη απαρτία, όπως απαιτεί το άρθρο 20 του Καταστατικού της ΕΑΝΔιΘ, καθώς παρόντα ήταν τα ακόλουθα τέσσερα μέλη του:

Κατερίνα Τσιαμπέρα, Πρόεδρος

Έλλη Μέλλιου, Αντιπρόεδρος

Ελένη Χατζηγιάννη, Γραμματέας

Γιάννης Τρασανίδης, Ταμίας

Δημήτρης Νταφόπουλος, Μέλος

 1. Η Πρόεδρος ενημέρωσε το Διοικητικό Συμβούλιο για την έναρξη της περιόδου υποβολής αιτήσεων προτίμησης και εξαίρεσης σχετικά με το διορισμό δικαστικών αντιπροσώπων στις επικείμενες εκλογές του Μαΐου 2019, και ειδικότερα για ορισμένα τεχνικής φύσεως ζητήματα που έχουν μέχρι στιγμής ανακύψει με τις υποβαλλόμενες μέσω του portal της Ολομέλειας Δικ. Συλλόγων αιτήσεις, για τα οποία, ωστόσο, αναμένουμε άμεσα διορθωτικές ενέργειας από το Τμήμα Μηχανοργάνωσης του ΔΣ. Επιπλέον, έγινε αναφορά στο υποβληθέν από τον ΔΣΑ αίτημα παράτασης της καταληκτικής προθεσμίας των εν λόγω αιτήσεων, την εξέλιξη του οποίου αναμένουμε επίσης. Περαιτέρω, η Πρόεδρος αναφέρθηκε στο ζήτημα των εξουσιοδοτήσεων που η πλειοψηφία των υπηρεσιών και γραφείων του Δικαστικού Μεγάρου απαιτεί πλέον να προσκομίζονται από δικηγόρους και ασκούμενους για την εξυπηρέτηση αυτών (όπως το ζήτημα αυτό συζητήθηκε εκτενώς στη συνεδρίαση του ΔΣ της 08/02/2019) και ενημέρωσε το σώμα ότι, αν και το ΔΣ του ΔΣΘ έχει παραλάβει προ πολλών εβδομάδων τις σχετικές με το ζήτημα παρατηρήσεις και προτάσεις της ΕΑΝΔιΘ, καθώς και παρεμφερές έγγραφο παραπόνων ομάδας Συμβούλων του ΔΣ του Συλλόγου, το σημαντικό αυτό ζήτημα που επηρεάζει αισθητά την καθημερινότητά μας στα Δικαστήρια δεν έχει μέχρι στιγμής εισαχθεί προς συζήτηση στο πλαίσιο συνεδρίασης του ΔΣ του Συλλόγου, και ο ΔΣΘ δεν έχει λάβει σχετική δράση. Ως εκ τούτου, η εισηγήτρια προτείνει τη σύνταξη ανοιχτής καταγγελτικής επιστολής αναφορικά με την εν λόγω στάση της Διοίκησης του ΔΣΘ και διανομής αυτής, προς συλλογή υπογραφών, στα μέλη του σωματείου. Δεν υπήρξε διαφωνία ως προς την εισήγηση. Το μέλος Δημήτρης Νταφόπουλος προτείνει επ’ αυτού να διανεμηθεί το έγγραφο αυτό σε διευρυμένο δικηγορικό κοινό, δηλαδή και σε μη μέλη του σωματείου.
