Πρακτικά – Αποφάσεις ΔΣ ΕΑΝΔιΘ 11-10-2019

Θεσσαλονίκη 11-10-2019,

Ι. Έναρξη Συνεδρίασης

Το ΔΣ της ΕΑΝΔιΘ συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση την Παρασκευή 11 Οκτωβρίου 2019 και ώρα 15:00 στην Βιβλιοθήκη του ΔΣΘ (Μοσκώφ & Φράγκων 1) με ημερήσια διάταξη:

 1. Ενημέρωση Προέδρου.
 2. Απολογισμός απόφασης ΣτΕ για τον ΕΦΚΑ. Εισηγήτρια Έλλη Μέλλιου.
 3. Δράσεις τις Ένωσης για την αντιμετώπιση φαινομένων αντιποίησης δικηγορίας από επιτήδειους. Εισηγήτρια Ελένη Χατζηγιάννη.
 4. Ανακοίνωση με αφορμή τις πρόσφατες εκδηλώσεις του ΔΣΘ. Εισηγητές Κατερίνα Τσιαμπέρα και Μιχάλης Μήττας.
 5. Επόμενες δράσεις της Ένωσης για την επαναλειτουργία της Βιβλιοθήκης του ΔΣΘ τα απογεύματα. Εισηγητής Μιχάλης Μήττας.
 6. Πρόταση ψηφίσματος για το Αναπτυξιακό Πολυνομοσχέδιο. Εισηγητής Δημήτρης Νταφόπουλος.
 7. Ανανέωση προσφοράς Τετράβιβλου για τα μέλη της Ένωσης. Εισηγητής Γιάννης Τρασανίδης.
 8. Αποστολή επιστολής για τους επιτυχόντες του διαγωνισμού Δόκιμων Δικαστικών Πληρεξουσίων του ΝΣΚ. Εισηγητής Δημήτρης Νταφόπουλος.
 9. Αποστολή επιστολής για τους επιλαχόντες διαγωνισμού 1Γ/2017 για την πλήρωση θέσεων τακτικού προσωπικού ΠΕ στην ΑΑΔΕ. Εισηγητής Δημήτρης Νταφόπουλος.
 10. Δράσεις της Ένωσης σε συνεργασία με ΕΑΝΔΑ για την εξυπηρέτηση δικηγόρων από δημόσιες υπηρεσίες. Εισηγητής Γιάννης Τρασανίδης.
 11. Διοργάνωση ετήσιας ημερίδας με την έδρα Jean Monnet της Νομικής ΑΠΘ. Εισηγητής Μιχάλης Μήττας.
 12. Διοργάνωση ετήσιου συνεδρίου νέων νομικών από κοινού με ELSA Thessaloniki. Εισηγήτρια Κατερίνα Τσιαμπέρα.
 13. Επαναφορά αιτήματος για κατάργηση παραστάσεων ασκούμενων δικηγόρων. Εισηγητής Ιορδάνης Χορόζογλου.
 14. Ορισμός χρονοδιαγράμματος νέου ανοικτού διαλόγου κατόπιν της από 18-4-2018 απόφασης ΓΣ. Εισηγήτρια Έλλη Μέλλιου.
 15. Εισηγήσεις και προτάσεις μελών της ΕΑΝΔιΘ.

Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε κατόπιν δημόσιας ανακοίνωσης και με την απαραίτητη απαρτία, όπως απαιτεί το άρθρο 20 του Καταστατικού της ΕΑΝΔιΘ, καθώς παρόντα ήταν τα ακόλουθα πέντε μέλη του:

Κατερίνα Τσιαμπέρα, Πρόεδρος

Έλλη Μέλλιου, Αντιπρόεδρος

Ιορδάνης Χορόζογλου, Μέλος – Πρόεδρος Επιτροπής Ασκουμένων ΕΑΝΔιΘ

Δημήτρης Νταφόπουλος, Μέλος

Μιχάλης Μήττας, Μέλος

 1. Η Πρόεδρος ενημέρωσε το Διοικητικό Συμβούλιο για τον πρόσφατο χορό που διοργάνωσε με μεγάλη επιτυχία η Ένωση, ο οποίος χαρακτηρίστηκε από την μεγάλη συμμετοχή συναδέλφων.
 2. Η εισηγήτρια ανέλυσε τα κεντρικά σημεία του σκεπτικού των πρόσφατων αποφάσεων του ΣτΕ επί της συνταγματικότητας βασικών διατάξεων του ΕΦΚΑ (ν. 4387/2016) με αναλυτική εισήγησή της. Το μέλος Μ. Μήττας, συμφωνώντας με το σκεπτικό της εισήγησης, υπέβαλε περαιτέρω πρόταση περί δημοσίευσης δελτίου τύπου, το οποίο πρότεινε να δημοσιευθεί προκειμένου να διαχωρισθεί η θέση των νέων δικηγόρων από εκείνη της Ολομέλειας. Το μέλος Δ. Νταφόπουλος επεσήμανε την ανάγκη εστίασης όχι απλώς σε νομική κριτική αλλά σε πολιτική αξιολόγηση, υπογραμμίζοντας τους κινδύνους που ενέχει η εξίσωση εισφορών μισθωτών και μη μισθωτών στο σκεπτικό της απόφασης του ΣτΕ. Προσέθεσε ότι η απόφαση ανοίγει τον δρόμο μειώσεων στις κύριες συντάξεις και ιδιωτικοποίησης των επικουρικών, συμφωνώντας πάντως με τις δύο εισηγήσεις και ζητώντας να απευθυνθούν όχι μόνο απέναντι στην Ολομέλεια αλλά και στην Κυβέρνηση. ΑΠΟΦΑΣΗ: Εγκρίνονται αμφότερες οι προτάσεις ομόφωνα.
 3. Η εισηγήτρια, ενημέρωσε το σώμα περί της ύπαρξης συχνών φαινομένων αντιποίησης δικηγορίας από επιτήδειους οι οποίοι εκμεταλλεύονται ιδίως πολίτες τρίτων χωρών, αποσπώντας τους μεγάλα χρηματικά ποσά και κατέθεσε πρόταση περί ανάρτησης σε κεντρικές υπηρεσίες που σχετίζονται με τις άδειες διαμονής πολιτών τρίτων χωρών προειδοποιητικής ανακοίνωσης. Το μέλος Μ. Μήττας πρότεινε η ανακοίνωση να αναρτηθεί μεταφρασμένη σε άλλες γλώσσες (αλβανικά, γεωργιανά, αραβικά κλπ) στις αρμόδιες υπηρεσίες. ΑΠΟΦΑΣΗ: Εγκρίνεται ομόφωνα.
 4. Οι εισηγητές κατέθεσαν πρόταση περί δημόσιες ανακοίνωσης – καταγγελίας κατά του ΔΣΘ λόγω της επανειλημμένης επδίωξης της παρούσας διοίκησής του να αποκλείει την ΕΑΝΔιΘ, από τις δημόσιες εκδηλώσεις και την ανάπτυξη διαλόγου. Το μέλος Δ. Νταφόπουλος σημείωσε πως η στάση του ΔΣΘ απέναντι στην Ένωση οφείλεται στην αίσθησή τους ότι αναζητούμε νομιμοποίηση μέσω αυτών και επεσήμανε την ανάγκη δυναμική συνδικαλιστικής δράσης, η οποία θα διασφαλίσει τη νομιμοποίησή μας από τους συναδέλφους. Το μέλος Ε. Μέλλιου σημείωσε ότι ο ΔΣΘ εστιάζει σχεδόν αποκλειστικά σε δράσεις δημοσίων σχέσεων, με χαρακτηριστικό παράδειγμα την πρόσφατη σπατάλη με την παρουσία στην ΔΕΘ, όπου η Ένωση αλλά και άλλα σωματεία που λειτουργούν στα πλαίσιά του δεν προσκλήθηκαν. ΑΠΟΦΑΣΗ: Εγκρίνεται ομόφωνα.
