Πρακτικά Αποφάσεις ΔΣ ΕΑΝΔιΘ 02-04-2021

Θεσσαλονίκη, 13/04/2021

Ι. Έναρξη Συνεδρίασης

Το ΔΣ της ΕΑΝΔιΘ συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση την Παρασκευή 02-04-2021 και ώρα 20:00 διαδικτυακά, λόγω των περιορισμών που έχουν επιβληθεί από την εφαρμοζόμενη Κ.Υ.Α στη χώρα.

Θεματολογία:

 1. Ενημέρωση Προέδρου. Εισηγητής Γ. Τρασανίδης.
 2. Λειτουργία Δικαστηρίων. Εισηγητής Ι. Χορόζογλου.
 3. Διαγωνισμός Δικηγόρων. Εισηγητής Γ. Παπαγεωργίου.
 4. Νομοσχέδιο οικογενειακού δικαίου. Εισηγητής Γ. Τρασανίδης.
 5. Χορήγηση αιγίδας σε εκδήλωση της ELSA Thessaloniki. Εισηγητής Γ. Παπαγεωργίου.
 6. Συνεργασία της Ένωσης με την Ένωση Σηματούχων Εταιρειών- Ε.ΣΗΜ.ΕΤ. Εισηγητής Γ. Τρασανίδης.
 7. Συμπερίληψη δικηγόρων σε προγράμματα Ε.Σ.Π.Α. Εισηγητής Α. Λεοντάρης.
 8. Προστασία της δικηγορικής ύλης ως προς τα εμπορικά σήματα. Εισηγητής Α. Λεοντάρης.
 9. Εισηγήσεις και προτάσεις μελών της Ε.Α.Ν.Δι.Θ.

Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε κατόπιν δημόσιας ανακοίνωσης και με την απαραίτητη απαρτία, όπως απαιτεί το άρθρο 20 του Καταστατικού της ΕΑΝΔιΘ, καθώς παρόντα ήταν πέντε μέλη του:

