Πρακτικά Αποφάσεις ΔΣ Ε.Α.Ν.Δι.Θ. 18/10/2021

Θεσσαλονίκη, 11/11/2021

Ι. Έναρξη Συνεδρίασης

Το Δ.Σ της Ε,ΑΝ.Δι.Θ. συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση τη Δευτέρα 18/10/2021 και ώρα 18:00 στην έδρα της Ένωσης με την εξής θεματολογία.

 1. Ενημέρωση Προέδρου. Εισηγητής Γ. Τρασανίδης.
 2. Νέα καθημερινότητα στα Δικαστήρια- εντοπισμός προβλημάτων. Εισηγητής Π. Σαλονικίδης.
 3. Προσφορά για rapid test από φαρμακείο για μέλη της Ένωσης. Εισηγητής Ι. Χορόζογλου.
 4. Αποτίμηση της πρώτης περιόδου λειτουργίας του προγράμματος ΕΣΠΑ για ασκούμενους στα Δικαστήρια. Εισηγητής Π. Σαλονικίδης.
 5. Ετήσιο συνέδριο της Ένωσης με την ELSA Thessaloniki. Εισηγητής Γ. Τρασανίδης.
 6. Δράση της Ένωσης για την κατάσταση στα Κτηματολογικά γραφεία της Θεσσαλονίκης. Εισηγητής Γ. Τρασανίδης.
 7. Κύρωση αποφάσεων της από 14-10-2021 Συνεδρίασης της Επιτροπής Ασκουμένων της Ε.Α.Ν.Δι.Θ. Εισηγητής Γ. Παπαγεωργίου.
 8. Δράση της Ένωσης σχετικά με τις επερχόμενες αρχαιρεσίες του ΔΣΘ. Εισηγητής Π. Σαλονικίδης.
 9. Ενημέρωση για την εκπροσώπηση της Ένωσης στο Συμβούλιο της Ευρώπης. Εισηγητής. Ι. Χορόζογλου.
 10. Εισηγήσεις και προτάσεις μελών της Ε.Α.Ν.Δι.Θ.

Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε κατόπιν δημόσιας ανακοίνωσης και με την απαραίτητη απαρτία, όπως απαιτεί το άρθρο 20 του Καταστατικού της Ε.Α.Ν.Δι.Θ, καθώς παρόντα ήταν τέσσερα μέλη του:

Τρασανίδης Γιάννης, Πρόεδρος.
Χορόζογλου Ιορδάνης, Αντιπρόεδρος
Σαλονικίδης Παύλος, Γραμματέας.
Παπαγεωργίου Γεώργιος, Μέλος, Πρόεδρος της Επιτροπής Ασκουμένων της Ε.Α.Ν.Δι.Θ.