 5. Ο εισηγητής ενημέρωσε το ΔΣ σχετικά με τον περιορισμό της λειτουργίας της βιβλιοθήκης του ΔΣΘ και την αντιδικία που έχει αναπτυχθεί μεταξύ αυτού και του πρώην εργαζομένου του. Περαιτέρω, πρότεινε την άσκηση περαιτέρω πίεσης και την υποστήριξη της αγωγής του εργαζομένου δια άσκησης παρέμβασης. Το μέλος Δ. Νταφόπουλος διατυπώνοντας αμφιβολίες για το νομικά βάσιμο της παρέμβασης, τοποθετήθηκε πάντως θετικά για λόγους άσκησης περαιτέρω πίεσης σε συνέχεια προηγούμενων κινήσεων της Ένωσης προς τον σκοπό επαναλειτουργίας της βιβλιοθήκης τις απογευματινές ώρες. ΑΠΟΦΑΣΗ: Εγκρίνονται ομόφωνα.
 6. Ο εισηγητής πρότεινε την αναβολή της συζήτησης του θέματος, εν αναμονή περαιτέρω εξελίξεων. ΑΠΟΦΑΣΗ: Αναβάλλεται η συζήτηση.
 7. Ο εισηγητής ενημέρωσε το ΔΣ σχετικά με τη νέα προσφορά της Τετραβίβλου προς τα μέλη της Ένωσης, η οποία είναι όμοια με την ισχύουσα το προηγούμενο έτος και, δεδομένου του μεγάλου ενδιαφέροντος, πρότεινε την συνέχιση της συνεργασίας. ΑΠΟΦΑΣΗ: Εγκρίνεται ομόφωνα.
 8. Ο εισηγητής, σε συνέχεια προηγούμενης συζήτησης του θέματος στο παρόν ΔΣ, πρότεινε την αποστολή επιστολής στους αρμόδιους φορείς σε σχέση με τον πρόσφατο Διαγωνισμό Δικαστικών Πληρεξουσίων του ΝΣΚ., η δε αποστολή της να πραγματοποιηθεί τον Ιανουάριο του 2020.  ΑΠΟΦΑΣΗ: Εγκρίνεται ομόφωνα.
 9. Ο εισηγητής πρότεινε την αποστολή επιστολής στους αρμόδιους φορείς σε σχέση με 1Γ/2017 για την πλήρωση θέσεων τακτικού προσωπικού ΠΕ στην ΑΑΔΕΑΠΟΦΑΣΗ: Εγκρίνεται ομόφωνα.
 10. Ο εισηγητής ενημέρωσε το ΔΣ για ενημερωτική επιστολή της ΕΑΝΔΑ προς δημόσιους φορείς σε σχέση με την εξυπηρέτηση δικηγόρων, η οποία κοινοποιήθηκε στην ΕΑΝΔιΘ. Περαιτέρω, πρότεινε την προώθησή της σε φορείς οι οποίοι εδρεύουν στην Θεσσαλονίκη. Το μέλος Δ. Νταφόπουλος υποστήριξε ότι αφενός μεν από νομική σκοπιά φαίνεται προβληματική η σύνδεση του αιτήματος στις επικαλούμενες διατάξεις, αφετέρου δε από συνδικαλιστική σκοπιά καταλήγει συντεχνιακή. Αυτό, επειδή η εξυπηρέτηση χωρίς περιορισμούς ωραρίου πρέπει να γίνεται με σεβασμό στο ωράριο των υπαλλήλων, ενώ η προτεραιότητα στην εξυπηρέτηση των δικηγόρων μας διασπά από τους υπόλοιπους πολίτες, μαζί με τους οποίους πρέπει να επιδιώκουμε την αναβάθμιση του δημοσίου. Το μέλος Ι. Χορόζογλου επεσήμανε την ανάγκη να βελτιωθούν οι συνθήκες άσκησης του δικηγορικού επαγγέλματος. Το μέλος Ε. Μέλλιου συμφώνησε με το περιεχόμενο ως προς τις υπηρεσίες των Δικαστηρίων αλλά όχι για τις λοιπές – με το σκεπτικό ότι οι μεν πρώτες είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με την καθημερινότητα και τις εξουσίες ενός δικηγόρου, στις δε λοιπές υπηρεσίες δεν είναι εύλογη η εξυπηρέτηση δικηγόρων κατά προτεραιότητα έναντι των πολιτών ή άλλων επαγγελματιών με αντίστοιχη εντολή πελάτη -, και υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα διαταραχθούν οι συνθήκες εργασίας των υπαλλήλων. ΑΠΟΦΑΣΗ: Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία (3 υπέρ – 1 κατά – 1 λευκό).
 11. Ο εισηγητής ενημέρωσε το ΔΣ για την πρόταση επανάληψης της περσινής επιτυχημένης εκδήλωσης από την έδρα Jean Monnet της Νομικής ΑΠΘ. Η διεξαγωγή της ημερίδας προτείνεται για τις 6-12-2019, στην αίθουσα του ΔΣΘ στην Κατούνη με ελεύθερη για το κοινό είσοδο και συμμετοχή μεταπτυχιακών φοιτητών της Νομικής ΑΠΘ και συναδέλφων με επαρκή επιστημονική καταξίωση. ΑΠΟΦΑΣΗ: Εγκρίνεται ομόφωνα.