Τρασανίδης Γιάννης, Πρόεδρος

Χορόζογλου Ιορδάνης, Αντιπρόεδρος

Σαλονικίδης Παύλος, Γραμματέας

Παπαγεωργίου Γεώργιος, Μέλος, Πρόεδρος της Επιτροπής Ασκουμένων της ΕΑΝΔιΘ

Λεοντάρης Αθανάσιος – Αντώνιος, Μέλος

Χατζηγκόντζιος Πασχάλης, Μέλος

 1. Ο πρόεδρος ενημέρωσε το σώμα για την επιστολή παραίτησης από την Επιτροπή Ασκουμένων της ΕΑΝΔιΘ, του τέως πλέον μέλους της, Γρηγόρη Ρουβά και την αντικατάστασή του από το επόμενο με βάση το αποτέλεσμα των τελευταίων εκλογών αναπληρωματικό μέλος, ήτοι την Εβίτα Ευσταθίου, σύμφωνα με το άρθρο 18 του Καταστατικού και το άρθρο 6 παρ. 9 του Κανονισμού Λειτουργίας της Ε.Α.Ν.Δι.Θ. Ο πρόεδρος ενημέρωσε το ΔΣ για την ενεργοποίηση του λογαριασμού της Ένωσης στην πλατφόρμα του Youtube και τόνισε την ανάγκη βελτιστοποίησης της χρήσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης από την Ένωση. Σχετικά με τον επερχόμενο διαγωνισμό δικηγόρων, ο πρόεδρος σημείωσε πως ασκείται πίεση προς τον Σύλλογο και την Ολομέλεια καθημερινώς πάντα στην κατεύθυνση της άμεσης διεξαγωγής και συνεχίζεται η διαρκής επικοινωνία με τον Πρόεδρο του ΔΣΘ με σκοπό να λάβουμε και να μεταφέρουμε στα μέλη μας τη σχετική ενημέρωση. Με βάση τις έως τώρα πληροφορίες, θα είμαστε απόλυτα σίγουροι για όλα τα θέματα του Διαγωνισμού λίγες μέρες πριν την έναρξη του, ενώ για το αίτημα της Ένωσης προς το ΔΣΘ για την κάλυψη του παραβόλου συμμετοχής δεν έχουμε ακόμη απάντηση εκ μέρους του συλλόγου. Επίσης, διαβάστηκε στα μέλη mail ασκούμενης δικηγόρου, με το οποίο επεσήμαινε το πρόβλημα που μπορεί να προκύψει με τη μετακίνηση πολλών υποψηφίων εάν οι εξετάσεις δεν διεξαχθούν στο χρόνο της προκήρυξης, ειδικά όταν αυτοί είναι κάτοικοι εξωτερικού. Στη συνέχεια, τα μέλη ενημερώθηκαν για την πορεία της προσφοράς της Ένωσης, κατά την οποία δίνεται η δυνατότητα σε κάθε μέλος που εγγράφεται ή ανανεώνει τη συνδρομή του, να αγοράζει και μια ή περισσότερες μάσκες της Ένωσης σε καλύτερη συνολική τιμή και τονίστηκε η επιτακτική ανάγκη της περαιτέρω προώθησης αυτής και άλλων παρόμοιων δράσεων οικονομικού χαρακτήρα, με σκοπό την ενίσχυση του Ταμείου της Ένωσης.
 2. 1Α. Κατατέθηκε εκπρόθεσμα και εκτός ημερησίας διάταξης ψήφισμα από το μέλος του Δ.Σ. Α. Λεοντάρη σχετικά με τις ψηφιακές υπογραφές. Τα μέλη του ΔΣ αποφάσισαν ομόφωνα την εισαγωγή του εκτάκτου θέματος προς συζήτηση κατά το άρθρο 5 παρ. 2 του Κανονισμού Λειτουργίας της Ε.Α.Ν.Δι.Θ. Ο εισηγητής ενημέρωσε για το ζήτημα της έλλειψης usb για τις ψηφιακές υπογραφές από πλευράς του Συλλόγου, υποστηρίζοντας πως ο ΔΣΘ πρέπει να δώσει λύση είτε με την τάχιστη προμήθεια usb, είτε με την συνεργασία με τρίτους φορείς προς προμήθεια συμβατών ηλεκτρονικών υπογραφών. Το μέλος Γ. Παπαγεωργίου τόνισε πως μέσα στην πανδημία πρέπει να προφυλαχτεί το σώμα από άσκοπες μετακινήσεις ενώ το μέλος Π. Σαλονικίδης κατέδειξε το πρόβλημα της αποκλειστικής ηλεκτρονικής κατάθεσης δικογράφων στο Ειρηνοδικείο. Απόφαση: Εγκρίνεται ομόφωνα το ψήφισμα.