 2. Η εισηγήτρια αφού άσκησε κριτική στο ΔΣ διότι καθυστέρησε να συνεδριάσει εκ νέου και να καλέσει σε ΓΣ για το συγκεκριμένο θέμα, πρότεινε ως πρόσφορες ενέργειες, στο πνεύμα των θέσεων της ΕΑΝΔιΘ για την άσκηση, αλλά και με γνώμονα την ανάγκη για έκφραση απόψεως επ’ αυτών και από τα νεότερα μέλη του σωματείου, την σύγκληση Γ.Σ. εντός της ερχόμενης εβδομάδας, με θέμα ημερήσιας διάταξης, μεταξύ άλλων, τη λήψη απόφασης για τη στάση της ΕΑΝΔιΘ ως προς το ζήτημα της άσκησης, όπως αυτό τίθεται στο πλαίσιο του επικείμενου Συνεδρίου της Ολομέλειας, και τον προγραμματισμό τυχόν σχετικών δράσεων, και την δημοσίευση ανοιχτής επιστολής – καταγγελίας της στάσης τόσο της Συντονιστικής Επιτροπής των Συλλόγων, όσο και του ΔΣ του ΔΣΘ. Λαβών το λόγο, το μέλος Δ. Νταφοπουλος κατήγγειλε την αδράνεια του Δ.Σ. να συνεδριάσει για περισσότερο από δύο μήνες, η οποία είναι προβληματική τόσο τυπικά, αφού το καταστατικό προβλέπει τακτική συνεδρίαση του οργάνου 1 φορά το μήνα, όσο και ουσιαστικά, αφού η οργάνωση των δράσεων ενόψει των προτάσεων για την αναθεώρηση της άσκησης είναι τόσο επείγουσα που ήδη στην προηγούμενη συνεδρίαση είχε ληφθεί απόφαση για άμεση εκ νέου συνεδρίαση προκειμένου να συγκληθεί ΓΣ πριν ακόμη και από τη (διαφαινόμενη τοτε) συνάντηση με τον Γ.Γ. του υπουργείου δικαιοσύνης. Αντ’ αυτού, το όργανο συνεδριάζει τελευταία στιγμή με κίνδυνο να μην μπορέσει να οργανώσει αποτελεσματικά τις δράσεις του. Στην συνέχεια, δήλωσε ότι συμφωνεί με τις παραπάνω προτάσεις και προτείνει συμπληρωματικά (α) να εκτυπωθεί και διανεμηθεί η ως άνω ανοιχτή επιστολή-καταγγελία από την ΕΑΝΔιΘ στα μέλη της και εν γένει στη δικηγορική κοινότητα της πόλης, και (β) να λάβει χώρα παράσταση διαμαρτυρίας από μέλη του σωματείου στις Σέρρες, κατά την ημέρα της σχετικής εισήγησης του Προέδρου του ΔΣΑ, κ. Βερβεσού. Το μέλος Γ. Τρασανίδης εξέφρασε την άποψη ότι οι τυχόν ευθύνες για τις συνεδριάσεις του ΔΣ αφορούν το όργανο συλλογικά, και όλα τα μέλη αυτού. Σχετικά με όλα τα προαναφερθέντα, η Κ. Τσιαμπέρα εξέφρασε την άποψη ότι επαφίεται και στους ίδιους τους ασκούμενους να δείξουν ενδιαφέρον για το ζήτημα της αναθεώρησης, και όχι μόνο για τα ζητήματα που τους επηρεάζουν άμεσα θετικά ή αρνητικά. Επί του ζητήματος της ληφθείσας την 08/02/2019 απόφασης για συνάντηση με τον Υπουργό Δικαιοσύνης, απαντώντας σε σχετικό ερώτημα του μέλους Δ. Νταφόπουλου, η Πρόεδρος ενημέρωσε τα μέλη ότι, παρότι πράγματι εστάλη άμεσα το αίτημα της ΕΑΝΔιΘ προς τον Γ.Γ. του Υπουργείου, και τον Υπουργό και αναμένεται ο ορισμός συνάντησης. Το μέλος Ε. Μέλλιου συμφώνησε με τις προσθήκες του Δ. Νταφόπουλου. ΑΠΟΦΑΣΗ: Εγκρίνεται ομόφωνα η πρόταση της εισηγήτριας καθώς και η υπό στοιχείο (α) συμπλήρωση του Δ. Νταφόπουλου. Απορρίπτεται κατά πλειοψηφία (3 κατά – 2 υπέρ) η υπό στοιχείο (β) συμπλήρωση του Δ. Νταφόπουλου.
 3. Η συζήτηση του συγκεκριμένου θέματος αναβλήθηκε για την επόμενη συνεδρίαση, λόγω απουσίας του εισηγητή.
