Πρακτικά – Αποφάσεις ΔΣ ΕΑΝΔιΘ 11-6-2019

Θεσσαλονίκη 11-6-2019,

Ι. Έναρξη Συνεδρίασης

Το ΔΣ της ΕΑΝΔιΘ συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση την Τρίτη 11 Ιουνίου 2019 και ώρα 15:00 στην Βιβλιοθήκη του ΔΣΘ (Μοσκώφ & Φράγκων 1) με ημερήσια διάταξη:

 1. Ενημέρωση Προέδρου.
 2. Απολογισμός αυτοδιοικητικών εκλογών και ευρωεκλογών, σε συνάφεια με τις ανακύψασες δυσκολίες κατά την εκτέλεση των καθηκόντων των δικαστικών αντιπροσώπων. Εισηγήτριες Κατερίνα Τσιαμπέρα, Έλλη Μέλλιου.
 3. Προτάσεις προς ΔΣΘ για την αντιμετώπιση των δυσχερειών που αντιμετωπίζουμε ως κλάδος κατά την υποχρεωτική αναστολή της λειτουργίας των δικαστηρίων στην προεκλογική και μετεκλογική περίοδο. Εισηγήτρια Έλλη Μέλλιου.
 4. Διορισμός επιτυχόντων δοκίμων δικαστικών πληρεξουσίων ΝΣΚ. Εισηγητής Δημήτρης Νταφόπουλος.
 5. Κύρωση αποφάσεων που έλαβε η Επιτροπή Ασκουμένων κατά τη συνεδρίασή της. Εισηγητής Ιορδάνης Χορόζογλου.
 6. Όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής των μελών της ΕΑΝΔιΘ στις διαδικτυακές πλατφόρμες της Ένωσης. Εισηγητής Μιχάλης Μήττας.
 7. Εισηγήσεις και προτάσεις μελών της ΕΑΝΔιΘ.

ΙΙ. Έγκριση της Νομιμότητας της Συνεδρίασης

Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε κατόπιν δημόσιας ανακοίνωσης και με την απαραίτητη απαρτία, όπως απαιτεί το άρθρο 20 του Καταστατικού της ΕΑΝΔιΘ, καθώς παρόντα ήταν τα ακόλουθα έξι μέλη του:

Κατερίνα Τσιαμπέρα, Πρόεδρος

Έλλη Μέλλιου, Αντιπρόεδρος

Γιάννης Τρασανίδης, Ταμίας

Ιορδάνης Χορόζογλου, Μέλος – Πρόεδρος Επιτροπής Ασκουμένων ΕΑΝΔιΘ

Δημήτρης Νταφόπουλος, Μέλος

Μιχάλης Μήττας, Μέλος

 1. Η Πρόεδρος ενημέρωσε το Διοικητικό Συμβούλιο για την έναρξη των αιτήσεων καταβολής αποζημίωσης δικαστικών αντιπροσώπων για την Β Κυριακή των αυτοδιοικητικών εκλογών. Ενημέρωσε επίσης το σώμα ότι θα πραγματοποιηθεί νέα κλήρωση κατόπιν νέων αιτήσεων για διορισμό δικαστικών αντιπροσώπων στις βουλευτικές εκλογές. Τέλος, αξιολόγησε τον τελευταίο χορό της Ένωσης ως απόλυτα επιτυχημένο.
 2. Η εισηγήτρια χαρακτήρισε ως φιάσκο την διοργάνωση των αυτοδιοικητικών εκλογών και ευρωεκλογών, οφειλόμενη στην πλήρη ασυνεννοησία των φορέων στην διοργάνωσή τους και στην καταβολή των αποζημιώσεων. Φυσικά και οι συνάδελφοι είχαν ως έναν βαθμό μερίδιο ευθύνης, εξαιτίας κυρίως της έλλειψης ενιαίας ενημέρωσής τους.  ΑΠΟΦΑΣΗ: Εγκρίνεται ομόφωνα.
 3. Η εισηγήτρια, κατέθεσε συγκεκριμένες προτάσεις για την εξορθολογισμό της διαδικασίας των εκλογών, οι οποίες διαμορφώθηκαν κατόπιν διαδικτυακής έρευνας. Ο Μ. Μήττας συμφώνησε ως προς την πρώτη εξ αυτών με το επιχείρημα ότι οι δικηγόροι φέρουν καλύτερα εχέγγυα επάρκειας για την διαδικασία και θίγονται κυρίως από την αναστολή λειτουργίας των δικαστηρίων, επομένως πρέπει να αυξηθεί το ποσοστό συμμετοχής τους με την αντίστοιχη μείωση των αντίστοιχων άλλων κατηγοριών (συμβολαιογράφοι και διακαστικοί υπάλληλοι). Συμφώνησε εν μέρει με την δεύτερη και τρίτη πρόταση, επισημαίνοντας την ανάγκη παράλληλης τήρησης ηλεκτρονικών και έντυπων πρακτικών και βιβλίων. Διαφώνησε με την καταβολή οποιασδήποτε αποζημίωσης στα μέλη της εφορευτικής, τα οποία δεν εργάζονται εκείνη την στιγμή αλλά περιφρουρούν την διαδικασία, και αντιπρότεινε τον διορισμό μόνιμων δημοσίων υπαλλήλων με την επιβολή κυρώσεων (διοικητικών προστίμων) σε περίπτωση μη εμφάνισης. Συμφώνησε με την πέμπτη πρόταση. Συμφώνησε με την έκτη πρόταση, προτείνοντας το κόστος επίδοσης κλήσεων επαναφοράς να καλύπτεται είτε από το ΤΑΧΔΙΚ είτε αυτές να γίνονται απευθείας από κλητήρες των δικαστηρίων. Ο Δ. Νταφόπουλος συμφώνησε με την πρώτη πρόταση και τις συμπληρώσεις που έγιναν. Συμφώνησε με την δεύτερη και τρίτη πρόταση, όπως τροποποιήθηκαν από τον Μ. Μήττα. Συμφώνησε με την τέταρτη, επισημαίνοντας όμως την αναγκαιότητα η αποζημίωσή τους να είναι ανάλογη των διακστικών αντιπροσώπων. Συμφώνησε με την πέμπτη και την έκτη πρόταση. Ο Ι. Χορόζογλου συμφώνησε με την πρώτη πρόταση. Συμφώνησε με την δεύτερη και τρίτη πρόταση, όπως τροποποιήθηκε από τον Μ. Μήττα. Διαφώνησε με την τέταρτη πρόταση, προτείνοντας την αμοιβή μόνο των γραμματέων με δαπάνη του δικαστικού αντιπροσώπου. Διαφώνησε με την πέμπτη πρόταση, προτείνοντας την υιοθέτηση κλειστής λίστας και εκτύπωση των συνδυασμών σε ενιαίο ψηφοδέλτιο. Συμφώνησε με την έκτη πρόταση, όπως έχει εξειδικευθεί. Ο Ι. Τρασανίδης συμφώνησε με το σύνολο των προτάσεων, επισημαίνοντας μόνο την ανάγκη το υλικό που αποστέλλεται στην singular logic, να συγκεντρώνεται και να παραλαμβάνεται από δικούς της υπαλλήλους. Η Κ. Τσιαμπέρα, συμφώνησε με το σύνολο των προτάσεων, όπως εξειδικεύθηκαν, εκτός της τέταρτης. ΑΠΟΦΑΣΗ: Εγκρίνονται ομόφωνα οι προτάσεις 1, 2, 3, 5 και 6, όπως τροποποιήθηκαν. Απορρίπτεται η πρόταση 4 (3 υπέρ – 3 κατά). 