 12. Η εισηγήτρια πρότεινε στο ΔΣ την επανάληψη του ετήσιου Συνεδρίου Νέων Νομικών (3ο κατά σειρά), από κοινού με την ELSA Thessaloniki και θέμα το Νέο Ποινικό Κώδικα και τη Νέα Ποινική Δικονομία. Η διεξαγωγή του συνεδρίου προτείνεται για τις 8-9/11/2019, στις αίθουσες του ΔΣΘ, με ελεύθερη για το κοινό είσοδο και συμμετοχή συναδέλφων με επαρκή επιστημονική καταξίωση. Το μέλος Δ. Νταφόπουλος επανέλαβε παλαιότερες επιφυλάξεις, ιδίως ως προς την μόνιμη μορφή συνεργασίας με την ELSA και ως προς το γεγονός ότι η συνεργασία αυτή δεν αναπτύσσεται με τον Σύλλογο Φοιτητών Νομικής, ως επίσημο συνδικαλιστικό όργανο. Το μέλος Ε. Μέλλιου συμφώνησε με την εισήγηση, υπό την προϋπόθεση ότι η συνεργασία θα είναι ισότιμη στο οργανωτικό μέρος. ΑΠΟΦΑΣΗ: Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία (6 υπέρ – 1 κατά).
 13. Ο εισηγητής πρότεινε στο ΔΣ την επαναφορά στον ΔΣΘ του πάγιου αιτήματος της Ένωσης περί πλήρους και οριστικής κατάργησης των υποχρεωτικών παραστάσεων των ασκουμένων. Ταυτόχρονα, συζητήθηκε και η πρόταση του μέλους της Ένωσης, Π. Σαλονικίδη, η οποία υποβλήθηκε εμπρόθεσμα και ηλεκτρονικά, περί επικουρικού αιτήματος για ατελή χορήγηση πιστοποιητικών παραστάσεων. ΑΠΟΦΑΣΗ: Εγκρίνονται αμφότερες ομόφωνα.
 14. Η εισηγήτρια πρότεινε στο ΔΣ την επανέναρξη του διαλόγου για την άσκηση προς τον σκοπό επικαιροποίησης της επίσημης θέσης της Ένωσης και χρονοδιάγραμμα έως τον μήνα Νοέμβριο 2019. Το μέλος Μ. Μήττας, αν και δήλωσε την διαφωνία του με την πρακτική να αμφισβητούνται κάθε χρόνο οι πάγιες θέσεις της Ένωσης, οι οποίες κυρώθηκαν μέσω ΓΣ αλλά και των τελευταίων αρχαιρεσιών, συμφώνησε με την επανέναρξη του σχετικού διαλόγου, υπό την προϋπόθεση ότι θα διασφαλισθεί αντίστοιχη ευρεία νομιμοποίηση του αποτελέσματος και ότι θα δοθεί πρωτοβουλία κινήσεων στην Επιτροπή Ασκουμένων της ΕΑΝΔιΘ. Η δε διασφάλιση της μέγιστης νομιμοποίησης είναι σημαντικότερη από την ταχύτητα. Το μέλος Δ. Νταφόπουλος συμφώνησε με την εισήγηση και την ανάγκη επικαιροποίησης της θέσης της Ένωσης για το θεσμό της άσκησης, δεδομένων αφενός των αποτελεσμάτων της τελευταίας ΓΣ, αφετέρου των συζητήσεων περί αναθεώρησης της άσκησης από την Ολομέλεια των Δικηγορικών Συλλόγων. Επίσης, συμφώνησε να τηρηθεί η διαδικασία που είχε εφαρμοστεί την προηγούμενη φορά με πρωτοβουλία και ενεργό ρόλο της Επιτροπής Ασκουμένων, ενώ πρότεινε να συνδυασθεί με διάλογο για την διαμόρφωση πρότασης για τους νέους δικηγόρους. Το μέλος Ι. Χορόζογλου τοποθετήθηκε θετικά, ιδίως όσον αφορά στην εκχώρηση της πρωτοβουλίας κινήσεων στην Επιτροπή Ασκουμένων της ΕΑΝΔΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗ: Εγκρίνεται ομόφωνα, όπως τροποποιήθηκε.
Για το ΔΣ της ΕΑΝΔιΘ
Η Πρόεδρος…………………..………….Η Γραμματέας
Κατερίνα Τσιαμπέρα………..…………Ελένη Χατζηγιάννη