 4. Ο εισηγητής ενημέρωσε τα μέλη για την λήξη της θητείας της Επιτροπής Ασκουμένων, και εισηγήθηκε την διαπίστωση του γεγονότος αυτού και την προκήρυξη αρχαιρεσιών για το συγκεκριμένο όργανο, όπως επιβάλλεται από το Καταστατικό και τον Κανονισμό Λειτουργίας. Περαιτέρω, με δεδομένο ότι δυνάμει των σχετικών διατάξεων του Κανονισμού Λειτουργίας οι αρχαιρεσίες πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί έως τέλος Μαΐου, αλλά και του ότι θα λάβουν χώρα οι δημοτικές-περιφερειακές εκλογές και Ευρωεκλογές, προτείνει στην επόμενη ΓΣ να πραγματοποιηθεί απολογισμός πεπραγμένων και η διαδικασία των αρχαιρεσιών να λάβει χώρα εντός της εβδομάδας 6-12 Μαΐου 2019, σε εργάσιμη ημέρα. Το μέλος Κατερίνα Τσιαμπέρα συμφώνησε με την πρόταση, και πρότεινε ειδικότερα α) ο απολογισμός της θητείας της Επιτροπής να συζητηθεί στο πλαίσιο Γενικής Συνέλευσης από κοινού με την απόφαση με λοιπά θέματα που θα τεθούν εκεί και οι αρχαιρεσίες να λάβουν χώρα την Πέμπτη 9-5-2019. Το μέλος Δ. Νταφόπουλος εξέφρασε την άποψη πως δεν θεωρεί ορθό οι αρχαιρεσίες της Επιτροπής να προκηρυχθούν με σημερινή απόφαση του ΔΣ, για το λόγο ότι εκ της γενικής διατυπώσεως του παρόντος θέματος ημερήσιας διάταξης στη σχετική ανακοίνωση που δημοσιεύθηκε/εστάλη στα μέλη, χωρίς αναφορά σε «αρχαιρεσίες» ή έστω «λήξη θητείας», δεν ήταν σε θέση ο ίδιος, ως μέλος ΔΣ, αλλά δε θα ήταν σε θέση και λοιπά μέλη της Ένωσης, να αντιληφθούν και να θεωρήσουν εύλογα ότι επρόκειτο το ΔΣ να προκηρύξει τις εν λόγω αρχαιρεσίες κατά τη σημερινή συνεδρίασή του, με αποτέλεσμα ορισμένοι συνάδελφοι, οι οποίοι ενδεχομένως εκ παραδρομής να μην έχουν προλάβει να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση εγγραφής στο σωματείο μέχρι και σήμερα, να αποκλειστούν εκ των πραγμάτων από το δικαίωμα του εκλέγεσθαι στις εν λόγω αρχαιρεσίες, όπως έχει συμβεί και άλλες φορές στο πρόσφατο παρελθόν, οπότε αντιπρότεινε να μη ληφθεί σήμερα η σχετική απόφαση του ΔΣ, αλλά σε άμεση επόμενη συνεδρίασή του, και αναγκαστικά η απολογιστική ΓΣ να μη λάβει χώρα εντός της προσεχούς εβδομάδας, αλλά μεταγενέστερα μέσα στο μήνα – κατά τα λοιπά, συμφώνησε η ημερομηνία των αρχαιρεσιών να οριστεί εντός του χρονικού πλαισίου που έθεσε ο εισηγητής. Κατήγγειλε δε την μακρόχρονη αδράνεια του οργάνου να προβεί στην απλή διαπίστωση της τυπικής απώλειας της ιδιότητας του μέλους του ΔΣΘ από το επίδικο μέλος της Επιτροπής Ασκουμένων, παρ’ ότι η απόφαση για σχετική πιστοποίηση αποφασίσθηκε να ζητηθεί ήδη από τον Νοέμβριο. Αντ’ αυτού, κατέληξε το όργανο να αδρανήσει έως τη λήξη της θητείας του, προκείμενου να μην αναπληρωθεί το μέλος, αφού απ’ ο,τι φαίνεται η απώλεια ήταν βάσιμη. Το μέλος Ε. Μέλλιου συμφώνησε με τις ενστάσεις και την επιχειρηματολογία του Δ. Νταφόπουλου, καθώς και με την αντιπρόταση αυτού. Το μέλος Ελένη Χατζηγιάννη δήλωσε ότι λαμβάνει υπόψη τον προβληματισμό που εκφράσθηκε από το μέλος Δ. Νταφόπουλο και επιφυλάσσεται να λάβει θέση επί της πρότασης και της αντιπρότασης. Το μέλος Γιάννης Τρασανίδης δήλωσε ότι συμφωνεί με την αρχική πρόταση, όπως εξειδικεύθηκε από την Πρόεδρο, και συμπλήρωσε το σκεπτικό ότι ο χρόνος διεξαγωγής των αρχαιρεσιών κάθε χρόνο είναι γνωστός, αλλά και υποχρεωτικός από τις διατάξεις του Κανονισμού. Άλλωστε δε διατύπωσε την βεβαιότητα ότι οι συνάδελφοι που επιθυμούν να είναι μέλη της Ένωσης δεν το πράττουν εξ αφορμής πιθανής υποψηφιότητάς τους, αλλά επειδή συνειδητά επιθυμούν την συμμετοχή τους σε ένα συνδικαλιστικό σωματείο που επιδιώκει συλλογικές διεκδικήσεις. Κατά συνέπεια ούτε αιφνιδιασμός προκύπτει ούτε αποκλείεται κανείς. ΑΠΟΦΑΣΗ: Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία ( 3 υπέρ – 2 κατά) η εισήγηση, όπως συμπληρώθηκε από την Πρόεδρο.