 3. Ο εισηγητής κατέθεσε μία σειρά μέτρων γενικού περιεχομένου ενόψει του ανοίγματος των δικαστηρίων τονίζοντας ταυτόχρονα πως δεν είναι δυνατόν να μην γνωρίζουμε το περιεχόμενο της ΚΥΑ 48 ώρες πριν την έναρξη εφαρμογής της. Μεταξύ των μέτρων πρότεινε την είσοδο στο δικαστικό μέγαρο με αρνητικό τεστ είτε εναλλακτικά την διενέργεια τεστ σε καθημερινή βάση στο αίθριο του δικαστικού μεγάρου, τον κατά προτεραιότητα εμβολιασμό του δικηγορικού σώματος και την λειτουργία των δικαστηρίων με διευρυμένο ωράριο. Το μέλος Α. Λεοντάρης διαφώνησε με την πρόταση για τα υποχρεωτικά τεστ για την είσοδο στο Δικαστικό Μέγαρο κρίνοντας το ατελέσφορο και δεδομένου ότι δεν εξασφαλίζεται δωρεάν τέστ για όλους τους συναδέλφους. Το μέλος Γ. Παπαγεωργίου δήλωσε πως ενόψει της αναστάτωσης που επικρατεί από εχθές, δεν θα είναι πρέπον να βάζουμε διλήμματα στους εαυτούς μας. Δεν είναι δυνατόν να μην γνωρίζουμε πως δικάζουμε. Το μέλος Π. Σαλονικίδης διαφώνησε με την πρόταση περί απολυμαντικών αέρα και με τα υποχρεωτικά τεστ για είσοδο στο δικαστικό μέγαρο. Το μέλος Γ. Τρασανίδης τάχθηκε υπέρ του ανοίγματος των δικαστηρίων με μεγάλη προσοχή ως προς τη θέσπιση και την τήρηση των κατάλληλων μέτρων, ούτως ώστε να μην βρεθούμε με αυξημένα κρούσματα συναδέλφων μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα και επιστρέψουμε στο προηγούμενο καθεστώς αναστολής. Επίσης, επισήμανε ότι η προβληματική εντοπιζεται σε δυο άξονες πρώτον στις συνθήκες λειτουργίας (δηλαδή ποια θα είναι τα μέτρα, τα υγειονομικά πρωτόκολλα που θα συνοδεύσουν το άνοιγμα και πως αυτά θα εφαρμοστούν με επιτυχία) και δεύτερον, στο γεγονός πως ακόμα περιμένουμε την κλασσική ΚΥΑ του σαββατοκύριακου, μια πρακτική η οποία δεν δίνει τη δυνατότητα, τη διακριτική ευχεέρεια στον συνάδελφο που έχει ενεργές υποθέσεις εντός εβδομάδας και από δευτέρα να κάνει τον προγραμματισμό του, να ενημερώσει αντίστοιχα τον πελάτη, να βάλει σε προτεραιότητα λοιπές προσωπικές εργασίες. Πρότεινε να αναβληθεί η έκδοση απόφασης έως ότου να δούμε την ΚΥΑ και τα πρακτικά προβλήματα εφαρμογής της, πρόταση που έγινε δεκτή ομοφώνως.
 1. Ο εισηγητής θεώρησε παράλογο οι υποψήφιοι και οι τοπικές Ενώσεις να ενημερώνονται μόνο «δημοσιογραφικά» για το θέμα. Τόνισε πως θα πρέπει να υπάρξει σαφής απάντηση για το εάν, πότε και σε ποιο μέρος θα διεξαχθούν οι εξετάσεις. Τόνισε, επίσης, ότι σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να γνωρίζουμε την ώρα προσέλευσης προς αποφυγή συνωστισμού. Υπήρξε μία αναφορά προτάσεων για rapid test, με το κόστος να μην το επωμίζονται οι υποψήφιοι, το παράβολο συμμετοχής, τα σεμινάρια προετοιμασίας του ΔΣΘ κτλ. Το μέλος Ι. Χορόζογλου ανέδειξε την ανάγκη διεξαγωγής της εξέτασης ηλεκτρονικώς σε περίπτωση αναβολής, ώστε να αποφευχθεί το ενδεχόμενο αναβολής. Θεώρησε απαράδεκτο ο δικηγορικός κλάδος να είναι ο τελευταίος που έχει μείνει εκτός τεχνολογικού κόσμου. Το μέλος Ι. Τρασανίδης τόνισε πως δεν είναι δυνατόν να μην προχωρήσουμε στη διεξαγωγή των εξετάσεων την παρούσα χρονική στιγμή, αφήνοντας εκτεθειμένους εκατοντάδες ασκούμενους, πολλοί εκ των οποίων έχουν υπερβεί τον εκ του νόμου οριζόμενου χρόνου της άσκησής του και θα αποστερηθούν την πρόσβαση στο επάγγελμα σε περίπτωση εκ νέου αναβολής ή ματαίωσης. Απόφαση: Εγκρίνεται ομόφωνα η εισήγηση και η απαίτηση για έγκαιρη διεξαγωγή του διαγωνισμού.
 2. Ο εισηγητής παρουσίασε το νέο νομοσχέδιο για τη γονική μέριμνα και την συνεπιμέλεια, καθώς και τα προβλήματά μου. Τόνισε πως το προηγούμενο προβληματικό νομοθετικό καθεστώς αντί να αντιμετωπιστεί, με το υπό ψήφιση νομοσχέδιο δημιουργούνται ακόμα περισσότερα προβλήματα σε πολλά επίπεδα και με άξονα το τέκνο, ενώ παράλληλα παρατηρούνται πολλά νομικά κενά και αντινομίες. Δήλωσε, επίσης, πως έγινε προσέγγιση και με τον Σύλλογο Φοιτητών Νομικής του ΑΠΘ και τη ΦΥΛΙΣ (Φοιτητική Ένωση για το φύλο και την ισότητα) προκειμένου να υιοθετήσουν και να συνυπογράψουν ψήφισμα κατά του νομοσχεδίου. Τέλος, ενημέρωσε τα μέλη για αντίστοιχες δράσεις και κινητοποιήσεις που έχουν αναλάβει και άλλες οργανώσεις, σωματεία και κοινωνικοί φορείς για το ζήτημα. Όλα τα μέλη συμφώνησαν με τον εισηγητή. Απόφαση: Εγκρίνεται ομόφωνα η εισήγηση για ψήφισμα κατά του νομοσχεδίου για την επιμέλεια.
