Πλαίσιο Προτάσεων προς ΕΥΒΑ

Θεσσαλονίκη 9-6-2017,

Με βάση την παρουσία της Ένωσής μας στην ΕΥΒΑ, ως πλήρες μέλος, από το 2015, και κυρίως κατόπιν της διοργάνωση του Εαρινού Συνεδρίου της ΕΥΒΑ το Μάρτιο του 2017 στην Θεσσαλονίκη, το ΔΣ της ΕΑΝΔιΘ, με την υπ’ αρ. 2/9-6-2017 απόφασή του ενέκρινε πλαίσιο προτάσεων προς την Γενική Συνέλευση της ΕΥΒΑ που θα διεξαχθεί στις 17-6-2017 στο Πόρτο με στόχους την εμβάθυνση της παρουσίας της, την ουσιαστικοποίηση των δράσεών της προς όφελος των νέων δικηγόρων πανευρωπαϊκά και βελτίωση της οργάνωσή της ώστε τα οφέλη από την συμμετοχή να γίνουν εμφανέστερα στα μέλη και η ίδια η ΕΥΒΑ ελκυστικότερη σε νέα μέλη. Για τους λόγους αυτούς προτείνουμε:

  1. Την ενίσχυση της παρουσίας της ΕΥΒΑ ιδιαίτερα στο Συμβούλιο της Ευρώπης. Οι δικηγόροι, θεσμικοί συλλειτουργοί της δικαιοσύνης, είναι οι κατεξοχήν υπεύθυνοι για την διασφάλιση της προστασίας των θεμελιωδών δικαιωμάτων στα ευρωπαϊκά κράτη. Η ΕΥΒΑ, ως ευρωπαϊκός οργανισμός νέων δικηγόρων, οφείλει να αποτελέσει τον αναγκαίο σύνδεσμο, ώστε παραβιάσεις δικαιωμάτων στα επιμέρους κράτη, να αναφέρονται και να προωθούνται στον μηχανισμό προστασίας του Συμβουλίου της Ευρώπης.
  2. Την ενίσχυση της παρουσίας της ΕΥΒΑ στους θεσμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδιαίτερα το Κοινοβούλιο και την Επιτροπή. Σε ένα περιβάλλον ολοκλήρωσης της ενιαίας αγοράς και ενίσχυσης της κινητικότητας, η ΕΥΒΑ ως κατεξοχήν μηχανισμός εκπροσώπησης των νέων δικηγόρων πανευρωπαϊκά οφείλει να προωθεί και να διασφαλίζει τα επαγγελματικά δικαιώματα.
  3. Τόσο η κινητικότητα στην αγορά εργασίας στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και η ανάπτυξη ιδιωτικών (αστικών, ποινικών κλπ) διαφορών που υπερβαίνουν τα εθνικά σύνορα, είναι μια πραγματικότητα. Είναι επομένως αναγκαίο, όσο ποτέ άλλοτε, για τις νέες γενιές δικηγόρων, να αποκτούν επαφή με την λειτουργία της δικαιοσύνης και του δικαίου άλλων ευρωπαϊκών κρατών. Η ΕΥΒΑ δύναται να παίξει καθοριστικό ρόλο, υλοποιώντας πρόγραμμα ολιγοήμερης «ανταλλαγής» νέων ή/και ασκούμενων δικηγόρων προκειμένου να έρθουν σε επαφή με το δίκαιο και την δικηγορία σε άλλα κράτη. Το πρόγραμμα δύναται να χρηματοδοτηθεί τόσο από ίδιες πηγές όσο κυρίως από ευρωπαϊκά προγράμματα.
  4. Διαφάνεια, δημοσιότητα και διαρκής παρουσία. Η ΕΥΒΑ οφείλει να ενισχύσει το δημόσιο λόγο της και για τον λόγο αυτό προτείνεται η δημιουργία «γραφείου τύπου» με στόχο τον εντοπισμό ζητημάτων που προκύπτουν ανά την Ευρώπη, σχετικά με τον κλάδο, και η δημοσίευση θέσεων και προτάσεων. Η ΕΥΒΑ οφείλει επίσης να ενισχύσει την δημοσιότητα των δράσεών της. Για τον λόγο αυτό προτείνεται η ενίσχυση της προώθησής της μέσω αναβάθμισης της ιστοσελίδας και της παρουσίας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
  5. Την αναμόρφωση του τρόπου διεξαγωγής των συνεδρίων ώστε να γίνουν ουσιαστικότερα, με εστίαση σε συζητήσεις μεταξύ αντιπροσωπειών για ζητήματα του κλάδου και λήψη αποφάσεων για κοινές προτάσεις επ’ αυτών.

 Για το ΔΣ της ΕΑΝΔιΘ

Ο Πρόεδρος……………………..Ο Γραμματέας

Μιχάλης Μήττας…………………..Στέφανος Κρεμέτης