 4. Ο εισηγητής κατέθεσε πρόταση για παρέμβαση της ΕΑΝΔιΘ σε σχέση με τον πρόσφατο διαγωνισμό του ΝΣΚ. Επισήμανε όμως ότι επειδή οι προτεινόμενες δράσεις προϋποθέτουν νομοθετική παρέμβαση και η Βουλή έχει διαλυθεί ενόψει της προκήρυξης των εκλογών της 7ης Ιουλίου, είναι προτιμότερο η Ένωση να προβεί σε αυτές μετά τη συγκρότηση της νέας Βουλής και Κυβέρνησης. Ο Μ. Μήττας συμφώνησε με την πρόταση, επισημαίνοντας την ανάγκη να αποσταλεί αρχικά επιστολή για νέο διαγωνισμό και εν συνεχεία νέα επιστολή για παράταση της λίστας επιτυχόντων. Ο Ι. Χορόζογλου συμφώνησε με την πρόταση εκτός του σημείου που αφορά στην παράταση, εκτός αν αυτή δεν υπερβαίνει μικρό διάστημα (πχ έως δύο έτη). Ο Ι. Τρασανίδης συμφώνησε με την πρόταση. Η Ε. Μέλλιου συμφώνησε με την πρόταση, επισημαίνοντας ότι πρέπει να προτείνουμε και τροποποίηση του θεσμικού πλαισίου. Η Κ. Τσιαμπέρα συμφώνησε με την πρόταση. ΑΠΟΦΑΣΗ: Εγκρίνεται ομόφωνα, όπως τροποποιήθηκε.
 5. Ο εισηγητής κατέθεσε τα πρακτικά της από 10-6-2019 συνεδρίασης της Επιτροπής Ασκουμένων της ΕΑΝΔιΘ. Το μέλος Δ. Νταφόπουλος υποστήριξε ότι σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να υποτιμάται η άμεση οικονομική ελάφρυνση που πρόκειται να δώσει σε ασκούμενους δικηγόρους το πρόγραμμα. Παρ’ όλα αυτά, το κρίσιμο είναι αν το πρόγραμμα αυτό ενισχύει ή υπονομεύει τη συνολική θέση των ασκουμένων δικηγόρων. Έτσι, εάν μεν προσεγγίσουμε την άσκηση πρωτίστως ως σχέση εξαρτημένης εργασίας, τότε οι όροι του προγράμματος οδηγούν σε μία επισφαλή σχέση εργασίας (σύντομο χρονικό διάστημα, μισθός μικρότερος του κατώτατου), εάν δε προσεγγίσουμε την άσκηση πρωτίστως ως σχέση μαθητείας, τότε οι όροι του προγράμματος υποκαθιστούν τη μάθηση με την οικονομική αποδοτικότητα των ασκουμένων. Περαιτέρω, κατά μεν το σκέλος που το πρόγραμμα θα εφαρμοστεί στα δικαστήρια, υπάρχει ο κίνδυνος ελλείψει εποπτεύοντος οργάνου οι ασκούμενοι να μετατραπούν σε ευέλικτο και φθηνό εργατικό προσωπικό για να “μπαλώνουν τρύπες” του διοικητικού μηχανισμού, κατά δε το σκέλος που το πρόγραμμα θα εφαρμοστεί σε δικηγορικά γραφεία, υπάρχει ο κίνδυνος να ευνοήσει υπέρμετρα τα ανώτερα στρώματα του κλάδου σε βάρος των κατώτερων. Κατά συνέπεια, η επιδότηση καταλήγει να είναι μία οικονομική ανάσα που περισσότερο συγχέει παρά ενισχύει την αναδιαμόρφωση των όρους της άσκησης και με βάση τις σκέψεις αυτές την καταψηφίζει.   ΑΠΟΦΑΣΗ: Εγκρίνονται ομόφωνα.
 6. Ο εισηγητής πρότεινε την ανάθεση στην Επιτροπή Καταστατικού και Λειτουργίας της εκπόνησης σχεδίου όρων και προϋποθέσεων λειτουργίας των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και ηλεκτρονικών μέσων επικοινωνίας της ΕΑΝΔιΘ. Το σχέδιο αυτό να εγκριθεί από το ΔΣ. Το μέλος Δ. Νταφόπουλος υποστήριξε ότι εκτός από τους όρους συμμετοχής στα ηλεκτρονικά μέσα της Ένωσης θα πρέπει να συζητηθεί και το πρόσωπο του διαχειριστή που θα επιτηρεί τους όρους αυτούς, αφού μέχρι σήμερα είναι διαχειριστές μόνο ορισμένα (και όχι όλα τα) μέλη του Δ.Σ. Επίσης, υπενθυμίζει ότι κατά την εκπόνηση του σχεδίου η Επιτροπή υποχρεούται να λάβει υπόψη της την υπ’ αριθ. 2/18-04-2019 απόφαση της ΓΣ της Ένωσης, η οποία μεταξύ άλλων καλούσε το ΔΣ σε “αναδιανομή της διαχείρισης των ηλεκτρονικών του μέσων” προς μία περισσότερο δημοκρατική κατεύθυνση.  ΑΠΟΦΑΣΗ: Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία.
Για το ΔΣ της ΕΑΝΔιΘ
Η Πρόεδρος…………………..………….Η Γραμματέας
Κατερίνα Τσιαμπέρα………..…………Ελένη Χατζηγιάννη