Πρακτικά – Αποφάσεις ΔΣ ΕΑΝΔιΘ 12-10-2018

Θεσσαλονίκη 26-7-2018,

Ι. Έναρξη Συνεδρίασης

Το ΔΣ της ΕΑΝΔιΘ συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση την Παρασκευή 12 Οκτωβρίου 2018 και ώρα 16:00 στην Βιβλιοθήκη του ΔΣΘ (Μοσκώφ & Φράγκων 1) με ημερήσια διάταξη:

 1. Ενημέρωση Προέδρου.
 2. Εισήγηση για την υποστήριξη συναδέλφων που επιθυμούν να καταγγείλουν περιστατικά απασχόλησης με καταχρηστικούς όρους και παρέμβαση μας σε συγκεκριμένη καταγγελία. Εισηγητής Μιχάλης Μήττας.
 3. Ενημέρωση για το Β Συνέδριο Νέων Νομικών σε συνεργασία με την ELSA Thessaloniki. Εισηγήτρια Κατερίνα Τσιαμπέρα.
 4. Έγκριση προσφοράς προς τα μέλη της ΕΑΝΔιΘ από την Τετράβιβλο. Εισηγητής Μιχάλης Μήττας.
 5. Πρόταση περί συμμετοχής της ΕΑΝΔιΘ στις απεργιακές κινητοποιήσεις της 8/11. Εισηγητής Δημήτρης Νταφόπουλος.
 6. Εισηγήσεις και προτάσεις μελών της ΕΑΝΔιΘ.

ΙΙ. Έγκριση της Νομιμότητας της Συνεδρίασης

Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε κατόπιν δημόσιας ανακοίνωσης και με την απαραίτητη απαρτία, όπως απαιτεί το άρθρο 20 του Καταστατικού της ΕΑΝΔιΘ, καθώς παρόντα ήταν τα ακόλουθα έξι μέλη του:

Κατερίνα Τσιαμπέρα, Πρόεδρος

Έλλη Μέλλιου, Αντιπρόεδρος

Ελένη Χατζηγιάννη, Γραμματέας

Βαγγέλης Ζιώγος, Μέλος – Εκπρόσωπος Επιτροπής Ασκουμένων της ΕΑΝΔιΘ (αντικαθιστώντας προσωρινά την Πρόεδρο αυτής).

