Πρακτικά Αποφάσεις ΔΣ ΕΑΝΔιΘ 10-03-2022

Θεσσαλονίκη, 21/03/2022

Ι. Έναρξη Συνεδρίασης

Το Δ.Σ της Ε,ΑΝ.Δι.Θ. συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση την Πέμπτη 10/032022 και ώρα 16:00 στην βιβλιοθήκη του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, οδός Δωδεκανήσου 10 Α, , 3 ος όροφος με την εξής θεματολογία.

Ενημέρωση Προέδρου. Εισηγητής Γ. Τρασανίδης.

Αντιμετώπιση προβλημάτων από την υλοποίηση του προγράμματος άσκησης μέσω ΕΣΠΑ. Εισηγητής Π. Σαλονικίδης.

Διοργάνωση επιμορφωτικών σεμιναρίων σε συνεργασία με το Πρόγραμμα Jean Monnet EURIS του Ιδρύματος Καλλιόπης Κούφα. Εισηγητής Π. Σαλονικίδης.

Κύρωση αποφάσεων της από 21/02/2022 συνεδρίασης της Επιτροπής Ασκουμένων της Ένωσης. Εισηγητής Γ. Παπαγεωργίου.

Οικονομική ενημέρωση της Ένωσης. Εισηγήτρια Ν. Σπυροπούλου.

Γενική Συνέλευση EYBA. Εισηγητής Ι. Χορόζογλου.

Εισηγήσεις και προτάσεις μελών της Ε.Α.Ν.Δι.Θ.

Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε κατόπιν δημόσιας ανακοίνωσης και με την απαραίτητη απαρτία, όπως απαιτεί το άρθρο 20 του Καταστατικού της Ε.Α.Ν.Δι.Θ, καθώς παρόντα ήταν πέντε μέλη του:

Τρασανίδης Γιάννης, Πρόεδρος.
Χορόζογλου Ιορδάνης, Αντιπρόεδρος
Σαλονικίδης Παύλος, Γραμματέας.
Νικολέτα Σπυροπούλου, Ταμίας
Παπαγεωργίου Γεώργιος, Μέλος, Πρόεδρος της Επιτροπής Ασκουμένων της Ε.Α.Ν.Δι.Θ.

  1. Ο Πρόεδρος προέβη σε αναλυτική ενημέρωση για την πρόσφατη συνάντηση του με τον Πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, όπου συζητήθηκαν μεταξύ άλλων τα ζητήματα της συγκρότηση της Επιτροπής Εποπτείας της Άσκησης του ΔΣΘ, των ασφαλιστικών εισφορών των εγκύων δικηγόρων, της συνδιοργάνωσης σεμιναρίων για τον Διαγωνισμό Δικηγόρων, της ανάδειξης των προβλημάτων του προγράμματος ΕΣΠΑ για την άσκηση στα δικαστήρια, της διευκόλυνσης της άσκησης του επαγγέλματος των συναδέλφων με αναπηρία, τη διευκόλυνση καταβολής του τιμήματος για τη χρήση του πάρκινκ του Δικαστικού Μεγάρου και το ζήτημα των αγγελιών ασκουμένων και συνεργατών δικηγόρων. Επίσης, ο Πρόεδρος ενημέρωσε τα μέλη του ΔΣ για την τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με την νέα διοίκηση του Συλλόγου Ασκουμένων και νέων Δικηγόρων Πειραιά, για την παραγωγική ανταλλαγή απόψεων και την πρόθεση μελλοντικής συνεργασίας των δύο Συλλόγων.
  2. Ο εισηγητής ανέλυσε τα ζητήματα που προκύπτουν από την εφαρμογή του Προγράμματος «Άσκηση στα Δικαστήρια», ιδίως το ζήτημα των αδειών αναψυχής, την εφαρμογή του προγράμματος σε δικηγορικά γραφεία, και την ελάχιστη ενημέρωση που υπάρχει από πλευράς των φορέων υλοποίησης του προγράμματος. Ζήτησε την αποστολή επιστολής από κοινού με τον Δικηγορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης προς υποστήριξη των αιτημάτων των ασκουμένων- συμμετεχόντων στο πρόγραμμα. Απόφαση: Εγκρίνεται η προετοιμασία και αποστολή επιστολής
    προς τον αρμόδια φορέα από κοινού με τον ΔΣΘ.
  3. Ο εισηγητής ενημέρωσε το Διοικητικό Συμβούλιο για τις μέχρι τώρα προετοιμασίες των σεμιναρίων, την αιγίδα που έχει λάβει από τον ΔΣΘ, τις φόρμες συμμετοχής στα σεμινάρια και την εκστρατεία επικοινωνιακής ενημέρωσης. Ζήτησε να γίνει δεκτή και τυπικά η διοργάνωση των σεμιναρίων από κοινού με το πρόγραμμα Jean Monnet “EURIS” του Ιδρύματος Καλλιόπης Κούφα. Απόφαση: Εγκρίνεται ομόφωνα και τυπικά η διοργάνωση σεμιναρίων της Ένωσης με τίτλο «Η Ευθύνη των Κρατών- Μελών της Ε.Ε. για παραβάσεις θεμελιωδών δικαιωμάτων κατά την εφαρμογή του δικαίου της Ένωσης: πρακτικές εφαρμογές».
  1. Ο εισηγητής ενημέρωσε το Συμβούλιο για την από 21/02/2022 συνεδρίαση της Επιτροπής Ασκουμένων της Ένωσης και έθεσε προς έγκριση τις αποφάσεις της ως άνω Συνεδρίασης. Απόφαση: Εγκρίνονται ομόφωνα οι αποφάσεις της ως άνω συνεδρίασης της Επιτροπής Ασκουμένων.
  1. Η εισηγήτρια προέβη σε αναλυτική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση της Ένωσης και τα έσοδα-έξοδα που έγιναν για τη διενέργεια της πρόσφατης εκδήλωσης της Ένωσης και ζήτησε την έγκριση δαπανών για την συντήρηση της ιστοσελίδας της Ένωσης για το 2021-2022 και την ετήσια συνδρομή προς την EYBA. Απόφαση: Εγκρίνονται ομόφωνα οι ως άνω δαπάνες της Ένωσης.
  2. Ο εισηγητής ανέλυσε την επερχόμενη Γενική Συνέλευση της EYBA στην Γλασκόβη και το ζήτημα αποστολής αντιπροσωπείας της Ένωσης στην Γενική Συνέλευση ως είθισται.

Για το ΔΣ της ΕΑΝΔιΘ

Ο Πρόεδρος ……………….Ο Γραμματέας

Γιάννης Τρασανίδης…………………Παύλος Σαλονικίδης