Πλαίσιο Θέσεων για την ΓΣ του ΔΣΘ

Θεσσαλονίκη 9-12-2019,

Η παρούσα Γενική Συνέλευση διεξάγεται κατόπιν πιέσεων που ασκήθηκαν από την Ένωσή μας και μερίδα μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΣΘ κατά τις προηγούμενες δύο συνεδριάσεις αυτού. Σκοπός μας ήταν η πρόκληση συζήτησης και η λήψη απόφασης, υπό διαδικασίες διαφάνειας και δημοκρατικού διαλόγου, σχετικά με την πρόταση του δικηγορικού σώματος για το ασφαλιστικό και την υποχρεωτική διαμεσολάβηση. Στην παρούσα Γενική Συνέλευση καλούνται οι δικηγόροι της Θεσσαλονίκης να λάβουν απόφαση ακριβώς επί αυτών των θεμάτων. Ως Ένωση Ασκουμένων και Νέων Δικηγόρων Θεσσαλονίκης έχουμε ήδη τοποθετηθεί δημόσια επί των δύο αυτών θεμάτων:

  1. Τασσόμαστε υπέρ της αρχής της σύνδεσης των ασφαλιστικών εισφορών με το εισόδημα και κατά τόσο ενός συστήματος κλιμάκων με βάση άλλα κριτήρια (πχ έτη ασφάλισης, ηλικία) όσο και ενός συστήματος προαιρετικών κλιμάκων. Ιδιαίτερα, δηλώνουμε την πλήρη αντίθεσή μας στην πρόταση της Ολομέλειας και της Κυβέρνησης περί κλιμάκων προαιρετικής υπαγωγής και ταυτόχρονης αύξησης της ελάχιστης εισφοράς στα 230 ευρώ/μήνα. Το σύστημα αυτό επιβαρύνει τους συναδέλφους με χαμηλά και μεσαία εισοδήματα (αφού έως σήμερα πληρώνουμε 185 ευρώ/μήνα) με στόχο να εξασφαλίσει σημαντικές μειώσεις για τους περισσότερο προνομιούχους. Εκτός όμως από κοινωνικά άδικο, το προτεινόμενο σύστημα είναι και αμφίβολης βιωσιμότητας. Ολομέλεια και Κυβέρνηση δεν έχουν παρουσιάσει έως σήμερα καμία αναλογιστική μελέτη που να υποστηρίζει την πρότασή τους, την στιγμή που είναι απολύτως βέβαιο ότι το σύστημα της ελεύθερης επιλογής κλάσης θα οδηγήσει την συντριπτική πλειοψηφία των ελευθέρων επαγγελματιών στην επιλογή της χαμηλότερης. Κατά συνέπεια, ο ΕΦΚΑ θα στερηθεί σημαντικών εσόδων και είτε θα καταστεί μη βιώσιμος είτε θα οδηγηθεί σε σημαντικές αυξήσεις των ελάχιστων εισφορών. Είναι ασφαλώς επίσης βέβαιο ότι ήδη από την αύξηση εισφορών στα 230 ευρώ/μήνα, μερίδα συναδέλφων θα αδυνατεί να καταβάλει εμπρόθεσμα, γεγονός που θα οδηγήσει σε μείωση της εισπραξιμότητας των εισφορών.
  2. Τασσόμαστε κατά οποιασδήποτε μορφής υποχρεωτικότητας στην διαμεσολάβηση. Η ήδη νομοθετημένη μεταρρύθμιση αυξάνει σημαντικά το κόστος σε χρόνο και χρήμα για την πρόσβαση των πολιτών στην Δικαιοσύνη, ενώ στερείται των αναγκαίων εχεγγύων διασφάλισης των δικαιωμάτων όσων προσφεύγουν ακούσια σε διαμεσολάβηση. Κατά συνέπεια, ο θεσμός όπως εισάγεται είναι αμφίβολης συνταγματικότητας και συμβατότητας με το ενωσιακό δίκαιο. Περαιτέρω δε, η εισαγωγή διαδικασίας υποχρεωτικής έγγραφης απόδειξης ενημέρωσης του πολίτη από τον δικηγόρο για την δυνατότητα διαμεσολάβησης ακόμα και σε διαφορές που δεν υπάγονται υποχρεωτικά σε αυτήν, απαξιώνει τον ρόλο μας ως συλλειτουργών της Δικαιοσύνης μετατρέποντάς μας σε διαφημιστές άλλων επαγγελματιών.
  3. Διαμαρτυρόμαστε για τον τρόπο που η Ολομέλεια των Δικηγορικών Συλλόγων λαμβάνει αποφάσεις ερήμην του σώματος και χωρίς τον αναγκαίο προηγούμενο διάλογο και ενημέρωση. Δυστυχώς, οι χειρισμοί του συγκεκριμένου οργάνου στα ως άνω θέματα, δημιουργούν εύλογες αμφιβολίες για το αν πράγματι εκπροσωπεί το σύνολο των δικηγόρων ή μερίδα αυτών. Οι δε αλλεπάλληλες συναντήσεις με πολιτικούς παράγοντες, μάλλον κοινωνικού και όχι συνδικαλιστικού χαρακτήρα είναι, όπως άλλωστε περίτρανα απέδειξε και η πρόσφατη, εν μια νυκτί (κυριολεκτικά), επαναφορά του δικαστικού ενσήμου σε ορισμένες αναγνωριστικές αγωγές.

Για το ΔΣ της ΕΑΝΔιΘ

Η Πρόεδρος………………….Η Γραμματέας

Κατερίνα Τσιαμπέρα……………..Ελένη Χατζηγιάννη