Δημήτρης Νταφόπουλος, Μέλος

Μιχάλης Μήττας, Μέλος

 1. Η Πρόεδρος ενημέρωσε το ΔΣ για τις κινήσεις της Ένωσης σε σχέση με την δυσλειτουργία του Αρχείου του Πρωτοδικείου αλλά και των διαδικασιών λήψης αντιγράφων. Η Ένωση κατέθεσε σχετική επιστολή, διαμαρτυρόμενη για την κατάσταση και καλώντας τον ΔΣΘ να παρέμβει. Περαιτέρω, η Ένωση πρόκειται να υποβάλει πρόταση για την άμεση προώθηση των εκδιδόμενων αποφάσεων απευθείας στους παραστάντες δικηγόρους, ηλεκτρονικά. Όσον αφορά στο κάλεσμα της ΕΑΝΔιΘ προς τον Σύλλογο Φοιτητών Νομικής και τον Σύλλογο Μεταπτυχιακών και Υπ. Διδακτόρων Νομικής για κοινές δράσης ενάντια στην αύξηση των διδάκτρων, δεν έχει υπάρξει έως σήμερα απάντηση. Προτείνεται η παρουσία μας στην Γενική Συνέλευση του ΣΦΝ την Τετάρτη 17-10-2018 προς ενημέρωση των μελών αυτού.
 2. Ο εισηγητής ανέφερε υπόθεση που υποβλήθηκε εγγράφως στην Ένωση από το μέλος της Σ.Α., το οποίο αν και εργάσθηκε ως συνεργάτης στο δικηγορικό γραφείο Μ.Σ. έλαβε μόνο μέρος της συμφωνηθείσας αμοιβής, με το επιχείρημα ότι ο πρώτος μήνας απασχόλησης ήταν “δοκιμαστικός” και ότι δεν προβλέπεται ελάχιστη αμοιβή. Το εν λόγω μέλος αιτείται από την Ένωση τη νομική και οικονομική υποστήριξη των νόμιμων μέσων που πρόκειται να ασκήσει. Ο εισηγητής προτείνει την αποδοχή του αιτήματος και την έγκριση σχετικής δαπάνης, δεδομένου ότι η έμπρακτη στήριξη όσων συναδέλφων έχουν απαιτήσεις από την εργασία τους είναι κατεξοχήν έργο της Ένωσης. Περαιτέρω, προκειμένου να διασφαλισθεί ότι παρόμοια φαινόμενα εκμετάλλευσης θα καταγγέλλονται στο μέλλον, προτείνεται η δημοσίευση σχετικής ανακοίνωσης ότι η Ένωση θα υποστηρίζει κάθε ανάλογο αίτημα νομικά και, εφόσον αποδεικνύεται οικονομική αδυναμία, και οικονομικά. Το μέλος Δ. Νταφόπουλος συμφώνησε και περαιτέρω πρότεινε την διαμόρφωση πρότασης προς τον ΔΣΘ ώστε να χαρακτηρισθούν ως πειθαρχικά παραπτώματα συγκεκριμένες συμπεριφορές που παραβιάζουν τα δικαιώματα των ασκούμενων και των συνεργατών δικηγόρων. Επίσης πρότεινε την υιοθέτηση μεθόδων συλλογικής και κινηματική διεκδίκησης των ανωτέρω, πέραν των περιπτώσεων που αναζητείται ατομική στήριξη. Τα υπόλοιπα μέλη του ΔΣ συμφώνησαν με την εισήγηση. ΑΠΟΦΑΣΗ: Εγκρίνεται ομόφωνα.
 3. Το ΔΣ ενημερώθηκε από την εισηγήτρια για την διοργάνωση του 2ου Συνεδρίου Νέων Νομικών σε συνεργασία με την ELSA. Το Συνέδριο θα έχει θέμα “Δίκαιο και Νέες Τεχνολογίες”, θα διεξαχθεί την Παρασκευή 19 και Σάββατο 20 Οκτωβρίου στο ΠΑΜΑΚ, με ελεύθερη είσοδο. Βεβαιώσεις παρακολούθησης θα δοθούν μόνον σε όσους παρακολουθήσουν τουλάχιστον 2 από τις 5 συνεδρίες. Το μέλος Δ. Νταφόπουλος ζήτησε ενημέρωση σε σχέση με οργανωτικά ζητήματα και ιδίως τον ακριβή ρόλο της Ένωσης στην διοργάνωση και το ποια πρόσωπα ανέλαβαν αυτήν, και εν συνεχεία ενημερώθηκε ότι, όπως σε κάθε αντίστοιχη διοργάνωση, όταν εγκρίθηκε η διοργάνωση ορίσθηκε και οργανωτική επιτροπή. Περαιτέρω, επανέλαβε παλαιότερη επιφύλαξή του για την συνεργασία της ΕΑΝΔιΘ με την ELSA, και ενημέρωσε το ΔΣ πως για τον λόγο αυτό δεν πρόκειται να συμμετέχει.
 4. Ο εισηγητής μετέφερε στο ΔΣ πρόταση της ΤΕΤΡΑΒΙΒΛΟΣ – ΝΟΜΟΠΑΙΔΕΙΑ περί χορήγησης έκπτωσης στα μέλη της Ένωσης για την Τετράβιβλο, η οποία θα χορηγείται σε φυσική και ηλεκτρονική τιμή, έναντι 30 ευρώ (αντί 101), περιλαμβανομένων των ενημερώσεών της, όπως αναλυτικά περιλαμβάνεται στο συνημμένο αρχείο. Ένα αντίτυπο θα διατεθεί προς ελεύθερη χρήση, κατόπιν συνεννόησης με την Βιβλιοθήκη του ΔΣΘ. Δεν διατυπώθηκε επιφύλαξη από κανένα μέλος. ΑΠΟΦΑΣΗ: Εγκρίνεται ομόφωνα.
 5. Ο εισηγητής υπέβαλε πρόταση περί υιοθέτησης ψηφίσματος και απόφασης περί συμμετοχής της Ένωσης και των μελών της στις απεργιακές κινητοποιήσεις που έχουν ανακοινωθεί από εργατικά σωματεία για τις 8/11, ενόψει ψήφισης νέου προϋπολογισμού, στον οποίο παρά τις εξαγγελίες της Κυβέρνησης περί τέλους των μνημονίων, δεν περιλαμβάνεται η ανάσχεση κανενός εκ των αντιλαϊκών μέτρων που είχαν ληφθεί τα προηγούμενα χρόνια. Το μέλος Μ. Μήττας πρότεινε την αναβολή λήψης απόφασης έως τις 31/10, προκειμένου να ενημερωθούμε για τυχόν κάλεσμα σε γενική απεργία από την ΓΣΕΕ, το οποίο έως σήμερα δεν γνωρίζουμε. Τα μέλη Β. Ζιώγος, Ε. Χατζηγιάννη, Ε. Μέλλιου και Κ. Τσιαμπέρα συμφώνησαν με την ανάγκη αναβολής ώστε να η οριστική απόφαση να ληφθεί με βάση τις έως τότε εξελίξεις. ΑΠΟΦΑΣΗ: Αναβάλλεται η συζήτηση έως 31/10 (6 υπέρ αναβολής – 1 υπέρ άμεσης λήψης απόφασης).
Για το ΔΣ της ΕΑΝΔιΘ
Η Πρόεδρος…………………..………….Η Γραμματέας
Κατερίνα Τσιαμπέρα………..…………Ελένη Χατζηγιάννη