 3. Ο εισηγητής παρουσίασε το επικείμενο συνέδριο της ELSA Thessaloniki και το αίτημα της για παροχή αιγίδας από πλευράς Ένωσης. Κάλεσε το ΔΣ να υπερψηφίσει το αίτημα καθώς πρόκειται για ένα συνέδριο με ιδιαίτερα ευαίσθητο θέμα και αξιόλογους ομιλητές. Άλλωστε, σύμφωνα με τον εισηγητή, η παροχή αιγίδας αποτελεί και την επισφράγιση της συνεχιζόμενης συνεργασίας της Ένωσης με την ELSA Thessaloniki. Απόφαση: Εγκρίνεται ομόφωνα το αίτημα παροχής αιγίδας για το συνέδριο της ELSA Thessaloniki.
 4. Ο εισηγητής, επ’ αφορμής της προώθησης από την Ένωση του πρόσφατου σεμιναρίου που διοργανώνει η ΕΣΗΜΕΤ, προχώρησε σε μία ιστορική αναδρομή της σχέσης μεταξύ της Ένωσης και της Ένωσης Σηματούχων Εταιρειών (Ε.ΣΗΜ.ΕΤ.) και στη θεμελίωση αυτής από τις προηγούμενες διοικήσεις των Μήττα και Τσιαμπέρα. Ανέλυσε το πλάνο για τη δυνατότητα εξέλιξης της διμερούς αυτής σχέσης και πρότεινε την υπογραφή μνημονίου συνεργασίας με την ΕΣΗΜΕΤ, τη διοργάνωση επιμορφωτικών δράσεων, την συμμετοχή σε προγράμματα internships και τη διοργάνωση εκδηλώσεων. Τόνισε πως μία τέτοια συνεργασία θα συμβάλει και στην εξωστρέφεια της Ένωσης και θα ήταν προς το συμφέρον των μελών της Ένωσης η διεύρυνση του κύκλου των “συνεργατών” της. Το μέλος Α. Λεοντάρης συμφώνησε και πρότεινε την οργάνωση σεμιναρίων και συνεδρίων και ομάδων εργασίας για θέματα κοινού ενδιαφέροντος. Το μέλος Γ. Παπαγεωργίου συμφώνησε και ζήτησε την ανανέωση της ιστοσελίδας με στόχο και την περαιτέρω ανάδειξη των συνεργατών της Ένωσης. Το μέλος Π. Σαλονικίδης συμφώνησε και προχώρησε στην πρόταση για διοργάνωση κλειστών σεμιναρίων για τα μέλη της Ένωσης, ως παροχή προς τα μέλη της ενώ το μέλος Ι. Χορόζογλου έθεσε το ζήτημα ενδεχόμενης μελλοντικής χορηγίας προς την Ένωση από την ΕΣΗΜΕΤ στο πλαίσο διαφήμισης των δράσεών της. Απόφαση: Εγκρίνεται ομόφωνα η πρόταση για σύναψη μνημονίου συνεργασίας και διερεύνηση κοινών δράσεων με την ΕΣΗΜΕΤ.
 5. Ο εισηγητής εξήγησε την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί στα τελευταία προγράμματα ΕΣΠΑ και την μη συμπερίληψη στις δαπάνες καλυπτόμενες από τα προγράμματα των υπηρεσιών από δικηγόρους. Ζήτησε η Ένωση να αναλάβει πρωτοβουλίες προς τους αρμόδιους φορείς προγραμμάτων ΕΣΠΑ και του νέου ταμείου ανασυγκρότησης ώστε να συμπεριληφθούν όλες οι δαπάνες για νομικές υπηρεσίες. Το μέλος Γ. Παπαγεωργίου συμφώνησε εκφράζοντας την άποψη πως η δικηγορική ύλη πρέπει να προστατευτεί και να διευρυνθεί αν είναι δυνατόν. Απόφαση: Εγκρίνεται ομόφωνα η εισήγηση περί ενεργειών προς τους αρμόδιους φορείς για τη μη συμπερίληψη στις δαπάνες καλυπτόμενες από τα προγράμματα ΕΣΠΑ των υπηρεσιών από δικηγόρους.
 6. Το θέμα θα συζητηθεί στο επόμενο ΔΣ μετά από πρόταση του εισηγητή και σύμφωνη γνώμη των υπολοίπων μελών του ΔΣ.
 7. Υπηρεσιακά Θέματα: Μετά την παραίτηση του Εμμανουήλ Δεβλέτογλου και της Μαρίας Ροΐδη, μελών Παρατηρητηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της Ένωσης, τη θέση τους έλαβαν τα αναπληρωματικά μέλη Αγνή Γκουτζιαμάνη και Αθηνά Ηλιάδου αντιστοίχως.

Για το ΔΣ της ΕΑΝΔιΘ

Ο Πρόεδρος ……………….Ο Γραμματέας

Γιάννης Τρασανίδης…………………Παύλος Σαλονικίδης