Πλατφόρμα καταγγελιών- αναφορών- οργάνωσης αλληλεγγύης της Ένωσης Ασκουμένων και Νέων Δικηγόρων Θεσσαλονίκης

Σε συνέχεια του σχετικού ψηφίσματος, για τη τη συλλογή αναφορών και καταγγελίών και την οργάνωση της αλληλεγγύης, δημιουργήσαμε ηλεκτρονική πλατφόρμα για το σκοπό αυτό. Καλούμε όλους τους ασκούμενους και νέους δικηγόρους Θεσσαλονίκης, υπερβαίνοντας όλους τους δικαιολογημένους ενδοιασμούς, να συμπληρώσουν το σχετικό ερωτηματολόγιο μέσω του παρακάτω συνδέσμου ή εναλλακτικά μέσω τηλεφώνου. Είναι σημαντικό να συμπληρώσουμε όλοι το ερωτηματολογίο σε σύντομο σχετικά χρόνο, έτσι ώστε να προχωρήσουμε στην επεξεργασία των δεδομένων και να αξιοποιήσουμε γρήγορα τα πορίσματα προκειμένου να οργανώσουμε δίκτυο αλληλεγγύης, όπου υπάρχει ανάγκη.

Το ερωτηματολόγιο είναι διαθέσιμο εδώ.

Για το ΔΣ της ΕΑΝΔιΘ

Η Πρόεδρος………………………………………Η Γραμματέας

Κατερίνα Τσιαμπέρα…………………………Ελένη Χατζηγιάννη