 5. Κατόπιν των αποφάσεων που ελήφθησαν επί των θεμάτων υπ’ αριθμ. 2 και 4, η εισηγήτρια προτείνει τη σύγκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μελών της Ένωσης την Πέμπτη, 18 Απριλίου 2019 και ώρα 15.00 η πρώτη και 16.00 η επαναληπτική, με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης: 1) Λήψη απόφασης για τη στάση του σωματείου ενόψει της συζήτησης του ζητήματος αναθεώρησης της δικηγορικής άσκησης στο πλαίσιο του Συνεδρίου της Ολομέλειας Δικηγορικών Συλλόγων (19-21/04/2019) – Καθορισμός και συντονισμός σχετικών δράσεων, 2) Απολογισμός θητείας Επιτροπής Ασκουμένων 2019 ενόψει αρχαιρεσιών, 3) Απολογισμός του πρώτου έτους της θητείας του ΔΣ και κατάρτιση προϋπολογισμού για το δεύτερο έτος. Το μέλος Δ. Νταφόπουλος δήλωσε ότι συμφωνεί με την ημερομηνία και την ημερήσια διάταξη, πλην του 2ου θέματος αυτής, με το σκεπτικό που ανέπτυξε ανωτέρω. Το μέλος Ε. Χατζηγιάννη συμφώνησε με την πρόταση. Το μέλος Γ. Τρασανίδης συμφώνησε με την πρόταση. Το μέλος Έ. Μέλλιου δήλωσε ότι συμφωνεί με την ημερομηνία και την ημερήσια διάταξη, πλην του 2ου θέματος αυτής, με το σκεπτικό που αναπτύχθηκε ανωτέρω. Η τελευταία την προσθήκη στην ημερήσια διάταξη συζήτηση για την τροποποίηση του καταστατικού της Ένωσης, έτσι ώστε μέλη αυτής να μπορούν να αποτελούν και δικηγόροι που έχουν υπερβεί την πενταετία, αλλά όχι την οκταετία, όπως ισχύει στην ΕΑΝΔΑ, δεδομένου άλλωστε ότι το θεωρεί σκόπιμο, για την προάσπιση των συμφερόντων περισσότερων συναδέλφων, οι οποίοι εργάζονται υπό συνθήκες επισφάλειας και αντιμετωπίζουν προβλήματα και πολύ μετά την πρώτη πενταετία. Το μέλος Γ. Τρασανίδης πρότεινε επ’ αυτού να μην εισαχθεί το ζήτημα τροποποίησης της συγκεκριμένης διάταξης του καταστατικού στην προσεχή Γ.Σ. της 18/04/2019, αλλά να αποτελέσει αντικείμενο μεταγενέστερης Γ.Σ. με θέμα την τροποποίηση του καταστατικού εν γένει. Τα λοιπά μέλη, συμπεριλαμβανομένης της Ε. Μέλλιου, συμφώνησαν ως προς το τελευταίο. ΑΠΟΦΑΣΗ: Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία ( 3 υπέρ – 2 κατά) η εισήγηση, όπως υποβλήθηκε από την Πρόεδρο.
 6. Η συζήτηση του συγκεκριμένου θέματος αναβλήθηκε για την επόμενη συνεδρίαση, λόγω απουσίας του εισηγητή.
 7. Ο εισηγητής ενημέρωσε αναλυτικά τα λοιπά μέλη του ΔΣ σχετικά με την τρέχουσα ταμειακή κατάσταση του σωματείου. Ειδικότερα, ανέφερε ότι, κατόπιν της επιτυχούς και προσοδοφόρας εκδήλωσης της 07/02/2019 (Κοπή Βασιλόπιτας), η Ένωση έχει εξοφλήσει ολοσχερώς τα πάγια και περιστασιακά λειτουργικά της έξοδα και το υπόλοιπο του ταμείου επαρκεί για αξιοποίηση στο πλαίσιο μελλοντικών δράσεων. ΑΠΟΦΑΣΗ: Εγκρίνεται ομόφωνα.
Για το ΔΣ της ΕΑΝΔιΘ
Η Πρόεδρος…………………..………….Η Γραμματέας
Κατερίνα Τσιαμπέρα………..…………Ελένη Χατζηγιάννη