 1. Η ενημέρωση αφορούσε ζητήματα τρέχοντα που αναλύονται στις παρακάτω εισηγήσεις.
 2. Ο εισηγητής εντόπισε σειρά προβλημάτων με το άνοιγμα των δικαστηρίων και την είσοδο σύμφωνα με τον προβλεπόμενο τρόπο (είσοδος με πιστοποιητικό νόσησης- εμβολιασμού ή covid 19). Ανέφερε ως προβλήματα την εκδίκαση ορισμένων υποθέσεων στο Πρωτοδικείο δίχως χρονικό καταμερισμό, το χρόνιο πρόβλημα των καταθέσεων έως τη 1:00 μ.μ. και τη λειτουργεία του γραφείου Πληροφόρησης της Εισαγγελίας Πρωτοδικών. Πρότεινε την αποστολή σχετικών αιτημάτων στις αρμόδιες αρχές. Το μέλος Ι. Χορόζογλου επανέλαβε την πάγια θέση του περί υβριδικής λειτουργίας δικαστηριακών γραφείων, ήτοι να λειτουργούν με ραντεβού και να εξυπηρετούν πολίτες και δικηγόρους άνευ ραντεβού όταν δεν παρατηρούνται «ουρές». Απόφαση: Εγκρίνεται η εισήγηση ομοφώνως.
 3. Ο εισηγητής διερεύνησε το ενδεχόμενο να υπάρξει προσφορά προς τα μέλη της Ένωσης για διενέργεια rapid test από φαρμακείο πέριξ των δικαστηρίων με χαμηλότερη από την κυκλοφορούμενη τιμή. Ο εισηγητής ενημέρωσε για τιμή και η προσφορά κατατέθηκε εγγράφως προς την Ένωση. Το μέλος Π. Σαλονικίδης διαφώνησε ως προς την ουσία της πρότασης, μιλώντας για λανθασμένη επικέντρωση της Ένωσης σε αυτό το ζήτημα. Το μέλος Γ. Παπαγεωργίου δήλωσε πως η πρόταση αυτή είναι άκαιρη, αλλά πως συναινεί ως προς την ουσία. Απόφαση: Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία (3 υπέρ- 1 κατά) η εισήγηση.
 4. Ο εισηγητής διατύπωσε τα πρώτα συμπεράσματα ως προς την μέχρι τώρα λειτουργία του προγράμματος τονίζοντας τη δυσλειτουργική διαδικασία καταχώρισης αιτήσεων, την κακή, έως, μηδαμινή, πληροφόρηση ως προς τις υποχρεώσεις των ασκουμένων, αλλά και την έλλειψη πλάνου, ή δημοσίευσης τούτου, προς όλους τους ενδιαφερόμενους. Πρότεινε, δε, την αποστολή επιστολής προς την Ολομέλεια ως προς τα ζητήματα αυτά. Όλα τα μέλη συμφώνησαν, πως με δεδομένο ότι διαπιστώνεται έλλειψη ασκουμένων στην αγορά (λόγων και του προγράμματος ΕΣΠΑ), αναγκαστικά θα υπάρξει αύξηση προσφερόμενων αμοιβών από τα δικηγορικά γραφεία. Απόφαση: Εγκρίνεται ομόφωνα η εισήγηση.
 5. Ο εισηγητής αναφέρθηκε στο επερχόμενο συνέδριο της Ένωσης με την ELSA Thessaloniki, συνέδριο που αποτελεί την συνέχιση της πάγιας πλέον συνεργασίας με την ELSA Thessaloniki, η οποία συμβάλει μεταξύ άλλων και στην εξωστρέφεια της Ένωσης. Συζητήθηκε το μικρό κόστος διοργάνωσης του συνεδρίου, του πρώτου που διεξάγεται και δια ζώσης και εγκρίθηκε ομόφωνα από τα μέλη. Απόφαση: Εγκρίνεται ομόφωνα η διεξαγωγή του συνεδρίου και το κόστος διεξαγωγής.
 6. Ο εισηγητής διένειμε κείμενο σχετικά με τα προβλήματα του κτηματολογίου και της σύμβασης μεταξύ Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης και του Ελληνικού Κτηματολογίου ΑΕ. Όλα τα μέλη συμφώνησαν και προέβησαν σε σημειώσεις επί του περιεχομένου, σχετικά με τα σεμινάρια, τις αμοιβές του Κώδικα Δικηγόρων κτλ, με το μέλος Ι. Χορόζογλου να τονίζει πως μία τέτοια σύμβαση πετυχαίνει μόνο υπαλληλοποίηση του δικηγόρου. Απόφαση: Εγκρίνεται ομόφωνα η εισήγηση. Θα αποσταλεί επιστολή διαμαρτυρίας στον ΔΣΘ για την ευρύτερη κατάσταση με το Κτηματολόγιο.
 7. Ο εισηγητής ενημέρωση το σώμα για την από 14/10/2021 συνεδρίαση της Επιτροπής Ασκουμένων και πρότεινε την υπερψήφιση- κύρωση της υπ’ αριθμόν 2, 3 και 4 απόφασης της ως άνω συνεδρίασης. Ως προς την απόφαση υπ’ αριθμόν 2 (Β΄ Διαγωνισμός Δικηγόρων 2021) το μόνο ζήτημα που έχει προκύψει αφορά την ανασφάλεια που επικρατεί για τις ημερομηνίες εξέτασης. Ως προς την απόφαση υπ’ αριθμόν 3 (Ερωτηματολόγιο προς υποψήφιους/ες Προέδρους ΔΣΘ), το μέλος Π. Σαλονικίδης ταυτόχρονα εισηγήθηκε το θέμα υπ’ αριθμόν 8 και πρότεινε να ζητηθεί από τα μέλη της Ένωσης να απευθύνουν ερωτήσεις προς τους/ τις υποψήφιους/ες Προέδρους αφού πρώτα συγκεντρωθούν από την Ένωση και το ερωτηματολόγιο να αφορά θέματα νέων δικηγόρων και ασκουμένων ταυτόχρονα. Ως προς την απόφαση υπ’ αριθμόν 4, δεν διατυπώθηκε καμία αντίρρηση. Απόφαση: Κυρώνονται ομόφωνα οι αποφάσεις υπ’ αριθμόν 2 και 4, εγκρίνεται ομόφωνα ως τροποποιείται η απόφαση υπ’ αριθμόν 3.
 8. Το θέμα υπ’ αριθμόν 8 συζητήθηκε στο πλαίσιο της κύρωσης αποφάσεων της Επιτροπής Ασκουμένων της Ένωσης.
 9. Ο εισηγητής ενημέρωσε το ΔΣ για τη Γενική Συνέλευση του Συνεδρίου των Μ.Κ.Ο. του Συμβουλίου της Ευρώπη στην οποία συμμετείχε, με την συζήτηση στην συνέλευση να περιστρέφεται γύρω και από τα δικαιώματα δικηγόρων.

Για το ΔΣ της Ε.Α.Ν.Δι.Θ.
Ο Πρόεδρος………………………Ο Γραμματέας
Τρασανίδης Γιάννης……………….Σαλονικίδης Παύλος